Kortkommandon i Word

Många användare hittar ett externt tangent bord med kortkommandon för Word hjälper dem att arbeta mer effektivt. För användare med rörelse- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plus tecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon och funktions tangenter i Word för Windows.

Meddelanden: 

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök funktionen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

 • Om en åtgärd som du använder ofta inte har ett kortkommando kan du spela in ett makro för att skapa ett.

 • Om du använder Microsoft Word Starter stöds inte alla funktioner för Word. Om du vill ha mer information om de tillgängliga funktionerna för Word Starter kan du läsa mer i supporten för Word Starter-funktionen.

 • Följ länken om du vill ha de här kortkommandona i ett Word-dokument: Kortkommandon i Word 2016 för Windows.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visar vi de vanligaste genvägarna i Microsoft Word.

Om du vill

Tryck på

Öppna ett dokument.

Ctrl+O

Skapa ett nytt dokument.

Ctrl+N

Spara dokumentet.

Ctrl+S

Stänga dokumentet

Ctrl+W

Klippa ut det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+X

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Markera allt dokument innehåll.

Ctrl+A

Använda fetstil på text.

Ctrl+F

Använd kursiv stil för text.

Ctrl+K

Använda understrykning för text.

Ctrl+U

Minska teckenstorleken med 1 punkt.

Ctrl+[

Öka teckenstorleken med 1 punkt.

Ctrl+]

Centrera texten.

Ctrl+E

Vänsterjustera texten.

Ctrl+L

Vänsterjustera texten.

Ctrl+R

Avbryta ett kommando.

Esc

Ångra föregående åtgärd.

Ctrl + Z

Gör om möjligt den föregående åtgärden.

Ctrl+Y

Justera förstorings graden.

Alt+Ö, OO – tryck sedan på tabbtangenten i dialogrutan Zooma tills du får fram det värde som du vill ha.

Dela dokumentfönstret.

Ctrl+Alt+S

Ta bort delningen av dokumentfönstret.

Alt + Skift + C eller Ctrl + Alt + S

Överst på sidan

Stänga ett åtgärdsfönster

Stänga ett åtgärds fönster med tangent bordet:

 1. Tryck på F6 tills åtgärds fönstret är markerat.

 2. Tryck på Ctrl+Blanksteg.

 3. Använd piltangenterna för att markera Stäng och tryck sedan på Retur.

Kortkommandon i menyfliksområdet

Alternativen för gruppera relaterade alternativ på flikar. I gruppen tecken på fliken Start visas till exempel alternativet tecken färg . Tryck på Alt-tangenten för att Visa gen vägs kortkommandon, som kallas tangent tips, som bokstäver i små bilder bredvid flikarna och alternativen som visas i bilden nedan.

Tangent tips i menyfliksområdet i Word 365

Obs!: Tillägg och andra program kan lägga till egna flikar i menyfliksområdet och tillhandahålla snabbtangenter för dessa flikar.

Du kan kombinera tangent tipsen med Alt-tangenten för att skapa genvägar som kallas för snabb tangenter för alternativen i menyfliksområdet. Du kan till exempel trycka på ALT + H för att öppna fliken Start och ALT + Q för att gå till fältet berätta eller Sök . Tryck på Alt igen för att Visa tangent tips för alternativen för den markerade fliken.

I Office 2013 och Office 2010 fungerar de flesta de gamla gen vägs menyerna ändå. Men du måste känna till den fullständiga genvägen. Du kan till exempel trycka på Alt och sedan på en av de gamla meny tangenterna E (redigera), V (Visa), I (infoga) och så vidare. Ett meddelande visas om att du använder en snabb tangenten från en tidigare version av Microsoft Office. Om du känner till hela tangentsekvensen kan du använda den. Om du inte känner till sekvensen trycker du på ESC och använder tangent tips i stället.

Använda snabb tangenterna för menyfliksområdet

Om du vill gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på någon av följande snabb tangenter. Ytterligare flikar kan visas beroende på ditt val i dokumentet.

Om du vill

Tryck på

Gå till fältet berätta eller Sök i menyfliksområdet om du vill söka efter hjälp eller hjälp innehåll.

Alt+C – och skriv sedan sökordet.

Öppna sidan Arkiv för att använda Backstage-vyn.

Alt+A

Öppna fliken Start om du vill använda vanliga formateringsalternativ, stycke format och verktyget Sök.

Alt+H

Öppna fliken Infoga om du vill infoga tabeller, bilder och figurer, sidhuvuden och text rutor.

Alt+N

Öppna fliken design för att använda teman, färger och effekter, som sid kant linjer.

Alt+G

Öppna fliken layout för att arbeta med sid marginaler, sid orientering, indrag och avstånd.

Alt+P

Öppna fliken referenser för att lägga till en innehålls förteckning, fotnoter eller en citat förteckning.

Alt+S

Öppna fliken Utskick för att hantera kopplade dokument och arbeta med kuvert och etiketter.

Alt+M

Öppna fliken Granska för att använda stavnings kontrollen, ange redigerings språk samt spåra och granska ändringar i dokumentet.

Alt+R

Öppna fliken Visa om du vill välja en dokumentvy eller ett läge, till exempel läsläge eller dispositionsvy. Du kan också ställa in förstorings graden och hantera flera dokument fönster.

Alt+Ö

Överst på sidan

Arbeta i menyfliksområdet med tangentbordet

Om du vill

Tryck på

Välj den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabb tangenterna.

Alt eller F10. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenterna eller piltangenterna.

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet.

Tabb eller Skift+Tabb

Växla mellan kommando grupperingar i menyfliksområdet.

CTRL + vänster eller höger piltangent

Flytta mellan objekten i menyfliksområdet.

Piltangenterna

Aktivera den markerade knappen.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för det markerade kommandot.

Nedpil

Öppna menyn för den markerade knappen.

Alt+nedpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Nedpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Öppna snabb menyn.

Skift+F10

Eller på ett Windows-tangentbord, kontexten (mellan höger Alt-tangenten och CTRL-tangenten)

Flytta till undermenyn när en huvudmeny är öppen eller markerad.

Vänsterpil

Överst på sidan

Navigera i dokumentet

Om du vill

Tryck på

Flytta markören ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta markören ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta markören uppåt ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta markören ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta markören till slutet av den aktuella raden.

End

Flytta markören till början av den aktuella raden.

Home

Flytta markören högst upp på skärmen.

Ctrl+Alt+Page Up

Flytta markören längst ned på skärmen.

Ctrl+Alt+Page Down

Flytta markören genom att rulla dokument visningen en skärm bild.

Page Up

Flytta markören genom att bläddra i dokument visningen ned en skärm.

Page Down

Flytta markören längst upp på nästa sida.

CTRL + PGDN

Flytta markören längst upp på föregående sida.

Ctrl + Page Up

Flytta markören till slutet av dokumentet.

Ctrl+End

Flytta markören till början av dokumentet.

Ctrl+Home

Flytta markören till platsen för den föregående ändringen.

Skift+F5

Flytta markören till platsen för den senaste ändringen som gjorts innan dokumentet senast stängdes.

Skift + F5 direkt efter att dokumentet öppnats.

Bläddra bland flytande former, som textrutor och bilder.

Ctrl+Alt+5 och sedan på TABB-tangenten flera gånger

Avsluta navigeringen av flytande former och återgå till normal navigering.

Esc

Visa navigerings åtgärds fönstret för att söka i dokumentets innehåll.

Ctrl+B

Visa dialog rutan gå till för att gå till en viss sida, bok märke, fotnot, tabell, kommentar, grafik eller annan plats.

Ctrl+G

Gå igenom platserna för de fyra föregående ändringarna i dokumentet.

Ctrl+Alt+Z

Överst på sidan

Navigera i dokumentet med Browse-alternativen i Word 2007 och 2010

I Word 2007 och 2010 kan du bläddra i dokumentet efter olika typer av objekt, till exempel fält, fotnoter, rubriker och grafik.

Om du vill

Tryck på

Öppna listan med alternativ för bläddring för att ange vilken typ av objekt du vill bläddra efter.

Ctrl+Alt+Home

Flytta till föregående objekt av den definierade typen.

Ctrl + Page Up

Flytta till nästa objekt av den definierade typen.

CTRL + PGDN

Överst på sidan

Förhandsgranska och skriva ut dokument

Om du vill

Tryck på

Skriv ut dokumentet.

