Använda en skärmläsare med Valv i Teams för personligt liv

Skärmläsarinnehåll Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Microsoft Teams med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att använda Valv för att lagra lösenord och annan känslig information på flera enheter.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Konfigurera Valv

Första gången du öppnar Valv ditt konto uppmanas du att skapa en fyrsiffrig PIN-kod för att skydda innehållet.

 1. Svep Microsoft Teams åt höger i Microsoft Teams tills du hör den öppna fliken. Om fliken Valv har lagts till i flikfältet sveper du åt höger tills du hör "Valv" och dubbeltrycker på skärmen. Om du inte hör "Valv" kan du behöva lägga till fliken Valv i flikfältet först. Instruktioner finns i Lägga till fliken Valv fliken i flikfältet.

 2. Konfigurera Valv genom att svepa åt höger tills du hör "Fortsätt" och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Du tillfrågas om du vill att återställningsnyckeln ska sparas med ditt Microsoft-konto. Svep åt höger tills du hör: "Fortsätt". Om du vill avanmäla dig från att din återställningsnyckel sparas sveper du åt vänster en gång och dubbeltrycker på skärmen och sveper sedan åt höger en gång. Dubbeltryck på skärmen för att fortsätta.

 4. Du uppmanas att skapa en fyrsiffrig PIN-kod som används för att låsa upp Valv. Ange det numeriska tangentbordet på skärmen. Du måste ange samma fyra siffror två gånger för att PIN-koden ska godkännas.

 5. När din PIN-kod har accepterats tas du till huvudvyn på Valv fliken.

Lägga till Valv i flikfältet 

 1. Svep åt höger tills du hör "Mer" och dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Ändra ordning" och dubbeltryck på skärmen för att öppna navigeringsfönstret Redigera.

 3. I navigeringsfönstret Redigera sveper du åt höger tills du hör "Ändra ordning på Valv". Dubbeltryck sedan och håll ned tills du hör ett ljud från enheten. Flytta fingret mot enhetens överdel tills du hör "Flyttad till avsnitt ett" och lyft sedan fingret.

 4. Svep åt vänster tills du hör "Klar" och dubbelklicka på skärmen.

Lagra och bläddra i säker information

 1. Öppna fliken Valv genom att svepa åt höger tills du hör "Valv, flik" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 2. Du uppmanas att ange den fyrsiffriga PIN-kod som du skapade under Valv. Ange det numeriska tangentbordet på skärmen.

 3. Huvudsidan Valv öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Lägg till nytt objekt" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Välj vilken typ av objekt du vill lägga till i kassaskåpet genom att svepa åt höger tills du hör den typ som du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

  Du kan lägga till objekt som inloggningsinformation, säkra anteckningar, lösenord, passinformation och e-postkontouppgifter. Varje elementtyp innehåller ett textfält för elementnamnet och ett eller flera ytterligare textfält.

 5. Svep åt höger för varje textfält i objektet tills du hör fältnamnet, följt av "Textfält", och dubbeltryck sedan på skärmen och ange innehållet i fältet med skärmtangentbordet.

  Obs!: Fältet Objektnamn är obligatoriskt för alla objekttyper.

 6. När du har fyllt i alla fält du vill ha sveper du åt vänster tills du hör "Spara" och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Objekt som du har lagt till Valv listas på Valv fliken. Du kan bläddra mellan dem genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör det du vill använda, och öppna dem genom att dubbeltrycka på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att konfigurera Teams ditt privata liv

Använda en skärmläsare för att ordna ditt liv med Teams för ditt privata liv

Använda en skärmläsare för att dela din plats med Teams för ditt privata liv

Använd Microsoft Teams med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att använda Valv för att lagra lösenord och annan känslig information på flera enheter.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Konfigurera Valv

Första gången du öppnar Valv ditt konto uppmanas du att skapa en fyrsiffrig PIN-kod för att skydda innehållet.

 1. Svep Microsoft Teams åt höger i Microsoft Teams tills du hör den öppna fliken. Om fliken Valv har lagts till i flikfältet sveper du åt höger tills du hör "Valv" och dubbeltrycker på skärmen.

  Om fliken Valv inte har lagts till i flikfältet sveper du åt höger tills du hör "Mer, flik" och dubbeltrycker på skärmen. Svep sedan åt höger tills du hör "Valv" och dubbeltryck på skärmen.

 2. Konfigurera Valv genom att svepa åt vänster tills du hör "Fortsätt" och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Du tillfrågas om du vill att återställningsnyckeln ska sparas med ditt Microsoft-konto. Svep åt höger tills du hör "Fortsätt". Om du vill avanmäla dig från att din återställningsnyckel sparas sveper du åt vänster en gång, dubbeltrycker på skärmen och sveper åt höger en gång. Dubbeltryck på skärmen för att fortsätta.

 4. Du uppmanas att skapa en fyrsiffrig PIN-kod som används för att låsa upp Valv. Ange det numeriska tangentbordet på skärmen. Du måste ange samma fyra siffror två gånger för att PIN-koden ska godkännas.

 5. När din PIN-kod har accepterats tas du till huvudvyn på Valv fliken.

Lagra och bläddra i säker information

 1. Öppna fliken Valv genom att svepa åt höger tills du hör "Valv, flik" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 2. Du uppmanas att ange den fyrsiffriga PIN-kod som du skapade under Valv. Ange det numeriska tangentbordet på skärmen.

 3. Huvudsidan Valv öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Lägg till nytt objekt" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Välj vilken typ av objekt du vill lägga till i kassaskåpet genom att svepa åt höger tills du hör den typ som du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

  Du kan lägga till objekt som inloggningsinformation, säkra anteckningar, lösenord, passinformation och e-postkontouppgifter. Varje elementtyp innehåller ett textfält för elementnamnet och ett eller flera ytterligare textfält.

 5. Svep åt höger för varje textfält i objektet tills du hör fältnamnet, följt av "Textfält", och dubbeltryck sedan på skärmen och ange innehållet i fältet med skärmtangentbordet.

  Obs!: Fältet Objektnamn är obligatoriskt för alla objekttyper.

 6. När du har fyllt i alla fält du vill ha sveper du åt vänster tills du hör "Spara" och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Objekt som du har lagt till Valv listas på Valv fliken. Du kan bläddra mellan dem genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör det du vill använda, och öppna dem genom att dubbeltrycka på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att konfigurera Teams ditt privata liv

Använda en skärmläsare för att ordna ditt liv med Teams för ditt privata liv

Använda en skärmläsare för att dela din plats med Teams för ditt privata liv

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×