Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Excel. För användare med en rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, dessutom är kortkommandona ett nödvändigt alternativ till att använda musen. 

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plustecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon i Excel för Windows.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Den här tabellen visar de vanligaste kortkommandona i Excel.

Om du vill

Tryck på

Stänga en arbetsbok.

Ctrl+W

Öppna en arbetsbok.

Ctrl+O

Gå till fliken Start.

Alt+W

Spara en arbetsbok.

Ctrl+S

Kopiera markering.

Ctrl+C

Klistra in markering.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl + Z

Ta bort cellinnehåll.

Radera

Välja fyllningsfärg.

Alt+W, H sedan 1

Klipp ut markering.

Ctrl+X

Gå till fliken Infoga.

Alt+N

Använda fetstil.

Ctrl+F

Centrera cellinnehåll.

Alt+W, A, C

Gå till fliken Sidlayout.

Alt+P

Gå till fliken Data.

Alt+A

Gå till fliken Visa.

Alt+Ö

Öppna snabbmenyn.

Skift+F10 eller

Windows-menytangent

Lägg till kantlinjer.

Alt+W, J

Ta bort kolumn.

Alt+W, D, C

Gå till fliken Formel.

Alt+M

Dölja de rader som är markerade.

Ctrl+9

Dölja de kolumner som är markerade.

Ctrl+0

Överst på sidan

Kortkommandon i menyfliksområdet

I menyfliksområdet samlas relaterade alternativ i grupper i menyfliksområdet. Gruppen Tal på fliken Start innehåller till exempel kommandot Talformat. Tryck på Alt-tangenten för att visa genvägarna i menyfliksområdet, så kallade tangenttips, som bokstäver i små bilder bredvid flikarna och alternativen som visas i bilden nedan.

Tips om menyfliksområdet i Excel.

Du kan kombinera tangenttipsen med Alt-tangenten för att skapa genvägar som kallas Åtkomstnycklar för menyfliksalternativen. Tryck till exempel på Alt+H för att öppna fliken Start och Alt+Q för att gå till fältet Berätta eller Sök. Tryck på Alt igen för att visa tangenttips för alternativen för den markerade fliken.

Beroende på vilken version av Microsoft 365 du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

I nyare versioner avOffice fungerar även de flesta av de gamla alt-tangentmenygenvägarna. Du behöver dock känna till den fullständiga genvägen. Tryck till exempel på Alt och tryck sedan på en av de gamla menytangenterna, till exempel E (Redigera), V (Visa), I (Infoga) och så vidare. Ett meddelande visas för att meddela att du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft 365. Om du kan hela tangentsekvensen kan du fortsätta och använda den. Om du inte kommer ihåg sekvensen kan du trycka på Esc och använda tangenttips i stället.

Använd snabbtangenter för flikar i menyflikar

Om du vill gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på en av följande snabbtangenter. Ytterligare flikar kan visas beroende på ditt val i kalkylbladet.

Om du vill

Tryck på

Gå till fältet Berätta eller Sök i menyfliksområdet och skriv en sökterm för att få hjälp eller visa hjälpinnehåll.

Alt+C – och skriv sedan sökordet.

Öppna Arkiv-menyn.

Alt+A

Öppna fliken Start och formatera text och tal och använd verktyget Sök.

Alt+W

Öppna fliken Infoga och infoga pivottabeller, diagram, tillägg, miniatyrdiagram, bilder, former, sidhuvuden och textrutor.

Alt+N

Öppna fliken Sidlayout och arbeta med teman, utskriftsformat, skala och justering.

Alt+P

Öppna fliken Formleroch infoga, spåra och anpassa funktioner och beräkningar.

Alt+M

Öppna fliken Data och ansluta till, sortera, filtrera, analysera och arbeta med data.

Alt+A

Öppna fliken Granska och kontrollera stavning, lägga till anteckningar och trådade kommentarer och skydda blad och arbetsböcker.

ALT+R

Öppna fliken Visa och förhandsgranska sidbrytningar och layouter, visa och dölja stödlinjer och rubriker, ställa in förstoringsgraden, hantera fönster och rutor samt visa makron.

Alt+Ö

Överst på sidan

Arbeta i menyfliksområdet med tangentbordet

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt eller F10. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenterna eller piltangenterna.

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet eller tilläggsfönstret.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta upp, ned, vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Piltangenterna

Visa knappbeskrivningen för menyfliksområdets element som för närvarande är i fokus.

Ctrl+Shift+F10

Aktivera en markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för ett markerat kommando.

Nedpil

Öppna menyn för en markerad knapp.

Alt+nedpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Nedpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Öppna en snabbmeny.

Skift+F10

Eller Windows-menytangenten på ett Windows-tangentbord (vanligtvis mellan Alt Gr- och höger Ctrl-tangenterna)

Flytta till undermenyn när en huvudmeny är öppen eller markerad.

Vänsterpil

Flytta från en grupp kontroller till en annan.

Ctrl+vänster- eller högerpil

Överst på sidan

Kortkommandon för att navigera i celler

Om du vill

Trycker du på

Flytta till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

Skift+Tabb

Flytta en cell uppåt i ett kalkylblad.

Uppil

Flytta en cell nedåt i ett kalkylblad.

Nedpil

Flytta en cell åt vänster i ett kalkylblad.

Vänsterpil

Flytta en cell åt höger i ett kalkylblad.

Högerpil

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet i ett kalkylblad.

Ctrl+piltangent

Aktiva läget Avsluta , gå till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen och inaktivera läget Avsluta. Om cellerna är tomma, flytta till den sista cellen i raden eller kolumnen.

End, piltangent

Flytta till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista rad som används, i kolumnen längst till höger som används.

Ctrl+End

Utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

Ctrl+Skift+End

Flytta till cellen längst upp till vänster i fönstret om Scroll Lock är aktiverat.

Home+Scroll Lock

Flytta till början av ett kalkylblad.

Ctrl+Home

Flytta en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

Page Down

Flytta till nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Page Down

Flytta en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

Alt+Page Down

Flytta en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

Page Up

Flytta en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

Alt+Page Up

Flytta till föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Page Up

Flytta en cell åt höger i ett kalkylblad. Eller flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Tabbtangenten

Öppna listan med verifieringsalternativ för en cell för vilken dataverifieringsalternativet tillämpas.

Alt+nedpil

Bläddra bland flytande former, som textrutor och bilder.

Ctrl+Alt+5 och sedan på TABB-tangenten flera gånger

Avsluta navigeringen av flytande former och återgå till normal navigering.

Esc

Skrolla vågrätt.

Ctrl+Shift och skrolla sedan mushjulet uppåt för att gå åt vänster, nedåt för att gå åt höger

Zooma in.

Ctrl+Alt+Likhetstecken ( = )

 Zooma ut.

Ctrl+Alt+Minustecken (-)

Överst på sidan

Kortkommandon för att formatera celler

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Formatera celler.

Ctrl+1

Formatera teckensnitt i dialogrutan Formatera celler.

Ctrl+Skift+F eller Ctrl+Skift+P

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

F2

Infoga en anteckning.

Öppna och redigera en cellanteckning.

Skift+F2

Skift+F2

Infoga en trådad kommentar.

Öppna och svara på en trådad kommentar.

Ctrl+Skift+F2

Ctrl+Skift+F2

Öppna dialogrutan Infoga om du vill infoga tomma celler.

Ctrl+Skift+Plustecken (+)

Öppna dialogrutan Ta bort om du vill ta bort markerade celler.

CTRL + MINUSTECKEN (-)

Ange aktuell tid.

Ctrl+Skift+Kolon (:)

Ange dagens datum.

Ctrl+Semikolon (;)

Växla mellan att visa cellvärden och formler i kalkylbladet.

Ctrl+Grav accent (`)

Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+Apostrof (')

Flytta de celler som är markerade.

Ctrl+X

Kopiera de celler som är markerade.

Ctrl+C

Klistra in innehåll vid insättningspunkten och ersätt det som är markerat.

Ctrl+V

Öppna dialogrutan Klistra in special.

Ctrl+Alt+V

Göra texten kursiv eller ta bort kursiv stil.

Ctrl+K eller Ctrl+3

Göra texten fet eller ta bort fetstil.

Ctrl+F eller Ctrl+2

Stryka under text eller ta bort understrykning.

Ctrl+U eller Crtl+4

Använda eller ta bort genomstrykning.

Ctrl+5

Växla mellan att dölja objekt, visa objekt och visa platshållare för objekt.

Ctrl+6

Lägga till en kantlinje runt de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+Et-tecken (&)

Ta bort kantlinjen från de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+Understreck (_)

Visa eller dölja dispositionssymboler.

Ctrl+8

Använd kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna nedanför.

