Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för PowerPoint. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

En separat lista över kortkommandon som kan användas när du håller presentationen finns i Använd kortkommandon för att hålla PowerPoint-presentationer.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plustecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs de kortkommandon som du kan använda i PowerPoint för Windows när du skapar eller redigerar presentationer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Vanliga tangentbordsgenvägar

I följande tabell visas de vanligaste kortkommandona i PowerPoint.

Om du vill

Trycker du på

Skapa ny presentation.

Ctrl+N

Lägga till en bild.

Ctrl+M

Ändra den markerade texten till fet stil.

Ctrl+F

Öppna dialogrutan Tecken.

Ctrl+T

Klippa ut markerad text, objekt eller bild.

Ctrl+X

Kopiera markerad text, objekt eller bild.

Ctrl+C

Klistra in text, objekt eller bild som har klippts ut eller kopierats.

Ctrl+V

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Infoga en ny kommentar.

Ctrl+Alt+M 

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Gå till nästa bild.

Page Down

Gå till föregående bild.

Page Up

Starta bildspel.

F5

Avsluta bildspel.

Esc

Skriva ut en presentation.

Ctrl + P

Spara presentationen.

Ctrl+S

Stäng PowerPoint.

Ctrl+Q

Överst på sidan

Arbeta med presentationer och bilder

Om du vill

Trycker du på

Infoga en ny bild.

Ctrl+M

Gå till nästa bild.

Page Down

Gå till föregående bild.

Page Up

Zooma ut.

CTRL + MINUSTECKEN (-)

Zooma in.

Ctrl+Plustecken (+)

Zooma för att anpassa.

Ctrl+Alt+O

Skapa en kopia av den markerade bilden.

Ctrl+Skift+D

Öppna en presentation.

Ctrl+O

Stänga en presentation.

Ctrl+D

Spara en presentation med ett annat namn, på en annan plats eller i ett annat filformat.

Ctrl+Skift+S

Avbryt ett kommando, till exempel Spara som.

Esc

Öppna en nyligen använd fil.

Ctrl+O

Överst på sidan

Arbeta med objekt och text

Kopiera objekt och text

Om du vill

Trycker du på

Klippa ut markerat objekt eller markerad text.

Ctrl+X

Kopiera markerat objekt eller markerad text.

Ctrl+C

Klistra in utklippt eller kopierat objekt eller text.

Ctrl+V

Duplicera markerade objekt.

Ctrl+D eller Ctrl+Dra musen

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Kopiera formateringen av det markerade objektet eller den markerade texten.

Ctrl+Skift+C

Klistra in den kopierade formatering till det markerade objektet eller den markerade texten.

Ctrl+Skift+V

Kopiera Hämta animering.

Alt+Skift+C

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Klistra in Hämta animering.

Alt+Skift+V

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Öppna dialogrutan Klistra in special.

Ctrl+Alt+V

Överst på sidan

Arbeta i objekt och text

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus till den första flytande formen, t.ex. en bild eller en textruta.

Ctrl+Alt+5

Markera ett annat objekt när ett objekt markerat.

Tabbtangent eller Shiift+Tabb tills objektet är markerat

Flytta objektet bakåt en position.

Ctrl+Vänster hakparentes ([)

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Flytta objektet framåt en position.

Ctrl+Höger hakparentes (])

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Placera objekt längst bak.

CTRL+SHIFT+VÄNSTER KLAMMERPARENTES ([)

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Placera objektet längs fram.

CTRL+SHIFT+HÖGER KLAMMERPARENTES

Office 2010 och Office 2007: Inte tillgängligt

Markera alla objekt på en bild.

Ctrl+A

Gruppera de markerade objekten.

Ctrl+G

Dela upp den markerade gruppen.

Ctrl+Skift+G

Gruppera om de valda objekten.

Ctrl + Skift + J

Rotera det markerade objektet 15 grader medurs.

Alt+högerpil

Rotera det markerade objektet 15 grader moturs.

Alt+vänsterpil

Spela upp eller pausa media.

Ctrl+Blanksteg

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Infoga en ny kommentar.

Ctrl+Alt+M 

Infoga ekvation.

Alt+Likhetstecken ( = )

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt.

Skift+F10 eller Windows-menytangenten (för att öppna snabbmenyn) och sedan O, Retur, E

Tips: Om du vill markera flera objekt med tangentbordet använder du markeringsfönstret. Mer information finns iHantera objekt med markeringsfönstret.

Överst på sidan

Markera text

Om du vill

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

Alt+Shift+Högerpil

Markera ett tecken åt vänster.

Shift+Vänsterpil

Markera till ordets slut.

Ctrl+Shift+Högerpil

Markera till ordets början.

Ctrl+Shift+Vänsterpil

Välj insättningspunkten till samma punkt en rad upp.

Shift+Uppåtpil

Från insättningspunkten till samma punkt en rad upp.

Skift+Nedåtpil

Markera från insättningspunkten till slutet av stycket.

Ctrl+Skift+Nedåtpil 
piltangent

Välj från insättningspunkten till början av stycket.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera ett objekt när text i objektet är markerad.

Esc

Överst på sidan

Ta bort text

Om du vill

Trycker du på

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort

Ta bort ett ord till höger (med markören mellan orden).

Ctrl+Delete

Överst på sidan

Flytta runt i texten

Om du vill göra det här

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta en rad uppåt.

Uppil

Flytta en rad nedåt.

Nedpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta till början av raden.

Home

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av en textruta.

Ctrl+End

Flytta till början av en textruta.

Ctrl+Home

Flytta till nästa platshållare för rubrik eller brödtext. Om detta är den sista platshållaren på en bild infogas en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden.

Ctrl+Retur

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Vänsterpil

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Högerpil

Höja de markerade styckena.

Alt+Skift+uppåtpil

Sänka de markerade styckena.

