Om du har Microsoft 365- eller en annan Microsoft Exchange-baserad e-posttjänst använder du Outlook på webben för att dela din kalender med personer inom och utanför organisationen. Beroende på vilken behörighet du ger dem kan de se din kalender, redigera den eller agera som ditt ombud för mötesförfrågningar.

Meddelanden: 

 • Kalenderdelning kanske inte tillgängligt för ditt konto eller kan vara begränsat till personer i organisationen, beroende på organisationens inställningar.

 • För Outlook.com, se Dela din kalender i Outlook.com.

Obs!: Om anvisningarna inte överensstämmer med vad du ser kanske du använder en äldre version av Outlook på webben. Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben.

 1. Längst ned på sidan, välj Kalender för att gå till Kalender.

 2. I Kalender, välj Dela i verktygsfältet högst upp på sidan, och välj vilken kalender du vill dela.

  En skärmbild av knappen Dela.

  Obs!: Du kan inte dela kalendrar som ägs av andra personer.

 3. Ange namnet eller e-postadressen till den person som du vill dela din kalender med.

 4. Välj hur du vill att den här personen ska använda din kalender:

  • Med Kan se när jag är upptagen kan personen se när du är upptagen men det finns inga detaljer om till exempel platsen för händelsen.

  • Med Kan se namn och platser kan personen se när du är upptagen samt namn och plats för händelser.

  • Med Kan se all information kan personen se all information om händelserna.

  • Med Kan redigera kan personen redigera din kalender.

  • MedDelegera kan personen redigera kalendern och dela den med andra.

 5. Välj Dela. Om du bestämmer dig för att inte dela kalendern just nu, väljer du Ta bort.

  Meddelanden: 

  • När du delar kalendern med någon som inte använder Outlook på webben, till exempel någon som använder Gmail, kan han eller hon bara acceptera inbjudan genom att använda ettMicrosoft 365 eller ett Outlook.com konto.

  • ICS-kalendrar är skrivskyddade, så även om du tilldelar redigeringsbehörighet till andra användare kan de inte redigera din kalender.

  • Hur ofta ICS-kalendern synkroniserar beror på vilken e-postleverantör som personen som du har delat kalendern med har.

  • Kalenderobjekt som är markerade som privata är skyddade. De flesta personerna som du delar kalendern med ser bara tiden för privata objekt, inte namn, plats eller annan information. Återkommande serier markerade som privat visar också upprepningsmönstret.

Du kan ändra behörigheter som du har angett för en kalender, eller sluta dela kalendern helt, genom att högerklicka på kalendernamnet under Dina kalendrar.

 1. Markera Kalender att gå till kalendern längst ned på sidan.

 2. Under Dina kalendrar högerklickar du på den kalender som du vill uppdatera delningsinställningarna för och väljer Delningsbehörigheter.

  En skärmbild av markören som svävar över Delning och behörigheter i snabbmenyn för kalendern

 3. Leta reda på personen vars behörigheter du vill ändra och välj en ny behörighetsnivå eller välj Ta bort för att sluta dela kalendern med den personen.

Om du får en inbjudan att ta del av någon annans kalender väljer du Acceptera högst upp i meddelandet för att lägga till personens kalender i din kalendervy.

En skärmbild av knappen Acceptera i en e-postavisering för delad kalender.

När du lägger till en annan kalender kan du byta namn på den, ändra dess färg eller ta bort från vyn. Om du vill göra detta högerklickar du på kalendern i navigeringsfönstret.

En skärmbild av kalendermenyn med namnbyte markerat.

Om du vill sluta dela kalendern med någon kan du ta bort deras behörigheter.

 1. Markera Kalender att gå till kalendern längst ned på sidan.

 2. Högerklicka på den kalender som du vill sluta dela och välj Delning och behörigheter i den vänstra rutan.

  En skärmbild av markören som svävar över Delning och behörigheter i snabbmenyn för kalendern

  Som standard kallas din primära kalender för "Kalender". Om du har skapat andra kalendrar kan du välja någon av dem istället. Du kan inte ta bort delningsbehörigheter från kalendrar som ägs av andra personer.

 3. Välj den person som du vill sluta dela din kalender med och välj Ta bort.

  Personen är nu borttagen från listan med personer som har tillgång till din kalender. Personens kalender synkroniseras inte längre mot din kalender och hon eller han får inga uppdateringar.

I Kalender inställningar kan du publicera kalendern så att vem som helst kan se din kalender eller abonnera på den.