Ctrl+D

Använd talformatet Allmänt.

Ctrl+Skift+Tilde-tecken (~)

Använd formatet Valuta med två decimaler (negativa tal inom parentes).

Ctrl+Skift+Dollartecken ($)

Använd formatet Procentsats utan decimaler.

Ctrl+Skift+Procenttecken (%)

Använd talformatet Vetenskapligt med två decimaler.

Ctrl+Shift+Cirkumflextecken (^)

Använd formatet Datum med dag, månad och år.

Ctrl+Skift+Nummertecken (#)

Använd formatet Tid med timme och minut samt AM eller PM.

Ctrl+Skift+At-tecken (@)

Använd formatet Tal med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) för negativa värden.

Ctrl+Skift+Utropstecken (!)

Öppna dialogrutan Infoga hyperlänk.

Ctrl+I

Kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

F7

Visa alternativ för Snabbanalys för markerade celler som innehåller data.

Ctrl+Q

Visa dialogrutan Skapa tabell.

Ctrl+L eller Ctrl+T

Öppna dialogrutan Arbetsboksstatistik.

Ctrl+Skift+G

Överst på sidan

Kortkommandon i dialogrutan Klistra in special iExcel

I Excel kan du klistra in en viss aspekt av kopierade data, till exempel dess formatering eller värde, med hjälp av alternativen Klistra in special . När du har kopierat data trycker du på Ctrl+Alt+V eller Alt+E+S för att öppna dialogrutan Klistra in special.

Dialogrutan Klistra in special.

Tips: Du kan också klicka på Start > Klistra in > Klistra in special.

Välj ett alternativ i dialogrutan genom att trycka på den understrukna bokstaven för det alternativet. Tryck till exempel på bokstaven K för att välja alternativet Kommentarer.

Om du vill

Trycker du på

Klistra in allt cellinnehåll och all formatering.

O

Klistra in endast formler, så som de har angetts i formelfältet.

f

Klistra in endast värden (inte formler).

v

Klistra in endast kopierad formatering.

T

Klistra in endast de kommentarer och anteckningar som har kopplats till cellen.

C

Klistra in endast inställningar för datavalidering från de kopierade cellerna.

N

Klistra in allt cellinnehåll och all formatering från kopierade celler.

H

Klistra in allt cellinnehåll utan kantlinjer.

X

Klistra endast in kolumnbredder från kopierade celler.

W

Klistra in endast formler och talformat från kopierade celler.

R

Klistra in endast värden (inte formler) och talformat från kopierade celler.

"u"

Överst på sidan

Kortkommandon för att markera och utföra åtgärder

Om du vill

Trycker du på

Markera hela kalkylbladet.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Down

Markera det aktuella bladet samt föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Up

Utöka cellmarkeringen med en cell.

Skift+piltangent

Utöka cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Ctrl+Skift+piltangent

Aktivera utvidgningsläget och använda piltangenterna för att utöka en markering. Tryck igen för att inaktivera.

F8

Lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

Skift+F8

Starta en ny rad i samma cell.

Alt+Retur

Fylla det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

Ctrl+Retur

Bekräfta en inmatning och markera cellen ovanför.

Skift+Retur

Markera en hel kolumn i ett kalkylblad.

Ctrl+Blanksteg

Markera en hel rad i ett kalkylblad.

Skift+Blanksteg

Markera alla objekt i ett kalkylblad om ett objekt är markerat.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Utöka en cellmarkering till början av kalkylbladet.

Ctrl+Skift+Home

Markera det aktuella området om kalkylbladet innehåller data. Tryck en gång till för att markera det aktuella området och dess sammanfattningsrader. Tryck en tredje gång för att markera hela kalkylbladet.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera det aktuella området runt den aktiva cellen eller markera en hel pivottabellrapport.

Ctrl+Shift+Asterisk (*)

Markera det första kommandot på menyn om en meny eller undermeny visas.

Home

Upprepa det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Ctrl+Y

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Expandera grupperade rader eller kolumner.

När du hovrar över de dolda objekten trycker du och håller ned skift-tangenten och rullar nedåt.

Dölj grupperade rader eller kolumner.

När du hovrar över de visade objekten trycker du och håller ned skift-tangenten och rullar uppåt.

Överst på sidan

Kortkommandon för att arbeta med data, funktioner och formelfältet

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera knappbeskrivningar för att kontrollera formler direkt i formelfältet eller i cellen som du redigerar.

Ctrl+Alt+P

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

F2

Visa eller dölja formelfältet.

Ctrl+Skift+U

Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet.

Esc

Bekräfta en inmatning i formelfältet och markera cellen nedanför.

Retur

Flytta markören till slutet av texten i formelfältet.

Ctrl+End

Markera all text i formelfältet, från markören till slutet.

Ctrl+Skift+End

Beräkna alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

F9

Beräkna det aktiva kalkylbladet.

Skift+F9

Beräkna alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

Ctrl+Alt+F9

Kontrollera underordnade formler och beräkna sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

Ctrl+Alt+Skift+F9

Visa menyn eller meddelandet för knappen Felkontroll.

Alt+Skift+F10

Visa dialogrutan Funktionsargument när insättningspunkten är till höger om ett funktionsnamn i en formel.

Ctrl+A

Infoga argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

Ctrl+Skift+A

Infoga formeln Autosumma

Alt+Likhetstecken ( = )

Aktiverar Snabbfyllning så att mönster i angränsande kolumner automatiskt identifieras och fyller den aktuella kolumnen

Ctrl+E

Gå igenom alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser i en formel om en cellreferens eller ett cellområde är markerat.

F4

Infoga en funktion.

Skift+F3

Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+Shift+Raka citattecken (")

Skapa ett inbäddat diagram med det aktuella områdets data.

Alt+F1

Skapa ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat Diagram-blad.

F11

Definiera ett namn som ska användas i referenser.

Alt+M, M, D

Klistra in ett namn från dialogrutan Klistra in namn (om namnen har definierats i arbetsboken).

F3

Flytta till det första fältet i nästa post i ett dataformulär.

Retur

Skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

Alt+F8

Öppna Microsoft Visual Basic for Applications Editor.

Alt+F11 

Öppna redigeraren Power Query

Alt+F12

Överst på sidan

Kortkommandon för att uppdatera externa data

Använd följande nycklar för att uppdatera data från externa datakällor.

Om du vill

Tryck på

Stoppa en uppdateringsåtgärd.

Esc

Uppdatera data i det aktuella kalkylbladet.

Ctrl+F5

Uppdatera alla data i arbetsboken.

Ctrl+Alt+F5

Överst på sidan

Kortkommandon för Power Pivot

Använd följande kortkommandon med Power Pivot i Microsoft 365 och Office.

Om du vill

Trycker du på

Öppna snabbmenyn för den markerade cellen, kolumnen eller raden.

Skift+F10

Markera hela tabellen.

Ctrl+A

Kopiera markerade data.

Ctrl+C

Ta bort tabellen.

Ctrl+D

Flytta tabellen.

Ctrl+M

Byt namn på tabellen.

Ctrl+R

Spara filen.

Ctrl+S

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Markera den aktuella kolumnen.

Ctrl+Blanksteg

Markera den aktuella raden.

Skift+Blanksteg

Markera alla celler från den aktuella platsen till den sista cellen i kolumnen.

Skift+Page Down

Markera alla celler från den aktuella platsen till den första cellen i kolumnen.

Skift+Page Up

Markera alla celler från den aktuella platsen till den sista cellen på raden.

Skift+End

Markera alla celler från den aktuella platsen till den första cellen på raden.

Skift+Home

Flytta till föregående tabell.

Ctrl+Page Up

Flytta till nästa tabell.

Ctrl+Page Down

Flytta till den första cellen längst upp till vänster i den markerade tabellen.

Ctrl+Home

Flytta till den sista cellen längst ned till höger i den markerade tabellen.

Ctrl+End

Flytta till den första cellen på den markerade raden.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta till den sista cellen på den markerade raden.

Ctrl+Högerpil

Flytta till den första cellen i den markerade kolumnen.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta till den sista cellen i den markerade kolumnen.

Ctrl+Nedåtpil

Stäng en dialogruta eller avbryt en process, till exempel en inklistringsåtgärd.

CTRL+Esc

Öppna dialogrutan Autofilter-menyn.

Alt+nedpil

Öppna dialogrutan Gå till.

F5

Räkna om alla formler i Power Pivot-fönstret. Mer information finns i Beräkna om formler i Power Pivot.

F9

 Överst på sidan

Funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

 • Endast F1: visar åtgärdsfönstret Excel Hjälp.

 • Ctrl+F1: visar eller döljer menyfliksområdet.

 • Alt+F1: skapar ett inbäddat diagram för informationen i det aktuella området.