Ctrl+P

Växla till förhandsgranskning.

Ctrl+Alt+I

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat in den.

Piltangenterna

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

PGUP eller PGDN

Flytta till den första förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

Ctrl+Home

Flytta till den sista förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

Ctrl+End

Överst på sidan

Markera text och grafik

Om du vill

Tryck på

Markera text.

Skift+piltangenter

Markera ordet till vänster.

CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL

Markera ordet till höger.

CTRL + SKIFT + HÖGERPIL

Välj från aktuell position till början av den aktuella raden.

Skift+Home

Välj från aktuell position till slutet av den aktuella raden.

Skift+End

Markera från aktuell position till början av det aktuella stycket.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Markera från aktuell position till slutet av det aktuella stycket.

Ctrl + Skift + Nedåtpil

Välj från den aktuella positionen högst upp på skärmen.

Skift + Page Up

Välj från aktuell position längst ned på skärmen.

Skift + PGDN

Välj från aktuell position till början av dokumentet.

Ctrl+Skift+Home

Välj från aktuell position till slutet av dokumentet.

Ctrl+Skift+End

Välj från aktuell position längst ned i fönstret.

Ctrl + Alt + Skift + PGDN

Markera allt dokument innehåll.

Ctrl+A

Överst på sidan

Utöka markering

Om du vill

Tryck på

Börja utöka markeringen.

F8

I läget Utöka markering klickar du på en plats i dokumentet för att utöka markeringen till den platsen.

Markera det närmaste tecknet till vänster eller höger.

F8, vänster eller höger piltangent

Utöka markeringen.

F8 för att utöka markeringen till hela ordet, meningen, stycket, avsnittet och dokumentet.

Minska markeringen.

Skift+F8

Markera en kolumn med text.

CTRL + SKIFT + F8 och tryck sedan på piltangenterna

Sluta utöka markeringen.

Esc

Överst på sidan

Redigera text och grafik

Om du vill

Tryck på

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Öppna åtgärds fönstret Urklipp och aktivera Urklipp i Office så att du kan kopiera och klistra in innehåll mellan Microsoft Office program.

ALT + H, F, O

Klippa ut det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+X

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Flytta det markerade innehållet till en specifik plats.

F2, flytta markören till målet och tryck sedan på RETUR.

Kopiera det markerade innehållet till en specifik plats.

SKIFT + F2, flytta markören till målet och tryck sedan på RETUR.

Definiera ett AutoText block med det markerade innehållet.

Alt+F3

Infoga ett AutoText block.

De första tecknen i AutoText blocket och tryck sedan på RETUR när skärm tipset visas.

Klippa ut det markerade innehållet till insamling.

Ctrl+F3

Klistra in innehållet i insamling.

Ctrl+Skift+F3

Kopiera den markerade formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra in den markerade formateringen.

Ctrl+Skift+V

Kopiera sidhuvudet eller sidfoten som används i det förra avsnittet i dokumentet.

Alt+Skift+R

Visa dialog rutan Ersätt , för att söka efter och ersätta text, viss formatering eller speciella objekt.

Ctrl+H

Visa dialog rutan objekt om du vill infoga ett fil objekt i dokumentet.

Alt + N, J, J

Infoga SmartArt-grafik.

Alt + N, M

Infoga ett WordArt-objekt.

Alt + N, W

Överst på sidan

Justera och formatera stycken

Om du vill

Tryck på

Centrera stycket.

Ctrl+E

Marginaljustera stycket.

Ctrl+J

Vänsterjustera stycket.

Ctrl+L

Vänsterjustera stycket.

Ctrl+R

Indrag av stycket.

Ctrl+M

Ta bort ett stycke indrag.

Ctrl+Skift+M

Skapa ett hängande indrag.

Ctrl+T

Ta bort ett hängande indrag.

Ctrl+Skift+T

Ta bort styckeformatering.

Ctrl+Q

Använd enkelt rad avstånd i stycket.

Ctrl+1

Använd dubbelt rad avstånd i stycket.

Ctrl+2

Använda 1,5 rad avstånd i stycket.

Ctrl+5

Lägga till eller ta bort blank steg före stycket.

Ctrl+0 (noll)

Aktivera Autoformat.

Ctrl+Alt+K

Använda formatet Normal .

Ctrl+Skift+N

Använda format mal len Rubrik 1 .

Ctrl+Alt+1

Använda format mal len Rubrik 2 .

Ctrl+Alt+2

Använda format mal len rubrik 3 .

Ctrl+Alt+3

Visa åtgärds fönstret Använd format .

Ctrl+Skift+S

Visa åtgärds fönstret formatmallar .

CTRL + ALT + SKIFT + S

Överst på sidan

Formatera tecken

Om du vill

Tryck på

Visa dialog rutan teckensnitt .

Ctrl+D

Ctrl+Skift+F

Öka teckenstorleken.

CTRL + SKIFT + höger vinkel paren tes (>)

Minska teckenstorleken.

Ctrl + Skift + vänster vinkel paren tes (<)

Öka teckenstorleken med 1 punkt.

CTRL + höger hak paren tes (])

Minska teckenstorleken med 1 punkt.

CTRL + vänster hak paren tes ([)

Byt text mellan versaler, gemener och inledande versal.

Skift+F3

Ändra texten till versaler.

Ctrl+Skift+A

Dölja den markerade texten.

Ctrl + Skift + H

Använda fetstil.

Ctrl+F

Använda understrykningsformatering.

Ctrl+U

Använda understrykning för ord, men inte blank steg.

Ctrl+Skift+W

Använd dubbel understrykning.

Ctrl+Skift+D

Använd kursiv stil.

Ctrl+K

Använda kapitäler.

Ctrl+Skift+I

Använd nedsänkt formatering.

Ctrl+Likhetstecken (=)

Använd upphöjd formatering.

Ctrl+Skift+Plustecken (+)

Ta bort manuell teckenformatering.

Ctrl+Blanksteg

Ändra den markerade texten till teckensnittet symbol.

Ctrl+Skift+Q

Överst på sidan

Hantera textformatering

Om du vill

Tryck på

Visa alla icke utskrivbara tecken.

Ctrl + Skift + 8 (Använd inte det numeriska tangent bordet)

Visa åtgärds fönstret Visa formatering .

Skift+F1

Överst på sidan

Infoga specialtecken

Om du vill

Tryck på

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Infoga en sid brytning.

Ctrl+Retur

Infoga en spalt brytning.

Ctrl + Skift + Retur

Infoga ett långt tank streck (—).

Ctrl + Alt + minus tecken (på det numeriska tangent bordet)

Infoga ett kort tank streck (–).

CTRL + minus tecken (på det numeriska tangent bordet)

Infoga ett mjukt bindestreck.

Ctrl+Bindestreck

Infoga ett hårt bindestreck.

Ctrl+Skift+Bindestreck

Infoga ett hårt blank steg.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Infoga en Copyright-symbol (©).

Ctrl+Alt+C

Infoga en symbol för registrerat varumärke (®).

Ctrl+Alt+R

Infoga en varumärkes symbol (™).

Ctrl+Alt+T

Infoga en ellips (...)

Ctrl + Alt + punkt (.)

Infoga Unicode-tecknet för den angivna Unicode-teckenkoden (hexadecimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro ( Symbol för eurovaluta ) skriver du 20AC, håller ned Alt och trycker på X.

Tips: Tryck på ALT + X för att ta reda på tecken koden för ett markerat tecken.

Tecken koden och tryck sedan på ALT + X

Infoga ANSI-tecknet för den angivna ANSI-teckenkoden (decimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro håller du ned Alt och trycker på 0128 på det numeriska tangentbordet.

Alt+teckenkoden (på det numeriska tangentbordet)

Överst på sidan

Arbeta med webb innehåll

Om du vill

Tryck på

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Gå en sida bakåt.

Alt+vänsterpil

Gå en sida framåt.

Alt+högerpil

Uppdatera sidan.

F9

Överst på sidan

Arbeta med tabeller

Flytta i en tabell

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell i raden och markera dess innehåll.

Tabbtangenten

Flytta till föregående cell i raden och markera dess innehåll.

Skift+Tabb

Flytta till den första cellen i raden.

Alt+Home

Flytta till den sista cellen i raden.

Alt+End

Flytta till den första cellen i kolumnen.

Alt + Page Up

Flytta till den sista cellen i kolumnen.

