Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för PowerPoint. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Meddelanden: 

 • Tangentbordsgenvägar i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plustecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon i skapandeläget i PowerPoint för Windows..

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Vanliga tangentbordsgenvägar

I följande tabell visas de vanligaste kortkommandona i PowerPoint.

Om du vill

Trycker du på

Skapa ny presentation.

Ctrl+N

Lägga till en bild.

Ctrl+M

Formatera markerad text med fetstil

Ctrl+F

Ändra teckenstorleken för den markerade texten

Alt+H, F, S

Öppna dialogrutan Zooma.

Alt+Ö, Q

Klippa ut markerad text, objekt eller bild.

Ctrl+X

Kopiera markerad text, objekt eller bild.

Ctrl+C

Klistra in text, objekt eller bild som har klippts ut eller kopierats.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Spara presentationen.

Ctrl+S

Infoga en bild från din enhet.

Alt+N, P, D

Infoga en figur.

Alt+N, S, H

Välja ett tema.

Alt+G, H

Välja en bildlayout.

Alt+H, L

Gå till nästa bild.

Page Down

Gå till föregående bild.

Page Up

Gå till fliken Start.

Alt+W

Gå till fliken Infoga .

Alt+N

Starta bildspel.

F5

Avsluta bildspel.

Esc

Stäng PowerPoint.

Ctrl+Q

Överst på sidan

Kortkommandon i menyfliksområdet

I menyfliksområdet samlas relaterade alternativ i grupper i menyfliksområdet. På fliken Start innehåller gruppen Stycke till exempel alternativet Punktlista. Tryck på Alt-tangenten för att visa genvägarna i menyfliksområdet, så kallade tangenttips, som bokstäver i små bilder bredvid flikarna och alternativen.

Tips om menyfliksområdet i Excel

Du kan kombinera tangenttipsen med Alt-tangenten för att skapa genvägar som kallas Åtkomstnycklar för menyfliksalternativen. Tryck till exempel på Alt+H för att öppna fliken Start och Alt+Q för att gå till fältet Berätta eller Sök. Tryck på Alt igen för att visa tangenttips för alternativen på den markerade fliken.

I Office 2010 fungerar de flesta av de gamla ALT+-menykortkommandona också fortfarande. Du behöver dock känna till den fullständiga genvägen. Tyck till exempel på Alt och sedan på en av de gamla menytangenterna som E (Redigera), V (Visa), I (Infoga) och så vidare. Ett meddelande visas för att meddela att du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft Office. Om du kan hela tangentsekvensen kan du fortsätta och använda den. Om du inte kommer ihåg sekvensen kan du trycka på Esc och använda tangenttips i stället.

Använda snabbtangenterna för menyflikar

Om du vill gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på en av följande snabbtangenter. Ytterligare flikar kan visas beroende på ditt val i presentationen.

Om du vill

Trycker du på

Gå till fältet Berätta eller Sök i menyfliksområdet och skriv en sökterm föratt få hjälp eller visa hjälpinnehåll.

Alt+Q och skriv sedan sökordet.

Öppna Arkiv-menyn.

Alt+A

Öppna fliken Start och formatera bilder, teckensnitt, stycken eller ritningar.

Alt+W

Öppna fliken Infoga och infoga bilder, tabeller, bilder, illustrationer, formulär, länkar, text, symboler eller media.

Alt+N

Öppna fliken Rita och öppna ritverktygen.

Alt+J, I

Öppna fliken Design och använd teman och anpassa bilder.

Alt+G

Öppna fliken Övergångar och lägg till övergångar mellan bilder.

Alt+K

Öppna fliken Animeringar och lägg till animeringar i bilder.

Alt+A

Öppna fliken bildspel och konfigurera och spela upp bildspelet.

Alt+S

Öppna fliken Granska och kontrollera stavning och hjälpmedel och lägg till kommentarer.

ALT+R

Öppna fliken Visa och förhandsgranska presentationslayouter, visa och dölja stödlinjer och rubriker, ange zoomförstoring, hantera fönster och visa makron.

Alt+Ö

Öppna fliken Inspelning och hantera skärminspelningar, ljud och video i presentationen.

Alt+C

Öppna fliken Hjälp och bläddra i PowerPoint, kontakta supporten och lämna feedback.

Alt+Y, 2

Obs!: Tillägg och andra program kan lägga till egna flikar i menyfliksområdet och tillhandahålla åtkomstnycklar för dessa flikar.

Överst på sidan

Arbeta i menyfliksområdet med tangentbordet

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt eller F10. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenterna eller piltangenterna.

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta upp, ned, vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Piltangenterna

Visa beskrivningen för det menyflikselement som för närvarande är i fokus.

Ctrl+Shift+F10

Aktivera en markerad knapp eller kontroll.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för ett markerat kommando.

Nedpil

Öppna menyn för en markerad knapp.