 • Alt+Skift+F1: infogar ett nytt kalkylblad.

 • Ctrl+Skift+F1: växlar helskärmsläge

F2

 • Bara F2: redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

 • Shift+F2: lägger till eller redigerar en cellanteckning.

 • CTRL+F2: visar förhandsgranskningsområdet på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

F3

 • Bara F3: visar dialogrutan Klistra in namn. Går bara att använda om namnen har definierats i arbetsboken.

 • Skift+F3: visar dialogrutan Infoga funktion.

F4

 • Bara F4: upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

  Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel växlar F4 mellan alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser.

 • Ctrl+F4: stänger det arbetsboksfönster som är markerat.

 • Alt+F4: stänger Excel.

F5

 • Bara F5: visar dialogrutan Gå till.

 • Ctrl+F5: återställer storleken på det arbetsboksfönster som är markerat.

F6

 • Bara F6: växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och kontrollerna för Zoomning. Om kalkylbladet är delat ingår även de delade fönsterrutorna när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet med F6.

 • Skift+F6: växlar mellan kalkylbladet, kontrollerna för Zoomning, åtgärdsfönstret, och menyfliksområdet.

 • Ctrl+F6: växlar mellan två Excel-fönster.

 • Ctrl+Skift+F6: växlar mellan alla Excel-fönster.

F7

 • Bara F7: öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

 • Ctrl+F7: utför kommandot Flytta på arbetsboksfönstret om det inte är maximerat. Använd piltangenterna för att flytta fönstret och tryck sedan på Retur eller Esc för att avbryta.

F8

 • Bara F8: aktiverar eller inaktiverar utvidgningsläget. I utvidgningsläget visas Utvidgad markering i statusfältet och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

 • Skift+F8: lägg till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

 • Ctrl+F8: utför kommandot Storlek när en arbetsbok inte är maximerad.

 • Alt+F8: Visar dialogrutan Makro för att skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

F9

 • Bara F9: beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

 • Skift+F9: beräknar det aktiva kalkylbladet.

 • Ctrl+Alt+F9: beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

 • Ctrl+Alt+Skift+F9: kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

 • Ctrl+F9: minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

 • Enbart F10: aktiverar eller inaktiverar tangenttips. (Alt-tangenten har samma funktion.)

 • Skift+F10: visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

 • Alt+Skift+F10: visar menyn eller meddelandet för knappen Felkontroll.

 • Ctrl+F10: maximerar eller återställer det arbetsboksfönster som är markerat.

F11

 • Enbart F11: skapar ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat Diagram-blad.

 • Skift+F11: infogar ett nytt kalkylblad.

 • Alt+F11: öppnar Microsoft Visual Basic For Applications Editor där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Bara F12: öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Tangent

Beskrivning

Alt

 • Visar tangenttips (nya kortkommandon) i menyfliksområdet.

Exempel:

 • Alt, W, P växlar kalkylbladet till vyn Sidlayout.

 • Alt, W, L växlar kalkylbladet till vyn Normal.

 • Alt, W, I växlar kalkylbladet till vyn Förhandsgranska sidbrytning.

Piltangenterna

 • Du flyttas en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

 • Med Ctrl+piltangent flyttas du till slutet av aktuellt dataområde i ett kalkylblad.

 • Skift+piltangent utökar cellmarkeringen med en cell.

 • Ctrl+Skift+piltangent utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

 • Vänsterpil eller högerpil aktiverar fliken till vänster respektive höger när menyfliksområdet är aktivt. Om en undermeny är öppen eller markerad kan du använda piltangenterna för att växla mellan huvudmenyn och undermenyn. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra igenom flikknapparna.

 • Nedåtpil eller uppåtpil markerar nästa eller föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra uppåt eller nedåt i flikgruppen.

 • I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att gå mellan alternativ i en öppen listruta, eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

 • Nedpil eller Alt+nedpil öppnar en markerad listruta.

Backsteg

 • Tar bort ett tecken till vänster i formelfältet.

 • Raderar innehållet i den aktiva cellen.

 • I cellredigeringsläge tas tecknet till vänster om insättningspunkten bort.

Ta bort

 • Tar bort cellinnehållet (data och formler) från de markerade celler utan att påverka cellformat, trådade kommentarer eller anteckningar.

 • I cellredigeringsläge tas tecknet till höger om insättningspunkten bort.

End

 • End aktiverar eller inaktiverar läget Avsluta . I läget Avsluta kan du trycka på en piltangent för att gå till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen. Läget Avsluta inaktiveras automatiskt när du trycker på piltangenten. Se till att du trycker på End igen innan du trycker på nästa piltangent. Läget Avsluta visas i statusfältet när det är aktiverat.

 • Om cellerna är tomma flyttas du till den sista cellen i raden eller kolumnen om du trycker på End och sedan en piltangent.

 • End markerar också det senaste kommandot i menyn när en meny eller undermeny visas.

 • Med Ctrl+End flyttas du till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista rad som används, i kolumnen längst till höger som används. Om markören är i formelfältet flyttar Ctrl+End markören till slutet på texten.

 • Ctrl+Shift+End utökar cellmarkeringen till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet). Om markören befinner sig i formelfältet markerar Ctrl+Skift+End all text i formelfältet, från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

Retur

 • Slutför en cellinmatning från en cell eller ett formelfält och markerar cellen nedanför (standard).

 • I ett dataformulär flyttas du till det första fältet i nästa post.

 • Öppnar den meny som är markerad (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

 • I en dialogruta utför Retur åtgärden för dialogrutans standardkommandoknapp (knappen med fet kontur – ofta knappen OK).

 • Alt+Retur påbörjar en ny rad i samma cell.

 • Ctrl+Retur fyller det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

 • Skift+Retur slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

Esc

 • Avbryter en inmatning i en cell eller ett formelfält.

 • Stänger en öppen meny eller undermeny, en dialogruta eller ett meddelandefönster.

Home

 • Du flyttas till början av en rad i ett kalkylblad.

 • Flyttar till cellen längst upp till vänster i fönstret när Scroll Lock är aktiverat.

 • Om en meny eller undermeny visas markeras det första kommandot i menyn.

 • Ctrl+Home flyttar dig till början av ett kalkylblad.

 • Ctrl+Skift+Home utökar en cellmarkering till början av kalkylbladet.

Page Down

 • Du flyttas en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

 • Alt+Page Down flyttar dig en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

 • Ctrl+Page Down flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

 • Ctrl+Skift+Page Down markerar det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

Page Up

 • Du flyttas en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

 • Alt+Page Up flyttar dig en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

 • Ctrl+Page Up flyttar dig till föregående blad i en arbetsbok.

 • Ctrl+Skift+Page Up markerar det aktuella samt föregående bladet i en arbetsbok.

Skift

 • Håll ned Shift-tangenten medan du drar en markerad rad, kolumn eller markerade celler för att flytta de markerade cellerna och släppa för att infoga dem på en ny plats.

Blanksteg

 • I en dialogruta utför den åtgärden för den markerade knappen eller markerar eller avmarkerar en kryssruta.

 • Ctrl+blanksteg markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

 • Skift+blanksteg markerar en hel rad i ett kalkylblad.

 • Ctrl+Skift+blanksteg markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markeras alla objekt i kalkylbladet när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg.

 • Alt+blanksteg öppnar menyn Kontroll för Excel-fönstret.

Tabbtangenten

 • Du flyttas en cell åt höger i ett kalkylblad.

 • Du flyttas mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

 • Du flyttas till nästa alternativ eller nästa grupp med alternativ i en dialogruta.

 • Skift+Tab flyttar dig till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

 • Ctrl+Tabb växlar till nästa flik i en dialogruta eller (om ingen dialogruta är öppen) växlar mellan två Excel-fönster. 

 • Ctrl+Shift+Tabb växlar till föregående flik i en dialogruta, eller (om ingen dialogruta är öppen) växlar mellan alla Excel-fönster.

Överst på sidan

Se även

Hjälp och utbildning för Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Stöd för skärmläsare för Excel

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon i Excel för Mac.

Meddelanden: 

 • Inställningarna i vissa versioner av Mac-operativsystem (OS) och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och funktionstangenter i Microsoft 365 för Mac. 

 • Om du inte hittar ett kortkommando här som motsvarar det du behöver kan du skapa ett eget kortkommando. Anvisningar finns i Skapa ett eget kortkommando för Office för Mac.

 • Många kortkommandon där du använder Ctrl-tangenten på ett Windows-tangentbord fungerar också med Ctrl-tangenten i Excel för Mac. Men alla gör det inte.

 • Om du vill hitta en snabb genväg i den här artikeln kan du använda sökfunktionen. Tryck på Kommandoknappen.+F och skriv sedan sökorden.