ALT + PGDN

Flytta till föregående rad.

Uppil

Flytta till nästa rad.

Nedpil

Flytta upp en rad.

Alt+Skift+uppåtpil

Flytta ned en rad.

Alt+Skift+Nedåtpil

Överst på sidan

Välj Tabell innehåll

Om du vill

Tryck på

Markera innehållet i nästa cell.

Tabbtangenten

Markera innehållet i föregående cell.

Skift+Tabb

Utvidga en markering till angränsande celler.

Skift+piltangenter

Markera en kolumn.

Markera den översta eller nedersta cellen i kolumnen och tryck sedan på SKIFT + UPPIL eller NEDPIL

Markera en rad.

Markera den första eller sista cellen på raden och tryck sedan på Skift + Alt + End eller Home.

Markera hela tabellen.

Alt + 5 på det numeriska tangent bordet med num lock inaktive rad

Överst på sidan

Infoga stycken och tabbar i en tabell

Om du vill

Tryck på

Infoga ett nytt stycke i en cell.

Retur

Infoga ett tabbtecken i en cell.

Ctrl+Tabb

Överst på sidan

Granska ett dokument

Om du vill

Tryck på

Infoga en kommentar.

Ctrl+Alt+M 

Aktivera/inaktivera Spåra ändringar.

Ctrl+Skift+E

Stäng gransknings rutan.

Alt+Skift+C

Överst på sidan

Arbeta med referenser, käll hänvisningar och indexering

Använd följande kortkommandon för att lägga till referenser till dokumentet, till exempel en innehålls förteckning, fotnoter och käll hänvisningar.

Om du vill

Tryck på

Markera en post i en innehållsförteckning.

Alt+Skift+O

Markera en post i en citatförteckning.

Alt+Skift+I

Välj citat alternativ.

Alt + Shift + F12, blanksteg

Markera en indexpost.

Alt+Skift+X

Infoga en fotnot.

Ctrl+Alt+F

Infoga en slutkommentar.

Ctrl+Alt+D

Gå till nästa fotnot.

Alt + Skift + höger vinkel paren tes (>)

Gå till föregående fotnot.

Alt + Skift + vänster vinkel paren tes (<)

Överst på sidan

Arbeta med dokument koppling och fält

För att använda följande kortkommandon måste fliken Utskick vara markerad. Välj fliken Utskick genom att trycka på ALT + M.

Koppla dokument

Om du vill

Tryck på

Förhandsgranska dokument kopplingen.

Alt+Skift+K

Koppla ett dokument.

Alt+Skift+N

Skriva ut det kopplade dokumentet.

Alt+Skift+M

Redigera ett kopplat datadokument.

Alt+Skift+E

Infoga ett kopplat fält.

Alt+Skift+F

Överst på sidan

Arbeta med fält

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett DATUM-fält

Alt+Skift+D

Infoga ett LISTNUM-fält.

Ctrl+Alt+L

Infoga ett SIDA-fält.

Alt+Skift+P

Infoga ett TID-fält.

Alt+Skift+T

Infoga ett tomt fält.

Ctrl+F9

Uppdatera den länkade informationen i ett Microsoft Word-källdokument.

Ctrl+Skift+F7

Uppdatera markerade fält.

F9

Ta bort länk för fält.

Ctrl+Skift+F9

Växla mellan en vald fältkod och dess resultat.

Skift+F9

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

Alt+F9

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från ett fält som visar fält resultat.

Alt+Skift+F9

Gå till nästa fält.

F11

Gå till föregående fält.

Skift+F11

Låsa ett fält.

Ctrl+F11

Låsa upp ett fält.

Ctrl+Skift+F11

Överst på sidan

Arbeta med text på andra språk

Ange språk för språk kontroll

Varje dokument har ett förvalt språk, vanligtvis samma förvalda språk som används i datorns operativsystem. Om dokumentet även innehåller ord eller fraser på ett annat språk är det lämpligt att ange språk för språk kontroll för dessa ord. Det gör det inte bara möjligt att kontrol lera stavning och grammatik för dessa fraser, vilket gör det enklare att hantera dem.

Om du vill

Tryck på

Visa dialog rutan språk där du kan ange språk för språk kontroll.

Alt+K, ZL, PP, D

Ange standard språk.

Alt+K, ZL

Överst på sidan

Infoga internationella tecken

Om du vill skriva ett gemen tecken genom att använda en tangentkombination som innehåller Skift-tangenten håller du ned CTRL + SKIFT + symbol samtidigt och släpper sedan upp dem innan du skriver bokstaven.

Obs!: Om du skriver på ett annat språk kan du välja att byta till ett annat tangent bord i stället.

Om du vill infoga

Tryck på

à, è, ù, È, Iso_7iso_1,
ò, ù

CTRL + grav accent ('), bokstaven

á, é, í, ú, ý
Á, é, í, ú, ý,

CTRL + enkelt citat tecken ('), bokstaven

â, ê, î, ô, û,
ê, î, ô, û

CTRL + SKIFT + cirkumflex (^), bokstaven

ã, ñ, õ
ã, ñ, õ

CTRL + SKIFT + tilde (~), bokstaven

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, ë, ï, ö, ü, ÿ

CTRL + SKIFT + kolon (:), bokstaven

å, Å

CTRL + SKIFT + snabel-a (@), a eller A

æ, Æ

CTRL + SKIFT + et-tecken (&), a eller A

œ, Œ

CTRL + SKIFT + et-tecken (&), o eller O

ç, Ç

CTRL + komma (,), c eller C

ð, Ð

CTRL + enkelt citat tecken ('), d eller D

ø

CTRL + snedstreck (/), o eller O

¿

Ctrl + Alt + Skift + frågetecken (?)

¡

Ctrl + Alt + Skift + utrops tecken (!)

ß

CTRL + SKIFT + et-tecken (&), s

Överst på sidan

Använda IME för östasiatiska språk

Om du vill

Tryck på

Växla till japansk IME (Input Method Editor) för ett 101-tangent bord, om det finns någon.

Alt + tilde (~)

Växla till den koreanska IME (Input Method Editor) för ett 101-tangent bord, om det finns någon.

Höger Alt

Växla till kinesisk IME (Input Method Editor) för ett 101-tangent bord, om det finns någon.

Ctrl+Blanksteg

Överst på sidan

Arbeta med dokumentvyer

Med Word kan du visa dokument i flera olika vyer. De olika vyerna är till för att underlätta givna aktiviteter. I läsläge kan du till exempel Visa dokumentet som en vågrät sekvens med sidor, som du snabbt kan bläddra med hjälp av vänster och höger piltangent.

Växla dokumentvy

Om du vill

Tryck på

Växla till vyn läsläge .

I Word 2007 och 2010 kallas det hel skärms läsvyn .

Alt+Ö, L

Växla till vyn Utskriftslayout .

Ctrl+Alt+P

Växla till dispositionsvyn .

Ctrl+Alt+O

Växla till vyn utkast .

Ctrl+Alt+N

Överst på sidan

Skapa en disposition för ett dokument

De här gen vägarna gäller endast när dokumentet är i dispositionsvyn .

Om du vill

Trycker du på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Vänsterpil

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Högerpil

Sänka stycket till bröd texten.

Ctrl+Skift+N

Flytta markerade stycken uppåt.

Alt+Skift+uppåtpil

Flytta markerade stycken nedåt.

Alt+Skift+Nedåtpil

Expandera texten under en rubrik.

Alt + Skift + plus tecken

Dölja texten under en rubrik.

Alt + Skift + minus tecken

Visa eller dölja all text eller alla rubriker i dispositionsläget.

Alt+Skift+A

Dölja eller Visa teckenformatering.

Snedstreck (/) (på det numeriska tangent bordet)

Växla mellan att visa den första raden i bröd texten och Visa all brödtext.

Alt+Skift+L

Visa alla rubriker med format mal len Rubrik 1 .

Alt+Skift+1

Visa alla rubriker med angiven rubrik nivå.

Alt + Skift + rubrik nivå nummer

Infoga ett tabbtecken.

Ctrl+Tabb

Överst på sidan

Flytta genom dokumentet i läsläge

Om du vill

Tryck på

Flytta till början av dokumentet.

Home

Flytta till slutet av dokumentet.

End

Gå till en viss sida.

Skriv sid numret och tryck på RETUR.

Avsluta läsläge.