Alt+nedpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Nedpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Öppna en snabbmeny.

Skift+F10

Eller, på ett Windows-tangentbord, innehållsnyckel (mellan höger Alt- och Ctrl-tangenter)

Flytta till undermenyn när en huvudmeny är öppen eller markerad.

Vänsterpil

Få hjälp med det markerade kommandot eller kontrollen i menyfliksområdet.

F1

Överst på sidan

Flytta mellan fönster

Om du vill

Trycker du på

Växla medsols genom fönsterrutor i vyn Normal.

F6

Växla moturs genom fönsterrutor i vyn Normal.

Skift+F6

Växla mellan miniatyrfönstret och dispositionsvyn fönstret.

Ctrl+Skift+Tabb

Överst på sidan

Arbeta i dispositionsvyn

Om du vill

Trycker du på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Vänsterpil

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Högerpil

Höja de markerade styckena.

Alt+Skift+uppåtpil

Sänka de markerade styckena.

Alt+Skift+Nedåtpil

Visa rubriknivå 1.

Alt+Skift+1

Visa text under en rubrik.

Alt+Skift+Plustecken

Dölja text under en rubrik.

Alt+Skift+Minustecken (-)

Överst på sidan

Markera och redigera text och objekt

Markera text och objekt

Om du vill göra det här

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

Alt+Shift+Högerpil

Markera ett tecken åt vänster.

Shift+Vänsterpil

Markera till ordets slut.

Ctrl+Shift+Högerpil

Markera till ordets början.

Ctrl+Shift+Vänsterpil

Markera en rad upp (med markören i början av en rad).

Shift+Uppåtpil

Markera en rad ned (med markören i början av en rad).

Skift+Nedåtpil

Markera ett objekt när text i objektet är markerad.

Esc

Markera ett annat objekt när ett objekt markerat.

Tabbtangent eller Shiift+Tabb tills objektet är markerat

Flytta objektet bakåt en position.

Ctrl+Vänster hakparentes ([)

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Flytta objektet framåt en position.

Ctrl+Höger hakparentes (])

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Placera objekt längst bak.

CTRL+SHIFT+VÄNSTER KLAMMERPARENTES ([)

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Placera objektet längs fram.

CTRL+SHIFT+HÖGER KLAMMERPARENTES

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera alla objekt på en bild.

Ctrl+A

Spela upp eller pausa media.

Ctrl+Blanksteg

Markera alla bilder i vyn Bildsortering eller miniatyrfönstret.

Ctrl+A

Markera all text i Disposition Visa.

Ctrl+A

Tips: Om du vill markera flera objekt med tangentbordet använder du markeringsfönstret. Mer information finns iHantera objekt med markeringsfönstret.

Överst på sidan

Ta bort och kopiera text och objekt

Om du vill göra det här

Trycker du på

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort

Ta bort ett ord till höger (med markören mellan orden).

Ctrl+Delete

Klippa ut markerat objekt eller markerad text.

Ctrl+X

Kopiera markerat objekt eller markerad text.

Ctrl+C

Klistra in utklippt eller kopierat objekt eller text.

Ctrl+V

Duplicera ett objekt.

Ctrl+D

Ctrl+Dra musen

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Kopiera Hämta animering.

Alt+Skift+C

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Klistra in Hämta animering.

Alt+Skift+V

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Öppna dialogrutan Klistra in special.

Ctrl+Alt+V

Överst på sidan

Flytta runt i texten

Om du vill göra det här

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta en rad uppåt.

Uppil

Flytta en rad nedåt.

Nedpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta till början av raden.

Home

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av en textruta.

Ctrl+End

Flytta till början av en textruta.

Ctrl+Home

Flytta till nästa platshållare för rubrik eller brödtext. Om detta är den sista platshållaren på en bild infogas en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden.

Ctrl+Retur

Överst på sidan

Söka efter och ersätta text

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Sök.

Ctrl+B

Öppna dialogrutan Ersätt.

Ctrl+H

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

Skift+F4

Överst på sidan

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabbtangenten

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedpil

Flytta till föregående rad.

Uppil

Infoga en tabb i en cell

Ctrl+Tabb

Påbörja ett nytt stycke.

Retur

Lägg till en ny rad längst ned i tabellen med markören i den sista cellen på den sista raden.

Tabbtangenten

Överst på sidan

Formatera text

Innan du använder dessa kortkommandon markerar du den text du vill formatera.

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnitt

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken för att ändra teckensnittet.

Ctrl+T eller Ctrl+Shift+F

Öka teckenstorleken.

Crtl+Shift+höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken.

Crtl+Shift+vänster vinkelparentes (<)

Överst på sidan

Använda teckenformatering

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Teckensnitt om du vill ändra teckenformateringen.

Ctrl+T eller Ctrl+Shift+F

Ändra skiftläge mellan inledande versal, gemener eller versaler.

Skift+F3

Använda fetstil.