 • Klicka-och-lägg till är tillgängligt men kräver en konfiguration. Välj Excel> Inställningar > Redigera > Aktivera läget Klicka och lägg till. Om du vill starta en formel skriver du ett likhetstecken ( = ) och markerar sedan celler för att lägga ihop dem. Plustecknet (+) läggs till automatiskt.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Excel för Mac. 

Om du vill

Trycker du på

Klistra in markering.

Cmd+V
Eller
Ctrl+V

Kopiera markering.

Cmd+C
Eller
Ctrl+C

Rensa markering.

Radera

Spara arbetsboken.

Cmd+S
Eller
Ctrl+S

Ångra en åtgärd.

Cmd+Z
Eller
Ctrl+Z

Gör om en åtgärd.

Cmd+Y
Eller
Ctrl+Y
Eller
Cmd+Skift+Z

Klipp ut markering.

Cmd+X
Eller
Ctrl+X
Eller
Skift+Mac Delete-knappen med en korssymbol på.

Använda fetstil.

Cmd+B
Eller
Ctrl+B

Skriv ut arbetsbok.

Cmd+P
Eller
Ctrl+P

Öppna Visual Basic.

Alternativ+F11

Fyll cellerna nedåt.

Cmd+D
Eller
Ctrl+D

Fyll cellerna åt höger.

Cmd+R
Eller
Ctrl+R

Infoga celler.

Ctrl+Skift+Likhetstecken ( = )

Ta bort celler.

Cmd+Bindestreck (-)
Eller
Ctrl+Bindestreck (-)

Beräkna alla öppna arbetsböcker.

Cmd+likhetstecken ( = )
Eller
F9

Stäng fönstret.

Cmd+W
Eller
Ctrl+W

Avsluta Excel.

Cmd+Q

Visa dialogrutan Gå till.

Kontroll+G
eller
F5

Visa dialogrutan Formatera celler.

Cmd+1
Eller
Ctrl+1

Visa dialogrutan Ersätt.

Ctrl+H
Eller
Cmd+Skift+H

Använd Klistra in special.

Cmd+Ctrl+V
Eller
Ctrl+Alt+V
Eller
Cmd+Alt+V

Använda understrykningsformatering.

Cmd+U

Använda kursiv stil.

Cmd+I
Eller
Ctrl+I

Öppna en ny, tom arbetsbok.

Cmd+N
Eller
Ctrl+N

Skapa en ny arbetsbok från en mall.

Cmd+Skift+P

Visa dialogrutan Spara som.

Cmd+Skift+S
Eller
F12

Visa fönstret Hjälp.

F1
Eller
Cmd+Snedstreck (/)

Markera alla.

Cmd+A
Eller
Cmd+Skift+Blanksteg

Lägg till eller ta bort ett filter.

Cmd+Skift+F
Eller
Ctrl+Skift+L

Minimera eller maximera menyflikarna.

Cmd+Alt+R

Visa dialogrutan Öppna.

Cmd+O
Eller
Ctrl+O

Köra stavningskontroll.

F7

Öppna synonymordlistan.

Skift+F7

Visa Formelverktyget.

Skift+F3

Öppna dialogrutan Definiera namn.

Cmd+F3

Infoga eller svara på en trådad kommentar.

Cmd+Retur

Öppna dialogrutan Skapa namn.

Cmd+Skift+F3

Infoga ett nytt blad. *

Skift+F11

Förhandsgranskning.

Cmd+P
Eller
Ctrl+P

Överst på sidan

Kortkommandokonflikter

Vissa kortkommandon för Windows som är i konflikt med motsvarande standardkortkommandon i macOS. Det här avsnittet flaggar sådana kortkommandon med en asterisk (*). Om du vill använda dessa kortkommandon kan du behöva ändra inställningarna för Mac-datorns tangentbord och ändra kortkommandotangent för Visa skrivbordet.

Använda musen till att ändra systeminställningar för kortkommandon:

 1. I Apple-menyn väljer du Systeminställningar.

 2. Välj Tangentbord.

 3. Välj Kortkommandon.

 4. Leta reda på kortkommandot som du vill använda i Excel och avmarkera kryssrutan för den.

Överst på sidan 

Arbeta i fönster och dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölj menyfliksområdet.

Cmd+Alt+R

Växla till helskärmsvy.

Cmd+Ctrl+F

Växla till nästa program.

Cmd+Tabb

Växla till föregående program.

Skift+Kommandoknappen.+Tabb

Stäng det aktiva arbetsboksfönstret.

Cmd+W

Ta en skärmbild och spara den på skrivbordet.

Skift+Cmd+3

Minimera det aktiva fönstret.

CTRL + F9

Maximera eller återställa det aktiva fönstret.

Ctrl+F10
Eller
Cmd+F10

Dölj Excel.

Cmd+H

Flytta till nästa ruta, alternativ, kontroll eller kommando.

Tabbtangenten

Flytta till föregående ruta, alternativ, kontroll, eller kommando.

Skift+Tabb

Stänga en dialogruta eller avbryt en åtgärd.

Esc

Utför den åtgärd som tilldelats standardknappen (knappen med fet kontur).

Retur

Avbryt kommandot och stäng dialogrutan eller menyn.

Esc

Överst på sidan

Flytta och bläddra i ett kalkylblad eller en arbetsbok

Om du vill

Trycker du på

Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.

Piltangenterna

Flytta till kanten av det aktuella dataområdet.

Cmd + piltangent

Flytta till början av raden.

Start
På en MacBook, Fn+vänsterpil

Flytta till början av bladet.

Ctrl+Home
På en MacBook trycker du på Ctrl+Fn+Vänsterpil

Flytta till den sista cellen som används på bladet.

Ctrl+End
På en MacBook trycker du på Ctrl+Fn+Högerpil

Flytta ned en skärm.

Page down
På en MacBook trycker du på Fn+Nedåtpil

Flytta upp en skärm.

Page up
På en MacBook trycker du på Fn+Uppåtpil

Flytta en skärm åt höger.

Alt+Page down
På en MacBook trycker du på Fn+Option+Nedåtpil

Flytta en skärm åt vänster.

Alt+Page up
På en MacBook trycker du på Fn+Option+Uppåtpil

Flytta till nästa blad i arbetsboken.

Ctrl+Page down
eller
Option+Högerpil

Flytta till föregående blad i arbetsboken.

Ctrl+Page Down
eller
Option+Vänsterpil

Rulla för att visa den aktiva cellen.

Kontroll + Delete

Visa dialogrutan Gå till.

Kontroll+G

Visa dialogrutan Sök.

Control+F
eller
Shift+F5

Få åtkomst till sökning (när du befinner dig i en cell eller när en cell är markerad).

Cmd+F

Flytta mellan olåsta celler i ett skyddat blad.

Tabbtangenten

Skrolla vågrätt.

Shifta och skrolla sedan mushjulet uppåt åt vänster, nedåt till höger

Tips: Om du vill använda piltangenterna för att flytta mellan celler i Excel för Mac måste du inaktivera Scroll Lock . Tryck på Skift+F14 om du vill inaktivera eller aktivera Scroll Lock. Beroende på vilken typ av tangentbord du har kan du behöva använda Ctrl-, Option- eller Command-tangenten i stället för Skift-tangenten. Om du använder en MacBook kan du behöva ansluta ett USB-tangentbord för att använda tangentkombinationen F14.

Överst på sidan 

Ange data i ett blad

Om du vill

Trycker du på

Redigera den markerade cellen.

F2

Slutföra en cellinmatning och gå framåt i markeringen.

Retur

Starta en ny rad i samma cell.

Alternativ + Retur eller Kontroll + Alternativ + Retur

Fyll det markerade cellområdet med texten som du skriver.

Cmd+Retur
Eller
Ctrl+Retur

Slutför en cellinmatning och gå uppåt i markeringen.

Skift+Retur

Slutför en cellinmatning och gå åt höger i markeringen.

Tabbtangenten

Slutför en cellinmatning och gå åt vänster i markeringen.

Skift+Tabb

Avbryt en cellinmatning.

Esc

Ta bort tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markeringen.

Radera

Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten eller ta bort markeringen.

Obs!: Vissa mindre tangentbord har inte den här tangenten.

Mac Delete-knappen med en korssymbol på.
På en MacBook trycker du på Fn+Delete

Ta bort text till slutet av raden.

Obs!: Vissa mindre tangentbord har inte den här tangenten.

Kontroll+Mac Delete-knappen med en korssymbol på.
På en MacBook trycker du på Ctrl+Fn+Delete

Flytta ett tecken uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.

Piltangenterna

Flytta till radens början.

Start
På en MacBook, Fn+vänsterpil

Infoga en anteckning.

