Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Microsoft Forms med ditt tangentbord och en skärmläsare för att utföra grundläggande uppgifter som att öppna ett formulär eller test, redigera rubriken eller ändra inställningarna för ett formulär eller test. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS i Microsoft Edge, men det kan fungera med andra skärm läsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och-tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna och logga in i Microsoft Forms

 1. I webbläsaren går du till https://forms.microsoft.com.

 2. Om du hör en introduktion till Microsoft Forms trycker du på Tabb-tangenten tills du kommer till knappen Komma igång och trycker Retur.

 3. Dialogrutan för Inloggningssidan öppnas. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Ange e-post, telefon eller Skype" och skriv ditt Microsoft kontos användarnamn. När du är klar trycker du på Tabb-tangenten tills du kommer till knappen Nästa och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: “Lösenord” och skriv in ditt Microsoft kontos lösenord.

 5. När du är klar trycker du på Tabb-tangenten tills du hör ”Logga in” och tryck på Retur.

  Beroende på typen av konto kan du behöva använda ytterligare verifieringsmetoder innan du är inloggad.

  Microsoft Forms huvudsidan öppnas.

Öppna ett befintligt formulär eller test

På Microsoft Forms huvudsidan gör du något av följande:

 • Om du vill öppna ett formulär eller test som du har skapat trycker du på Tabb-tangenten tills du hör rubriken för det formulär eller test du vill ha och tryck på Retur.

 • Om du vill öppna ett formulär eller test som har delats med dig trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Mina formulär". Tryck på högerpilen för att gå till fliken Delats med mig och tryck på Retur. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör rubriken för det formulär eller test du vill ha och tryck på Retur.

 • Om du vill öppna ett gruppformulär trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Mina formulär". Tryck på högerpilen för att gå till fliken Gruppformulär och tryck på Retur. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör rubriken för det formulär du vill ha och tryck på Retur.

Ändra rubriken på ett formulär eller test

Du kan ändra rubriken eller underrubriken på ett formulär eller test. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

 1. Navigera till och öppna formuläret eller testet där du vill ändra rubriken.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör den aktuella rubriken, följt av "Rubrikdesigner för formulär" och tryck på Retur. Du hör: "Formulärrubrik, redigera."

 3. Skriv den nya rubriken.

 4. Om du vill ändra underrubriken trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Formulär underrubrik", följt av den aktuella underrubriken. Skriv den nya underrubriken.

 5. Om du vill avsluta redigeringsläget trycker du på Esc.

Ta bort en fråga

Du kan ta bort onödiga frågor i ett formulär eller test.

 1. Navigera till och öppna formuläret eller testet där du vill ta bort en fråga.

 2. Gå till frågan som du vill ta bort i formuläret eller testet.

 3. Tryck på Retur när du är på frågan.

 4. Tryck på Tabb-tangenten tills du kommer till knappen Ta bort fråga och tryck sedan på Retur.

Justera inställningarna för formulär eller test

Du kan göra ändringar i inställningarna, t. ex. vem som tillåts svara på ditt formulär eller test och hur länge. Du kan också blanda frågorna, anpassa tackmeddelandet och mycket mer.

 1. Navigera till och öppna formuläret eller testet där du vill ändra inställningarna.

 2. Tryck på Skift + Tabb tills du hör "Fler alternativ" och tryck på Retur.

 3. Du hör: ”Inställningar, menyobjekt”. Tryck på Retur för att öppna menyn Inställningar.

 4. Tryck på SL-tangenten + upp- eller nedpil för att bläddra bland alternativen på menyn. Välj genom att trycka på Blanksteg.

  Om du till exempel vill styra vilka som kan svara på formuläret trycker du på SL-tangenten + uppåtpil eller nedåtpil tills du hör antingen "Alla med en länk kan svara" eller "Endast personer i min organisation kan svara". Tryck på blanksteg för att välja ett alternativ.

  Om du vill sluta att tillåta svar, t. ex. efter att du har nått ett visst datum eller ett visst antal svar, trycker du på SL-tangenten + uppåt- eller nedåtpilen tills du kommer till kryssrutan Acceptera svar och trycker på blanksteg för att avmarkera kryssrutan.

 5. Om du vill stänga menyn Inställningar trycker du på Esc.

Skapa ett formulär eller test

När du tar bort ett formulär eller test flyttas det först till papperskorgen. Töm papperskorgen om du vill ta bort objektet permanent.

 1. På Microsoft Forms huvudsidan navigerar du till formuläret eller testet du vill ta bort.

 2. När du står på formuläret eller testet trycker du på Tabb-tangenten tills du hör Fler alternativ och tryck på Retur.

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Ta bort" och tryck på Retur.

