Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Allmän hjälp finns på Microsoft Support home eller Korrigeringar eller lösningar för de senaste office-problemen.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Dekorativ ikon. Behöver du anvisningar om hur du kommer igång med Word, men inte använder en skärmläsare? Se Word hjälp & utbildning.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

När du öppnar ett Word dokument för redigering hamnar du i huvudvyn. Växla mellan elementen i huvudvyn genom att trycka på F6 (framåt) eller Skift+F6 (bakåt). Huvudelementen är i följande ordning:

 • Huvudinnehållsområdet, som visar dokumentets innehåll. Du hör namnet på dokumentet, följt av "Redigering", när fokus är på dokumentets innehåll.

 • Statusfältet längst ned på skärmen där du hittar dokumentstatistik som antal sidor, ordräkning, textspråk och zoomnivå. Du hör det aktuella sidnumret när fokus är på statusfältet, till exempel "Sida två av tre".

  • Använd höger- och vänsterpilen för att navigera i statusfältet.

 • Raden med menyflikar, som innehåller flikar som Arkiv, Start, Infoga, Granska, Visa och knapparna Dela och Kommentarer . Menyfliksområdet som innehåller de alternativ som är specifika för den markerade fliken finns under raden med menyflikar.

  • När fokus flyttas till menyflikarna hör du "Menyflikar", följt av den markerade fliken. Om du vill navigera på raden med menyflikar trycker du på vänster- eller högerpilen tills du hör namnet på den flik eller kontroll du vill använda och trycker på Retur för att markera den.

  • Om du vill navigera från raden med menyflikar till menyfliksområdet trycker du på Tabb-tangenten eller nedåtpilen en gång. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Om du vill navigera mellan alternativen i menyfliksområdet trycker du på Tabb, Skift+Tabb eller höger- eller vänsterpilen. Du kan också använda kortkommandon för att välja alternativ direkt. Information om kortkommandon i menyfliksområdet finns i Använda tangentbordet för att arbeta med menyfliksområdet i Word.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudvyn har Word följande vanliga vyer och områden:

Arkiv-menyn

Arkiv-menyn innehåller kommandon som Nytt, Öppna och Spara en kopia. Du kan också komma åt dina konton och appinställningarna från Arkiv-menyn . Menyn Arkiv består av ett flikfönster till vänster och innehållet på en markerad flik till höger.

 • Öppna Arkiv-menyn genom att trycka på Alt+F. Du hör: "Arkiv, startsida". Fokus är på fliken Start i flikfönstret.

 • Om du vill navigera mellan flikarna i flikfönstret trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den flik du vill öppna, till exempel "Ny". Tryck på Retur för att öppna fliken. Innehållsfönstret på den markerade fliken öppnas till höger om flikfönstret. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till innehållsfönstret.

 • Om du vill navigera i ett flikinnehållsfönster trycker du på Tabb, Skift + Tabb eller piltangenterna.

 • Stäng Arkiv-menyn och återgå till huvudvyn genom att trycka på Esc.

Kortkommandon på Arkiv-menyn finns i Kortkommandon för Arkiv-menyn i Microsoft 365 för Windows.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Verktygsfältet Snabbåtkomst och namnlisten högst upp på skärmen innehåller dokumentets namn, knappar för Spara automatiskt, visningsalternativ i menyfliksområdet samt ditt konto samt knappar för att minimera, återställa storleken och stänga det aktiva fönstret.

 • Gå till verktygsfältet Snabbåtkomst och namnlisten genom att trycka på Alt en gång. Du hör: "Menyflikar". Tryck sedan på Skift+Tabb en gång. Fokus är nu på verktygsfältet Snabbåtkomst.

 • Tryck på Skift+Tabb flera gånger för att bläddra bland de tillgängliga alternativen. Du kan lägga till och ta bort knappar i verktygsfältet Snabbåtkomst och ändra ordningen på dem i verktygsfältet. Anvisningar finns iAnvända ett tangentbord för att anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst.

Fönstret Alternativ

Fönstret Alternativ innehåller Word inställningar, till exempel anpassning, korrekturläsning och språkinställningar. Fönstret Alternativ består av ett alternativkategorifönster till vänster och innehållsfönstret för den valda kategorin till höger.

