Använda en skärmläsare för att svara på formulär- eller testfrågor i Microsoft Forms

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Microsoft Forms med tangentbordet och en skärmläsare för att svara på frågor i ett formulär eller test. Vi har testat det med skärmläsaren och JAWS i Microsoft Edge, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker.

Meddelanden: 

Svara på frågor i ett formulär eller test

 1. Microsoft Forms formulär och test delas med de svarande i form av en webblänk. Börja svara genom att öppna länken i Microsoft Edge.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland frågorna i formuläret eller testet. För varje fråga får du höra numret på frågan och dess rubrik.

 3. När du är på frågan du vill svara på trycker du på Tabb för att flytta fokus till frågans brödtext. Du får höra typen av fråga. För obligatoriska frågor får du också höra: “Obligatoriskt att svara”. Om du har frågor där du endast kan välja ett svarsalternativ hör du: "Val för enskild person". För frågor som gör att du kan välja flera svarsalternativ hör du: "Flera val".

 4. Gör något av följande beroende på typen av fråga:

  • För att navigera till och välja det alternativ du vill använda trycker du på nedåtpilen i urvalsfrågorna som tillåter endast ett svarsalternativ tills du hör alternativet följt av "Alternativknapp". Alternativet är markerat.

   För att navigera till och välja det alternativ du vill använda trycker du på Tabb eller Skift + Tabb i valfrågorna där du kan välja flera svarsalternativ. Tryck sedan på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör alternativet, följt av "Kryssruta, omarkerad", och tryck på blanksteg för att markera det. Upprepa detta för alla alternativ du vill välja.

  • Vid frågor med en eller flera textrutor skriver du ditt svar i textfältet.

  • Vid klassificeringsfrågor med Skärmläsaren inaktiverar du genomsökningsläge och trycker på höger- eller vänsterpilen tills du hör det omdöme du vill ha. Med JAWS använder du uppåt- eller nedåtpilarna tills du hör den klassificering du vill använda.

  • Vid datumfrågor anger du önskat datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

  • Vid rankningsfrågor använder du Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland elementen i listan. Du hör den aktuella rangordningen för elementet, dess namn och "Flytta alternativ uppåt, flytta alternativ nedåt".

   Om du vill flytta ett element uppåt i rangordningen trycker du på Tabb tills du hör “Flytta alternativ uppåt” och trycker sedan på Retur en gång för varje position du vill flytta elementet.

   Om du vill flytta ett element nedåt i rangordningen trycker du på Tabb tills du hör “Flytta alternativ nedåt” och trycker sedan på Retur en gång för varje position du vill flytta elementet.

  • Vid frågor med Likert-skala trycker du på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland påståendena.

   Använd upp- och nedpilarna för att gå till knappen för det svar du vill använda för varje påstående. 

  • Tryck på Retur för frågor om filöverföring. Dialogrutan Windows Öppna öppnas. Gå till filen som du vill ladda upp och tryck på Retur.

  • Vid Net Promoter Score-frågor använder du uppåt- och nedåtpilarna för att gå till det värde du vill ha.

 5. För att flytta till nästa fråga trycker du på Tabb tills du hör frågan. Svara på frågan enligt anvisningarna ovan.

 6. När du är redo att skicka dina svar trycker du på Tabb-tangenten tills du hör “Skicka” och trycker på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms i Safari med tangentbordet och den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver för att svara på frågor i ett formulär eller test.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

Svara på frågor i ett formulär eller test

 1. Microsoft Forms formulär och test delas med de svarande i form av en webblänk. Börja svara genom att öppna länken i Safari.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + vänster och höger piltangent för att navigera i formuläret eller testet. För varje fråga får du höra numret på frågan och dess rubrik.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + höger piltangent för att flytta fokus till frågans brödtext. Du får höra typen av fråga. För obligatoriska frågor får du också höra: “Obligatoriskt att svara”.

 4. Gör något av följande beroende på typen av fråga:

  • För frågor med svarsalternativ bläddrar du bland alternativknapparna för svaren med Ctrl + Alt + vänster- och högerpilen och väljer det svar du vill använda med blanksteg.

   Om du kan välja flera alternativ för frågan bläddrar du bland kryssrutorna för svarsalternativen med Ctrl + Alt + vänster- och högerpilen och väljer alla du vill använda med blanksteg.

  • Vid frågor med en eller flera textrader skriver du ditt svar i textfältet.

  • Vid klassificeringsfrågor trycker du på Ctrl + Alt + Skift + nedåtpil för att styra skjutreglaget, och vänster-eller högerpilen för att välja önskat betyg.

  • Vid datumfrågor anger du antingen ett datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller trycker på Ctrl + Alt + höger piltangent tills du hör “Datumväljare”, trycker på Retur och väljer det datum som du vill använda i datumväljaren med hjälp av piltangenterna. Tryck på Retur för att stänga datumväljaren och gå tillbaka till frågan.

  • Vid rankningsfrågor trycker du Ctrl + Alt + Skift + nedåtpil för att flytta fokus i rutan med rankningslistan. Bläddra mellan elementen i listrutan med Ctrl + Alt + vänster-och högerpilarna. Om du vill flytta ett element uppåt i rangordningen trycker du på Tabb-tangenten en gång och trycker sedan på Retur en gång för varje position som du vill flytta elementet. Om du vill flytta ett element nedåt i rangordningen trycker du på Tabb-tangenten två gånger och trycker sedan på Retur en gång för varje position som du vill flytta elementet. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + uppåtpil för att flytta fokus ut från listrutan.