 4. Du uppmanas att bekräfta att du vill flytta objektet till papperskorgen. Tryck på Retur för att bekräfta.

 5. Töm papperskorgen och ta bort objektet permanent genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Papperskorgen" och tryck på Retur. Tryck på Tabb-tangenten tills du kommer till knappen Töm papperskorg och tryck på Retur.

 6. Du uppmanas att bekräfta åtgärden. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Ta bort alla formulär" och tryck på Retur.

 7. Gå tillbaka till Microsoft Forms huvudsidan genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Tillbaka till sidan mina formulär" och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att svara på formulär- eller testfrågor i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms med ditt tangentbord och en VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, i Safari för att utföra grundläggande uppgifter som att öppna ett formulär eller test, redigera rubriken eller ändra inställningarna för ett formulär eller test.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Öppna och logga in i Microsoft Forms

 1. I webbläsaren går du till https://forms.microsoft.com.

 2. Om du hör en introduktion till Microsoft Forms trycker du på Tabb-tangenten tills du kommer till knappen Komma igång och trycker Retur.

 3. Dialogrutan för Inloggningssidan öppnas. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Ange e-post, telefon eller Skype" och skriv ditt Microsoft kontos användarnamn. När du är klar trycker du på Tabb-tangenten tills du kommer till knappen Nästa och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: “Lösenord” och skriv in ditt Microsoft kontos lösenord.

 5. När du är klar trycker du på Tabb-tangenten tills du hör ”Logga in” och tryck på Retur.

  Beroende på typen av konto kan du behöva använda ytterligare verifieringsmetoder innan du är inloggad.

  Microsoft Forms huvudsidan öppnas.

Öppna ett befintligt formulär eller test

På Microsoft Forms huvudsidan gör du något av följande:

 • Om du vill öppna ett formulär eller test som du har skapat trycker du på Tabb-tangenten tills du hör rubriken för det formulär eller test du vill ha och tryck på Retur.

 • Om du vill öppna ett formulär eller test som har delats med dig trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Mina formulär". Tryck på högerpilen för att gå till fliken Delats med mig och tryck på Retur. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör rubriken för det formulär eller test du vill ha och tryck på Retur.

 • Om du vill öppna ett gruppformulär trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Mina formulär". Tryck på högerpilen för att gå till fliken Gruppformulär och tryck på Retur. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör rubriken för det formulär du vill ha och tryck på Retur.

Ändra rubriken på ett formulär eller test

Du kan ändra rubriken eller underrubriken på ett formulär eller test. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

 1. Navigera till och öppna formuläret eller testet där du vill ändra rubriken.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör den aktuella rubriken, följt av "Rubrikdesigner för formulär" och tryck på Retur. Du hör: "Formulärrubrik, redigera."

 3. Skriv den nya rubriken.

 4. Om du vill ändra under rubriken trycker du på Tabb-tangenten två gånger och trycker sedan på nedpilen en gång. Du hör den aktuella underrubriken. Skriv en ny underrubrik.

 5. Om du vill avsluta redigeringsläget trycker du på Esc.

Ta bort en fråga

Du kan ta bort onödiga frågor i ett formulär eller test.

 1. Navigera till och öppna formuläret eller testet där du vill ta bort en fråga.

 2. Gå till frågan som du vill ta bort i formuläret eller testet.

 3. Tryck på Retur när du är på frågan.

 4. Tryck på Tabb-tangenten tills du kommer till knappen Ta bort fråga och tryck sedan på Retur.

Justera inställningarna för formulär eller test

Du kan göra ändringar i inställningarna, t. ex. vem som tillåts svara på ditt formulär eller test och hur länge. Du kan också blanda frågorna, anpassa tackmeddelandet och mycket mer.

 1. Navigera till och öppna formuläret eller testet där du vill ändra inställningarna.

 2. Tryck på Skift + Tabb tills du hör "Fler alternativ" och tryck på Retur.

 3. Du hör: ”Inställningar, menyobjekt”. Tryck på Retur för att öppna menyn Inställningar.

 4. Tryck på Tabb-tangenten eller Skift + Tabb för att bläddra bland alternativen i menyn. Välj genom att trycka på Blanksteg.

  Om du till exempel vill styra vilka som kan svara på formuläret trycker du på Tabb-tangenten eller Skift + Tabb tills du hör antingen "Alla med en länk kan svara" eller "Endast personer i min organisation kan svara". Tryck på blanksteg för att välja ett alternativ.