Ctrl+F

Använda understrykningsformatering.

Ctrl+U

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

Ctrl+Likhetstecken ( = )

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

Ctrl+Skift+Plustecken (+)

Ta bort manuell teckenformatering, till exempel nedsänkta eller upphöjda tecken.

Ctrl+Blanksteg

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Överst på sidan

Kopiera textformatering

Om du vill

Trycker du på

Kopiera den markerade textens formatering.

Ctrl+Skift+C

Klistra in kopierad formatering till den markerade texten.

Ctrl+Skift+V

Överst på sidan

Justera stycken

Om du vill göra det här

Tryck på

Centrera ett stycke.

Ctrl+E

Justera ett stycke.

Ctrl+J

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Högerjustera ett stycke.

Ctrl+R

Överst på sidan

Arbeta med figurer, bildobjekt, rutor, objekt och WordAr

Om du vill

Trycker du på

Infoga en textruta.

Alt+N, X

Infoga ett inbäddat dokument eller kalkylblad som ett objekt.

Alt+N, J

Infoga WordArt.

Alt+N, W

Flytta fokus till den första flytande formen, t.ex. en bild eller en textruta.

Ctrl+Alt+5

Gruppera markerade figurer, bilder eller WordArt-objekt.

Ctrl+G

Ta bort den markerade gruppen.

Ctrl+Skift+G

Kopiera attributen för den markerade formen.

Ctrl+Skift+C

Klistra in attributen till det markerade objektet.

Ctrl+Skift+V

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt.

Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10, sedan O, Retur, E

Överst på sidan

Infoga kommentar

Om du vill

Trycker du på

Infoga en ny kommentar.

Alt+N, L eller Shift+F10, M

Överst på sidan

Ändra ordningen på bilder eller avsnitt i ett bildspel

Om du vill

Trycker du på

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet uppåt i ordning.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet nedåt i ordning.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet till början.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet till slutet.

Ctrl + Skift + Nedåtpil

Överst på sidan

Använd markeringsfönstret

Om du vill

Trycker du på

Öppna markeringsfönstret.

Alt+H, S, L, P

Office 2007: Alt+J, D, A, P

Flytta fokus cykliskt mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

Skift+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

Uppåt- eller nedåtpil

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

Vänsterpil

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

Högerpil

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

Asterisktecken (*) (endast på numeriskt tangentbord)

Visa en grupp med fokus.

Plustecken (+) (endast på numeriskt tangentbord) eller högerpil

Dölja en grupp med fokus.

Minustecken (-) (endast på numeriskt tangentbord) eller vänsterpil

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

Skift+Uppil eller nedpil

Markera ett objekt med fokus.

Blanksteg eller Retur

Avmarkera ett objekt med fokus.

SHIFT+BLANKSTEG eller SHIFT+RETUR

Flytta ett markerat objekt framåt.

Ctrl+Skift+F

Flytta ett markerat objekt bakåt.

Ctrl+Skift+B

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

Ctrl+Skift+S

Byta namn på ett objekt med fokus.

F2

Växla tangentbordsfokus i fönstret Markering mellan trädvyn och knapparna Visa alla och Dölj alla.

Tabb eller Skift+Tabb

Dölj alla grupper (med fokus i trädvyn i fönstret Markering ).

Alt+Skift+1

Visa alla grupper.

Alt+Skift+9

Överst på sidan

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Om du vill

Trycker du på

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster eller område i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.)

F6

När ett åtgärdsfönsteralternativ har fokus går du till nästa eller föregående alternativ i åtgärdsfönstret.

Tabb eller Skift+Tabb

Visa den fullständiga uppsättningen kommandon på en meny i åtgärdsfönstret. Du kan till exempel komma åt knapparnaStäng, Flyttaeller Storlek&nbsp;i ett åtgärdsfönster.

Ctrl+Blanksteg

Office 2010: Ctrl+Nedåtpil

Gå till nästa kommando på åtgärdsfönstrets meny.

Upp- och nedpilarna

Välj det markerade alternativet på åtgärdsfönstrets meny.

Retur

Flytta eller ändra storlek på åtgärdsfönstret när motsvarande kommando har valts.

Piltangenterna

Öppna Urklipp.

ALT+W, F, O

Stänga ett åtgärdsfönster.

CTRL+BLANKSTEG, C

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Utskriftsalternativ.

Ctrl + P

Skriv ut alla bilder i presentationen som helsidesbilder med standardinställningarna för skrivare (när dialogrutan Skriv ut är öppen).

Alt+P, P

Visa eller dölj fönstret Anteckningar i vyn Normal.

Alt+W, P, N

Visa eller dölja ett rutnät.

Skift+F9

Visa eller dölja stödlinjer.