Skift+F2

Öppna och redigera en cellanteckning.

Skift+F2

Infoga en trådad kommentar.

Cmd+Skift+F2

Öppna och svara på en trådad kommentar.

Cmd+Skift+F2

Fylla celler nedåt.

Ctrl+D
Eller
Cmd+D

 Fyll till höger.

Ctrl+R
Eller
Cmd+R 

Aktiverar Snabbfyllning så att mönster i angränsande kolumner identifieras automatiskt och fyller den aktuella kolumnen.

Kontroll + E

Definiera ett namn.

Kontroll + L

Överst på sidan

Arbeta i celler eller formelfältet

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera knappbeskrivningar för att kontrollera formler direkt i formelfältet.

Ctrl+Option+P

Redigera den markerade cellen.

F2

Visa eller dölja formelfältet.

Ctrl+Skift+U

Redigera den aktiva cellen och sedan rensa den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehållet.

Radera

Slutför en cellinmatning.

Retur

Ange en formel som en matrisformel.

Skift+Cmd+Retur
Eller
Ctrl+Skift+Retur

Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet.

Esc

Visa Formelverktyget när du har skrivit ett giltigt funktionsnamn i en formel

Kontroll + A

Infoga en hyperlänk.

Cmd+K
Eller
Ctrl+K

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden.

Kontroll + U

Öppna Formelverktyget.

Skift+F3

Beräkna det aktiva bladet.

Skift+F9

Visa snabbmenyn.

Skift+F10

Påbörja en formel.

Likhetstecken ( = )

Växla formatet på formelreferensen mellan absolut, relativ och blandad.

Cmd+T
Eller
F4

Infoga formeln Autosumma.

Skift+Cmd+T

Ange datumet.

Control+Semicolon (;)

Ange klockslaget.

Cmd+semikolon (;)

Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+Skift+Tummarkering/Raka dubbla citattecken (")

Växla mellan att visa cellvärden och cellformler.

Kontroll+Gravaccent (')

Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Kontroll+Apostrof (')

Visa listan Komplettera automatiskt.

Alt+nedpil

Definiera ett namn.

Kontroll + L

Öppna fönstret Smart sökning.

Ctrl+Alt+Cmd+L

Beräkna alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

Ctrl+Alt+F9

Kontrollera underordnade formler och beräkna sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker.

Ctrl+Alt+Skift+F9

Överst på sidan

Formatera och redigera data

Om du vill

Trycker du på

Redigera den markerade cellen.

F2

Skapa en tabell.

Cmd+T
Eller
Ctrl+T

Infoga en radbrytning i en cell.

Cmd+Alt+Retur
Eller
Ctrl+Alt+Retur

Infoga specialtecken som symboler, inklusive emojis.

Ctrl+Cmd+Blanksteg

Öka teckenstorleken.

Skift+Cmd+Höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken.

Skift+Cmd+vänster vinkelparentes (<)

Centrera.

Cmd+E

Vänsterjustera.

Cmd+L

Visa dialogrutan Ändra cellformat.

Skift+Cmd+L

Visa dialogrutan Formatera celler.

Cmd+1

Använd det allmänna talformatet.

Kontroll+Shift+Tilde (~)

Använd valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas i rött med parenteser).

Kontroll+Shift+Dollartecken ($)

Använd procentformatet utan decimaler.

Kontroll+Shift+Procenttecken (%)

Använd exponentiellt talformat med två decimaler.

Kontroll+Shift+Tilde (^)

Använd datumformatet med dag, månad och år.

Ctrl+Skift+Nummertecken (#)

Använd tidsformatet med timme och minut och ange AM eller PM.

Kontroll+Shift + A

Använda talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

Ctrl+Skift+Utropstecken (!)

Ta bort konturkantlinjen runt de markerade cellerna.

Cmd+Alt+Noll (0)

Lägg till en konturkantlinje till höger om markeringen.

Cmd+Alt+Högerpil

Lägg till en konturkantlinje till vänster om markeringen.

Cmd+Alt+Vänsterpil

Lägg till en konturkantlinje ovanför markeringen.

Cmd+Alt+Uppåtpil

Lägg till en konturkantlinje under markeringen.

Cmd+Alt+nedåtpil

Ta bort konturkantlinjer.

Cmd+Alt+Bindestreck

Använd eller ta bort fetstil.

Cmd+B

Använd eller ta bort kursiv formatering.

Cmd+I

Använd eller ta bort understrykningsformatering.

Cmd+U

Använda eller ta bort genomstrykning.

Skift+Cmd+X

Dölj en kolumn.

Cmd+Högerparentes ())
Eller
Ctrl+Högerparentes ())

Ta fram en kolumn.

Skift+Cmd+Högerparentes ())
Eller
Ctrl+Skift+Högerparentes ())

Dölj en rad.

Cmd+Vänsterparentes (()
Eller
Ctrl+Vänsterparentes (()

Ta fram en rad.

Skift+Cmd+Vänsterparentes (()
Eller
Ctrl+Skift+Vänsterparentes (()

Redigera den aktiva cellen.

Kontroll + U

Avbryt en inmatning i en cell eller formelfältet.

Esc

Redigera den aktiva cellen och sedan rensa den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehållet.

Radera

Klistra in text i den aktiva cellen.

Cmd+V

Slutföra en cellinmatning

Retur

Ge markerade celler den aktuella cellens inmatning.

Cmd+Retur
Eller
Ctrl+Retur

Ange en formel som en matrisformel.

Skift+Cmd+Retur
Eller
Ctrl+Skift+Retur

Visa Formelverktyget när du har skrivit ett giltigt funktionsnamn i en formel.

Kontroll + A

Överst på sidan

Markera celler, kolumner eller rader

Om du vill

Trycker du på

Utöka markeringen med en cell.

Skift+piltangent

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen.

Skift+Cmd+Piltangent

Utöka markeringen till början av raden.

Skift+Home
På en MacBook trycker du på Skift+Fn+Vänsterpil

Utöka markeringen till början av bladet.

Ctrl+Skift+Home
På en MacBook trycker du på Ctrl+Skift+Fn+Vänsterpil

Utöka markeringen till den sista cellen som användes
på bladet (längst ned till höger)

Ctrl+Skift+End
På en MacBook trycker du på Ctrl+Skift+Fn+Högerpil

Markera hela kolumnen. *

Kontroll + Blanksteg

Markera hela raden.

Skift+Blanksteg

Markera den aktuella regionen eller hela bladet. Tryck mer än en gång för att visa markeringen.

Cmd+A

Markera endast synliga celler.

Skift+Cmd+Asterisk (*)

Markera endast den aktiva cellen när flera celler är markerade.

Shift+Delete
(inte framåtborttagningstangenten   Mac Delete-knappen med en korssymbol på. som finns på fullständiga tangentbord)

Utöka markeringen en skärm nedåt.

Skift+Page Down
På en MacBook trycker du på Skift+Fn+Nedåtpil

Utöka markeringen en skärm uppåt.

Skift+Page up
På en MacBook trycker du på Skift+Fn+Uppåtpil

Växla mellan att dölja objekt, visa objekt
och visa platshållare för objekt.

Kontroll+6

Aktivera funktionen för att utöka en markering
med hjälp av piltangenterna.

F8

Lägg till ytterligare ett cellområde i markeringen.

Skift+F8

Markera den aktuella matrisen, som är den matris som den
aktiva cellen tillhör.

Kontroll+Snedstreck (/)

Markera celler i en rad som inte överensstämmer med värdet
i den aktiva cellen i raden.
Du måste markera raden med början i den cell som är aktiv.

Kontroll+Bakåtsnedstreck (\)

Markera endast celler som är direkt hänvisade till av formler i markeringen.

Kontroll+Shift+VÄNSTERHAKPARENTES ([)

Markera alla celler som är direkt eller indirekt hänvisade till av formler i markeringen.

CTRL + Shift + VÄNSTERKLAMMERPARENTES ({)

Markera endast celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

Kontroll+Höger hakparentes (])

Markera alla celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

CTRL + Shift + HÖGERKLAMMERPARENTES (})

Överst på sidan

Arbeta med en markering

Om du vill

Trycker du på

Kopiera en markering.

Cmd+C
Eller
Ctrl+V

Klistra in en markering.

Cmd+V
Eller
Ctrl+V

Klipp ut en markering.

Cmd+X
Eller
Ctrl+X

Rensa en markering.

Radera

Ta bort markeringen.

Kontroll+Bindestreck

Ångra den senaste åtgärden.

Cmd+Z

Dölj en kolumn.

Cmd+Högerparentes ())
Eller
Ctrl+Högerparentes ())

Ta fram en kolumn.

Cmd+Skift+Högerparentes ())
Eller
Ctrl+Skift+Högerparentes ())

Dölj en rad.