Esc

Överst på sidan

Använda kortkommandon med funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

 • Endast F1: visar åtgärds fönstret Hjälp om Word .

 • Skift + F1: visar eller döljer Sammanhangs beroende hjälp eller åtgärds fönstret Visa formatering .

 • Ctrl+F1: visar eller döljer menyfliksområdet.

 • Alt + F1: flyttar till nästa fält.

 • Alt + Skift + F1: flyttar till föregående fält.

F2

 • F2: flyttar den markerade texten eller bilden. Använd piltangenterna för att placera markören där du vill flytta texten eller bilden och tryck sedan på RETUR för att flytta, eller tryck på ESC för att avbryta.

 • SKIFT + F2: Kopierar markerad text eller bild. Använd piltangenterna för att placera markören där du vill kopiera texten eller bilden och tryck sedan på RETUR för att kopiera, eller tryck på ESC för att avbryta.

 • CTRL + F2: visar förhands gransknings området på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

 • ALT + SKIFT + F2: sparar dokumentet.

 • Ctrl + Alt + F2: visar dialog rutan Öppna .

F3

 • Skift + F3: växlar markerad text mellan versaler, gemener och inledande versal.

 • CTRL + F3: klipper ut det markerade innehållet till insamling. Du kan klippa ut flera texter och bilder till insamling och klistra in dem som en grupp till en annan plats.

 • Ctrl + Skift + F3: klistrar in innehållet i insamling.

 • Alt + F3: skapar ett nytt Bygg block.

F4

 • Bara F4: upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

 • Skift + F4: upprepar den senaste Sök -eller gå till -åtgärden.

 • Ctrl + F4: stänger det aktuella dokumentet.

 • Alt + F4: stänger Word.

F5

 • Endast F5: visar dialog rutan gå till .

 • Skift + F5: flyttar markören till den senaste ändringen.

 • Ctrl + Skift + F5: visar dialog rutan bok märke .

 • Alt + F5: återställer dokument fönstrets storlek.

F6

 • F6: växla mellan dokumentet, åtgärds fönstret, statusfältet och menyfliksområdet. I ett dokument som har delats innehåller F6 delade fönster rutor när du växlar mellan fönster rutor och åtgärds fönstret.

 • Skift + F6: växlar mellan dokument, menyfliksområdet, statusfält och åtgärds fönster.

 • CTRL + F6: växlar till nästa dokument fönster när mer än ett dokument är öppet.

 • Ctrl + Skift + F6: växlar till föregående dokument fönster när mer än ett dokument är öppet.

 • Alt + F6: flyttar från en öppen dialog ruta tillbaka till dokumentet, för dialog rutor som stöder det här beteendet.

F7

 • F7: visar åtgärds fönstret redigerare för att kontrol lera stavning och grammatik i dokumentet eller den markerade texten.

 • SKIFT + F7: visar åtgärds fönstret synonymer .

 • CTRL + SKIFT + F7: uppdaterar den länkade informationen i ett Word-källdokument.

 • ALT + F7: Returnerar nästa stavfel eller grammatiska fel.

 • ALT + SKIFT + F7: i Word 2013 och senare visar åtgärds fönstret Translator . Visar åtgärds fönstret Referensinformation i Word 2007 och 2010.

F8

 • F8: utökar markeringen. Om du till exempel väljer ett ord utökas markeringens storlek till en mening.

 • SKIFT + F8: minskar markeringen. Om ett stycke är markerat minskas storleken till en mening.

 • CTRL + SKIFT + F8: aktiverar och inaktiverar markerings läget. I läget Utöka markering utökas markeringen med piltangenterna.

 • Alt + F8: visar dialog rutan makro för att skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

F9

 • Endast F9: uppdaterar de markerade fälten.

 • SKIFT + F9: växlar mellan en fältkod och dess resultat.

 • CTRL + F9: infogar ett tomt fält.

 • CTRL + SKIFT + F9: avlänka det aktuella fältet.

 • Alt + F9: växlar mellan alla fält koder och deras resultat.

 • ALT + SKIFT + F9: kör GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från ett fält som visar fält resultat.

F10

 • Endast F10: aktiverar eller inaktiverar tangent tips.

 • SKIFT + F10: visar snabb menyn för det markerade objektet.

 • CTRL + F10: maximerar eller återställer dokument fönstrets storlek.

 • Alt + F10: visar åtgärds fönstret för markering .

 • Alt + Skift + F10: visar menyn eller meddelandet för tillgängliga åtgärder, till exempel för inklistrad text eller ändring av Autokorrigering .

F11

 • Endast F11: flyttar till nästa fält.

 • Skift + F11: flyttar till föregående fält.

 • CTRL + F11: låser det aktuella fältet.

 • CTRL + SKIFT + F11: det aktuella fältet låses upp.

 • ALT + F11: öppnar Microsoft Visual Basic for Applications -redigeraren, där du kan skapa ett makro med Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Endast F12: visar dialog rutan Spara som .

 • Skift + F12: sparar dokumentet.

 • Ctrl + F12: visar dialog rutan Öppna .

 • Ctrl + Skift + F12: visar fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

 • Alt + Skift + F12: markerar knappen för innehålls förteckning i behållaren innehålls förteckning när behållaren är aktiv.

Överst på sidan

Se även

Hjälp Center för Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

I den här artikeln beskrivs kortkommandon och funktions tangenter i Word för Mac.

Meddelanden: 

 • Inställningarna i vissa versioner av Mac Opera ting system (OS) och vissa verktygs program kanske är i konflikt med kortkommandon och funktions tangenter i Office för Mac. Information om hur du ändrar tangent tilldelningen för tangent bords gen vägar finns i Mac-hjälpen för din version av macOS, program varan eller i genvägen.

 • Om du inte hittar ett kortkommando som motsvarar dina behov kan du skapa ett eget kortkommando. Anvisningar finns i skapa ett eget kortkommando för Office för Mac.

 • Många av de kortkommandon som använder CTRL-tangenten på ett Windows-tangentbord fungerar också med Ctrl-tangenten i Word för Mac. Men alla gör det inte.

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök funktionen. Tryck på kommando + F och skriv sedan sökorden.

För att få den bästa upplevelsen med tangent bordet kan du aktivera alla kontroller med tangent bordet.

 1. Öppna systeminställningarnagenom att trycka på KOMMANDO + blank steg, skriva Systeminställningaroch trycka på RETUR.

 2. Gå till tangent bords inställningar, Skriv tangent bord och tryck på RETUR.

 3. På fliken genvägar trycker du på CTRL + F7 för att ändra inställningen för fullständig tangent bords åtkomst från text rutor och listor till alla kontroller.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas vanliga kortkommandon i Word för Mac.

Om du vill

Tryck på

Ångra föregående åtgärd.

KOMMANDO + Z

F1

Gör om möjligt den föregående åtgärden.

KOMMANDO + Y

Klippa ut det markerade innehållet till Urklipp.

KOMMANDO + X

F2

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

KOMMANDO + C

F3

Klistra in innehållet i Urklipp.

KOMMANDO + V

F4

Visa snabbmenyn för markerat objekt. *

Skift+F10

Visa dialog rutan gå till .

KOMMANDO + alternativ + G

F5

Visa dialog rutan stavning och grammatik .

KOMMANDO + alternativ + L

F7

Aktivera läget utvidgad markering.

F8

Växla till nästa fönster.

KOMMANDO + grav accent (')

Växla till föregående fönster.

KOMMANDO + Skift + grav accent (')

Visa dialog rutan Spara som .

KOMMANDO + SKIFT + S

Söka efter text (flytta fokus till rutan Sök i dokumentet ).

KOMMANDO + F

Visa fönstret Sök och ersätt .

CTRL + H

Visa dialog rutan Skriv ut .

KOMMANDO + P

Stänga det aktuella dokumentet.

KOMMANDO + F4

Visa eller minimera menyfliksområdet.

KOMMANDO + alternativ + R

Hitta nästa stavfel eller grammatiska fel. Funktionen kontrol lera stavning medan du skriver måste vara aktive rad.

ALT + F7

Sök efter den markerade texten i webbläsaren.

KOMMANDO + Skift + L

Sök efter den markerade texten med åtgärds fönstret smart sökning .

KOMMANDO + Ctrl + Alt + L

Word 2011: ej tillgänglig

Öppna ord listan.