 • Öppna fönstret Alternativ genom att trycka på Alt+F, T. Du hör: "Word alternativ".

 • Om du vill navigera bland alternativkategorierna trycker du på nedåtpilen tills du hör namnet på den kategori du vill använda och trycker sedan på Tabb för att flytta fokus till innehållsfönstret.

 • Navigera i innehållsfönstret genom att trycka på Tabb, Skift+Tabb eller uppåt- och nedåtpilarna.

 • Om du vill stänga fönstret Alternativ och återgå till huvudvyn trycker du på Tabb tills du hör "OK" och trycker på Retur. Tryck på Esc om du vill återgå till huvudvyn utan att göra ändringar.

Utforska ett dokument

Använda snabbnavigeringsläget i Skärmläsaren

Om du vill navigera i innehållet i dokumentet efter element kan du använda snabbnavigeringsläget i Skärmläsaren. Om du vill aktivera snabbnavigeringsläget trycker du på SL-tangenten + Blanksteg.

När snabbnavigeringsläget är aktiverat kan du använda uppåt- och nedåtpilarna och kortkommandona för att navigera i dokumentet och växla mellan stycken, andra element, områden och landmärken. Detaljerad information om hur du använder snabbnavigeringsläget i Skärmläsaren finns i Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläget.

Om du vill hitta JAWS-markören som passar dina behov går du till Så många markörer, Så lite tid, Förstå markörer i JAWS. Mer information om hur du använder NVDA-surfläget som också är tillgängligt för Word finns i 6. Surfläge.

Använda navigeringsfönstret

Du kan använda navigeringsfönstret för att snabbt navigera mellan delar av dokumentet, till exempel rubriker eller grafik.

 1. Aktivera navigeringsfönstret genom att trycka på Alt+W, K. Du hör: "Navigering, sök i dokument, redigeringsruta".

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill navigera bland rubrikerna i dokumentet trycker du på Tabb tills du hör "Rubrikfliksobjekt", trycker på Tabb tills du hör den rubrik du vill använda och trycker sedan på Retur. Fokus flyttas till början av rubrikraden i dokumentet.

  • Om du vill navigera efter vissa element i dokumentet, till exempel grafik, trycker du på Tabb tills du hör "Sök, delningsknapp" och trycker sedan på Alt + nedåtpilen för att expandera menyn. Tryck på nedåtpilen tills du hör det element du vill använda, till exempel ”Bild”, och tryck sedan på Retur för att välja det. Fokus flyttas till knappen Nästa resultat. Tryck på RETUR flera gånger för att gå igenom resultaten.

 3. Stäng navigeringsfönstret genom att trycka på Alt+W, K.

Använda läsläge

Läsläget är utformat för att göra det lättare att läsa text och innehåller läsverktyg som Läs upp.

 1. Tryck på Alt + W, F för att aktivera läsläge.

 2. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Du öppnar verktygsfältet Läsläge genom att trycka på Alt och sedan på Tabb tills du hör namnet på menyn du vill använda. Tryck sedan på Retur för att välja den. Tryck på nedåtpilen för att gå nedåt i listan med tillgängliga alternativ och tryck på Retur för att välja ett alternativ.

  • Om du vill använda Läs upp trycker du på Alt+ W, R. Du kommer åt läskontrollerna genom att trycka på Tabb tills du kommer till önskat alternativ och sedan trycka på Retur för att välja det.

   Tips: För bästa resultat kan det vara bra att stänga av skärmläsaren när du använder Läs upp.

 3. Tryck på Esc för att avsluta läsläget.

Använda vyn Avancerad läsare

Med Avancerad läsarekan du förbättra fokus, rensa texten du läser, lättare läsa skannade texter och avkoda komplexa texter.

 1. Om du vill aktivera Avancerad läsaretrycker du på Alt+W, L, 2.

 2. Tryck på Alt för att komma åtAvancerad läsare menyfliksområdet och alternativen. Du hör: "Integrerande, Avancerad läsare, flik". Tryck på Tabb för att flytta mellan alternativen i menyfliksområdet och tryck på Retur för att välja ett alternativ.