Alt+Skift+Nedåtpil

Överst på sidan

Söka efter och ersätta text

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Sök.

Ctrl+B

Öppna dialogrutan Ersätt.

Ctrl+H

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

Skift+F4

Överst på sidan

Formatera text

Innan du använder dessa kortkommandon markerar du den text du vill formatera.

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Tecken.

Ctrl+T eller Ctrl+Shift+F

Öka teckenstorleken.

Crtl+Shift+höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken.

Crtl+Shift+vänster vinkelparentes (<)

Ändra skiftläge mellan inledande versal, gemener eller versaler.

Skift+F3

Använda fetstil.

Ctrl+F

Använda understrykningsformatering.

Ctrl+U

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

Ctrl+Likhetstecken ( = )

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

Ctrl+Skift+Plustecken (+)

Ta bort manuell teckenformatering, till exempel nedsänkta eller upphöjda tecken.

Ctrl+Blanksteg

Centrera ett stycke.

Ctrl+E

Justera ett stycke.

Ctrl+J

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Högerjustera ett stycke.

Ctrl+R

Skapa en punktlista med olika format

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en lista som använder ifyllda runda punkter trycker du på asterisk-tecknet (*).

  • Om du vill skapa en lista som använder bindestreck trycker du på minustecknet (-).

  • Om du vill skapa en lista som använder pilpunkter trycker du på höger vinkelparentes (>).

  • Om du vill skapa en lista som använder romber trycker du på vänster vinkelparentes (<) + höger vinkelparentes (>).

  • Om du vill skapa en lista som använder pilar trycker du på två minustecken (-) + höger vinkelparentes (>).

  • Om du vill skapa en lista som använder dubbla pilar trycker du på likhetstecknet ( = ) + höger vinkelparentes (>).

 2. Tryck på Blanksteg.

 3. Skriv listobjektet och tryck sedan på retur.

Överst på sidan

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabbtangenten

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedpil

Flytta till föregående rad.

Uppil

Infoga en tabb i en cell

Ctrl+Tabb

Påbörja ett nytt stycke.

Retur

Lägg till en ny rad längst ned i tabellen med markören i den sista cellen på den sista raden.

Tabbtangenten

Överst på sidan

Flytta en bild

Om du vill

Trycker du på

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet uppåt i ordning.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet nedåt i ordning.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet till början.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet till slutet.

Ctrl + Skift + Nedåtpil

Överst på sidan

Arbeta med vyer och fönster

Om du vill

Trycker du på

Byt till Föredragshållarvyn.

Alt+F5

Byt till Bildspel.

F5

Växla mellan vyerna Disposition och Miniatyrbild.

Ctrl+Skift+Tabb

Växla till helskärm (dölja menyer).

Ctrl+F1

Visa eller dölja stödlinjer.

Alt+F9

Visa eller dölja ett rutnät.

Skift+F9

Växla medsols genom fönsterrutor i vyn Normal.

F6

Växla moturs genom fönsterrutor i vyn Normal.

Skift+F6

Växla mellan miniatyrfönstret och dispositionsvyn fönstret.

Ctrl+Skift+Tabb

Visa rubriker på nivå 1 för Dispositionsvyn.

Alt+Skift+1

Visa text under en rubrik för Dispositionsvyn.

Alt+Skift+Plustecken

Dölj text under en rubrik för Dispositionsvyn.

Alt+Skift+Minustecken (-)

Markera all text i Disposition Visa.

Ctrl+A

Markera alla bilder i vyn Bildsortering eller miniatyrfönstret.

Ctrl+A

Visa hjälpmenyn.

F1

Överst på sidan

Arbeta med markeringsfönstret

Om du vill

Trycker du på

Öppna markeringsfönstret.

Alt+F10

Alt+H, S, L, P

Office 2007: Alt+J, D, A, P

Flytta fokus cykliskt mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

Skift+F10 eller Windows-menytangenten

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

Uppåt- eller nedåtpil

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

Vänsterpil

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

Högerpil

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

Asterisktecken (*) (endast på numeriskt tangentbord)

Visa en grupp med fokus.

Plustecken (+) (endast på numeriskt tangentbord) eller högerpil

Dölja en grupp med fokus.

Minustecken (-) (endast på numeriskt tangentbord) eller vänsterpil

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

Skift+Uppil eller nedpil

Markera ett objekt med fokus.

Blanksteg eller Retur

Avmarkera ett objekt med fokus.

SHIFT+BLANKSTEG eller SHIFT+RETUR

Flytta ett markerat objekt framåt.

Ctrl+Skift+F

Flytta ett markerat objekt bakåt.

Ctrl+Skift+B

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

Ctrl+Skift+S

Byta namn på ett objekt med fokus.

F2

Växla tangentbordsfokus i fönstret Markering mellan trädvyn och knapparna Visa alla och Dölj alla.

Tabb eller Skift+Tabb

Dölj alla grupper (med fokus i trädvyn i fönstret Markering ).

Alt+Skift+1

Visa alla grupper.

Alt+Skift+9

Överst på sidan

Arbeta med åtgärdsfönstret

Om du vill

Trycker du på

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster eller område i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.)

F6

När ett åtgärdsfönsteralternativ har fokus går du till nästa eller föregående alternativ i åtgärdsfönstret.

Tabb eller Skift+Tabb

Visa den fullständiga uppsättningen kommandon på en meny i åtgärdsfönstret. Du kan till exempel komma åt knapparnaStäng, Flyttaeller Storlek&nbsp;i ett åtgärdsfönster.

Ctrl+Blanksteg

Office 2010: Ctrl+Nedåtpil

Gå till nästa kommando på åtgärdsfönstrets meny.

Upp- och nedpilarna

Välj det markerade alternativet på åtgärdsfönstrets meny.