Alt+F9

Överst på sidan

Anpassade tangentbordsgenvägar

Om du vill skapa egna tangentbordsgenvägar för menyobjekt, inspelade makron och VBA-kod (Visual Basic for Applications) i PowerPoint måste du använda ett tilläggsprogram från en annan leverantör, exempelvis Genvägshanteraren för PowerPoint, som är tillgängligt från OfficeOne-.

Se även

PowerPoint – hjälp och utbildning

Hjälpmedel i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon i PowerPoint för MacOS.

Meddelanden: 

 • Inställningarna i vissa versioner av Mac-operativsystem (OS) och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och funktionstangenter i Office för Mac. Information om hur du ändrar tangenttilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av macOS, i det program du arbetar med eller se Ändra ett tangentbordsgenväg i konflikt på Mac.

 • Om du inte hittar ett kortkommando här som motsvarar det du behöver kan du skapa ett eget kortkommando. Anvisningar finns i Skapa ett eget kortkommando för Office för Mac.

 • Många kortkommandon där du använder Ctrl-tangenten på en Windows-dator fungerar också med Kontroll-tangenten i PowerPoint p Mac. Men alla gör det inte.

 • Om du vill hitta en snabb genväg i den här artikeln kan du använda sökfunktionen. Tryck på Kommando+F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I följande tabell visas de vanligaste kortkommandona i PowerPoint på Mac.

Om du vill

Trycker du på

Skapa ny presentation.

KOMMANDO+N

Formatera markerad text med fetstil

KOMMANDO+B

Klippa ut markerad text, objekt eller bild.

KOMMANDO+X

Kopiera markerad text, objekt eller bild.

KOMMANDO+C

Klistra in text, objekt eller bild som har klippts ut eller kopierats.

KOMMANDO+V

Ångra den senaste åtgärden.

KOMMANDO+Z

Upprepa en åtgärd.

KOMMANDO+Y

Spara presentationen.

KOMMANDO+S

Stäng PowerPoint.

KOMMANDO+Q

Överst på sidan

Arbeta med presentationer och bilder

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny presentation med en mall från PowerPoint mallgalleriet.

KOMMANDO+ Shift + P

Infoga en ny bild.

KOMMANDO+Shift+N

Zooma ut.

KOMMANDO+Minustecken (-)

Zooma in.

KOMMANDO+Plustecken (+)

Skapa en kopia av den markerade bilden.

KOMMANDO + Shift + D

Öppna en presentation.

KOMMANDO+O

Stänga en presentation.

KOMMANDO+W

Skriva ut en presentation.

KOMMANDO+P

Spara en presentation med ett annat namn, på en annan plats eller i ett annat filformat.

KOMMANDO+Shift+S

Avbryt ett kommando, till exempel Spara som.

Esc

Gå igenom flera öppna presentationer.

KOMMANDO+Tilde-tecken (~)

Öppna en nyligen använd fil.

KOMMANDO +Shift+O

Överst på sidan

Växla mellan vyer

Om du vill

Trycker du på

Växla till Normalvy.

KOMMANDO+1

Växla till Bildsorteringsvyn.

KOMMANDO+2

Växla till vyn för att visa Anteckningssidor.

KOMMANDO+3

Växla till Dispositionsvy.

KOMMANDO+4

Växla till bildspel.

KOMMANDO+Shift+Retur

Växla till helskärm (dölja menyer).

KOMMANDO +Kontroll+F

Växla till föredragshållarvyn.

Alt+Retur

Visa eller dölja stödlinjer.

KOMMANDO+ Alternativ Kontroll+G

Växla till vyn för Ähörarkopiebakgrund.

KOMMANDO+Alternativ+2

Växla till Bildbakgrundsvyn.

KOMMANDO+Alternativ+1

Växla till vyn Anteckningsbakgrund.

KOMMANDO+Alternativ+3

Överst på sidan

Markera och redigera text och objekt

Markera text

Om du vill

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

Alt+Shift+Högerpil

Markera ett tecken åt vänster.

Shift+Vänsterpil

Välj insättningspunkten till samma punkt en rad upp.

Shift+Uppåtpil

Från insättningspunkten till samma punkt en rad upp.

Skift+Nedåtpil

Välj all text till början av raden.

KOMMANDO+Shift+Vänsterpil

Välj all text till slutet av raden.

KOMMANDO+Shift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till slutet av stycket.

Skift+Alt+Nedåtpil

Välj från insättningspunkten till början av stycket.

Skift+Alt+Uppåtpil

Överst på sidan

Redigera text och objekt

Om du vill

Trycker du på

Ta bort ett tecken till vänster.

Ta bort

Ta bort ett tecken till höger.

Funktion + Delete

Klistra in special

KOMMANDO+Control+V

Öka teckenstorleken.

KOMMANDO+Shift+Höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken.

KOMMANDO+Shift+Vänster vinkelparentes (<)

Stryka under text.

KOMMANDO+U

Använda kursiv stil.

KOMMANDO+I

Centrera ett stycke.