  Om du vill sluta att tillåta svar, t. ex. efter att du har nått ett visst datum eller ett visst antal svar, trycker du på Tabb-tangenten eller Skift + Tabb tills du kommer till kryssrutan Acceptera svar och trycker på blanksteg för att avmarkera kryssrutan.

 5. Om du vill stänga menyn Inställningar trycker du på Esc.

Skapa ett formulär eller test

När du tar bort ett formulär eller test flyttas det först till papperskorgen. Töm papperskorgen om du vill ta bort objektet permanent.

 1. På Microsoft Forms huvudsidan navigerar du till formuläret eller testet du vill ta bort.

 2. När du står på formuläret eller testet trycker du på Tabb-tangenten tills du hör Fler alternativ och tryck på Retur.

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Ta bort" och tryck på Retur.

 4. Du uppmanas att bekräfta att du vill flytta objektet till papperskorgen. Tryck på Retur för att bekräfta.

 5. Töm papperskorgen och ta bort objektet permanent genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Papperskorgen" och tryck på Retur. Tryck på Tabb-tangenten tills du kommer till knappen Töm papperskorg och tryck på Retur.

 6. Du uppmanas att bekräfta åtgärden. Tryck på Skift + Tabb tills du hör "Ta bort alla formulär" och tryck på Retur.

 7. Gå tillbaka till Microsoft Forms huvudsidan genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Tillbaka till sidan mina formulär" och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att svara på formulär- eller testfrågor i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, i Safari för att utföra grundläggande uppgifter som att öppna ett formulär eller test, redigera rubriken eller ändra inställningarna för ett formulär eller test.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Öppna och logga in i Microsoft Forms

 1. Gå till https://forms.office.com i webbläsaren.

 2. Om du hör "komma igång" dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”Nästa”.

 3. Svep åt vänster tills du hör ”E-post, telefon eller Skype” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Skriv Microsoft kontots användarnamn med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig sveper du åt vänster tills du hör ”Nästa” och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Säkert textfält, lösenord” och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Skriv Microsoft kontots lösenord med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig sveper du åt vänster tills du hör ”Logga in” och dubbeltrycker på skärmen.

  Beroende på typen av konto kan du behöva använda ytterligare verifieringsmetoder innan du är inloggad.

  Microsoft Forms huvudsidan öppnas.

Öppna ett befintligt formulär eller test

På Microsoft Forms huvudsidan gör du något av följande

 • Om du vill öppna ett formulär eller test som du har skapat sveper du till höger tills du hör rubriken för det formulär eller test du vill ha och tryck på Retur.

 • Om du vill öppna ett formulär eller test som har delats med dig sveper du åt höger tills du hör "mina formulär, navigering", dubbeltryck och håll på skärmen tills du hör ett ljud. Svep åt höger tills du hör ”Delad med mig” och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör rubriken på formuläret eller testet du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

 • Om du vill öppna ett formulär sveper du åt höger tills du hör "mina formulär, navigering", dubbeltryck och håll på skärmen tills du hör ett ljud. Svep åt höger tills du hör ”Gruppformulär” och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör rubriken på formuläret du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

Ändra rubriken på ett formulär

Du kan ändra rubriken eller underrubriken på ett formulär. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

 1. Navigera till och öppna formuläret där du vill ändra rubriken.

 2. Svep åt höger tills du hör den aktuella rubriken och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Formulärrubrik, textfält."

 3. Dubbeltryck på skärmen och skriv en ny rubrik med skärmtangentbordet.

 4. Om du vill ändra underrubriken sveper du åt vänster tills du hör "Formulär underrubrik" och dubbeltryck på skärmen. Skriv underrubriken med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. När du är klar trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar. Fokus flyttas högst upp på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Klart” och dubbeltryck på skärmen.

 6. Fokus flyttas till formulärsidan. Om du vill återgå till Microsoft Forms huvudsidan sveper du åt höger tills du hör ”Tillbaka” och dubbeltrycker på skärmen.

Ta bort en fråga

Du kan ta bort onödiga frågor från ett formulär eller test.

 1. Navigera till och öppna formuläret eller testet där du vill ta bort en fråga.

 2. Gå till frågan som du vill ta bort i formuläret.

 3. När du står på frågan dubbeltrycker du på skärmen.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du kommer till knappen Ta bort fråga och dubbeltrycker på skärmen.

Justera inställningarna för formulär eller test

Gör ändringar i inställningarna för ditt formulär eller test, t. ex. vem som tillåts svara på ditt formulär eller test och hur länge. Du kan också blanda frågorna, anpassa tackmeddelandet och mycket mer.