Retur

Flytta eller ändra storlek på åtgärdsfönstret när motsvarande kommando har valts.

Piltangenterna

Stänga ett åtgärdsfönster.

CTRL+BLANKSTEG, C

Överst på sidan

Kortkommandon i menyfliksområdet

I menyfliksområdet samlas relaterade alternativ i grupper i menyfliksområdet. På fliken Start innehåller gruppen Stycke till exempel alternativet Punktlista. Tryck på Alt-tangenten för att visa genvägarna i menyfliksområdet, så kallade tangenttips, som bokstäver i små bilder bredvid flikarna och alternativen.

Tips om menyfliksområdet i Excel.

Du kan kombinera tangenttipsen med Alt-tangenten för att skapa genvägar som kallas Åtkomstnycklar för menyfliksalternativen. Tryck till exempel på Alt+H för att öppna fliken Start och Alt+Q för att gå till fältet Berätta eller Sök. Tryck på Alt igen för att visa tangenttips för alternativen på den markerade fliken.

I Office 2010 fungerar de flesta av de gamla ALT+-menykortkommandona också fortfarande. Du behöver dock känna till den fullständiga genvägen. Tyck till exempel på Alt och sedan på en av de gamla menytangenterna som E (Redigera), V (Visa), I (Infoga) och så vidare. Ett meddelande visas för att meddela att du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft 365. Om du kan hela tangentsekvensen kan du fortsätta och använda den. Om du inte kommer ihåg sekvensen kan du trycka på Esc och använda tangenttips i stället.

Öppna flikarna i menyfliksområdet

Om du vill gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på en av följande snabbtangenter. Ytterligare flikar kan visas beroende på ditt val i presentationen.

Om du vill

Trycker du på

Gå till fältet Berätta eller Sök i menyfliksområdet och skriv en sökterm föratt få hjälp eller visa hjälpinnehåll.

Alt+Q och skriv sedan sökordet.

Öppna Arkiv-menyn.

Alt+A

Öppna fliken Start och formatera bilder, teckensnitt, stycken eller ritningar.

Alt+W

Öppna fliken Infoga och infoga bilder, tabeller, bilder, illustrationer, formulär, länkar, text, symboler eller media.

Alt+N

Öppna fliken Rita och öppna ritverktygen.

Alt+J, I

Öppna fliken Design och använd teman och anpassa bilder.

Alt+G

Öppna fliken Övergångar och lägg till övergångar mellan bilder.

Alt+K

Öppna fliken Animeringar och lägg till animeringar i bilder.

Alt+A

Öppna fliken bildspel och konfigurera och spela upp bildspelet.

Alt+S

Öppna fliken Granska och kontrollera stavning och hjälpmedel och lägg till kommentarer.

ALT+R

Öppna fliken Visa och förhandsgranska presentationslayouter, visa och dölja stödlinjer och rubriker, ange zoomförstoring, hantera fönster och visa makron.

Alt+Ö

Öppna fliken Inspelning och hantera skärminspelningar, ljud och video i presentationen.

Alt+C

Öppna fliken Hjälp och bläddra i PowerPoint, kontakta supporten och lämna feedback.

Alt+Y, 2

Obs!: Tillägg och andra program kan lägga till egna flikar i menyfliksområdet och tillhandahålla åtkomstnycklar för dessa flikar.

Överst på sidan

Arbeta i menyfliksområdet med tangentbordet

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt eller F10. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenterna eller piltangenterna.

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta upp, ned, vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Piltangenterna

Visa knappbeskrivningen för menyfliksområdets element som för närvarande är i fokus.

Ctrl+Shift+F10

Aktivera en markerad knapp eller kontroll.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för ett markerat kommando.

Nedpil

Öppna menyn för en markerad knapp.

Alt+nedpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Nedpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Öppna en snabbmeny.

Skift+F10 eller Windows-menytangenten

Flytta till undermenyn när en huvudmeny är öppen eller markerad.

Vänsterpil

Få hjälp med det markerade kommandot eller kontrollen i menyfliksområdet.

F1

Överst på sidan

Andra användbara kortkommandon i menyfliksområdet

Om du vill

Tryck på

Ändra teckenstorleken för den markerade texten

Alt+H, F, S

Öppna dialogrutan Zooma.

Alt+Ö, Q

Skriv ut alla bilder i presentationen som helsidesbilder med standardinställningarna för skrivare (när dialogrutan Skriv ut är öppen).

Alt+P, P

Välja ett tema.

Alt+G, H

Välja en bildlayout.

Alt+H, L

Visa eller dölj fönstret Anteckningar i vyn Normal.

Alt+W, P, N

Öppna urklipp.

ALT+W, F, O

Infoga en textruta.

Alt+N, X

Infoga ett inbäddat dokument eller kalkylblad som ett objekt.

Alt+N, J

Infoga WordArt.

Alt+N, W

Infoga en bild från din enhet. 

Alt+N, P, D

Infoga en figur.

Alt+N, S, H

Överst på sidan

Anpassade tangentbordsgenvägar

Om du vill skapa egna tangentbordsgenvägar för menyobjekt, inspelade makron och VBA-kod (Visual Basic for Applications) i PowerPoint måste du använda ett tilläggsprogram från en annan leverantör, exempelvis Genvägshanteraren för PowerPoint, som är tillgängligt från OfficeOne-.

Överst på sidan

Se även

Hjälp och utbildning för PowerPoint

Stöd för skärmläsare för PowerPoint

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använda kortkommandon för att navigera i moderna kommentarer i PowerPoint

Använda tangentbordet för att arbeta med menyfliksområdet

Den här artikeln beskriver de kortkommandon som du kan använda i PowerPoint för macOS när du skapar eller redigerar presentationer.