KOMMANDO+E

Justera ett stycke.

KOMMANDO+J

Vänsterjustera ett stycke.

KOMMANDO+L

Högerjustera ett stycke.

KOMMANDO+R

Lägga till en hyperlänk i markerad text, en bild eller ett objekt.

KOMMANDO+K

Lägg till en ny kommentar.

Bild av knappikonen för MAC-kommando + Shift + M

Söka efter text och formatering.

KOMMANDO+F

Öppna dialogrutan Tecken.

KOMMANDO+T

Öppna dialogrutanStycke.

KOMMANDO + Alternativ + M

Överst på sidan

Flytta runt i texten

Om du vill göra det här

Trycker du på

Flytta till början av ett ord eller ett ord åt vänster.

Alt+vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Alt+högerpil

Flytta till slutet av raden.

KOMMANDO+Högerpil

Flytta till början av raden.

KOMMANDO+Vänsterpil

Flytta till början av ett stycke eller ett stycke upp.

Alt+uppil

Flytta ett stycke nedåt.

Alt+nedpil

Flytta till början eller slutet av all text i objektet som du redigerar.

KOMMANDO+Upp- eller nedpil

Överst på sidan

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabbtangenten

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa linje eller rad.

Nedpil

Flytta till föregående linje eller rad.

Uppil

Börja på ett nytt stycke i en cell.

Retur

Lägg till en ny rad längst ned i tabellen (med markören i den sista cellen på den sista raden).

Tabbtangenten

Överst på sidan

Arbeta med objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera nästa objekt.

Tabbtangenten

Markera föregående objekt.

Skift+Tabb

Markera alla objekt och all text.

KOMMANDO+A

Flytta det valda objektet i pilens riktning.

Piltangenterna eller KOMMANDO+piltangent

Gruppera de markerade objekten.

KOMMANDO+Alt+G

Dela upp de markerade objekten.

KOMMANDO+Alternativ+Skift+G

Gruppera om de valda objekten.

KOMMANDO+Alternativ+J

Rotera de markerade objekten medurs.

Alt+högerpil

Rotera de markerade objekten moturs.

Alt+vänsterpil

Formatera det markerade objektet.

KOMMANDO+Shift+1

Duplicera markerade objekt.

KOMMANDO+D eller Ctrl+Dra musen

Ändra storlek på markerade objekt.

Skift+piltangenter

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Aktivera och inaktiveraRitningsläge för .

KOMMANDO+Kontroll+Z

Visa Synonymer för ett ord som du markerat.

KOMMANDO + Alternativ + Kontroll + R

Visa Smart uppslag för markerade ord och fraser.

KOMMANDO + Alternativ + Kontroll + L

Överst på sidan

Se även

PowerPoint – hjälp och utbildning

Hjälpmedel i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

I den här artikeln beskrivs kortkommandon i skapandeläget i PowerPoint för iOS.

Meddelanden: 

 • Om du är bekant med kortkommandon på din macOS-dator fungerar samma tangentkombinationer med PowerPoint för iOS med ett externt tangentbord också. De kortkommandon som listas i den här artikeln är de enda kortkommandon som fungerar i den här versionen av PowerPoint.

 • Om du vill hitta en snabb genväg kan du använda sökfunktionen. Tryck på Kommando+F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon på en iPad

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona för PowerPoint för iPad.

Om du vill

Trycker du på

Infoga en ny bild.

KOMMANDO+Shift+N

Ta bort markerad text, objekt eller bild.

Ta bort

Klippa ut det markerade innehållet och kopiera det till Urklipp.

KOMMANDO+X

Ångra den senaste åtgärden.

KOMMANDO+Z

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

KOMMANDO+C

Klistra in kopierat eller urklippt innehåll.

KOMMANDO+V

Markera all text.

KOMMANDO+A

Använda fetstil på det markerade innehållet.

KOMMANDO+B

Tillämpa kursiv stil på det markerade innehållet.

KOMMANDO+I

Göra markerat innehåll understruket.

KOMMANDO+U

Markera ett ord åt vänster.

Skift+Alternativ+Vänsterpil

Markera ett ord åt höger.

Skift+Alternativ+Högerpil

Överst på sidan

Navigera iPowerPoint för iPad

PowerPoint för iPad är ett mobilprogram, så kortkommandon och navigering kan skilja sig från dem i skrivbordsversioner av PowerPoint.

Överst på sidan

Flytta insättningspunkten inom platshållare och anteckningar påå en iPad

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken åt höger.

Högerpil

Flytta ett tecken åt vänster.

Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

KOMMANDO+Högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

KOMMANDO+Vänsterpil

Flytta upp en rad.

Uppil

Flytta ned en rad.

Nedpil

Flytta till radens början.

KOMMANDO+Vänsterpil

Flytta till slutet av raden.

KOMMANDO+Högerpil

Flytta till början av platshållaren eller anteckningar.

