Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen MATRISTILLTEXT
Office 365-knapp

Returnerar en matris med textvärden från ett angivet intervall

Funktionen ASC

Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)

Funktionen BAHTTEXT

Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)

Funktionen TECKENKOD

Returnerar tecknet som anges av kod

Funktionen STÄDA

Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text

Funktionen KOD

Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng

Funktionen SAMMAN
Excel 2016

Kombinerar text från flera områden och/eller strängar, men den tillämpar inte avgränsare eller IgnoreEmpty-argument.

Funktionen SAMMANFOGA

Sammanfogar flera textdelar till en textsträng

Funktionen DBCS
 Excel 2013

Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)

Funktionen DOLLAR

Omvandlar ett tal till text med valutaformat

Funktionen EXAKT

Kontrollerar om två textvärden är identiska

Funktionerna HITTA, HITTAB

Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)

Funktionen FASTTAL

Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler

Funktionerna VÄNSTER, VÄNSTERB

Returnerar tecken längst till vänster i en sträng

Funktionerna LÄNGD, LÄNGDB

Returnerar antalet tecken i en textsträng

Funktionen GEMENER

Omvandlar text till gemener

Funktionerna EXTEXT, EXTEXTB

Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger

Funktionen TALVÄRDE
 Excel 2013

Konverterar text till tal, oberoende av språk

Funktionen PHONETIC

Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng

Funktionen PROPER

Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal

Funktionerna ERSÄTT, ERSÄTTB

Ersätter tecken i text

Funktionen REP

Upprepar en text ett bestämt antal gånger

Funktionerna HÖGER, HÖGERB

Returnerar tecken längst till höger i en sträng

Funktionerna SÖK, SÖKB

Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)

Funktionen BYT.UT

Ersätter gammal text med ny text i en textsträng

Funktionen T

Omvandlar argumenten till text

Funktionen TEXT

Formaterar ett tal och omvandlar det till text

Funktionen
TEXTAFTER Office 365-knapp

Returnerar text som inträffar efter ett givet tecken eller sträng

Funktionen
TEXTFÖRFÅ Office 365-knapp

Returnerar text som inträffar före ett visst tecken eller en sträng

Funktionen
TEXTJOIN Office 365-knapp

Kombinerar text från flera områden och/eller strängar

Funktionen
TEXTSPLIT Office 365-knapp

Delar upp textsträngar med hjälp av kolumn- och radgränsare

Funktionen RENSA

Tar bort blanksteg från text

Funktionen UNITECKENKOD
 Excel 2013

Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till

Funktionen UNICODE
 Excel 2013

Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten

Funktionen VERSALER

Omvandlar text till versaler

Funktionen TEXTNUM

Omvandlar ett textargument till ett tal

Funktionen VÄRDETILLTEXT
Office 365-knapp

Returnerar text från ett angivet värde

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Se även

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×