Meddelanden: 

 • Inställningarna i vissa versioner av Mac-operativsystem (OS) och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och funktionstangenter i Microsoft 365 för Mac. Information om hur du ändrar tangenttilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av macOS, i det program du arbetar med eller i Ändra ett tangentbordsgenväg i konflikt på Mac.

 • Om du inte hittar ett kortkommando här som motsvarar det du behöver kan du skapa ett eget kortkommando. Anvisningar finns i Skapa ett eget kortkommando för Office för Mac.

 • Många kortkommandon där du använder Ctrl-tangenten på en Windows-dator fungerar också med Kontroll-tangenten i PowerPoint p Mac. Men alla gör det inte.

 • Om du vill hitta en snabb genväg i den här artikeln kan du använda sökfunktionen. Tryck på Kommando+F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I följande tabell visas de vanligaste kortkommandona i PowerPoint för Mac.

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny presentation.

⌘+N

Lägga till en bild.

⌘+Skift+N

Ändra den markerade texten till fet stil.

⌘+B

Öppna dialogrutan Tecken.

⌘+T

Klipp ut den markerade texten, bilden eller objektet.

⌘+X

Kopiera den markerade texten, bilden eller objektet.

⌘+C

Klistra in den urklippta eller kopierade texten, bilden eller objektet.

⌘+V

Infoga en hyperlänk.

⌘+K

Infoga en kommentar.

⌘+Skift+M

Ångra den senaste åtgärden.

⌘+Z

Gör om den senaste åtgärden.

⌘+Y

Gå till nästa bild.

Page Down

Gå till föregående bild.

Page Up

Starta bildspel.

⌘+Skift+Retur

Avsluta bildspel.

Esc

Skriva ut en presentation.

⌘+P

Spara presentationen.

⌘+S

Stäng PowerPoint.

⌘+Q

Överst på sidan

Arbeta med presentationer och bilder

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny presentation med en mall från PowerPoint mallgalleriet.

⌘+Skift+P

Infoga en ny bild.

⌘+Skift+N

Gå till nästa bild.

Page Down

Gå till föregående bild.

Page Up

Formatera bildbakgrund.

⌘+Skift+2

Zooma ut.

⌘+Minustecken (-)

Zooma in.

⌘+Plustecken (+)

Zooma för att anpassa.

⌘+Option+O

Skapa en kopia av den markerade bilden.

⌘+Skift+D

Öppna en presentation.

⌘+O

Stänga en presentation.

⌘+W

Skriva ut en presentation.

⌘+P

Spara en presentation med ett annat namn, på en annan plats eller i ett annat filformat.

⌘+Skift+S

Avbryt ett kommando, till exempel Spara som.

Esc

Gå igenom flera öppna presentationer.

⌘+Tilde-tecken (~)

Öppna en nyligen använd fil.

⌘+Skift+O

Överst på sidan

Arbeta med objekt och text

Kopiera objekt och text

Om du vill

Trycker du på

Klippa ut markerat objekt eller markerad text.

⌘+X

Kopiera markerat objekt eller markerad text.

⌘+C

Klistra in utklippt eller kopierat objekt eller text.

⌘+V

Duplicera markerade objekt.

Ctrl+D eller Ctrl+Dra musen

Kopiera formateringen av det markerade objektet eller den markerade texten.

⌘+Skift+C

Klistra in den kopierade formatering till det markerade objektet eller den markerade texten.

⌘+Skift+V

Kopiera animering.

⌘+Option+Skift+C

Klistra in animering.

⌘+Option+Skift+V

Öppna dialogrutan Klistra in special.

⌘+Ctrl+V

Överst på sidan

Arbeta i objekt och text

Om du vill

Tryck på

Markera ett annat objekt när ett objekt markerat.

Tabbtangent eller Shiift+Tabb tills objektet är markerat

Flytta objektet bakåt en position.

⌘+Option+Skift+B

Flytta objektet framåt en position.

⌘+Option+Skift+F

Placera objekt längst bak.

⌘+Skift+B

Placera objektet längs fram.

⌘+Skift+F

Markera alla objekt på en bild.

⌘+A

Gruppera de markerade objekten.

⌘+Option+G

Dela upp de markerade objekten.

⌘+Option+Skift+G

Gruppera om de valda objekten.

⌘+Option+J

Rotera det markerade objektet 15 grader medurs.

Alt+högerpil

Rotera det markerade objektet 15 grader moturs.

Alt+vänsterpil

Spela upp eller pausa media.

Blanksteg

Infoga en hyperlänk.

⌘+K

Infoga en kommentar.

⌘+Skift+M

Formatera det markerade objektet.

⌘+Skift+1

Ändra storlek på markerade objekt.

Skift+piltangenter

Flytta det valda objektet i pilens riktning.

Piltangenterna eller ⌘+Piltangenterna

Överst på sidan

Markera text

Om du vill

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

Alt+Shift+Högerpil

Markera ett tecken åt vänster.

Shift+Vänsterpil

Markera till ordets slut.

Skift+Alternativ+Högerpil

Markera till ordets början.

Skift+Alternativ+Vänsterpil

Välj insättningspunkten till samma punkt en rad upp.

Shift+Uppåtpil

Från insättningspunkten till samma punkt en rad upp.

Skift+Nedåtpil

Välj all text till början av raden.

⌘+Skift+Vänsterpil

Välj all text till slutet av raden.

⌘+Skift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till slutet av stycket.

Skift+Alt+Nedåtpil

Välj från insättningspunkten till början av stycket.

Skift+Alt+Uppåtpil

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera ett objekt när text i objektet är markerad.

Esc

Överst på sidan

Ta bort text

Om du vill

Trycker du på

Ta bort ett tecken till vänster.

Ta bort

Ta bort ett ord åt vänster.

⌘+Delete

Ta bort ett tecken till höger.

Funktion + Delete

Ta bort ett ord till höger (med markören mellan orden).