KOMMANDO+Uppil

Flytta till slutet av platshållaren eller anteckningar.

KOMMANDO+Slut

Överst på sidan

Välj innehåll på iPad

Om du vill

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

Alt+Shift+Högerpil

Markera ett tecken åt vänster.

Shift+Vänsterpil

Markera ett ord åt höger.

Shift+KOMMANDO+Högerpil

Markera ett ord åt vänster.

Shift+KOMMANDO+Vänsterpil

Markera en rad uppåt.

Shift+Uppåtpil

Markera en rad nedåt.

Skift+Nedåtpil

Markera ett stycke uppåt.

Shift+KOMMANDO+Uppåtpil

Markera ett stycke nedåt.

Shift+KOMMANDO+Nedåtpil

Markera allt inom platshållaren eller anteckningar.

KOMMANDO+A

Markera från aktuell position till början av raden.

Shift+KOMMANDO+Vänsterpil

Markera från aktuell position till slutet av raden.

Shift+KOMMANDO+Högerpil

Överst på sidan

Redigera och formatera presentationer på iPhone

Om du vill

Trycker du på

Ångra den senaste åtgärden.

KOMMANDO+Z

Upprepa den senaste åtgärden.

Shift+KOMMANDO

Klippa ut markerat innehåll.

KOMMANDO+X

Kopiera markerat innehåll.

KOMMANDO+C

Klistra in kopierat eller urklippt innehåll.

KOMMANDO+V

Markera alla.

KOMMANDO+A

Använda fetstil på markerat innehåll.

KOMMANDO+B

Tillämpa kursiv stil på det markerade innehållet.

KOMMANDO+I

Göra markerat innehåll understruket.

KOMMANDO+U

Överst på sidan

Navigera och markera i en textruta på iPhone

Om du vill

Trycker du på

Markera text.

Shift+vänster- eller högerpil eller Shift+Uppåt- eller nedåtpil

Flytta markören ett ord åt höger.

Alt+högerpil

Flytta markören ett ord åt vänster.

Alt+vänsterpil

Flytta markören till början av textrutan.

KOMMANDO+Uppil

Flytta markören till slutet av textrutan.

KOMMANDO+Nedpil

Flytta markören till början av den aktuella raden.

KOMMANDO+Vänsterpil

Flytta markören till slutet av den aktuella raden.

KOMMANDO+Högerpil

Markera ett ord till vänster.

Skift+Alternativ+Vänsterpil

Markera ett ord till höger.

Skift+Alternativ+Högerpil

Markera från nuvarande position till början av platshållaren eller anteckningar.

Shift+KOMMANDO+Uppåtpil

Markera från nuvarande position till slutet av platshållaren eller anteckningar.

Shift+KOMMANDO+Nedåtpil

Markera från nuvarande position till början av raden.

Shift+KOMMANDO+Vänsterpil

Markera från nuvarande position till slutet av raden.

Shift+KOMMANDO+Högerpil

Överst på sidan

Se även

PowerPoint – hjälp och utbildning

Hjälpmedel i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

I den här artikeln beskrivs kortkommandon i skapandeläget i PowerPoint för Android.

Meddelanden: 

 • Om du är bekant med kortkommandon på din Windows-dator fungerar samma tangentkombinationer med PowerPoint för Android med ett externt tangentbord också. De kortkommandon som listas i den här artikeln är de enda kortkommandon som fungerar i den här versionen av PowerPoint.

 • Om du vill hitta en snabb genväg kan du använda sökfunktionen. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

Redigera och formatera presentationen

Om du vill

Trycker du på

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Upprepa den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Klipp ut det markerade innehållet och kopiera det till Urklipp

Ctrl+X

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in kopierat eller urklippt innehåll.

Ctrl+V

Markera alla.

Ctrl+A

Använda fetstil på det markerade innehållet.

Ctrl+F

Tillämpa kursiv stil på det markerade innehållet.

Ctrl+K

Göra markerat innehåll understruket.

Ctrl+U

Spara eller synkronisera presentationen.

Ctrl+S

Kopiera formatering.

Ctrl+Skift+C

Markera text.

Shift+vänster- eller högerpil eller Shift+Uppåt- eller nedåtpil

Se även

PowerPoint – hjälp och utbildning

Göra dina PowerPoint presentationer tillgängliga för personer med funktionshinder

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

I den här artikeln beskrivs kortkommandon i skapandeläget i PowerPoint för webben i Windows.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Om du vill hitta en snabb genväg kan du använda sökfunktionen. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Följande tabell innehåller de kortkommandon som du förmodligen använder ofta i PowerPoint för webben.

Om du vill

Trycker du på

Infoga en ny bild (med fokus i miniatyrfönstret).

Ctrl+M

Ta bort markerad text, objekt eller bild.

Ta bort

Flytta en form.

Piltangenterna

Gå till nästa bild (med fokus i miniatyrfönstret eller i ett bildspel).