Cmd+Vänsterparentes (()
Eller
Ctrl+Vänsterparentes (()

Ta fram en rad.

Cmd+Skift+Vänsterparentes (()
Eller
Ctrl+Skift+Vänsterparentes (()

Flytta markerade rader, kolumner eller celler.

Håll ned Shift-tangenten medan du drar en markerad rad, kolumn eller markerade celler för att flytta de markerade cellerna och släppa för att infoga dem på en ny plats.

Om du inte håller ned Shift-tangenten när du drar och släpper klipps de markerade cellerna ut från den ursprungliga platsen och klistras in på den nya platsen (infogas inte).

Flytta uppifrån och ned i markeringen (nedåt). *

Retur

Flytta nedifrån och upp i markeringen (uppåt). *

Skift+Retur

Flytta från vänster till höger i markeringen
eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad.

Tabbtangenten

Flytta från höger till vänster i markeringen
eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad.

Skift+Tabb

Flytta medurs till nästa hörn av markeringen.

Ctrl+Punkt (.)

Gruppera de markerade cellerna.

Cmd+Skift+K

Dela upp de markerade cellerna.

Cmd+Skift+J

* Dessa kortkommandon kan flyttas i en annan riktning än nedåt eller uppåt. Om du vill ändra riktningen för dessa kortkommandon med musen väljer du Excel > Inställningar Redigera och sedan under Flytta markering efter att du har tryckt på Retur väljer du den riktning som du vill flytta.

Överst på sidan

Använda diagram

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett nytt diagramblad. *

F11

Växla mellan markering av diagramobjekt.

Piltangenterna

Överst på sidan

Sortera, filtrera och använda pivottabellrapporter

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Sortera.

Cmd+Skift+R

Lägg till eller ta bort ett filter.

Cmd+Skift+F
Eller
Ctrl+Skift+L

Visa listan Filtrera eller Pivottabellen för
sidfältets popup-meny för den markerade cellen.

Alt+nedpil

Överst på sidan

Dispositionsdata

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölj dispositionssymboler.

Kontroll + 8

Dölj de markerade raderna.

Kontroll + 9

Ta fram de markerade raderna.

Ctrl+Skift+Vänsterparentes (()

Dölj de markerade kolumnerna.

Ctrl+Noll (0)

Ta fram de markerade kolumnerna.

Ctrl+Skift+Högerparentes ())

Överst på sidan

Använda kortkommandon med funktionstangenter

Excel för Mac använder funktionstangenter för vanliga kommandon som Kopiera och Klistra in. För snabb åtkomst till dessa kortkommandon kan du ändra Apple-systeminställningarna så du inte behöver trycka på Fn-tangenten varje gång du använder funktionstangenter för kortkommandon. 

Obs!: Att ändra systeminställningar för funktionstangenter påverkar funktionstangenternas funktion för hela Mac-datorn, inte bara i Excel för Mac. När du har ändrat den här inställningen kan du fortfarande utföra de funktioner som är tryckta på funktionstangenterna. Tryck bara på Fn-tangenten. Om du till exempel vill ändra volymen med tangenten F12, trycker du på Fn+F12.

Om en funktionstangent inte fungerar som du förväntar dig trycker du på Fn-tangenten plus funktionstangenten. Om du inte vill trycka på FN-tangenten varje gång kan du ändra Apple-systeminställningarna. Anvisningar finns i Ändra inställningar för funktionstangenterna med musen.

I följande tabell finns kortkommandon för funktionstangenter för Excel för Mac.

Om du vill

Trycker du på

Visa fönstret Hjälp.

F1

Redigera den markerade cellen.

F2

Infoga en anteckning eller öppna och redigera en cellanteckning.

Skift+F2

Infoga en trådad kommentar eller öppna och svara på en trådad kommentar.

Cmd+Skift+F2

Öppna dialogrutan Spara.

Alternativ + F2

Öppna Formelverktyget.

Skift+F3

Öppna dialogrutan Definiera namn.

Cmd+F3

Stäng ett fönster eller en dialogruta.

Cmd+F4

Visa dialogrutan Gå till.

F5

Visa dialogrutan Sök.

Skift+F5

Gå till dialogrutan Sök i kalkylbladet.

Kontroll + F5

Växla fokus mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och statusfältet.

F6 eller Skift+F6

Köra stavningskontroll.

F7

Öppna synonymordlistan.

Skift+F7
Eller
Ctrl+Alt+Cmd+R

Utöka markeringen.

F8

Lägg till i markeringen.

Skift+F8

Visa dialogrutan Makro.

Alternativ+F8

Beräkna alla öppna arbetsböcker.

F9

Beräkna det aktiva bladet.

Skift+F9

Minimera det aktiva fönstret.

CTRL + F9

Visa snabbmenyn, kallas även högerklicksmenyn.

Skift+F10

Visa en popup-meny (på objektknappsmenyn), till exempel genom att klicka på knappen när du har klistrat in i ett blad.

Alternativ + Shift + F10

Maximera eller återställa det aktiva fönstret.

Ctrl+F10
Eller
Cmd+F10

Infoga ett nytt diagramblad.*

F11

Infoga ett nytt blad.*

Skift+F11

Infoga ett Excel 4.0-makroblad.

Cmd+F11

Öppna Visual Basic.

Alternativ+F11

Visa dialogrutan Spara som.

F12

Visa dialogrutan Öppna.

Cmd+F12

Öppna redigeraren Power Query

Option+F12

Överst på sidan

Ändra inställningar för funktionstangenterna med musen

 1. Apple-menyn väljer du Systeminställningar > Tangentbord.

 2. På fliken Tangentbord markerar du kryssrutan för Använd alla F1, F2 osv som standardfunktionstangenter.

Rita

Om du vill

Trycker du på

Aktivera och inaktivera läget Rita.

Cmd+Ctrl+Z

Överst på sidan

Se även

Hjälp och utbildning för Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Stöd för skärmläsare för Excel

I den här artikeln beskrivs kortkommandon i Excel för iOS.

Meddelanden: 

 • Om du känner till vilka kortkommandon som finns på din macOS-dator så fungerar även samma tangentkombinationer med Excel för iOS på ett externt tangentbord.

 • Om du vill hitta en snabb genväg kan du använda sökfunktionen. Tryck på Cmd + F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Navigera i kalkylbladet

Om du vill

Trycker du på

Flytta en cell åt höger.

Tabbtangenten

Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.

Piltangenterna

Flytta till nästa blad i arbetsboken.

Alt+högerpil

Flytta till föregående blad i arbetsboken.

Alt+vänsterpil

Överst på sidan

Formatera och redigera data

Om du vill

Tryck på

Använd en konturkantlinje.

Kommandoknappen.+Alternativ+0

Ta bort en konturkantlinje.

Kommandoknappen.+Option+Bindestreck (-)

Dölj kolumn(er).

Kommandoknappen.+0

Dölj rad(er).

Kontroll + 9

Ta fram kolumn(er).

Skift+Kommandoknappen.+0 eller Skift+Ctrl+Högerparentes ())

Ta fram rad(er).

Skift+Ctrl+9 eller Skift+Ctrl+Vänsterparentes (()

Överst på sidan

Arbeta i celler eller formelfältet

Om du vill

Tryck på

Flytta till cellen till höger.

Tabbtangenten

Flytta inom celltexten.

Piltangenterna

Kopiera en markering.

Kommandoknappen.+C

Klistra in en markering.

Kommandoknappen.+V

Klipp ut en markering.

Kommandoknappen.+X

Ångra en åtgärd.

Kommandoknappen.+Z

Gör om en åtgärd.

Kommandoknappen.+Y eller  Kommandoknappen.+Skift+Z

Ändra den markerade texten till fet stil.

Kommandoknappen.+B

Ändra den markerade texten till kursiv stil.

Kommandoknappen.+I

Gör markerad text understruken.

Kommandoknappen.+U

Markera alla.

Kommandoknappen.+A

Markera ett cellområde.

Skift+Vänster- eller högerpil

Infoga en radbrytning i en cell.

Kommandoknappen.+Alt+Retur eller Ctrl+Alt+Retur

Flytta markören till början av den aktuella raden i en cell.

Kommandoknappen.+Vänsterpil

Flytta markören till slutet av den aktuella raden i en cell.

Kommandoknappen.+Högerpil

Flytta markören till början av den aktuella cellen.

Kommandoknappen.+Uppil

Flytta markören till slutet av den aktuella cellen.

Kommandoknappen.+Nedpil

Flytta markören uppåt med ett stycke i en cell som innehåller en radbrytning.

Alt+uppil

Flytta markören nedåt med ett stycke i en cell som innehåller en radbrytning.