Option+Funktion+Delete

Överst på sidan

Flytta runt i texten

Om du vill göra det här

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta en rad uppåt.

Uppil

Flytta en rad nedåt.

Nedpil

Flytta till början av ett ord eller ett ord åt vänster.

Alt+vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Alt+högerpil

Flytta till slutet av raden.

End eller Funktion+Högerpil

Flytta till början av raden.

Home eller Funktion+Vänsterpil

Flytta till början av ett stycke eller ett stycke upp.

Alt+uppil

Flytta ett stycke nedåt.

Alt+nedpil

Flytta till början eller slutet av all text i objektet som du redigerar.

⌘+Uppåt- eller Nedåtpil

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

⌘+Vänster hakparentes ([)

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

⌘+Höger hakparentes (])

Överst på sidan

Söka efter och ersätta text

Om du vill

Tryck på

Öppna sökfältet Sök i presentation.

⌘+F

Visa fönstret Sök och ersätt.

⌘+Skift+H

Överst på sidan

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken.

⌘+T

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

⌘+Skift+Höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

⌘+Skift+Vänster vinkelparentes (<)

Öppna dialogrutan Stycke.

Kommando+Alt+M

Byt mellan inledande versal, gemener eller versaler.

Skift+F3

Ändra den markerade texten till fet stil.

⌘+B

Stryka under den markerade texten.

⌘+U

Ändra den markerade texten till kursiv stil.

⌘+I

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

⌘+Ctrl+Likhetstecken ( = )
 

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

⌘+Ctrl+Skift+Likhetstecken ( = )

Ta bort manuell teckenformatering, till exempel nedsänkta eller upphöjda tecken.

Kontroll + Blanksteg

Centrera ett stycke.

⌘+E

Justera ett stycke.

⌘+J

Vänsterjustera ett stycke.

⌘+L

Högerjustera ett stycke.

⌘+R

Skapa en punktlista med olika format

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en lista som använder ifyllda runda punkter trycker du på asterisk-tecknet (*).

  • Om du vill skapa en lista som använder bindestreck trycker du på minustecknet (-).

  • Om du vill skapa en lista som använder pilpunkter trycker du på höger vinkelparentes (>).

  • Om du vill skapa en lista som använder romber trycker du på vänster vinkelparentes (<) + höger vinkelparentes (>).

  • Om du vill skapa en lista som använder pilar trycker du på två minustecken (-) + höger vinkelparentes (>).

  • Om du vill skapa en lista som använder dubbla pilar trycker du på likhetstecknet ( = ) + höger vinkelparentes (>).

 2. Tryck på Blanksteg.

 3. Skriv listobjektet och tryck sedan på retur.

Överst på sidan

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabbtangenten

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa linje eller rad.

Nedpil

Flytta till föregående linje eller rad.

Uppil

Infoga en tabb i en cell

Option+Skift+Tabb

Börja på ett nytt stycke i en cell.

Retur

Lägg till en ny rad längst ned i tabellen (med markören i den sista cellen på den sista raden).

Tabbtangenten

Överst på sidan

Flytta en bild

Om du vill

Trycker du på

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet uppåt i ordning.

⌘+Uppåtpil

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet nedåt i ordning.

⌘+Nedåtpil

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet till början.

⌘+Skift+Uppåtpil

Flytta den markerade bilden eller det markerade avsnittet till slutet.

⌘+Skift+Nedåtpil

Överst på sidan

Arbeta med vyer och fönster

Om du vill

Trycker du på

Växla till Normalvy.

⌘+1

Växla till Bildsorteringsvyn.

⌘+2

Växla till vyn för att visa Anteckningssidor.

⌘+3

Växla till Dispositionsvy

⌘+4

Växla till Bildbakgrundsvyn.

⌘+Option+1

Växla till vyn för Ähörarkopiebakgrund.

⌘+Option+2

Växla till vyn Anteckningsbakgrund.

⌘+Option+3

Byt till Föredragshållarvyn.

Alt+Retur

Växla till bildspel.

⌘+Skift+Retur

Växla mellan vyerna Dispositionsvyn och miniatyrrutan.

Ctrl+Skift+Tabb

Växla till helskärm (dölja menyer).

⌘+Ctrl+F

Visa eller dölja stödlinjer.

⌘+Option+Ctrl+G

Visa eller dölja ett rutnät.

Skift+F9

Växla medsols genom fönsterrutor i vyn Normal.

F6

Växla moturs genom fönsterrutor i vyn Normal.

Skift+F6

Markera all text i Disposition Visa.

⌘+A

Markera alla bilder i vyn Bildsortering eller miniatyrrutan.

⌘+A

Visa hjälpmenyn.

F1

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Aktivera och inaktiveraRitningsläge för .

⌘+Ctrl+Z

Visa Synonymer för ett ord som du markerat.

⌘+Option+Ctrl+R

Överst på sidan

Se även

Hjälp och utbildning för PowerPoint

Stöd för skärmläsare för PowerPoint

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använda kortkommandon för att navigera i moderna kommentarer i PowerPoint

Använda tangentbordet för att arbeta med menyfliksområdet

Den här artikeln beskriver kortkommandon i PowerPoint för iOS när du skapar eller redigerar presentationer.

Meddelanden: 

 • Om du känner till vilka kortkommandon som finns på din macOS-dator så fungerar även samma tangentkombinationer med PowerPoint för iOS på ett externt tangentbord.

 • Om du vill hitta en snabb genväg kan du använda sökfunktionen. Tryck på Kommando+F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon på en iPad

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona för PowerPoint för iPad.

Om du vill

Trycker du på

Infoga en ny bild.

⌘+Skift+N

Ta bort markerad text, objekt eller bild.

Ta bort

Klippa ut det markerade innehållet och kopiera det till Urklipp.