Page Down

Gå till föregående bild (med fokus i miniatyrfönstret eller i ett bildspel).

Page Up

Avsluta bildspelet

Esc

Överst på sidan

Navigera med bara tangentbordet

Om du vill flytta fokus till olika delar och områden i PowerPoint för webben&nbsp;(t.ex. från menyfliksområdet till miniatyrfönstret) och in och ut ur innehållet i en bild trycker du på Ctrl+F6 (framåt) eller trycker på Ctrl+Skift+F6 (bakåt). Du förflyttar dig mellan alternativ och kommandon i PowerPoint för webben genom att trycka på Tabb för att flytta framåt, Skift + Tabb för att flytta bakåt och Retur för att välja.

Tips: Om du snabbt vill utföra en åtgärd i redigeringsläge trycker du på Alt+Q. Fokus flyttas till sökfältet Sök eller Berätta. Skriv sedan den åtgärd eller det alternativ du vill använda. Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hittar platsen och tryck sedan på Retur för att markera det.

Menyfliksområdet är navigeringsremsan högst upp i PowerPoint för webben-fönstret. Menyfliksområdet är uppdelat i flikar. Varje flik visar olika uppsättningar verktyg och funktioner, bestående av grupper, där varje grupp innehåller ett eller flera slyrtnstiv. Flytta fokus till menyfliksområdet genom att trycka på Alt + Windows-tangenten. Du kan också trycka på Ctrl+F6 flera gånger tills menyfliksområdet har fokus.

Andra kortkommandon för användning av menyfliksområdet är följande:

 • För att växla mellan flikar trycker du på Tabb eller Skift+Tabb.

 • Tryck på Retur om du vill gå till menyfliksområdet för den markerade fliken.

 • För att växla mellan alternativen på menyfliksområdet trycker du på Tabb eller Shift+Tabb.

Alternativen aktiveras på olika sätt, beroende på typen av alternativ:

 • Om det valda alternativet är en knapp eller delningsknapp trycker du på blanksteg för att aktivera det.

 • Om det valda alternativet är en lista (till exempel listan Teckensnitt ) trycker du på nedåtpilen för att öppna listan. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen för att flytta mellan objekt. När fokus är på det objekt du vill använda trycker du på Retur för att markera det.

 • Om det markerade alernativet är ett galleri använder du Tabb för att gå till alternativet Mer för galleriet och trycker sedan på Retur för att öppna galleriet. Använd Tabb för att flytta mellan objekten och tryck på Retur för att välja ett.

Överst på sidan

Navigera i bildspelsvyn

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa bild.

N- eller Page down- eller Nedåtpil

Gå till föregående bild.

P- eller Page up- eller Uppåtpil

Gå till en viss bild.

G, sedan höger- eller vänsterpilen tills på bilden och sedan Retur

Aktivera eller inaktivera bildtexter och undertexter.

J

Avsluta Bildspelsvyn.

Esc

Överst på sidan

Navigera i menyfliksområdet och i fönsterrutor

Tryck på Ctrl+F6 för att gå igenom landmärkena i PowerPoint för webben.

Om du vill

Trycker du på

Flytta från bildfönstret, panelen Kommentarer, panelen Anteckningar, statusfältet, namnlisten, menyfliksområdet och miniatyrpanelen.

Ctrl+F6

Flytta i omvänd ordning från bildfönstret, miniatyrpanelen, menyfliksområdet, namnlisten, statusfältet, panelen Anteckningar och panelen Kommentarer.

Skift+Ctrl+F6

Gå till en annan flik i menyfliksområdet

Tabb, Retur

Utför det markerade alternativet i menyfliksområdet.

Retur

Flytta mellan alternativ eller kontroller i menyfliksområdet.

Tabbtangenten

Flytta mellan grupper av funktioner i menyfliksområdet.

Ctrl+vänsterpil eller högerpil

Växla mellan de förenklade och klassiska menyflikarna.

Alt+Windows-tangenten, Z, R

Visa snabbtangenterna (menyflikskommandon) i det klassiska menyfliksområdet när du använder Skärmläsaren.

Alt+Punkt (.)

Överst på sidan

Redigera bilder

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny bild efter den markerade miniatyrbilden.

Ctrl+M

Flytta från vänster till höger i platshållare på en bild.

Tabbtangenten

Markera eller redigera den aktuella platshållaren.

Retur eller F2

Sluta redigera text i en platshållare.

F2

Markera flera enstaka objekt.

Ctrl+klicka eller Shift+klicka

Markera flera objekt.

Klicka+Dra musen eller Shift+Dra musen eller Ctrl+Dra musen

Markera alla objekt på sidan.

Ctrl+A

Markera all text i den aktiva textrutan.

Ctrl+A

Kopiera en bild.

