Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I Microsoft 365 finns stöd för höger till vänster-funktioner för språk som läses från höger till vänster (eller en miljö där båda läsriktningarna används) för att skriva, redigera och visa text. I det här sammanhanget syftar höger-till-vänster-språk på alla skrivsystem som skrivs från höger till vänster, och omfattar både språk som kräver sammanhangsberoende former, till exempel arabiska, och språk som inte gör det. Du kan ändra visningen så att menyer och knappar visas höger-till-vänster och/eller ändra enskilda filer så att innehållet läses från höger till vänster.

Om du vill skriva på ett höger-till-vänster-språk ska du aktivera Windows tangentbordsspråk för det språk med höger-till-vänster-skrift som du vill använda. Läs lägg till ett inmatningsspråk i Windows och aktivera skrivbordslayouten för språket med höger-till-vänster-skrift.

Klicka på en rubrik nedan för mer information.

Beroende på hur du föredrar att anpassa datorn kan du använda ett språk för visningen (menyer, dialogrutor och guider) och skriva på ett annat språk efter behov. Om du både vill skriva på ett språk med höger-till-vänster-skrift och visa menyerna och onlinehjälpen på det språket kan du konfigurera den språkinställningen för Microsoft 365. Mer information finns i Ändra språk i Microsoft Office.

Obs!: Om du vill se en kort video om hur du gör detta finns den här YouTube-videon där medlemmar i communityn visar hur du gör. Ändra språk i Office 2016.

Flera funktioner för höger-till-vänster-skrift i Microsoft 365-programmen använder visningsspråket för att bestämma riktning för skärmlayouten och textjusteringen i dialogrutor. Om du väljer ett visningsspråk som läses från höger till vänster i dialogrutan Ange språkinställningar för Office används höger-till-vänster-layout för menyer, dialogrutor och guider, men vänster-till-höger-inställningarna används fortfarande i Microsoft Windows.

Om arabiska är visningsspråket i Microsoft 365 visas exempelvis följande:

Arabiskt användargränssnittsspråk

Menyerna visas från höger till vänster. Om Windows-visningsspråket fortfarande är inställt på svenska visas namnlisten på svenska, och knapparna Stäng, Minimera och Maximera är fortfarande placerade längst upp till höger, precis som i ett vänster-till-höger-gränssnitt. Om ett höger-till-vänster-språk hade valts som visningsspråk för Windows skulle även namnlisten ha varit översatt, och knapparna Stäng, Minimera och Maximera skulle ha varit placerade längst upp till vänster.

Om du främst arbetar på ett språk med vänster-till-höger-skrift och bara ibland behöver infoga text på ett språk med höger-till-vänster-skrift kan du välja ditt språk med vänster-till-höger-skrift (t.ex. svenska) som visningsspråk och skriva på språket med höger-till-vänster-skrift i de flesta Microsoft 365-program när du vill. Det gör du genom att Ange text, punktlistor och numrerade listor i höger-till-vänster-format för redigeringsområdet och aktivera tangentbordslayouten.

Du kan ändra textorientering i ett Microsoft 365-program genom att välja styckeknappen Höger till vänster i gruppen Stycke på fliken Start (visas endast om du har aktiverat ett höger-till-vänster-språk). När du har ändrat visningen till ett höger-till-vänster-språk måste du aktivera rätt tangentbordsspråk för att kunna skriva text på det språket.

Om ditt vanliga visningsspråk är svenska men du vill ändra till en arabisk dialekt gör du följande:

  1. Öppna en Microsoft 365-programfil, till exempel ett Word-dokument.

  2. Gå till fliken Arkiv och välj Alternativ > Språk.

  3. I dialogrutan ställ in språkinställningar för Office, i listan Redigeringsspråk, välj den arabiska dialekt du vill använda och välj sedan Lägg till.

  4. I tabellen Välj redigeringsspråk kontrollerar du att den nyligen tillagda arabiska dialekten är markerad och väljer sedan Ange som standard.

    Viktigt!: När du anger det nyligen tilldelade redigeringsspråket som standard blir det standard för alla dina Microsoft 365-program.

Om du vill använda ett språks specifika tangentbord måste du lägga till den motsvarande tangentbordslayouten. Anvisningar om hur du lägger till ytterligare tangentbordsspråk finns på Ändra språk för Microsoft Office.

När du lagt till en tangentbordslayout för ett annat språk visas språkindikator (som kallas ”Språkfältet”) i aktivitetsfältet bredvid klockan och anger det aktuella tangentbordsspråket. I Windows 10, till exempel är, språkindikatorn för hebreiska Språkfältet i Windows 10 visar att det valda tangentbordsspråket är hebreiska..

Obs!:  Språkfältet visas automatiskt när du har lagt till tangentbord för minst ett språk utöver svenska i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk i Microsoft Windows.

Ändra det aktuella tangentbordsspråket genom att klicka på språkfältet och välja det språk som du vill använda eller trycka på ALT + SKIFT för att växla via listan med installerade tangentbord.