⌘+X

Ångra den senaste åtgärden.

⌘+Z

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

⌘+C

Klistra in kopierat eller urklippt innehåll.

⌘+V

Markera all text.

⌘+A

Använd fetstil på det markerade innehållet.

⌘+B

Använd kursiv formatering på det markerade innehållet.

⌘+I

Göra markerat innehåll understruket.

⌘+U

Markera ett ord åt vänster.

Skift+Alternativ+Vänsterpil

Markera ett ord åt höger.

Skift+Alternativ+Högerpil

Överst på sidan

Navigera i PowerPoint för iPad

PowerPoint för iPad är ett mobilprogram, så kortkommandon och navigering kan skilja sig från dem i skrivbordsversioner av PowerPoint.

Om du vill bläddra igenom alternativen trycker du på Skift + högerpil tills fokus är på menyfliksområdet och trycker sedan på höger- eller vänsterpilen. Välj ett alternativ genom att trycka på ⌘+Option+Blanksteg.

Om du vill flytta fokus till olika områden i PowerPoint för iPad (t.ex. från menyfliksområdet till miniatyrfönstret) markerar du en knapp och trycker sedan på Skift+Högerpil (framåt) eller Skift+Vänsterpil (bakåt).

Överst på sidan

Flytta insättningspunkten inom platshållare och anteckningar påå en iPad

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Alt+högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Alt+vänsterpil

Flytta upp en rad.

Uppil

Flytta ned en rad.

Nedpil

Flytta till radens början.

⌘+Vänsterpil

Flytta till slutet av raden.

⌘+Högerpil

Flytta till början av platshållaren eller anteckningar.

⌘+Uppåtpil

Flytta till slutet av platshållaren eller anteckningar.

⌘+End

Överst på sidan

Välj innehåll på iPad

Om du vill

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

Alt+Shift+Högerpil

Markera ett tecken åt vänster.

Shift+Vänsterpil

Markera ett ord åt höger.

Skift+⌘+Högerpil

Markera ett ord åt vänster.

Skift+⌘+Vänsterpil

Markera en rad uppåt.

Shift+Uppåtpil

Markera en rad nedåt.

Skift+Nedåtpil

Välj från insättningspunkten till början av stycket.

Skift+Alt+Uppåtpil

Markera från insättningspunkten till slutet av stycket.

Skift+Alt+Nedåtpil

Markera allt inom platshållaren eller anteckningar.

⌘+A

Markera från aktuell position till början av raden.

Skift+⌘+Vänsterpil

Markera från aktuell position till slutet av raden.

Skift+⌘+Högerpil

Överst på sidan

Redigera och formatera presentationer på iPhone

Om du vill

Trycker du på

Ångra den senaste åtgärden.

⌘+Z

Upprepa den senaste åtgärden.

Skift+Y

Klippa ut markerat innehåll.

⌘+X

Kopiera markerat innehåll.

⌘+C

Klistra in kopierat eller urklippt innehåll.

⌘+V

Markera alla.

⌘+A

Använd fetstil på det markerade innehållet.

⌘+B

Använd kursiv formatering på det markerade innehållet.

⌘+I

Göra markerat innehåll understruket.

⌘+U

Överst på sidan

Navigera och markera i en textruta på iPhone

Om du vill

Trycker du på

Markera text.

Shift+vänster- eller högerpil eller Shift+Uppåt- eller nedåtpil

Flytta markören ett ord åt höger.

Alt+högerpil

Flytta markören ett ord åt vänster.

Alt+vänsterpil

Flytta markören till början av textrutan.

⌘+Uppåtpil

Flytta markören till slutet av textrutan.

⌘+Nedåtpil

Flytta markören till början av den aktuella raden.

⌘+Vänsterpil

Flytta markören till slutet av den aktuella raden.

⌘+Högerpil

Markera ett ord åt vänster.

Skift+Alternativ+Vänsterpil

Markera ett ord åt höger.

Skift+Alternativ+Högerpil

Markera från nuvarande position till början av platshållaren eller anteckningarna.

Skift+⌘+Uppåtpil

Markera från nuvarande position till slutet av platshållaren eller anteckningarna.

Skift+⌘+Nedåtpil

Markera från nuvarande position till början av raden.

Skift+⌘+Vänsterpil

Markera från nuvarande position till slutet av raden.

Skift+⌘+Högerpil

Överst på sidan

Se även

Hjälp och utbildning för PowerPoint

Stöd för skärmläsare för PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använda kortkommandon för att navigera i moderna kommentarer i PowerPoint

Använda tangentbordet för att arbeta med menyfliksområdet

Den här artikeln beskriver kortkommandon i PowerPoint för Android när du skapar eller redigerar presentationer.

Obs!: Om du vill hitta en snabb genväg kan du använda sökfunktionen. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

Redigera och formatera presentationen

Om du vill

Trycker du på

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Upprepa den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Klipp ut det markerade innehållet (och kopiera till urklipp).

Ctrl+X

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in det kopierade eller urklippta innehållet.

Ctrl+V

Markera alla.

Ctrl+A

Använd fetstil på det markerade innehållet.

Ctrl+F

Använd kursiv formatering på det markerade innehållet.

Ctrl+K

Stryk under det markerade innehållet.

Ctrl+U

Spara eller synkronisera presentationen.

Ctrl+S

Kopiera formatering.

Ctrl+Skift+C

Markera text.

Shift+vänster- eller högerpil eller Shift+Uppåt- eller nedåtpil

Se även

Hjälp och utbildning för PowerPoint

Stöd för skärmläsare för PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använda kortkommandon för att navigera i moderna kommentarer i PowerPoint

Använda tangentbordet för att arbeta med menyfliksområdet

Den här artikeln beskriver de kortkommandon som du kan använda i PowerPoint för webben på Windows när du skapar eller redigerar presentationer.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Microsoft 365 för webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Om du vill hitta en snabb genväg kan du använda sökfunktionen. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Följande tabell innehåller de kortkommandon som du förmodligen använder ofta i PowerPoint för webben.

