Använd funktionen ANTAL.TOMMA, en av statistikfunktionerna, om du vill räkna antalet tomma celler i ett cellområde.

Syntax

ANTAL.TOMMA(område)

Syntaxen för funktionen ANTAL.TOMMA har följande argument:

  • Område    Obligatoriskt. Det intervall inom vilket du vill räkna antalet tomma celler.

Kommentar

Celler med formler som returnerar "" (tom text) räknas också. Celler med nollvärden räknas inte.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad.

Data

Data

6

27

4

34

Formel

Beskrivning

Resultat

=ANTAL.OM(A2:B4)

Räknar antalet tomma celler i ovanstående intervall.

2

Obs!: När du kopierar från vissa webbläsare kan det hända att en apostrof läggs till i början av formeln när den klistras in i Excel. Om formeln inte visar ett resultat markerar du cellen och trycker på F2. Ta sedan bort apostrofen och tryck på Retur.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×