Alt+nedpil

Flytta markören åt höger med ett ord.

Alt+högerpil

Flytta markören åt vänster ett ord

Alt+vänsterpil

Infoga formeln Autosumma.

Shift+Kommandoknappen.+T

Överst på sidan

Se även

Hjälp och utbildning för Excel

Stöd för skärmläsare för Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

I den här artikeln beskrivs kortkommandon i Excel för Android.

Meddelanden: 

 • Om du känner till vilka kortkommandon som finns på din Windows-dator så fungerar även samma tangentkombinationer med Excel för Android på ett externt tangentbord.

 • Om du vill hitta en snabb genväg kan du använda sökfunktionen. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Navigera i kalkylbladet

Om du vill

Trycker du på

Flytta en cell åt höger.

Tabbtangenten

Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.

Uppåt-, nedåt-, vänster- eller högerpil

Överst på sidan 

Arbeta med celler

Om du vill

Trycker du på

Spara ett kalkylblad.

Kontroll + S

Kopiera en markering.

Ctrl + C

Klistra in en markering.

Ctrl + V

Klipp ut en markering.

Ctrl + X

Ångra en åtgärd.

Kontroll + Z

Gör om en åtgärd.

Ctrl+Y

Använda fetstil.

Kontroll + F

Använda kursiv stil.

Kontroll + K

Använda understrykningsformatering.

Kontroll + U

Markera alla.

Kontroll + A

Sök.

Kontroll+F

Infoga en radbrytning i en cell.

Alt+Retur

Överst på sidan  

Se även

Hjälp och utbildning för Excel

Stöd för skärmläsare för Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

I den här artikeln beskrivs kortkommandon i Excel på webben.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Microsoft 365 för webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Om du vill hitta en snabb genväg kan du använda sökfunktionen. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

 • När du använder Excel på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel på webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) gäller även för webbläsaren – inte Excel på webben.

I den här artikeln

Snabbtips för att använda kortkommandon i Excel på webben

 • Om du snabbt vill hitta ett kommando trycker du på Alt+Windows-tangenten och sedan Q för att gå till textfältet Sök eller Berätta. I Sök eller Berätta skriver du ett ord eller namnet på ett kommando som du vill använda (endast tillgängligt i läget Redigera). Sök eller Berätta söker efter relaterade alternativ och tillhandahåller en lista. Använd uppilen eller nedpilen för att markera ett kommando och tryck sedan på Retur.

  Beroende på vilken version av Microsoft 365 du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 • Om du vill hoppa till en viss cell i en arbetsbok använder du alternativetGå till: tryck på Ctrl+G, skriv cellreferensen (t.ex. B14) och tryck sedan på Retur.

 • Om du använder en skärmläsare går du till menyn Hjälpmedelsgenvägar (Alt+Skift+A).

Vanliga kortkommandon

Det här är de vanligaste kortkommandona i Excel på webben.

Tips: Om du snabbt vill skapa ett nytt kalkylblad i Excel på webben öppnar du webbläsaren, skriver Excel.new i adressfältet och trycker sedan på retur.

Om du vill

Trycker du på

Gå till en viss cell.

Ctrl+G

Flytta nedåt.

Page Down eller Nedåtpil

Flytta uppåt.

Page Up eller Uppåtpil

Skriva ut en arbetsbok.

Ctrl + P

Kopiera markering.

Ctrl+C

Klistra in markering.

Ctrl+V

Klipp ut markeringen.

Ctrl+X

Ångra en åtgärd.

Ctrl + Z

Öppna arbetsboken.

Ctrl+O

Stäng arbetsboken.

Ctrl+W

Öppna dialogrutan Spara som.

Alt+F2

Använd Hitta.

Ctrl+B eller Skift+F3

Använda fetstil.

Ctrl+F

Öppna snabbmenyn.

 • Windows-tangentbord: Skift+F10 eller Windows-menytangenten

 • Andra tangentbord: Skift+F10

Gå till Sök eller Berätta.

Alt + Q

Upprepa Sök nedåt.

Skift+F4

Upprepa Sök uppåt.

Ctrl+Shift+F4

Infoga ett diagram.

Alt+F1

Visa snabbtangenterna (kommandon i menyfliksområdet) i det klassiska menyfliksområdet när du använder Skärmläsaren.

Alt+Punkt (.)

Överst på sidan

Snabbtangenter: Kortkommandon för att använda menyfliksområdet

I Excel på webben finns snabbtangenter och kortkommandon för att hjälpa dig att navigera i menyfliksområdet. Om du har använt snabbtangenter för att spara tid i Word Excel för stationära datorer så kommer du att känna igen snabbtangenterna i Excel på webben.

I Excel på webben börjar alla snabbtangenter med Alt + Windows-tangenten, därefter lägger du till en bokstav för fliken i menyfliksområdet. Om du till exempel vill gå till fliken Granska trycker du på Alt+Windows-tangenten, R.

Obs!: Om du vill veta hur du åsidosätter webbläsarens Alt-baserade kortkommandon i menyfliksområdet går du till Styr kortkommandon i Excel för webben genom att åsidosätta kortkommandon i webbläsaren.

Om du använder Excel på webben på en Mac-dator trycker du på Konroll+Alternativ för att starta.

Tangenttips för menyfliksområdet i Excel för webben.
 • Gå till menyfliksområdet genom att trycka på Alt+Windows-tangenten eller tryck på Ctrl+F6 tills du kommer till fliken Start.

 • För att växla mellan flikar i menyfliksområdet trycker du på Tabb.

 • Om du vill dölja menyfliksområdet så att du får mer utrymme att arbeta trycker du på Ctrl+F1. Tryck på Ctrl+F1 om du vill visa menyfliksområdet igen.

Gå till snabbtangenterna för menyfliksområdet

För att gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på en av följande snabbtangenter:

Om du vill

Trycker du på

Gå till fältet Sök eller Berätta i menyfliksområdet och skriv ett sökord.

Alt+Windows-tangenten, Q

Öppna Arkiv-menyn.

Alt+Windows-tangenten, F

Öppna fliken Start och formatera text och tal eller använd andra verktyg som Sortera och filtrera.

Alt+Windows-tangenten, H

Öppna fliken Infoga och infoga en funktion, tabell, diagram, hyperlänk eller trådade kommentar.

Alt+Windows-tangenten, N

Öppna fliken Data och uppdatera anslutningar eller använda dataverktyg.

Alt+Windows-tangenten, A

Öppna fliken Granska och använd tillgänglighetskontrollen eller arbeta med trådade kommentarer och anteckningar.

Alt+Windows-tangenten, R

Öppna fliken Visa för att välja en vy, låsa rader eller kolumner i kalkylbladet eller visa stödlinjer och rubriker.

Alt+Windows-tangenten, W

Överst på sidan

Arbeta i menyflikarna och menyerna

Med kortkommandona i den här tabellen kan du spara tid när du arbetar med flikarna och menyerna i menyfliksområdet.

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt+Windows-tangenten. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenten eller Tabb.

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet.

Retur, sedan Tabb eller Shift+Tabb

Aktivera en markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för ett markerat kommando.

Blanksteg eller Retur

Öppna menyn för en markerad knapp.

Alt+nedpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Esc

Överst på sidan

Tangentbordsgenvägar för att redigera celler

Tips: Om ett kalkylblad öppnas i läget Visning går det inte att använda redigeringskommandon. Om du vill växla till läget Redigering trycker du på Alt+Windows-tangenten, Z, M, E.

Om du vill

Trycker du på

Infoga en rad ovanför den aktuella raden.

Alt+Windows-tangenten, H, I, R

Infoga en kolumn till vänster om den aktuella kolumnen.

Alt+Windows-tangenten, H, I, C

Klipp ut markering.

Ctrl+X

Kopiera markeringen.

Ctrl+C

Klistra in markeringen.

Ctrl+V

Ångra en åtgärd.

Ctrl+Z

Gör om en åtgärd.

Ctrl+Y

Starta en ny rad i samma cell.

Alt+Retur

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Infoga en tabell.

Ctrl+L

Infoga en funktion.

Skift+F3

Öka teckenstorleken.

Crtl+Shift+höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken.

Crtl+Shift+vänster vinkelparentes (<)

Använd ett filter.

Alt+Windows-tangenten, A, T

Använd ett filter igen.

Ctrl+Alt+L

Aktivera och inaktivera Autofilter.

Ctrl + Skift + L

Överst på sidan

Kortkommandon för att ange data

Om du vill

Trycker du på

Bekräfta cellinmatningen och markera cellen nedanför.

Retur

Bekräfta cellinmatningen och markera cellen ovanför.

Skift+Retur

Bekräfta cellinmatningen och markera nästa cell i raden.

Tabbtangenten

Bekräfta cellinmatningen och markera föregående cell i raden.