 1. Om du vill justera inställningar för ett formulär växlar du till skrivbordsversionen enligt anvisningarna i Växla till skrivbordsversionen.

 2. Navigera till och öppna formuläret eller testet där du vill ändra inställningarna.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du hör: ”Markerad, Inställningar, menyobjekt”. Dubbeltryck på skärmen för att öppna menyn Inställningar.

 5. Om du vill bläddra bland alternativen i menyn sveper du åt höger. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Om du till exempel vill styra vilka som kan svara på formuläret sveper du till höger tills du hör antingen "Alla med en länk kan svara" eller "Endast personer i min organisation kan svara" och dubbeltryck på skärmen för att välja ett alternativ.

  Om du vill sluta att tillåta svar, t. ex. efter att du har nått ett visst datum eller ett visst antal svar sveper du till höger tills du hör ”Acceptera svar” och dubbeltrycker på skärmen för att avmarkera kryssrutan.

 6. Stäng menyn Inställningar genom att svepa skärmen fram och tillbaka med två fingrar.

Skapa ett formulär eller test

När du tar bort ett formulär eller test flyttas det först till papperskorgen. Töm papperskorgen om du vill ta bort objektet permanent.

 1. Navigera till formuläret eller testet du vill ta bort.

 2. När du är på objektet svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du uppmanas att bekräfta att du vill flytta objektet till papperskorgen. Dubbeltryck på skärmen för att bekräfta.

 5. Om du vill tömma papperskorgen och ta bort objektet permanent måste du växla till skrivbordsversionen enligt anvisningarna i Växla till skrivbordsversionen.

 6. I skrivbordsversionen sveper du åt höger tills du hör "Papperskorg" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Töm papperskorg" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Du uppmanas att bekräfta åtgärden. Bekräfta genom att svepa åt höger tills du hör "Ta bort alla formulär" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Om du vill återgå till Microsoft Forms huvudsidan sveper du åt vänster tills du hör ”Tillbaka till sidan mina formulär” och dubbeltrycker på skärmen.

Så här växlar du till skrivbordsversionen

Om du vill få tillgång till fler alternativ och funktioner kan du använda skrivbordsvyn direkt från din iPhone och webbläsare. Din skrivbordsvy ersätter webbvy i webbläsarfönstret.

 1. Om du vill återgå till Microsoft Forms huvudsidan sveper du åt höger tills du hör ”Knapp, Avsluta, Navigering” och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Du hör: "Markerad, växla tillbaka till skrivbordsversionen." Dubbeltryck på skärmen för att växla till skrivbordsversionen.

 3. Om du vill gå tillbaka till webbvy trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar. Svep åt höger tills du hör ”Retur” och dubbeltryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att svara på formulär- eller testfrågor i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, i Chrome för att utföra grundläggande uppgifter som att öppna ett formulär eller test, redigera rubriken eller ändra inställningarna för ett formulär eller test.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Öppna och logga in i Microsoft Forms

 1. Gå till https://forms.office.com i webbläsaren.

 2. Om du hör "komma igång" dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”Nästa”.

 3. Svep till vänster tills du hör "Textruta, Ange e-postadress eller ditt telefonnummer" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skriv Microsoft kontots användarnamn med hjälp av skärmtangentbordet. Efteråt sveper du åt höger tills du hör ”Nästa” och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Lösenord.”

 5. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan Microsoft kontots lösenord med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig sveper du åt vänster tills du hör ”Logga in” och dubbeltrycker på skärmen.

  Beroende på typen av konto kan du behöva använda ytterligare verifieringsmetoder innan du är inloggad.

Öppna ett befintligt formulär eller test

På Microsoft Forms huvudsidan gör du något av följande:

 • Om du vill öppna ett formulär eller test som du har skapat sveper du till höger tills du hör rubriken för det formulär eller test du vill ha och tryck på Retur.

 • Om du vill öppna ett formulär eller test som har delats med dig sveper du åt höger tills du hör "Komprimerad, Mina formulär, nedrullningsbar meny" och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Delad med mig” och dubbeltryck på skärmen.

 • Om du vill öppna ett gruppformulär sveper du åt höger tills du hör "Komprimerad, Mina formulär, nedrullningsbar meny" och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Gruppformulär” och dubbeltryck på skärmen.

Ändra rubriken på ett formulär eller test

Du kan ändra rubriken eller underrubriken på ett formulär eller test. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

Ändra rubriken på ett formulär

 1. Navigera till och öppna formuläret där du vill ändra rubriken.

 2. Svep åt höger tills du hör den aktuella rubriken och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Textruta, Formulärrubrik".