I Word 2011 går du till ALT + SKIFT + F7

Överst på sidan

Kortkommandokonflikter

Vissa Word för Mac tangent bords gen vägar är motstridiga med kortkommandon i macOS. Det här avsnittet flaggar sådana genvägar med en asterisk ( * ). Om du vill använda dessa kortkommandon kanske du måste ändra inställningarna för Mac-tangentbord för att ändra kortkommandot för tangenten.

Ändra systeminställningar för kortkommandon

 1. Välj SysteminställningarApple -menyn.

 2. Välj Tangentbord.

 3. Välj fliken Kortkommandon.

 4. Välj uppdrags kontroll.

 5. Avmarkera kryss rutan för kortkommandot med den Word för Mac genväg som du vill använda.

Navigera i dokumentet

Om du vill

Tryck på

Flytta markören ett ord åt vänster.

Alt+vänsterpil

Flytta markören ett ord åt höger.

Alt+högerpil

Flytta markören uppåt ett stycke.

KOMMANDO + uppåtpil

Flytta markören ett stycke nedåt.

KOMMANDO + nedåtpil

Flytta markören till början av den aktuella raden.

KOMMANDO + vänsterpil

Home

Flytta markören till slutet av den aktuella raden.

KOMMANDO + HÖGERPIL

End

Flytta markören längst upp på föregående sida.

KOMMANDO + Page Up

På en MacBook trycker du på KOMMANDO + FN + uppåtpil

Flytta markören längst upp på nästa sida.

KOMMANDO + PGDN

På en MacBook trycker du på KOMMANDO + FN + nedåtpil

Flytta markören till början av dokumentet.

KOMMANDO + Home

På en MacBook trycker du på KOMMANDO + FN + vänsterpil

Flytta markören till slutet av dokumentet.

KOMMANDO + End

På en MacBook, Tryck på KOMMANDO + FN + HÖGERPIL

Flytta markören till föregående infognings punkt.

Skift+F5

Flytta markören genom att rulla dokument visningen en skärm bild.

Page Up

Flytta markören genom att bläddra i dokument visningen ned en skärm.

Page Down

Överst på sidan

Markera text och grafik

Tips: Om du känner till tangentkombinationen för att flytta markören kan du generellt markera texten med hjälp av samma tangentkombination samtidigt som du håller ned Skift. KOMMANDO + HÖGERPIL flyttar till exempel markören till nästa ord och KOMMANDO + SKIFT + HÖGERPIL markerar texten från markören till början av nästa ord.

Om du vill

Tryck på

Markera flera objekt som inte ligger bredvid varandra.

Markera det första objektet som du vill ha, håll KOMMANDO och klicka sedan på de övriga objekten.

Markera text.

Skift+piltangenter

Markera ordet till vänster.

Skift + Alt + Vänsterpil

Markera ordet till höger.

SKIFT + ALT + HÖGERPIL

Välj från aktuell position till början av den aktuella raden.

KOMMANDO + Skift + vänsterpil

Skift+Home

Välj från aktuell position till slutet av den aktuella raden.

KOMMANDO + SKIFT + HÖGERPIL

Skift+End

Markera från aktuell position till början av det aktuella stycket.

KOMMANDO + Skift + Uppåtpil

Markera från aktuell position till slutet av det aktuella stycket.

KOMMANDO + Skift + nedåtpil

Välj från den aktuella positionen högst upp på skärmen.

Skift + Page Up

Välj från aktuell position längst ned på skärmen.

Skift + PGDN

Välj från aktuell position till början av dokumentet.

KOMMANDO + Skift + Home

Välj från aktuell position till slutet av dokumentet.

KOMMANDO + Skift + End

Välj från aktuell position längst ned i fönstret.

KOMMANDO + Skift + Alternativ + PGDN

Markera allt dokument innehåll.

KOMMANDO + A

Överst på sidan

Utöka markering

Om du vill

Tryck på

Börja utöka markeringen. *

F8

I läget Utöka markering klickar du på en plats i dokumentet för att utöka markeringen till den platsen.

Markera det närmaste tecknet till vänster.

F8, VÄNSTERPIL

Markera det närmaste tecknet till höger.

F8, HÖGERPIL

Utöka markeringen.

F8 för att utöka markeringen till hela ordet, meningen, stycket, avsnittet och dokumentet.

Minska markeringen. *

Skift+F8

Markera ett lodrätt textblock.

KOMMANDO + SKIFT + F8 och tryck sedan på piltangenterna

Sluta utöka markeringen.

Esc

KOMMANDO + punkt (.)

Överst på sidan

Redigera text och grafik

Om du vill

Tryck på

Klippa ut det markerade innehållet till Urklipp.

KOMMANDO + X

F2

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

KOMMANDO + C

F3

Klistra in innehållet i Urklipp.

KOMMANDO + V

F4

Klistra in innehållet i Urklipp och matcha formateringen för den omgivande texten.

KOMMANDO + alternativ + SKIFT + V

Visa dialog rutan Klistra in Special .

KOMMANDO + CTRL + V

Klippa ut det markerade innehållet till insamling.

KOMMANDO + F3

Klistra in innehållet i insamling.

KOMMANDO + Skift + F3

Kopiera den markerade formateringen.

KOMMANDO + Skift + C

Klistra in den kopierade formateringen.

KOMMANDO + SKIFT + V

Kopiera det markerade innehållet till klipp bok.

CTRL + ALT + C

Klistra in det markerade innehållet från klipp bok.

CTRL + ALT + V

Infoga grafik från medie bläddraren.

KOMMANDO + Ctrl + M

Skapa en AutoText post.

Alternativ + F3

Infoga en AutoText post.

KOMMANDO + alternativ + SKIFT + V

Överst på sidan

Justera och formatera stycken

Om du vill

Tryck på

Centrera stycket.

KOMMANDO + E

Marginaljustera stycket.

KOMMANDO + J

Vänsterjustera stycket.

KOMMANDO + L

Vänsterjustera stycket.

KOMMANDO + R

Indrag av stycket.

Ctrl + Skift + M

Ta bort ett stycke indrag.

KOMMANDO + Skift + M

Skapa ett hängande indrag.

KOMMANDO + T

Ta bort ett hängande indrag.

KOMMANDO + Skift + T

Använd enkelt rad avstånd i stycket.

KOMMANDO + 1

Använd dubbelt rad avstånd i stycket.

KOMMANDO + 2

Använda 1,5 rad avstånd i stycket.

KOMMANDO + 5

Lägga till eller ta bort blank steg före stycket.

KOMMANDO + 0 (noll)

Aktivera Autoformat.

KOMMANDO + alternativ + K

Använda formatet Normal .

KOMMANDO + SKIFT + N

Använda format mal len Rubrik 1 .

KOMMANDO + Alt + 1

Använda format mal len Rubrik 2 .

KOMMANDO + alt + 2

Använda format mal len rubrik 3 .

KOMMANDO + alternativ + 3

Använda list formatet.

KOMMANDO + Skift + L när markören är i början av en rad

Infoga ett hårt blank steg.

Alternativ + blank steg

Överst på sidan

Formatera tecken

Om du vill

Tryck på

Byta teckensnitt.

KOMMANDO + SKIFT + F

Öka teckenstorleken.

KOMMANDO + Skift + höger vinkel paren tes (>)

Minska teckenstorleken.

KOMMANDO + Skift + vänster vinkel paren tes (<)

Öka teckenstorleken med 1 punkt.

KOMMANDO + höger hak paren tes (])

Minska teckenstorleken med 1 punkt.

KOMMANDO + vänster hak paren tes ([)

Visa dialog rutan teckensnitt .

KOMMANDO + D

Byt text mellan versaler, gemener och inledande versal.

Skift+F3

Ändra texten till versaler.

KOMMANDO + Skift + A

Använda fetstil.

KOMMANDO + B

Använda understrykningsformatering.

KOMMANDO + U

Använda understrykning för ord, men inte blank steg.

KOMMANDO + SKIFT + W

Använd dubbel understrykning.

KOMMANDO + Skift + D

Använd kursiv stil.

KOMMANDO + I

Använda kapitäler.

KOMMANDO + SKIFT + K

Använd nedsänkt formatering.

KOMMANDO + likhets tecken (=)

Använd upphöjd formatering.

KOMMANDO + Skift + plus tecken (+)

Använda genomstruken formatering.

KOMMANDO + SKIFT + X

Ta bort manuell teckenformatering.