Tips: Om du snabbt vill skapa en ny presentation i PowerPoint för webben öppnar du webbläsaren, skriver PowerPoint.new eller ppt.new i adressfältet och trycker sedan på retur.

Om du vill

Trycker du på

Infoga en ny bild (med fokus i miniatyrrutan, bildfönstret eller fönstret Anteckningar). 

Ctrl+M

Ändra den markerade texten till fet stil.

Ctrl+F

Klippa ut markerad text, objekt eller bild.

Ctrl+X

Kopiera markerad text, objekt eller bild.

Ctrl+C

Klistra in text, objekt eller bild som har klippts ut eller kopierats.

Ctrl+V

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Ta bort markerad text, objekt eller bild.

Ta bort

Öppna dialogrutan Sök.

Ctrl+B

Flytta en form.

Piltangenterna

Gå till nästa bild (med fokus i miniatyrrutan eller bildfönstret).

Page Down

Gå till föregående bild (med fokus i miniatyrrutan eller bildfönstret).

Page Up

När ett åtgärdsfönsteralternativ har fokus går du till nästa eller föregående alternativ i åtgärdsfönstret.

Tabb eller Skift+Tabb

Avsluta bildspelet

Esc

Skriva ut en presentation

Ctrl + P

Spara presentationen.

Ändringarna sparas automatiskt i PowerPoint för webben.

Överst på sidan

Arbeta med presentationer och bilder

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny bild efter den markerade bilden.

Ctrl+M

Gå till nästa bild (med fokus i miniatyrrutan eller bildfönstret).

Page Down

Gå till föregående bild (med fokus i miniatyrrutan eller bildfönstret).

Page Up

Gå till nästa bild i vyn Bildspel.

N- eller Page down- eller Nedåtpil

Gå till föregående bild i vyn Bildspel.

P- eller Page up- eller Uppåtpil

Gå till en specifik bild i vyn Bildspel.

G, sedan höger- eller vänsterpilen tills på bilden och sedan Retur

Aktivera eller inaktivera undertexter i vyn Bildspel.

J

Avsluta vyn Bildspel.

Esc

Överst på sidan

Arbeta med objekt och text

Kopiera objekt och text

Om du vill

Trycker du på

Klippa ut markerat objekt eller markerad text.

Ctrl+X

Kopiera markerat objekt eller markerad text.

Ctrl+C

Klistra in utklippt eller kopierat objekt eller text.

Ctrl+V

Duplicera markerade objekt.

Ctrl+D

Klistra in text, oformaterad.

Ctrl+Skift+V

Överst på sidan

Arbeta i objekt och text

Om du vill

Trycker du på

Flytta från vänster till höger i platshållare på en bild.

Tabbtangenten

Markera eller redigera den aktuella platshållaren.

Retur eller F2

Sluta redigera text i en platshållare.

F2

Markera flera enstaka objekt.

Ctrl+klicka eller Shift+klicka

Markera flera objekt.

Klicka+Dra musen eller Shift+Dra musen eller Ctrl+Dra musen

Markera alla objekt på sidan.

Ctrl+A

Markera all text i den aktiva textrutan.

Ctrl+A

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Skicka objektet längst bak.

CTRL+SHIFT+VÄNSTER KLAMMERPARENTES ([)

Skicka objektet bakåt en position.

Ctrl+Vänster hakparentes ([)

Skicka objektet längst fram.

CTRL+SHIFT+HÖGER KLAMMERPARENTES

Skicka objektet framåt en position.

Ctrl+Höger hakparentes (])

Rotera det markerade objektet 15 grader medsols.

Alt+högerpil

Rotera det markerade objektet 15 grader stegvis moturs.

Alt+vänsterpil

Överst på sidan

Markera text

Om du vill

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

Alt+Shift+Högerpil

Markera ett tecken åt vänster.

Shift+Vänsterpil

Markera ett ord åt höger.

Skift+Ctrl+Högerpil

Markera ett ord åt vänster.

Skift+Ctrl+Vänsterpil

Välj insättningspunkten till samma punkt en rad upp.

Shift+Uppåtpil

Från insättningspunkten till samma punkt en rad upp.

Skift+Nedåtpil

Välj från insättningspunkten till början av stycket.

Skift+Ctrl+Uppåtpil

Markera från insättningspunkten till slutet av stycket.

Skift+Ctrl+Nedåtpil

Markera till början av en rad.

Skift+Home

Markera till slutet på en rad.

Skift+End

Markera till början av platshållaren eller anteckningar.

Skift+Ctrl+Home

Markera till slutet av platshållaren eller anteckningar.

Skift+Ctrl+End

Markera allt inom platshållaren eller anteckningar.

Ctrl+A

Överst på sidan

Ta bort text

Om du vill

Trycker du på

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort

Ta bort ett ord till höger (med markören mellan orden).

Ctrl+Delete

Överst på sidan

Flytta runt i texten

Om du vill göra det här

Trycker du på

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta en rad uppåt.

Uppil

Flytta en rad nedåt.

Nedpil

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta till början av raden.

Home

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av en textruta.

Ctrl+End

Flytta till början av en textruta.

Ctrl+Home

Överst på sidan

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Öka teckenstorleken.

Ctrl+Höger hakparentes (]) eller Ctrl+Skift+Höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken.

Ctrl+Vänster hakparentes ([) eller Ctrl+Skift+Vänster vinkelparentes (<)

Använda fetstil.

Ctrl+F

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Använda understrykningsformatering.

Ctrl+U

Ta bort manuell teckenformatering, till exempel nedsänkta eller upphöjda tecken.