 1. I kalendervyn väljer du inställningar Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj delade kalendrar.

 3. Under publicera en kalenderväljer du vilken kalender du vill publicera och hur detaljerad information som kan visas.

 4. Välj Publicera.

 5. Om du väljer en HTML-länk kan mottagarna kopiera och klistra in URL-adressen i en webbläsare för att visa kalendern i ett nytt webbläsarfönster.

  Om du väljer en ICS-länk kan mottagarna Ladda ner ICS-filen och importera den till Outlook. Då läggs dina händelser till i deras kalender, men mottagarna får inte automatiskt några uppdateringar i kalendern. Du kan också använda länken ICS för att prenumerera på din kalender via Outlook. De kommer att se din kalender bredvid sin egen och får automatiskt uppdateringar i kalendern.

Meddelanden: 

 • Kalendrar för HTML och ICS är skrivskyddade, så att mottagarna inte kan redigera din kalender.

 • Hur ofta ICS-kalendern synkroniseras beror på mottagarens e-postleverantör.

 1. I kalendervyn väljer du inställningar Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj delade kalendrar.

 3. Välj avpubliceraunder publicera en kalender.

Instruktioner för den klassiska versionen av Outlook på webben

 1. Högst upp på sidan väljer du appfönstret Välj startprogrammet och väljer sedan Kalender.

 2. Högst upp på skärmen väljer du Dela och väljer den kalender som du vill dela.

  En skärmbild av knappen Dela.

  Som standard kallas din primära kalender för "Kalender". Om du har skapat andra kalendrar kan dela någon av dem istället. Du kan inte dela kalendrar som ägs av andra personer.

 3. Ange namnet på eller e-postadressen till den person som du vill dela din kalender med i rutan Skicka en delningsinbjudan med e-post.

  En skärmbild av dialogrutan Dela den här kalendern.

 4. Välj hur mycket information du vill att personen ska se:

  • Med Kan visa när jag är upptagen kan personen se när du är upptagen men det finns inga detaljer om till exempel platsen för händelsen.

  • Med Kan visa namn och platser kan personen se när du är upptagen samt namn och plats för händelser.

  • Med Kan visa all information kan personen se all information om händelserna.

  • Med Kan redigera kan personen se all information om händelserna och redigera kalendern (endast tillgängligt när du delar med andra i organisationen).

  • Med Delegera kan personen visa och redigera din kalender samt skicka och svara på mötesförfrågningar åt dig (endast tillgängligt när du delar med andra i organisationen). Mer information om redigerings- och delegerabehörigheter finns i Kalenderdelegering i Outlook på webben.

 5. Välj Dela. Om du bestämmer dig för att inte dela kalendern för tillfället väljer du Ta bort Ta bort.

Meddelanden: 

 • När du delar en annan kalender än din primära kalender, t.ex. en projektkalender som du har skapat – kan du inte välja Ombud.

 • Kalenderobjekt som är markerade som privata är skyddade. De flesta personerna som du delar din kalender med ser bara tiden för privata objekt, inte namn, plats eller annan information. Återkommande serier som markeras som privata kommer också att visa upprepningsmönstret. Det enda undantaget är när du ger ombudsbehörigheter för att visa privata händelser.

 • Du kanske även ser en post för Min organisation i listan över personer som du har delat kalendern med. Det här är standardnivån som andra i organisationen, eller externa organisationer, kan se vid visning av din kalender i Schemaläggningsassistenten.

Överst på sidan

Du kan ändra behörigheter som du har angett för en kalender, eller sluta dela kalendern helt, genom att högerklicka på kalendernamnet under Dina kalendrar.

 1. Högst upp på sidan väljer du appfönstret Välj startprogrammet och väljer sedan Kalender.

 2. Under Dina kalendrar högerklickar du på den kalender som du vill uppdatera delningsinställningar för och markerar Delningsbehörigheter.

  En skärmbild av snabbmenyn för Din kalender med delningsbehörigheter markerade.

 3. Leta reda på personen vars behörigheter du vill ändra och välj en ny behörighetsnivå eller välj Ta bort Ta bort om du vill sluta dela kalendern med den personen.

När du tar bort en person från listan över personer som du har delat kalendern med slutar URL-adressen som skickades till den personen att fungera. Om användaren även finns inom organisationen tas kalendern bort från listan med kalendrar.

Överst på sidan

Om du får en inbjudan till att dela någon annans kalender väljer du Acceptera i meddelandet eller länken i inbjudan, så läggs kalendern till i kalendervyn.

En skärmbild av knappen Acceptera i en e-postavisering för delad kalender.