KOMMANDO + Skift + Z

Överst på sidan

Infoga specialtecken

Om du vill

Tryck på

Infoga ett tomt fält.

KOMMANDO + F9

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Infoga en sid brytning.

KOMMANDO + retur

Infoga en spalt brytning.

KOMMANDO + SKIFT + RETUR

Infoga ett hårt bindestreck.

KOMMANDO + Skift + bindestreck (-)

Infoga en Copyright-symbol (©).

Alt+G

Infoga en symbol för registrerat varumärke (®).

Alternativ + R

Infoga en varumärkes symbol (™).

Alt+2

Infoga en ellips (...)

Alt + semikolon (;)

Överst på sidan

Arbeta med tabeller

Flytta i en tabell

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell och markera dess innehåll.

Tabbtangenten

Flytta till föregående cell och markera dess innehåll.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedpil

Flytta till föregående rad.

Uppil

Flytta till den första cellen i raden.

Ctrl + Home

Flytta till den sista cellen i raden.

CTRL + END

Flytta till den första cellen i kolumnen.

Ctrl + Page Up

Flytta till den sista cellen i kolumnen.

CTRL + PGDN

Lägg till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB-tangenten, i slutet av den sista raden

Lägga till text innan en tabell i början av ett dokument.

RETUR i början av den första cellen

Infoga en rad.

KOMMANDO + Ctrl + I

Överst på sidan

Välj Tabell innehåll

Om du vill

Tryck på

Markera innehållet i nästa cell.

Tabbtangenten

Markera innehållet i föregående cell.

Skift+Tabb

Utvidga en markering till angränsande celler.

Skift+piltangenter

Markera en kolumn.

Markera den översta eller nedersta cellen i kolumnen och tryck sedan på SKIFT + UPPIL eller NEDPIL

Markera en rad.

Markera den första eller sista cellen på raden och tryck sedan på Skift + Alt + End eller Home.

Överst på sidan

Ändra storlek på tabell kolumner med linjalen

Om du vill

Tryck på

Behåll kolumnernas storlekar till höger och ändra tabell bredden.

Dra kolumn kant linjen på linjalen

Flytta en kolumn linje och behålla tabell bredden.

Skift + dra kolumn kant linjen på linjalen

Du kan ändra storlek på alla kolumner till höger och samtidigt behålla tabellens bredd.

KOMMANDO + Skift + dra kolumn gränsen på linjalen

Proportionellt ändra storlek på alla kolumner till höger och bevara tabellens bredd.

KOMMANDO + dra kolumn kant linjen på linjalen

Överst på sidan

Ändra storlek på kolumnerna i en tabell direkt i tabellen

Tips: Om du vill justera kolumn bredden och Visa kolumnens mått i linjalen när du ändrar storlek på kolumnen inaktiverar du Fäst mot-funktionen genom att trycka på alternativ med kortkommandon.

Om du vill

Tryck på

Flytta en kolumn linje och behålla tabell bredden.

Dra kolumn kant linjen

Behåll kolumn storlekarna till höger och ändra tabell bredden.

Skift + dra kolumnens kant linje

Du kan ändra storlek på alla kolumner till höger och samtidigt behålla tabellens bredd.

KOMMANDO + Skift + dra kolumnens kant linje

Proportionellt ändra storlek på alla kolumner till höger och bevara tabellens bredd.

KOMMANDO + dra kolumn kant linjen

Överst på sidan

Infoga stycken och tabbar i en tabell

Om du vill

Tryck på

Infoga ett nytt stycke i en cell.

Retur

Infoga ett tabbtecken i en cell.

Alternativ + TABB

Överst på sidan

Rita

Om du vill

Tryck på

Växla ritläge.

KOMMANDO + Ctrl + Z

Överst på sidan

Arbeta med fält

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett DATUM-fält

CTRL + SKIFT + D

Infoga ett LISTNUM-fält.

KOMMANDO + Alternativ + Skift + L

Infoga ett SIDA-fält.

CTRL + SKIFT + P

Infoga ett TID-fält.

Ctrl + Skift + T

Infoga ett tomt fält.

KOMMANDO + F9

Uppdatera markerade fält. *

F9

Ta bort länk för fält.

KOMMANDO + SKIFT + F9

Växla mellan en fältkod och dess resultat. *

Skift+F9

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

Alternativ + F9

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från ett fält som visar fält resultat.

Alternativ + SKIFT + F9

Gå till nästa fält. *

F11

Gå till föregående fält.

Skift+F11

Låsa ett fält.

KOMMANDO + F11

Låsa upp ett fält.

KOMMANDO + Skift + F11

Överst på sidan

Skapa en disposition för ett dokument

De här gen vägarna gäller endast när dokumentet är i dispositionsvyn .

Om du vill

Trycker du på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

CTRL + SKIFT + HÖGERPIL

Sänka stycket till bröd texten.

KOMMANDO + SKIFT + N

Flytta markerade stycken uppåt. *

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Flytta markerade stycken nedåt. *

CTRL + SKIFT + nedåtpil

Expandera texten under en rubrik.

CTRL + SKIFT + plus tecken (+)

Minimera text under en rubrik i dispositionsläget. *

CTRL + SKIFT + minus tecken (-)

Expandera all brödtext och rubriker eller dölj all brödtext.

Ctrl + Skift + A

Växla mellan att visa den första raden i bröd texten och Visa all brödtext.

Ctrl + Skift + L

Visa alla rubriker med angiven rubrik nivå.

CTRL + SKIFT + rubrik nivå nummer

Överst på sidan

Granska ett dokument

Om du vill

Tryck på

Infoga en kommentar.

KOMMANDO + alternativ + A

Aktivera/inaktivera Spåra ändringar.

KOMMANDO + SKIFT + E

Flytta till början av en kommentar.

Home

Flytta till slutet av en kommentar.

End

(End-knappen är inte tillgänglig på alla tangent bord.)

Flytta till början av listan med kommentarer.

KOMMANDO + Home i gransknings rutan.

Flytta till slutet av listan med kommentarer.

KOMMANDO + End i gransknings rutan.

Överst på sidan

Använda fotnoter och slutkommentarer

Om du vill

Tryck på

Infoga en fotnot.

KOMMANDO + ALT + F

Infoga en slutkommentar.

KOMMANDO + alternativ + E

Överst på sidan

Arbeta med höger-till-vänster-språk

Word stöder höger till vänster-funktioner för språk som fungerar i en höger-till-vänster-eller en kombinerad höger-till-vänster-miljö för att skriva, redigera och visa text. I det här sammanhanget refererar höger-till-vänster-språk till alla skriftsystem som skrivs från höger till vänster och inkluderar språk som har kontextkänsliga former, t.ex. arabiska, och språk som inte har det.

Innan du kan använda de här kortkommandona måste du säkerställa att kortkommandon är aktiverade för det språk som du använder:

 1. Apple > Systeminställningar > Tangentbord.

 2. På fliken Inmatningskällor väljer du det språk som du vill aktivera kortkommandon för.

 3. Markera kryssrutan Aktivera kortkommandon till höger på fliken.

Om du vill

Tryck på

Växla Skriv riktningen till höger-till-vänster.

CTRL + KOMMANDO + vänsterpil

Växla Skriv riktningen till vänster till höger.

CTRL + KOMMANDO + HÖGERPIL

Överst på sidan

Använda kortkommandon med funktionstangenter

Word för Mac använder funktions tangenterna för vanliga kommandon, inklusive kopiera och klistra in. För snabb åtkomst till dessa kortkommandon kan du ändra Apple-systeminställningarna så att du inte behöver trycka på Fn-tangenten varje gång du använder funktionstangenter för kortkommandon.

Obs!: Om du ändrar inställningarna för systemfunktionens egenskaper påverkar det hur funktions tangenterna fungerar på din Mac, inte bara i Word. När du har ändrat den här inställningen kan du fortfarande utföra de funktioner som är tryckta på funktionstangenterna. Tryck bara på Fn-tangenten. Om du till exempel vill använda tangenten F12 för att ändra volymen, trycker du på Fn + F12.

Om en funktionstangent inte fungerar som du förväntar dig trycker du på Fn-tangenten plus funktionstangenten. Om du inte vill trycka på FN-tangenten varje gång kan du ändra dina Apple-Systeminställningar. Anvisningar finns i ändra inställningar för funktions tangenten.

Följande tabell innehåller kortkommandon för funktions tangenter för Word för Mac.