Ctrl+C

Klistra in en bild.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl + Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Flytta en bild uppåt en plats i miniatyrfönstret.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta en bild uppåt en plats i miniatyrfönstret.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta bilden till den första positionen i miniatyrfönstret.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Flytta bilden till den sista positionen i miniatyrfönstret.

Ctrl + Skift + Nedåtpil

Minska teckenstorleken.

Ctrl+Vänster hakparentes ([)

Öka teckenstorleken.

Ctrl+Höger hakparentes (])

Överst på sidan

Flytta insättningspunkten inom platshållare och anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken åt höger.

Högerpil

Flytta ett tecken åt vänster.

Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta upp en rad.

Uppil

Flytta ned en rad.

Nedpil

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta till början av platshållaren eller anteckningar.

Ctrl+Home

Flytta till slutet av platshållaren eller anteckningar.

Ctrl+End

Överst på sidan

Markera innehåll

Om du vill

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

Alt+Shift+Högerpil

Markera ett tecken åt vänster.

Shift+Vänsterpil

Markera ett ord åt höger.

Skift+Ctrl+Högerpil

Markera ett ord åt vänster.

Skift+Ctrl+Vänsterpil

Markera en rad uppåt.

Shift+Uppåtpil

Markera en rad nedåt.

Skift+Nedåtpil

Markera ett stycke uppåt.

Skift+Ctrl+Uppåtpil

Markera ett stycke nedåt.

Skift+Ctrl+Nedåtpil

Markera till början av stycket.

Skift+Home

Markera till slutet av stycket.

Skift+End

Markera till början av platshållaren eller anteckningar.

Skift+Ctrl+Home

Markera till slutet av platshållaren eller anteckningar.

Skift+Ctrl+End

Markera allt inom platshållaren eller anteckningar.

Ctrl+A

Överst på sidan

Redigera text

Om du vill

Trycker du på

Spara ändringar.

Ändringarna sparas automatiskt i PowerPoint för webben.

Klippa ut markerad text.

Ctrl+X

Kopiera markerad text.

Ctrl+C

Klistra in text.

Ctrl+V

Klistra in text, oformaterad.

Ctrl+Skift+V

Infoga hyperlänk

Ctrl+I

Ångra den senaste ändringen.

Ctrl+Z

Gör om den senast ångrade åtgärden.

Ctrl+Y

Vänsterjustera det markerade stycket.

Ctrl+J

Överst på sidan

Flytta en markerad form

Om du vill

Trycker du på

Knuffa formen åt höger.

Högerpil

Knuffa formen åt vänster.

Vänsterpil

Knuffa formen uppåt.

Uppil

Knuffa formen nedåt.

Nedpil

Överst på sidan

Arrangera en markerad form

Om du vill

Trycker du på

Flytta formen längst bak.

CTRL+SHIFT+VÄNSTER KLAMMERPARENTES ([)

Flytta formen bakåt.

Ctrl+Vänster hakparentes ([)

Flytta formen längst fram.

CTRL+SHIFT+HÖGER KLAMMERPARENTES

Flytta formen framåt.

Ctrl+Höger hakparentes (])

Överst på sidan

Formatera text

Om du vill

Tryck på

Formatera markerad text med fetstil

Ctrl+F

Gör markerad text kursiv.

Ctrl+K

Gör markerad text understruken.

Ctrl+U

Vänsterjustera markerad text.

Ctrl+L

Högerjustera markerad text.

Ctrl+R

Centrera markerad text.

Ctrl+E

Överst på sidan

Arbeta med kommentarer

Förutom kortkommandot för genvägen för att lägga till en ny kommentar fungerar kortkommandona för Kommentarer nedan bara när fönstret Kommentarer är öppet och i fokus.

Om du vill

Trycker du på

Lägg till en ny kommentar.

Ctrl+Alt+M 

Gå till nästa kommentarstråd.

Nedpil

Gå till tidigare kommentarstråd.

Uppil

Utöka en kommentarstråd när fokus ligger på den.

Högerpil

Dölj en kommentarstråd.

Vänsterpil

Gå till nästa svar i en kommentarstråd.

Nedpil

Gå till föregående svar i en tråd eller den överordnade kommentaren.

Uppil

Stäng panelen Kommentarer.

Esc

Flytta fokus till svarsrutan.

Tabbtangenten

Redigera en överordnad kommentar/svar (när fokus är på den överordnade kommentaren/svaret).

Tabbtangenten för att Fler kommentarsåtgärder, Retur och nedåtpil för att Redigera kommentar.

Publicera en kommenta eller ett svar eller spara ändring.

Ctrl+Retur

Kasta bort ett utkast av en kommentar eller ett svar eller ändring.

Esc

Utöka en kommentarstråd via knappen Visa fler svar i tråden. 

Tabbtangenten

Överst på sidan

Se även

PowerPoint – hjälp och utbildning

Göra dina PowerPoint presentationer tillgängliga för personer med funktionshinder

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×