 3. Skriv en ny rubrik med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Om du vill ändra underrubriken sveper du till höger tills du hör "Redigering" följt av den aktuella underrubriken och dubbeltryck på skärmen. Skriv underrubriken med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. När du är klar sveper du uppåt och nedåt. Fokus flyttas högst upp på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Klart” och dubbeltryck på skärmen.

 6. Fokus flyttas till formulärsidan. Om du vill gå tillbaka till Microsoft Forms huvudsidan sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Ändra rubriken på ett test

 1. Navigera till och öppna testet där du vill ändra rubriken.

 2. Du hör den aktuella testrubriken. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Textruta, Formulärrubrik".

 3. Skriv en ny rubrik med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Om du vill ändra underrubriken sveper du till höger tills du hör den aktuella underrubriken följt av ”Textruta”. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan en ny underrubrik med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att dölja tangentbordet när du är färdig.

 6. Om du vill gå tillbaka till Microsoft Forms huvudsidan sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Ta bort en fråga

Du kan ta bort onödiga frågor i ett formulär eller test.

 1. Om du vill ta bort en fråga i ett formulär växlar du till skrivbordsversionen enligt anvisningarna i Växla till skrivbordsversionen.

 2. Navigera till och öppna formuläret eller testet där du vill ta bort en fråga.

 3. Gå till frågan som du vill ta bort i formuläret eller testet.

 4. När du står på frågan dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du kommer till knappen Ta bort fråga och dubbeltrycker på skärmen.

Justera inställningar för ditt formulär eller test

Du kan göra ändringar i inställningarna, t. ex. vem som tillåts svara på ditt formulär eller test och hur länge. Du kan också blanda frågorna, anpassa tackmeddelandet och mycket mer.

 1. Om du vill ändra inställningar för ett formulär växlar du till skrivbordsversionen enligt anvisningarna i Växla till skrivbordsversionen.

 2. Navigera till och öppna formuläret eller testet där du vill ändra inställningarna.

 3. Svepa åt vänster tills du hör "Komprimerad, Fler alternativ, pop-up-knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du hör: ”Inställningar, menyobjekt”. Dubbeltryck på skärmen för att öppna menyn Inställningar.

 5. Om du vill bläddra bland alternativen i menyn sveper du åt höger. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Om du till exempel vill styra vilka som kan svara på formuläret eller testet sveper du till höger tills du hör antingen "Alla med en länk kan svara" eller "Endast personer i min organisation kan svara" och dubbeltryck på skärmen för att välja ett alternativ.

  Om du vill sluta att tillåta svar, t. ex. efter att du har nått ett visst datum eller ett visst antal svar sveper du till höger tills du hör ”Acceptera svar” och dubbeltrycker på skärmen för att avmarkera kryssrutan.

 6. Om du vill avsluta menyn Inställningar sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Skapa ett formulär eller test

När du tar bort ett formulär eller test flyttas det först till papperskorgen. Töm papperskorgen om du vill ta bort objektet permanent.

 1. Navigera till formuläret eller testet du vill ta bort.

 2. När du är på objektet svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du uppmanas att bekräfta att du vill flytta objektet till papperskorgen. Dubbeltryck på skärmen för att bekräfta.

 5. Om du vill tömma papperskorgen och ta bort objektet permanent måste du växla till skrivbordsversionen enligt anvisningarna i Växla till skrivbordsversionen.

 6. I skrivbordsversionen sveper du åt höger tills du hör "Papperskorg" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Töm papperskorg" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Du uppmanas att bekräfta åtgärden. Bekräfta genom att svepa åt höger tills du hör "Ta bort alla formulär" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Om du vill gå tillbaka till Microsoft Forms huvudsidan sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Så här växlar du till skrivbordsversionen

Om du vill få tillgång till fler alternativ och funktioner kan du använda skrivbordsversionen direkt från din telefon och webbläsare. Din skrivbordsvy ersätter webbvy i webbläsarfönstret.

 1. Om du vill återgå till Microsoft Forms huvudsidan sveper du åt höger tills du hör ”Komprimerad, Fler alternativ” och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Du hör: "Växla tillbaka till skrivbordsversionen." Dubbeltryck på skärmen för att växla till skrivbordsversionen.

 3. Om du vill gå tillbaka till webbvy sveper du uppåt och nedåt. Fokus flyttas högst upp på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Uppdatera” och dubbeltryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att svara på formulär- eller testfrågor i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×