Ctrl+Blanksteg

Centrera ett stycke.

Ctrl+E

Justera ett stycke.

Ctrl+J

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Högerjustera ett stycke.

Ctrl+R

Överst på sidan

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabbtangenten

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedpil

Flytta till föregående rad.

Uppil

Påbörja ett nytt stycke.

Retur

Lägg till en ny rad längst ned i tabellen med markören i den sista cellen på den sista raden.

Tabbtangenten

Överst på sidan

Arbeta med kommentarer

Förutom kortkommandot för genvägen för att lägga till en ny kommentar fungerar kortkommandona för Kommentarer nedan bara när fönstret Kommentarer är öppet och i fokus.

Om du vill

Trycker du på

Lägg till en ny kommentar.

Ctrl+Alt+M 

Gå till nästa kommentarstråd.

Nedpil

Gå till tidigare kommentarstråd.

Uppil

Utöka en kommentarstråd när fokus ligger på den.

Högerpil

Dölj en kommentarstråd.

Vänsterpil

Gå till nästa svar i en kommentarstråd.

Nedpil

Gå till föregående svar i en tråd eller den överordnade kommentaren.

Uppil

Flytta fokus till svarsrutan.

Tabbtangenten

Redigera en överordnad kommentar eller ett svar (när fokus är på den överordnade kommentaren eller svaret).

Tabbtangenten för att få Fler trådåtgärder, retur och nedåtpil för att Redigera kommentar.

Publicera en kommenta eller ett svar eller spara ändring.

Ctrl+Retur

Överst på sidan

Flytta en bild

Om du vill

Tryck på

Flytta den markerade bilden uppåt en position i miniatyrrutan.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta den markerade bilden nedåt en position i miniatyrrutan.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta den markerade bilden till början på miniatyrrutan.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Flytta den markerade bilden till slutet av miniatyrrutan.

Ctrl + Skift + Nedåtpil

Överst på sidan

Navigera med bara tangentbordet

Om du vill flytta fokus till olika delar och områden i PowerPoint för webben&nbsp;(t.ex. från menyfliksområdet till miniatyrfönstret) och in och ut ur innehållet i en bild trycker du på Ctrl+F6 (framåt) eller trycker på Ctrl+Skift+F6 (bakåt). Du förflyttar dig mellan alternativ och kommandon i PowerPoint för webben genom att trycka på Tabb för att flytta framåt, Skift + Tabb för att flytta bakåt och Retur för att välja.

Tips: Om du snabbt vill utföra en åtgärd i redigeringsläge trycker du på Alt+Q. Fokus flyttas till sökfältet Sök eller Berätta. Skriv sedan den åtgärd eller det alternativ du vill använda. Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hittar platsen och tryck sedan på Retur för att markera det.

Menyfliksområdet är navigeringsremsan högst upp i PowerPoint för webben-fönstret. Menyfliksområdet är uppdelat i flikar. Varje flik visar olika uppsättningar verktyg och funktioner, bestående av grupper, där varje grupp innehåller ett eller flera slyrtnstiv. Om du vill flytta fokus till menyfliksområdet trycker du på Alt+Punkt (.) eller Alt+Windows-tangenten. Du kan också trycka på Ctrl+F6 flera gånger tills menyfliksområdet har fokus.

Andra kortkommandon för användning av menyfliksområdet är följande:

 • Använd höger- och vänsterpilen för att flytta mellan flikar.

 • Tryck på tabb en gång för att öppna menyfliksområdet för den markerade fliken.

 • Om du vill flytta mellan alternativen i menyfliksområdet använder du höger- och vänsterpilen.

Alternativen aktiveras på olika sätt, beroende på typen av alternativ:

 • Om det valda alternativet är en knapp eller delningsknapp trycker du på blanksteg eller retur för att aktivera det.

 • Om det valda alternativet är en lista (till exempel listan Teckensnitt) trycker du på Alt+Nedåtpilen för att öppna listan. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen för att flytta mellan objekt. När fokus är på det objekt du vill använda trycker du på Retur för att markera det.

 • Om det markerade alernativet är ett galleri använder du Tabb för att gå till alternativet Mer för galleriet och trycker sedan på Retur för att öppna galleriet. Använd tabb för att flytta mellan objekten och tryck på retur för att välja ett.

Överst på sidan

Navigera i menyfliksområdet och i fönsterrutor

Om du vill

Trycker du på

Gå framåt mellan följande regioner:

 • Bildfönstret

 • Fönstret Anteckningar

 • Statusfält

 • Namnlisten

 • Menyfliksområdet

 • Miniatyrfönstret

Ctrl+F6

Gå bakåt mellan följande regioner:

 • Bildfönstret

 • Miniatyrfönstret

 • Menyfliksområdet

 • Namnlisten

 • Statusfält

 • Fönstret Anteckningar

Skift+Ctrl+F6

Gå till en annan flik i menyfliksområdet

Höger- och vänsterpilen

Utför det markerade alternativet i menyfliksområdet.

Retur

Flytta mellan alternativ eller kontroller i menyfliksområdet.

Höger- och vänsterpilen

Flytta mellan grupper av funktioner i menyfliksområdet.

Ctrl+vänsterpil eller högerpil

Växla mellan de förenklade och klassiska menyflikarna.

Alt+Punkt (.), Z, R eller Alt+Windows-tangenten, Z, R

Visa snabbtangenterna (kommandon i menyfliksområdet) i menyfliksområdet.

Alt+Punkt (.) eller Alt+Windows-tangenten

Överst på sidan

Se även

Hjälp och utbildning för PowerPoint

Stöd för skärmläsare för PowerPoint

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använda kortkommandon för att navigera i moderna kommentarer i PowerPoint

Använda tangentbordet för att arbeta med menyfliksområdet

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×