  • Vid frågor med Likert-skala navigerar du i tabellen med Ctrl + Alt + vänster- och högerpilen. För varje påstående går du till alternativknappen för det svar som du vill använda och trycker på blanksteg för att välja det.

  • Vid frågor om filöverföring trycker du på Retur. MacOS-dialogrutan Öppna öppnas. Gå till filen som du vill ladda upp och tryck på Retur.

  • Vid Net Promoter Score-frågor trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör värdet du vill använda.

 5. Tryck på Ctrl + Alt + höger piltangent för att flytta fokus till nästa fråga och upprepa steg 3 och 4.

 6. När du är redo att skicka dina svar trycker du på Ctrl + Alt + höger piltangent tills du hör “Skicka” och trycker på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms i Safari med den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver för att svara på frågor i ett formulär eller test.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

Svara på frågor i ett formulär eller test

 1. Microsoft Forms formulär och test delas med de svarande i form av en webblänk. Börja svara genom att öppna länken i Safari.

 2. Svep åt vänster eller höger för att navigera i formuläret eller testet. För varje fråga får du höra numret på frågan och dess rubrik.

 3. Svep åt höger för att flytta fokus till frågans brödtext. Du får höra typen av fråga. För obligatoriska frågor får du också höra: “Obligatoriskt att svara”.

 4. Gör något av följande beroende på typen av fråga:

  • Vid frågor med valmöjligheter får du höra varje alternativ följt av “alternativknapp”. Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland alternativen och dubbeltryck på skärmen för att välja det du vill använda.

   Om du kan välja flera alternativ för frågan får du höra varje alternativ följt av “kryssruta”. Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland alternativen och dubbeltryck på skärmen för att välja det du vill använda.

  • Vid frågor med en eller flera textrader anger du ditt svar i textfältet med skärmtangentbordet.

  • Vid datumfrågor använder du skärmtangentbordet för att ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller sveper åt höger och dubbeltrycker på skärmen för att öppna datumväljaren. I datumväljaren sveper du åt höger eller nedåt för att hitta önskat datum och dubbeltrycker på skärmen för att välja det.

  • Vid frågor med Likert-skala får du höra varje påstående följt av alternativknappar för svarsalternativen. Svep till vänster eller höger tills du når önskat svar och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Vid frågor med filuppladdning sveper du åt höger tills du hör “Ladda upp en fil” och dubbelklickar på skärmen. Svep åt höger tills du hör källan varifrån du vill ladda upp en fil och dubbeltryck på skärmen. Hitta den fil som du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

  • Vid Net Promoter Score-frågor sveper du åt vänster eller höger tills du hör önskat värde och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja det.

 5. Svep åt höger för att gå till nästa fråga och upprepa steg 3 och 4.

 6. När du är redo att skicka dina svar sveper du åt höger tills du hör “Skicka” och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms i Chrome med den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack för att svara på frågorna i ett formulär eller test.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

Svara på frågor i ett formulär eller test

 1. Microsoft Forms formulär och test delas med de svarande i form av en webblänk. Börja svara genom att öppna länken i Chrome.

 2. Svep åt vänster eller höger för att navigera i formuläret eller testet. För varje fråga får du höra numret på frågan och dess rubrik.

 3. Svep åt höger för att flytta fokus till frågans brödtext. Du får höra typen av fråga. För obligatoriska frågor får du också höra: “Obligatoriskt att svara”.

 4. Gör något av följande beroende på typen av fråga:

  • Vid frågor med valmöjligheter får du höra varje alternativ följt av “alternativknapp”. Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland alternativen och dubbeltryck på skärmen för att välja det du vill använda.

   Om du kan välja flera alternativ för frågan får du höra varje alternativ följt av “kryssruta”. Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland alternativen och dubbeltryck på skärmen för att välja det du vill använda.

  • Vid frågor med en eller flera textrader anger du ditt svar i textfältet med skärmtangentbordet.

  • Vid datumfrågor använder du skärmtangentbordet för att ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller sveper åt höger och dubbeltrycker på skärmen för att öppna datumväljaren. I datumväljaren sveper du åt höger eller nedåt för att hitta önskat datum och dubbeltrycker på skärmen för att välja det.

  • Vid rankningsfrågor sveper du åt vänster eller höger för att navigera mellan objekten i rankningslistan. Om du vill ändra ordningen på objekten dubbeltrycker du på skärmen när du hör ett objekt som du vill flytta uppåt eller nedåt, sveper åt höger tills du hör antingen “Flytta alternativ uppåt” eller “Flytta alternativ nedåt”, och dubbeltrycker på skärmen för att flytta objektet en plats uppåt eller nedåt.

  • Vid frågor med Likert-skala får du höra varje påstående följt av alternativknappar för svarsalternativen. Svep till vänster eller höger tills du når önskat svar och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Vid frågor med filuppladdning sveper du åt höger tills du hör “Ladda upp en fil” och dubbelklickar på skärmen. Svep åt höger tills du hör källan varifrån du vill ladda upp en fil och dubbeltryck på skärmen. Hitta den fil som du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

  • Vid Net Promoter Score-frågor sveper du åt vänster eller höger tills du hör önskat värde och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja det.

 5. Svep åt höger för att gå till nästa fråga och upprepa steg 3 och 4.

 6. När du är redo att skicka dina svar sveper du åt höger tills du hör “Skicka” och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen

FRÅGA COMMUNITYN >

Få support

KONTAKTA OSS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×