Om du bara vill skriva lite text på ett annat språk och inte vill byta tangentbord kan du använda Teckenuppsättning, ett av tillbehören i Microsoft Windows. Du kan markera ett tecken på en av teckensnittssidorna för språk som skrivs från höger till vänster eller från vänster till höger, kopiera det till Urklipp och sedan infoga tecknet i dokumentet. Mer information om hur du skriver text med hjälp av Teckenuppsättning finns i Använda specialtecken (teckenuppsättning).

Beroende på vilka språk du behöver kan du också ange små mängder text genom att använda symbolgalleriet. Mer information finns i Infoga en bockmarkering eller ett annat tecken.

Om både språk med vänster-till-höger- och höger-till-vänster-skrift är aktiverade aktiveras styckeknapparna Vänster till höger och Höger till vänster i menyfliksområdet i de flesta Microsoft 365-programmen. När du klickar på de här knapparna kan du ändra textorienteringen när du skriver och justerar text.

Obs!: I Microsoft OneNote visas knapparna Vänster till höger och Höger till vänster när du klickar på pilen Styckejustering.

Text i cell eller fält kan vara vänsterställd, centrerad eller högerställd. I vissa program, t ex Access eller Excel, kan texten ha textorientering med kontext.

När text har sammanhangsberoende textorientering innebär det att text och siffror justeras enligt det språk som det första tecknet är skrivet på. Text i en cell eller ett fält blir till exempel högerjusterad om det första tecknet hör till ett språk som skrivs från höger till vänster och vänsterjusterad om det första tecknet hör till ett språk som skrivs från vänster till höger. Du kan åsidosätta textorientering med kontext och växla till vänsterställd, centrerad eller högerställd text för enskilda objekt.

Många höger-till-vänster-program och kombinerade höger-till-vänster- och vänster-till-höger-program använder kontextregler som styr textorienteringen och textens läsriktning. Rutor, listor och andra element styr kontextreglerna för texten som de innehåller.

Kontextreglerna för textens läsriktning och textorientering är:

  • Om det första starka tecknet hör till ett språk som skrivs från vänster till höger blir läsriktningen från vänster till höger och texten vänsterjusteras.

  • Om det första starka tecknet hör till ett språk som skrivs från höger till vänster blir läsriktningen också från höger till vänster och texten högerjusteras.

  • Om du endast skriver neutrala tecken följer både läsriktningen och orienteringen riktning (som kan vara antingen vänster till höger eller höger till vänster) tills du skriver det första starka tecknet.

Varje gång du ändrar det första starka tecknet från ett vänster-till-höger-språk till ett höger-till-vänster-språk ändras läsriktningen och textorienteringen i enlighet med ändringen.

I Word och andra ordbehandlingsprogram kan du välja, söka efter och ersätta enskilda diakritiska tecken och enskilda arabiska tecken, oavsett om de är ligerade eller inte. Varje ligatur och diakritiskt tecken hanteras som en fristående enhet i ett språk som skrivs från höger till vänster.

Följande exempel illustrerar hur ett arabiskt ord med en ligatur bestående av tre tecken markeras (när vart och ett av tecknen markeras i tur och ordning).

Ord med en markerad ligatur

Ord med två markerade ligaturer

Ord med tre markerade ligaturer

Vissa indiska språk, till exempel bengali, gujarati, hindi, kanaresiska, malayalam, marathi, punjabi, tamil och telugo kanske inte är kompatibla med alla sökalternativ i Microsoft Office. Alternativen Matcha gemener/VERSALER och Matcha hela ord fungerar till exempel inte för skriften i dessa språk. Alternativen kan ändå användas för sökning efter latinska tecken i samma dokument.

Språk som skrivs från höger till vänster

Funktionerna för sök och ersätt söker igenom texten i den ordning som texten skrivs in i Sök-rutan, inte i den ordning som den visas. Du kan därför söka efter strängar med höger till vänster-text oavsett ett styckes riktning. Du kan också söka efter överensstämmelser med tecken med eller utan kashidas (endast arabiska), Alef Hamzas (endast arabiska) eller diakritiska tecken, till exempel hebreiska niqqud. En lista över ASCII- och Unicode-teckenkoder finns i Infoga latinska symboler och tecken med ASCII eller Unicode.

Indiska språk

Vissa indiska språk, till exempel bengali, gujarati, hindi, kanaresiska, malayalam, marathi, punjabi, tamil och telugo kanske inte är kompatibla med alla sökalternativ i Microsoft Office. Alternativen Matcha gemener/VERSALER och Matcha hela ord fungerar till exempel inte för skriften i dessa språk. Alternativen kan ändå användas för sökning efter latinska tecken i samma dokument.

Sydöstasiatiska språk

Vissa sydöstasiatiska språk, till exempel thai och vietnamesiska kanske inte är kompatibla med alla sökalternativ i Microsoft Office. Alternativen Matcha gemener/VERSALER och Matcha hela ord fungerar till exempel inte för sydöstasiatiska tecken. Alternativen kan ändå användas för sökning efter latinska tecken i samma dokument.

Se även

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Ändra språk för Microsoft Office

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×