 3. Om du vill inaktivera Avancerad läsaretrycker du på Alt+W, L, 2.

Använda fokusläget

Fokusläget kan hjälpa dig att minimera distraktioner och koncentrera dig på att skriva, skapa och samarbeta i Word. Fokusläget döljer menyfliksområdet och statusfältet och visar bara Word själva dokumentet.

 • Aktivera fokusläget genom att trycka på Alt+W, O.

 • Om du vill inaktivera fokusläget trycker du på Esc.

Navigera mellan flytande former 

 1. Om du snabbt vill flytta fokus till den första flytande formen, till exempel en textruta eller ett diagram, trycker du på Ctrl+Alt+5.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att växla mellan de flytande figurerna.

 3. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

Zooma in eller ut

Zooma in för att få en närbild av dokumentet eller zooma ut för att få en översikt över sidan med en mindre storlek.

 1. Tryck på Alt+W, Q. Du hör "Dialogrutan Zooma" eller "Fönstret Zooma".

 2. Tryck på Tabb tills du kommer till rotationsrutan Procent och skriv sedan ett procenttal eller använd uppåt- eller nedåtpilen för att ändra procentsatsen.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen OK och tryck på Retur.

Använda sökning

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Mer information om sökfunktionen finns i Hitta det du söker med Microsoft Search.

Obs!: Beroende på vilken version av Office du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i MacOS, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Dekorativ ikon. Behöver du anvisningar om hur du kommer igång med Word, men inte använder en skärmläsare? Se Word hjälp & utbildning.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

När du öppnar ett Word dokument för redigering hamnar du i huvudvyn. Navigera i huvudvyn genom att trycka på F6 (framåt) och Skift+F6 (bakåt). Fokus flyttas genom följande element i huvudvyn i följande ordning:

 • Huvudinnehållsområdet, som visar dokumentets innehåll. Det är här du redigerar dokumentet. När fokus är på innehållsområdet hör du sidan du är på, följt av platsen för textinfogningspunkten.

 • Statusfältet längst ned på skärmen, som innehåller dokumentstatistik som antal sidor, ordräkning, textspråk och zoomnivå. När fokus flyttas till statusfältet hör du det aktuella sidnumret, följt av det totala antalet sidor, till exempel "Sida sex av fjorton". Du bläddrar bland alternativen i statusfältet genom att trycka på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil.

 • Verktygsfältet Snabbåtkomst högst upp på skärmen, som innehåller till exempel knapparna Spara automatiskt, Skriv ut och Ångra och namnet på dokumentet. Du hör "Spara automatiskt" när fokus flyttas till verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du vill flytta mellan alternativen i verktygsfältet trycker du på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil.

 • Raden med menyflikar, som innehåller flikar som Start, Infoga, Granska, Visa och knapparna Dela och Kommentarer . När fokus flyttas till menyflikarna hör du den markerade fliken, till exempel "Start, markerad flik".

  • Om du vill navigera på raden med menyflikar trycker du på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör namnet på fliken eller kontrollen du vill använda och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg för att markera den och visa menyfliksområdet.

  • Menyfliksområdet som innehåller de alternativ som är specifika för den markerade fliken finns under raden med menyflikar. Om du vill navigera från raden med menyflikar till menyfliksområdet trycker du på Tabb tills du hör menyfliksområdet du anger och det första alternativet i menyfliksområdet. Om du till exempel har fliken Visa markerad hör du: "Kommandot rullningsområde för fliken Visa anges". Du navigerar mellan alternativen i menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudvyn har Word följande vanliga vyer och områden:

Word startsida

När du öppnarWord-appen hamnar du på startsidan. På startsidan kan du skapa ett nytt dokument, bläddra bland mallar, öppna ett befintligt dokument och komma åt din kontoinformation. Startsidan består av ett flikfönster till vänster och innehållet på en markerad flik till höger.