Du kan också gå till din kalender i Outlook på webben för att lägga till andra personers kalendrar i vyn. Men kalendrar som har öppnats på det här sättet visas inte i alla Outlook-klienter. Om du vill se till så att andra personers kalendrar visas i alla Outlook-klienter ber du personerna att dela sina kalendrar med dig.

 1. Högst upp på sidan väljer du appfönstret Välj startprogrammet och väljer sedan Kalender.

 2. I navigeringsfönstret klickar högerklickar du på Andra kalendrar och väljer Öppna kalender.

  En skärmbild av snabbmenyn för Andra kalendrar med Öppna kalender markerat.

 3. Välj något av följande om du vill lägga till en kalender:

  • Om du vill lägga till en kalender som tillhör någon inom organisationen anger du i rutan Från katalog hans eller hennes namn och väljer Öppna. Om den personen inte har delat sin kalender direkt med dig så visas kalendern med de behörigheter som han eller hon har tilldelat Min organisation-användaren.

  • Om du vill lägga till en kalender som finns utanför organisationen går du till rutanInternetkalender, anger URL-adressen och väljer Öppna. URL-adressen slutar förmodligen med filnamnstillägget .ics.

   Obs!: Om ingen information visas när du försöker lägga till en kalender från Internet, och du är säker på att webbadressen stämmer, kan du försöka med att ta bort kalendern och sedan lägga till den igen. Ändra samtidigt protokollet från http till https i adressen.

När du har lagt till ytterligare en kalender kan du byta namn på den, ändra dess färg eller ta bort den från din vy.

Mer information om att redigera någon annans kalender finns i Hantera en annan persons kalender i Outlook Web App.

Mer information om hur man öppnar kalendrar från din organisation eller från ICS-URL:er finns iImportera eller prenumerera på en kalender i Outlook på webben.

Om du vill sluta dela din kalender med någon kan du använda Outlook på webben för att ta bort hans eller hennes behörigheter.

 1. Högst upp på sidan väljer du appfönstret Välj startprogrammet och väljer sedan Kalender.

 2. Högst upp på sidan väljer du Dela och sedan den kalender som du vill sluta dela.

  En skärmbild av knappen Dela.

  Som standard kallas din primära kalender för "Kalender". Om du har skapat andra kalendrar kan du välja någon av dem istället. Du kan inte ta bort delningsbehörigheter från kalendrar som ägs av andra personer.

 3. Välj den person som du vill sluta dela din kalender med och välj Ta bort Ta bort.

  En skärmbild av dialogrutan Dela den här kalendern.

  Personen är nu borttagen från listan över personer som har tillgång till din kalender. Om personen finns i din organisation tas kalendern bort från hans eller hennes lista med kalendrar. Om personen finns utanför organisationen tas inte hans eller hennes kopia av kalendern bort, men synkroniseras inte längre mot din kalender eller får uppdateringar.

I Kalender inställningar kan du publicera kalendern så att vem som helst kan se din kalender eller abonnera på den.

 1. I kalendervyn väljer du inställningar Inställningar > kalender.

 2. Under delade kalendrarväljer du kalender publicering.

 3. Under Välj en kalenderväljer du den kalender som du vill publicera från den nedrullningsbara menyn.

 4. Under Välj behörigheterväljer du hur stora personer som ska visas i den nedrullningsbara menyn.

 5. Välj Spara.

 6. Om du väljer en HTML-länk kan mottagarna kopiera och klistra in URL-adressen i en webbläsare för att visa kalendern i ett nytt webbläsarfönster.

  Om du väljer en ICS-länk kan mottagarna Ladda ner ICS-filen och importera den till Outlook. Då läggs dina händelser till i deras kalender, men mottagarna får inte automatiskt några uppdateringar i kalendern. Du kan också använda länken ICS för att prenumerera på din kalender via Outlook. De kommer att se din kalender bredvid sin egen och får automatiskt uppdateringar i kalendern.

Meddelanden: 

 • Kalendrar för HTML och ICS är skrivskyddade, så att mottagarna inte kan redigera din kalender.

 • Hur ofta ICS-kalendern synkroniseras beror på mottagarens e-postleverantör.

 1. I kalendervyn väljer du inställningar Inställningar > kalender.

 2. Under delade kalendrarväljer du kalender publicering.

 3. Under Välj en kalenderväljer du den kalender som du vill avpublicera från den nedrullningsbara menyn.

 4. Under Välj behörigheterväljer du ej delad från den nedrullningsbara menyn.

 5. Välj Spara.

Mer information

Kalenderdelegering i Outlook på webben

Arbeta med flera kalendrar i Outlook på webben

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×