När du behöver visa eller hantera en extern datakälla lönar det sig att känna till rätt dialogruta för dina behov:

 • Använd dialogrutan Senast använda källor om du vill visa vanliga datakällor som du redan har importerat och som en praktisk lista där du kan ändra anslutningsinformationen för varje datakälla.

 • I dialogrutan Redigera behörigheter kan du söka efter eller uppdatera autentiseringsuppgifter för datakällan eller ange sekretessnivåer. Mer information finns i Ange sekretessnivåer.

 • I dialogrutan Frågealternativ kan du ange ytterligare säkerhetsalternativ för interna databasfrågor, certifikat och autentiseringstjänster. Öka säkerhetsnivån för dina data ytterligare.

Var försiktig när du delar en arbetsbok med andra som kanske vill uppdatera data eller göra ändringar i den. Beroende på hur autentiseringsuppgifterna för datakällan har ställts in kan de behöva begära åtkomst till datakällan för att undvika uppdateringsfel. Beroende på sekretessinställningen kanske de inte kan visa känsliga data, t.ex. löner eller utgivningsdatum för projektet. Det är särskilt viktigt när du samarbetar med en arbetsbok och gör ändringar i den. När en tillfällig datakonflikt inträffar är det oftast den första personen som får ändringen att vinna. Men om informationen uppdateras senare kan de ändringarna gå förlorade. Mer information finns i Dela externa data med hjälp av en ODC-fil.

Excel en lista med senast använda datakällor som en praktisk uppgift för dig att hitta och hantera dem när det behövs.

 1. Gör något av följande: I

  Excel    Välj data>Senaste källor.

  I Power Query-redigeraren    Välj Start > Senaste källor.

  Dialogrutan Senast använda källor visas.

  Sida med senast använda källor för Hämta och transformera

 2. Välj en datakälla i listan och välj sedan Anslut.

  Dialogrutan Navigatör visas. Varje datakälla har olika uppsättning alternativ.

  Tips!     Högerklicka på en datakälla i listan för att utföra ytterligare kommandon, till exempel Kopiera sökvägen eller hantera fästposter.

 1. Om du vill visa dialogrutan Inställningar datakälla gör du något av följande:

  I Power Query   Välj Arkiv> Start> datakällans Inställningar.

  I Excel    Välj Data> Hämta data > datakälldokument Inställningar.

 2. Välj ett av följande alternativ:  

  Datakällor i aktuell arbetsbok Det här är standardalternativet och knappen Ändra källa visas också längst ned.

  Globala behörigheter Ändra behörigheter för alla dina arbetsböcker.

 3. Om det finns många datakällor anger du en sökfras i inställningarna för Sök efter datakälla eller väljer knappen Sortera A till Ö-kommando i Excel som sorterar A till Ö eller minst till störst siffra till höger för att sortera efter namn eller typ av datakälla.

 4. Om du vill ändra en datakälla markerar du den, väljer Datakällaoch gör sedan ändringar i dialogrutan för den datakällan. Det här är samma dialogruta som visas när du först importerade data. Varje typ av datakälla har olika dialogrutor. 

  Tips!    För databaser med intern databasfråga (till exempel SQL) kan du bara visa SQL i den här dialogrutan. Mer information om hur du redigerar uttrycket SQL finns i Importera data från en databas med hjälp av Intern databasfråga (Power Query).

 5. Med knappen Radera behörigheter/Radera alla behörigheter kan du ta bort behörigheter för den valda datakällan eller för alla datakällor. Var försiktig när du använder det här kommandot. När behörigheterna har rensats kan du inte få tillbaka dem.

 6. Du visar dialogrutan Redigera behörigheter genom att välja en datakälla i listan och sedan välja Redigera behörigheter.

 7. Observera attbehörighetstypen för datakällan identifieras under Autentiseringsuppgifter, till exempel Anonym

 8. Om du vill ta bort behörigheten väljer du Ta bort. Behörighetstypen anger nu Ej angiven.

 9. Om du vill lägga till eller ändra en behörighet väljer du Redigera.

 10. I den vänstra rutan i dialogrutan (grön färg) väljer du den typ av autentiseringsuppgifter som du vill använda: Obs! Lösenordet krypteras

  inte när det skickas. Vissa datakällor stöder inte specifika autentiseringstyper.

  Anonym    Vem som helst kan använda datakällan och inga autentiseringsuppgifter krävs.

  Windows    Ange ditt Windows användarnamn och lösenord.

  Grundläggande    Ange ett användarnamn och lösenord.

  Web API    Ange en nyckel som krävs för att komma åt webbkällan, som ibland kräver förregistrering.

  Organisationskonto    Logga in på ditt arbets- eller skolkonto.

 1. Om du vill visa dialogrutan Frågealternativ gör du något av följande:

  I Power Query-redigeraren     väljer du Arkiv> och sedan Inställningar > Frågealternativ.

  I Excel     Välj Data> Hämta data > Frågealternativ.

 2. Välj Säkerhet under GLOBAL i den vänstra rutan.

 3. Gör något av följande i det högra fönstret: 

  Under Interna databasfrågor   Markera eller avmarkera Kräv godkännande från användare för nya interna databasfrågor.

  Under Certifikatåterkallningskontroll    Markera eller avmarkera Aktivera certifikatåterkallningskontroll.

  Anslutningar till en HTTPS-datakälla kan vara osäkra om certifikatet för anslutningen har komprometterats. Återkallelsekontrollen ser till att certifikat som är kända för kompromettering inte kan användas. Den här kontrollen kan misslyckas för själv signerade certifikat eller certifikat som används för proxyanslutningar. Om certifikaten inte kan ges en korrekt CRL-distributionspunkt ska den här kontrollen vara inaktiverad. I annat fall ska den här kontrollen vara aktiverad.

  Under Varningsnivå för webbförhandsgranskningväljer du:

  Ingen    visa aldrig en varning innan du visar en förhandsgranskning på webben.

  Måttlig     Visa en varning innan du visar en förhandsgranskning av webben om URL:en inte uttryckligen har angetts eller godkänts som betrodd under sessionen.

  Strikt     Visa alltid en varning innan du visar en förhandsgranskning på webben.

  Observera följande under Godkända ADFS-autentiseringstjänster:

  När du loggar in uppmanas du ibland att godkänna en okänd autentiseringtjänst. En lista över godkända okända autentiseringstjänster visas. Om du tar bort en post från den här listan tar du bort godkännandet och uppmanas igen vid inloggning.

  Om det inte finns någon godkänd lista visas följande meddelande: "Du har inte godkänt några autentiseringstjänster på den här datorn."

Du Excel Services dialogrutan Excel Services för Inställningar autentisering:

 1. Välj Data > Frågor & Anslutningar.

 2. Välj fliken Frågor för att visa frågorna i arbetsboken.

 3. Högerklicka på frågan du vill använda och välj sedan Egenskaper.

 4. Välj fliken Definition i dialogrutan Frågeegenskaper.

Mer information finns i Excel Services i Inställningar.

Se även

Power Query för Excel-hjälp

Autentisering med en datakälla (docs.com)

Microsoft 365 säkerhetscenter

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×