Skift+Tabb

Avbryt cellinmatningen.

Esc

Överst på sidan

Kortkommandon för att redigera data i en cell

Om du vill

Trycker du på

Redigera den markerade cellen.

F2

Växla mellan alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel.

F4

Rensa den markerade cellen.

Radera

Rensa den markerade cellen och börja redigera.

Backsteg

Gå till början av cellinjen.

Home

Gå till slutet av cellinjen.

End

Markera åt höger med ett tecken.

Alt+Shift+Högerpil

Markera till början av celldata.

Skift+Home

Markera till slutet av celldata.

Skift+End

Markera åt vänster med ett tecken.

Shift+Vänsterpil

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Ctrl+Shift+Högerpil eller Ctrl+Shift+Vänsterpil

Infoga dagens datum.

Ctrl+Semikolon (;)

Infoga aktuellt klockslag.

Ctrl+Skift+Semikolon (;)

Kopiera formeln från cellen ovanför.

Ctrl+Apostrof (')

Kopiera värdet från cellen ovanför.

Ctrl+Skift+Apostrof (')

Infoga ett formelargument.

Ctrl+Skift+A

Överst på sidan

Kortkommandon för att formatera celler

Om du vill

Trycker du på

Använda fetstil.

Ctrl+F

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Använda understrykningsformatering.

Ctrl+U

Klistra in formatering.

Skift+Ctrl+V

Tillämpa konturens kantlinje på de markerade cellerna.

Ctrl+Shift+Ampersand (&)

Tillämpa talformatet.

Ctrl+Skift+1

Tillämpa tidsformatet.

Ctrl+Skift+2

Tillämpa datumformatet.

Ctrl+Skift+3

Tillämpa valutaformatet.

Ctrl+Skift+4

Tillämpa procentformatet.

Ctrl+Skift+5

Tillämpa det vetenskapliga formatet.

Ctrl+Skift+6

Tillämpa den yttre kantlinjen.

Ctrl+Shift+7

Öppna dialogrutan Talformat.

Ctrl+1

Överst på sidan

Kortkommandon för att flytta och skrolla i kalkylblad

Om du vill

Trycker du på

Flytta upp en cell.

Uppåtpil eller Skift+Retur

Flytta en cell nedåt.

Nedpil eller Retur

Flytta en cell åt höger.

Högerpil eller Tabb-tangenten

Gå till början av raden.

Home

Gå till cell A1.

Ctrl+Home

Gå till den sista cellen i det använda området.

Ctrl+End

Flytta nedåt en skärm (28 rader).

Page Down

Flytta uppåt en skärm (28 rader).

Page Up

Flytta till kanten av det aktuella dataområdet.

Kontroll+Högerpil eller Kontroll+Vänsterpil

Flytta mellan menyfliksområdet och arbetsbokens innehåll.

Ctrl+F6

Gå till en annan flik i menyfliksområdet.

Tabbtangenten

Tryck på Retur för att gå till menyfliksområdet för fliken.

Infoga ett nytt blad.

Skift+F11

Byt till nästa blad.

Alt+Ctrl+Page Down

Byt till nästa blad (i Microsoft Teams eller en annan webbläsare än Chrome).

Ctrl+Page Down

Byt till föregående blad.

Alt+Ctrl+Page Up

Byt till föregående blad (i Microsoft Teams eller en annan webbläsare än Chrome).

Ctrl+Page Up

Överst på sidan

Kortkommandon för att arbeta med objekt

Om du vill

Trycker du på

Öppna menyn eller öka detaljnivån.

Alt+nedpil

Stäng menyn eller minska detaljnivån.

Alt+uppil

Följ hyperlänken.

Ctrl+Retur

Öppna en anteckning för redigering.

Skift+F2

Öppna och svara på en trådad kommentar.

Ctrl+Skift+F2

Rotera ett objekt åt vänster.

Alt+vänsterpil

Rotera ett objekt åt höger.

Alt+högerpil

Överst på sidan

Kortkommandon för att arbeta med celler, rader, kolumner och objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera ett cellområde.

Skift+piltangenter

Markera en hel kolumn.

Ctrl+Blanksteg

Markera en hel rad.

Skift+Blanksteg

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Ctrl+Shift+Högerpil eller Ctrl+Shift+Vänsterpil

Lägg till en cell eller ett område som inte ligger intill i en markering.

Skift+F8

Infoga celler, rader eller kolumner.

Ctrl+Plustecken (+)

Ta bort celler, rader eller kolumner.

CTRL + MINUSTECKEN (-)

Dölj rader.

Ctrl+9

Ta fram rader.

Ctrl+Skift+9

Dölja kolumner

Ctrl+J

Ta fram kolumner

Ctrl+Skift+0

Överst på sidan

Kortkommandon för att flytta inom ett markerat område

Om du vill

Trycker du på

Flytta uppifrån och ned (eller framåt genom markeringen).

Retur

Flytta nedifrån och upp (eller bakåt genom markeringen).

Skift+Retur

Flytta framåt genom en rad (eller nedåt i en markering med en kolumn).

Tabbtangenten

Flytta bakåt genom en rad (eller uppåt i en markering med en kolumn).

Skift+Tabb

Flytta till en aktiv cell.

Skift+Backsteg

Flytta till en aktiv cell och behåll markeringen.

Ctrl+Backsteg

Rotera den aktiva cellen genom hörnen på markeringen.

Ctrl+punkt (.)

Flytta till nästa markerade område.

Ctrl+Alt+Högerpil

Flytta till föregående markerade område.

Ctrl+Alt+Vänsterpil

Utöka markeringen till den senast använda cellen i bladet.

Ctrl+Skift+End

Utöka markeringen till den första cellen i bladet.

Ctrl+Skift+Home

Överst på sidan

Kortkommandon för att beräkna data

Om du vill

Trycker du på

Beräkna arbetsbok (uppdatera).

F9

Utför fullständig beräkning.

Ctrl+Skift+Alt+F9

Uppdatera externa data.

Alt+F5

Uppdatera alla externa data.

Ctrl+Alt+F5

Tillämpa Autosumma.

Alt+Likhetstecken ( = )

Tillämpa Snabbfyllning.

Ctrl+E

Överst på sidan

Kortkommandomenyn för hjälpmedel (Alt+Skift+A)

Kom snabbt åt de vanligaste funktionerna med hjälp av följande kortkommandon:

Om du vill

Tryck på

Växla mellan landmärkesregioner.

Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+F6

Flytta inom en landmärkesregion.

Tabb eller Skift+Tabb

Gå till fältet Sök eller Berätta om du vill köra ett kommando.

Alt + Q

Visa eller dölj tangenttips eller öppna menyfliksområdet.

Alternativ+Windows-tangenten

Redigera den markerade cellen.

F2

Gå till en viss cell.

Ctrl+G

Flytta till ett annat kalkylblad i arbetsboken.

Ctrl+Alt+Page Up eller Ctrl+Alt+Page Down

Öppna snabbmenyn.

Skift+F10 eller Windows-menytangenten

Läs upp radrubrik.

Ctrl+Alt+Skift+T

Läs upp rad fram till en aktiv cell.

Ctrl+Alt+Skift+Home

Läs upp rad från en aktiv cell.

Ctrl+Alt+Skift+End

Läs upp kolumnrubrik.

Ctrl+Alt+Skift+H

Läs upp kolumn fram till en aktiv cell.

Ctrl+Alt+Skift+Page Up

Läs upp kolumn från en aktiv cell.

Ctrl+Alt+Skift+Page Down

Öppna en lista med flyttalternativ i en dialogruta.

Ctrl+Alt+Blanksteg

Överst på sidan

Styr kortkommandon i Excel på webben genom att åsidosätta tangentbordsgenvägar i webbläsaren

Excel på webben fungerar i en webbläsare. Webbläsare har kortkommandon, varav vissa står i konflikt med kortkommandon som fungerar i Excel på skrivbordet. Du kan styra dessa genvägar så att de fungerar på samma sätt i båda versionerna av Excel genom att ändra inställningarna för Kortkommandon. Om du åsidosätter webbläsargenvägar kan du också öppna Excel på webben Hjälp genom att trycka på F1.

Åsidosätt webbläsargenvägar i Excel för webbdialogrutan.
 1. I Excel på webben väljer du Hjälp > Kortkommandon

 2. Sök efter kortkommandon.

 3. Välj vilken kategori av kortkommandon som ska visas i listan.

 4. Välj Åsidosätt kortkommandon i webbläsaren.

 5. Välj Visa åsidosättningar för att visa åsidosättningar av kortkommandon i dialogrutan.

 6. Välj Stäng.

Överst på sidan

Se även

Hjälp och utbildning för Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Stöd för skärmläsare för Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×