Tangent

Beskrivning

F1

 • F1: ångra den föregående åtgärden.

F2

 • Endast F2: klipper ut det markerade innehållet till Urklipp.

 • SKIFT + F2: Kopierar markerad text eller bild. Använd piltangenterna för att placera markören där du vill kopiera texten eller bilden och tryck sedan på RETUR för att kopiera, eller tryck på ESC för att avbryta.

F3

 • Endast F3: kopierar det markerade innehållet till Urklipp.

 • Skift + F3: växlar markerad text mellan versaler, gemener och inledande versal.

 • KOMMANDO + F3: klipper ut det markerade innehållet till insamling. Du kan klippa ut flera texter och bilder till insamling och klistra in dem som en grupp till en annan plats.

 • KOMMANDO + Skift + F3: klistrar in innehållet i insamling.

 • Alt + F3: skapar en AutoText post.

F4

 • F4: klistrar in innehållet från Urklipp.

 • Skift + F4: upprepar den senaste Sök -eller gå till -åtgärden.

 • KOMMANDO Skift + F4: upprepar den senaste Sök -eller gå till -åtgärden.

F5

 • Endast F5: visar dialog rutan gå till .

 • Skift + F5: flyttar markören till den senaste ändringen.

 • KOMMANDO + Skift + F5: visar dialog rutan bok märke .

F6

 • F6: växla mellan dokumentet, åtgärds fönstret, statusfältet och menyfliksområdet. I ett dokument som har delats innehåller F6 delade fönster rutor när du växlar mellan fönster rutor och åtgärds fönstret.

 • Skift + F6: växlar mellan dokument, menyfliksområdet, statusfält och åtgärds fönster.

 • KOMMANDO + F6: växlar till nästa dokument fönster när mer än ett dokument är öppet.

 • KOMMANDO + Skift + F6: växlar till föregående dokument fönster när mer än ett dokument är öppet.

F7

 • F7: visar dialog rutan stavning och grammatik .

 • SKIFT + F7: visar åtgärds fönstret synonymer .

 • KOMMANDO + SKIFT + F7: uppdaterar den länkade informationen i ett Word-källdokument.

 • ALT + F7: Returnerar nästa stavfel eller grammatiska fel.

 • ALT + SKIFT + F7: öppnar ord listan.

F8

 • F8 ensam *: utökar markeringen. Om du till exempel väljer ett ord utökas markeringens storlek till en mening.

 • SKIFT + F8 *: minskar markeringen. Om ett stycke är markerat minskas storleken till en mening.

 • KOMMANDO + SKIFT + F8: aktiverar och inaktiverar utöknings läget. I läget Utöka markering utökas markeringen med piltangenterna.

 • Alt + F8: visar dialog rutan makro för att skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

F9

 • F9 ensam *: uppdaterar de markerade fälten.

 • SKIFT + F9 *: växlar mellan en fältkod och dess resultat.

 • KOMMANDO + F9: infogar ett tomt fält.

 • KOMMANDO + SKIFT + F9: avlänkar det aktuella fältet.

 • Alt + F9: växlar mellan alla fält koder och deras resultat.

 • ALT + SKIFT + F9: kör GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från ett fält som visar fält resultat.

F10

 • SKIFT + F10 *: visar snabb menyn för det markerade objektet.

F11

 • F11 separat *: flyttar till nästa fält.

 • Skift + F11 *: flyttar till föregående fält.

 • KOMMANDO + F11: låser det aktuella fältet.

 • KOMMANDO + Skift + F11: det aktuella fältet låses upp.

 • ALT + F11: öppnar Microsoft Visual Basic for Applications -redigeraren, där du kan skapa ett makro med Visual Basic for Applications (VBA).

Överst på sidan

Ändra inställningar för funktions tangenten

 1. I Apple -menyn väljer du Systeminställningar.

 2. Välj Tangentbord.

 3. På fliken Tangentbordet markerar du kryssrutan för Använd alla F1, F2 osv ... som standardfunktionstangenter.

Se även

Hjälp Center för Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Word för iOS.

Meddelanden: 

 • Om du känner till kortkommandon på en macOS-dator fungerar samma tangentkombinationer tillsammans med Word för iOS med ett externt tangent bord. De kortkommandon som visas i den här artikeln är de enda som fungerar i den här versionen av Word.

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök funktionen. Tryck på kommando + F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Navigera i dokumentet

Om du vill

Tryck på

Söka efter text.

KOMMANDO + F

Flytta markören uppåt ett stycke.

Alt+uppil

Flytta markören ett stycke nedåt.

Alt+nedpil

Flytta markören ett ord åt vänster.

Alt+vänsterpil

Flytta markören ett ord åt höger.

Alt+högerpil

Flytta markören till början av den aktuella raden.

KOMMANDO + vänsterpil

Flytta markören till slutet av den aktuella raden.

KOMMANDO + HÖGERPIL

Markera text.

Skift+piltangenter

Markera stycket ovan.

Skift + Alt + uppåtpil

Markera stycket nedan.

Skift + Alt + nedåtpil

Markera ordet till vänster.

Skift + Alt + Vänsterpil

Markera ordet till höger.

SKIFT + ALT + HÖGERPIL

Markera från aktuell position till början av raden.

Skift + KOMMANDO + vänsterpil

Välj från aktuell position till slutet av raden.

Skift + KOMMANDO + HÖGERPIL

Markera allt dokument innehåll.

KOMMANDO + A

Överst på sidan

Redigera och formatera dokumentet

Om du vill

Tryck på

Ångra föregående åtgärd.

Kommando+Z

Gör om möjligt den föregående åtgärden.

Kommando+Y

Klippa ut det markerade innehållet till Urklipp.

Kommando+X

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

Kommando+C

Klistra in innehållet från Urklipp.

Kommando+V

Fetstil den markerade texten.

Kommando+B

Gör markerad text kursiv.

Kommando+I

Gör markerad text understruken.

Kommando+U

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Överst på sidan

Se även

Hjälp Center för Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Word för Android.

Meddelanden: 

 • Om du känner till kortkommandon på en Windows-dator fungerar samma tangentkombinationer tillsammans med Word för Android med ett externt tangent bord. De kortkommandon som visas i den här artikeln är de enda som fungerar i den här versionen av Word.

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök funktionen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Navigera i dokumentet

Om du vill

Tryck på

Söka efter text.

Ctrl+B

Flytta markören uppåt ett stycke.

Alt+uppil

Flytta markören ett stycke nedåt.

Alt+nedpil

Flytta markören ett ord åt vänster.

Alt+vänsterpil

Flytta markören ett ord åt höger.

Alt+högerpil

Flytta markören till början av den aktuella raden.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta markören till slutet av den aktuella raden.

Ctrl+Högerpil

Markera text.

Skift+piltangenter

Markera stycket ovan.

Skift + Alt + uppåtpil

Markera stycket nedan.

Skift + Alt + nedåtpil

Markera ordet till vänster.

Skift + Alt + Vänsterpil

Markera ordet till höger.

SKIFT + ALT + HÖGERPIL

Markera från aktuell position till början av raden.

Skift + Ctrl + vänsterpil

Välj från aktuell position till slutet av raden.

Skift + Ctrl + högerpil

Markera allt dokument innehåll.

Ctrl+A

Överst på sidan

Redigera och formatera dokumentet

Om du vill

Tryck på

Ångra föregående åtgärd.

Ctrl + Z

Gör om möjligt den föregående åtgärden.

Ctrl+Y

Klippa ut det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+X

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet från Urklipp.

Ctrl+V

Fetstil den markerade texten.

Ctrl+F

Gör markerad text kursiv.

Ctrl+K

Gör markerad text understruken.

Ctrl+U

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Överst på sidan

Se även

Hjälp Center för Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Word Mobile.

Meddelanden: 

 • Om du känner till kortkommandon på en Windows-dator fungerar samma tangentkombinationer tillsammans med Word Mobile med ett externt tangent bord. De kortkommandon som visas i den här artikeln är de enda som fungerar i den här versionen av Word.

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök funktionen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Navigera i dokumentet

Om du vill

Tryck på

Öppna ett dokument.

Ctrl+O

Spara eller synkronisera dokumentet.

Ctrl+S

Bläddra bland flytande former, som textrutor och bilder.

Ctrl+Alt+5 och sedan på TABB-tangenten flera gånger

Avsluta navigeringen av flytande former och återgå till normal navigering.

