Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen PRODUKTSUMMA returnerar summan av produkterna i motsvarande områden eller matriser. Standardåtgärden är multiplikation, men addition, subtraktion och division är också möjliga.

I det här exemplet använder vi PRODUKTSUMMA för att returnera den totala försäljningen för en viss artikel och storlek:

Exempel på användning av funktionen PRODUKTSUMMA för att returnera den totala försäljningen när den får produktnamn, storlek och enskilda försäljningsvärden för varje.

PRODUKTSUMMA matchar alla förekomster av objekt Y/storlek M och summerar dem, så i det här exemplet är 21 plus 41 lika med 62.

Syntax

Så här använder du standardåtgärden (multiplikation):

=PRODUKTSUMMA(matris1; [matris2]; [matris3]; ...)

Syntaxen för funktionen PRODUKTSUMMA har följande argument:

Argument

Beskrivning

matris1   

Krävs

Det första matrisargument vars komponenter ska multipliceras och sedan adderas.

[matris2], [matris3],...    

Valfritt

De 2 till 255 matrisargument vars komponenter ska multipliceras och sedan adderas.

Så här utför du andra aritmetiska operationer

Använd PRODUKTSUMMA som vanligt, men ersätt kommatecken som avgränsar matrisargumenten med de aritmetiska operatorer du vill använda (*, /, +, -). När alla åtgärder har utförts summeras resultatet som vanligt.

Obs!: Om du använder aritmetiska operatorer kan du omsluta matrisargumenten med parenteser och använda parenteser för att gruppera matrisargumenten för att styra ordningen på aritmetiska operationer.

Kommentarer

  • Matrisargumenten måste ha samma dimensioner. Om de inte gör det returnerar PRODUKTSUMMA #VALUE! felvärdet #VÄRDEFEL!. Exempel: =PRODUKTSUMMA(C2:C10;D2:D5) returnerar ett fel eftersom områdena inte har samma storlek.

  • PRODUKTSUMMA behandlar icke-numeriska matrisposter som om de vore nollor.

  • För bästa prestanda ska PRODUKTSUMMA inte användas med fullständiga kolumnreferenser. Överväg =PRODUKTSUMMA(A:A;B:B) här multiplicerar funktionen 1 048 576 celler i kolumn A med 1 048 576 celler i kolumn B innan du lägger till dem. 

Exempel

Exempel på funktionen PRODUKTSUMMA som används för att returnera summan av de artiklar som sålts när enhetskostnaden och kvantiteten tillhandahålls.

Om du vill skapa formeln med hjälp av exempellistan ovan skriver du =PRODUKTSUMMA(C2:C5;D2:D5) och trycker på Retur. Varje cell i kolumn C multipliceras med motsvarande cell på samma rad i kolumn D och resultatet summeras. Det totala beloppet för matvarorna är $ 78.97.

Om du vill skriva en längre formel som ger samma resultat skriver du =C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5 och trycker på Retur. När du har tryckt på Retur blir resultatet detsamma: 78,97 kr. Cell C2 multipliceras med D2 och resultatet läggs till i resultatet av cell C3 gånger cell D3 och så vidare.

Exempel 2

I följande exempel används PRODUKTSUMMA för att returnera den totala nettoförsäljningen efter försäljningsagent, där vi har både total försäljning och utgifter efter agent. I det här fallet använder vi en Excel-tabell som använder strukturerade referenser i stället för vanliga Excel-områden. Här ser du att områdena Försäljning, Utgifter och Agent refereras till med namn.

Exempel på funktionen PRODUKTSUMMA för att returnera total försäljning per säljare när den tillhandahålls med försäljning och utgifter för var och en.

Formeln är: =PRODUKTSUMMA(((Tabell1[Försäljning])+(Tabell1[Utgifter]))*(Tabell1[Agent]=B8)) och returnerar summan av alla försäljningar och utgifter för agenten som anges i cell B8.

Exempel 3

I det här exemplet vill vi returnera summan av en viss artikel som sålts av en viss region. I det här fallet, hur många körsbär sålde östregionen?

Exampe av att använda PRODUKTSUMMA för att returnera summan av artiklar efter region. I det här fallet antalet körsbär som sålts i regionen Öst.

Här är formeln: =PRODUKTSUMMA((B2:B9=B12)*(C2:C9=C12)*D2:D9). Det multiplicerar först antalet förekomster av öst med antalet matchande förekomster av körsbär. Slutligen summeras värdena för motsvarande rader i kolumnen Försäljning. Om du vill se hur Excel beräknar detta markerar du formelcellen och går sedan till Formler > Utvärdera formel > Utvärdera.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Utföra villkorsstyrda beräkningar på cellområden

Summa baserat på flera villkor med SUMMA.OMP

Räkna antalet baserat på flera villkor med ANTAL.OMD

Medelvärde baserat på flera villkor med MEDEL.OMD

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×