Esc

Markera text.

Skift+piltangenter

Markera allt dokument innehåll.

Ctrl+A

Överst på sidan

Redigera och formatera dokumentet

Om du vill

Tryck på

Ångra föregående åtgärd.

Ctrl + Z

Gör om möjligt den föregående åtgärden.

Ctrl+Y

Klippa ut det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+X

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet från Urklipp.

Ctrl+V

Duplicera den markerade formen eller bilden.

Ctrl+D

Fetstil den markerade texten.

Ctrl+F

Gör markerad text kursiv.

Ctrl+K

Gör markerad text understruken.

Ctrl+U

Kopiera formatering från den markerade texten.

Ctrl+Skift+C

Indrag av stycket.

Ctrl+M

Marginaljustera stycket.

Ctrl+J

Vänsterjustera stycket.

Ctrl+L

Vänsterjustera stycket.

Ctrl+R

Centrera stycket.

Ctrl+E

Överst på sidan

Se även

Hjälp Center för Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Word för webben i Windows.

Meddelanden: 

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök funktionen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

 • När du använder Word för webben kan du snabbt hitta ett kommando genom att trycka på ALT + Q för att gå till berättai berättaatt du kan skriva ett ord eller namnet på ett kommando du vill ha (endast tillgängligt i redigeringsvyn). Låt mig söka efter relaterade alternativ och ger en lista. Använd upp-och nedpilarna för att välja ett kommando och tryck sedan på RETUR.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Word för webben.

Om du vill

Tryck på

Öppna en PDF-baserad vy som märkts för att arbeta med skärm läsare i läsvyn.

Gå till knappen hjälpmedels läge och tryck på RETUR

Söka efter text i läsvyn.

Ctrl+B eller F3

Söka efter text i redigeringsvyn.

Ctrl + F eller Ctrl + G

Söka efter och ersätta text i redigeringsvyn.

Ctrl+H

Dölj åtgärds fönstret om det är öppet.

Esc

Växla till zoomkontrollen .

På ett Windows-tangentbord trycker du på Alt + Windows-tangenten + W och sedan Q

Skriv ut dokumentet.

Ctrl + P

Gå till nästa landmärkes område.

Ctrl+F6

Gå till rutan berätta .

Alt + Q

Överst på sidan

Kortkommandon i menyfliksområdet

I Word för webben finns snabbtangenter och kortkommandon för att hjälpa dig att navigera i menyfliksområdet. Om du har använt snabbtangenter för att spara tid i Word för stationära datorer så kommer du att känna igen snabbtangenterna i Word för webben.

I Word för webben går du till snabb tangenterna alla med Alt + Windows-tangenten och lägger till en bokstav för fliken menyfliksområdet. Om du till exempel vill gå till fliken Granska trycker du på Alt + Windows-tangenten + R.

Om du använder Word för webben på en Mac-dator trycker du på CTRL + option för att starta.

Menyfliksområdet i redigeringsvyn i WordOnline visar snabbtangenterna
 • För att komma till menyfliksområdet trycker du på Alt + Windows-tangenten eller trycker på CTRL + F6 tills du kommer till fliken Start.

 • För att växla mellan flikar i menyfliksområdet trycker du på Tabb.

 • Om du vill dölja menyfliksområdet så att du har mer utrymme att arbeta trycker du på CTRL + F3. Upprepa för att visa menyfliksområdet igen.

Gå till snabbtangenterna för menyfliksområdet

Om du vill gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på en av följande snabbtangenter:

Om du vill

Tryck på

Öppna rutan berätta i menyfliksområdet för att skriva ett sökord.

Alt + Windows-tangenten, Q

Öppna fliken Arkiv för att använda Backstage-vyn.

Alt + Windows-tangenten, F

Öppna fliken Start om du vill formatera text och använda verktyget Sök .

Alt + Windows-tangenten, H

Öppna fliken Infoga om du vill infoga en bild, länk, kommentar, sidhuvud eller sidfot eller ett sid nummer. Du kan också gå till symbolgalleriet.

Alt + Windows-tangenten, N

Öppna fliken Sidlayout och ange sid marginaler, orientering, storlek och stycke avstånd.

Alt + Windows-tangenten, en

Öppna fliken referenser för att infoga en innehålls förteckning, fotnoter eller slut kommentarer.

Alt + Windows-tangenten, S

Öppna fliken Granska för att kontrol lera stavning, lägga till kommentarer eller spåra och granska ändringar i dokumentet.

Alt + Windows-tangenten, R

Öppna fliken Visa om du vill välja en vy, öppna navigerings fönstret, redigera sidhuvudet & sidfotoch Zooma till dokumentvy.

Alt + Windows-tangenten, W

Överst på sidan

Arbeta i menyflikarna och menyerna

Med följande kortkommandon kan du spara tid när du arbetar med flikarna i menyfliksområdet och i menyfliksområdet.

Om du vill

Tryck på

Välj den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabb tangenterna.

Alt + Windows-tangenten. Om du vill gå till en annan flik använder du en åtkomst-eller TABB-tangenten.

När en menyflik-flik är markerad flyttar du fokus till kommandona på fliken.

Retur, sedan TABB eller SKIFT + TABB

Aktivera en markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för ett markerat kommando.

Blanksteg eller Retur

Öppna menyn för en markerad knapp.

Alt+nedpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Nedpil

Dölja eller Visa menyfliksområdet.

Ctrl+F3

Överst på sidan

Navigera i dokumentet

Om du vill

Tryck på

Flytta markören ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta markören ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta markören uppåt ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta markören ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta markören till början av den aktuella raden.

Home

Flytta markören till slutet av den aktuella raden.

End

Flytta markören till början av dokumentet.

Ctrl+Home

Flytta markören till slutet av dokumentet.

Ctrl+End

Markera text.

Skift+piltangenter

Markera ordet till höger.

Skift + Ctrl + högerpil

Markera ordet till vänster.

Skift + Ctrl + vänsterpil

Markera stycket ovan.

Skift + Ctrl + Uppåtpil

Markera stycket nedan.

Skift + Ctrl + nedåtpil

Markera från aktuell position till början av raden.

Skift+Home

Välj från aktuell position till slutet av raden.

Skift+End

Välj från aktuell position till början av dokumentet.

Skift+Ctrl+Home

Välj från aktuell position till slutet av dokumentet.

Skift+Ctrl+End

Markera allt dokument innehåll.

Ctrl+A

Överst på sidan

Redigera och formatera dokumentet

Om du vill

Tryck på

Klippa ut det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+X

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet från Urklipp.

Ctrl+V

Ångra föregående åtgärd.

Ctrl + Z

Gör om den föregående åtgärden.

Ctrl+Y

Minska tecken storleken.

CTRL + vänster hak paren tes ([)

Förstora tecken storleken.

CTRL + höger hak paren tes (])

Fetstil den markerade texten.

Ctrl+F

Gör markerad text kursiv.

Ctrl+K

Gör markerad text understruken.

Ctrl+U

Vänsterjustera stycket.

Ctrl+L

Vänsterjustera stycket.

Ctrl+R

Centrera stycket.

Ctrl+E

Marginaljustera stycket.

Ctrl+J

Skapa en punkt lista.

Ctrl+punkt (.)

Skapa en numrerad lista.

CTRL + SNEDSTRECK (/)

Överst på sidan

Arbeta med kommentarer

Följande tangent bords gen vägar fungerar bara när fönstret kommentarer är öppet och markerat (eller "i fokus" om du använder en skärm läsare).

Om du vill

Tryck på

Visa eller Dölj fönstret kommentarer .

Alt + Windows-tangenten, R, K

Lägg till en ny kommentar.

Ctrl+Alt+M 

Gå till nästa kommentars tråd eller nästa svar i en utökad kommentars tråd.

Nedpil

Gå till föregående kommentars tråd.

Uppil

Expandera den aktuella kommentars tråden.

Högerpil

Dölj den aktuella kommentars tråden.

Vänsterpil

Gå till rutan svara när fokus är på en kommentar.

TABB, TABB, retur

Redigera en kommentar eller ett svar när du är i fokus för kommentaren eller svaret.

Tabb, Retur

Publicera en kommentar eller spara en redigering.

Ctrl+Retur

Ta bort ett utkast till en kommentar/ett svar eller redigera.

Esc

Överst på sidan

Se även

Hjälp Center för Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×