 • Navigera i flikfönstret genom att trycka på Tabb. Om du vill visa flikinnehållet trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 • Navigera från flikfönstret till innehållsfönstret på den markerade fliken genom att trycka på Tabb tills du hör: "Ange rullningsområde". Tryck på Ctrl+Alt+högerpil för att bläddra bland de tillgängliga avsnitten i innehållsfönstret. Om du vill interagera med ett avsnitt trycker du på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpil. Om du vill sluta interagera med ett avsnitt trycker du på Ctrl+Alt+Skift+uppil.

 • Gå till startsidan från huvudvyn genom att trycka på Skift+Kommando+P.

Appmenyraden

Appmenyraden innehåller ytterligare alternativ och kontroller, till exempel för att redigera text och formatera tabeller. Du kan också öppna Arkiv-menyn med alternativ för att starta ett nytt dokument eller öppna ett befintligt.

 1. Om du vill flytta fokus till appmenyraden trycker du på Ctrl+Alt+M.

 2. Du bläddrar bland alternativen på menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil.

 3. Stäng menyraden genom att trycka på Esc.

Fönstret inställningar för Word

I fönstret Word Inställningar kan du komma åtWord inställningar, till exempel alternativ för autokorrigering och menyfliksområdet.

 1. Öppna fönstret Word Inställningar genom att trycka på Kommando+komma (,).

 2. Tryck på Tabb för att navigera i fönstret. Tryck på blanksteg för att välja en inställning. Inställningsdialogrutan öppnas. Navigera i en inställningsdialogruta genom att trycka på Tabb eller piltangenterna.

 3. Stäng fönstret Word Inställningar och gå tillbaka till dokumentet genom att trycka på Esc.

Utforska ett dokument

Om du vill navigera i ett Word dokument kan du använda kortkommandon, VoiceOver-funktioner som rotor eller navigeringsfönstret.

Använda kortkommandon

Ett av de snabbaste sätten att flytta runt i ett dokument är att använda kortkommandon. En fullständig lista över kortkommandon för att navigera i ett dokument finns i avsnittet "Navigera i dokumentet" i Kortkommandon i Word.

Använda VoiceOver-rotorn, Snabbnavigering eller Objektväljaren

Du kan använda VoiceOver-funktioner som rotor, Snabbnavigering eller Objektväljare för att navigera direkt till ett objekt, till exempel en avsnittsrubrik eller en länk.

Använda navigeringsfönstret

Använd navigeringsfönstret för att snabbt navigera mellan delar av dokumentet, till exempel rubriker.

 1. Om du vill aktivera navigeringsfönstret trycker du på Kommando +F6 tills du hör namnet på den aktuella menyfliken. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Visa, flik" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på Tabb tills du hör "Navigeringsfönster, växlingsknapp" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Om du vill flytta fokus till navigeringsfönstret trycker du på Kommando + F6 tills du hör: ”Miniatyrfönster, markerad”.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Dokumentöversikt, flik" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Tabell" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna rubriktabellen.

 5. Om du vill flytta mellan rubrikerna trycker du på nedåt- eller uppåtpilen tills du hittar önskad rubrik och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta fokus till början av rubriken i dokumentets brödtext.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Dekorativ ikon. Behöver du anvisningar om hur du kommer igång med Word, men inte använder en skärmläsare? Se Word hjälp & utbildning.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

När du öppnar ettWord dokument för redigering hamnar du i huvudvyn. Den innehåller följande huvudelement:

 • Den övre menyraden, som innehåller alternativ som Stäng fil, Dela och Arkiv.

  • Om du vill flytta fokus till den övre menyraden trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar. Du hör namnet på dokumentet. Svep sedan åt höger en gång. Fokus är nu på den övre menyraden. Svep åt höger flera gånger för att bläddra bland de tillgängliga alternativen.

 • Dokumentinnehållsområdet, som visas under den översta menyn och tar upp större delen av skärmen.

  • Om du vill flytta fokus till innehållsområdet sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på dokumentet, följt av filnamnstillägget, till exempel "Docx" och den aktuella sidan. VoiceOver börjar läsa sidinnehållet.

 • Verktygsfältet Snabb, som visas längst ned på skärmen när du har markerat ett redigerbart element i innehållsområdet. Den innehåller formateringsalternativ för det markerade elementet.

  • Om du vill gå till och navigera i verktygsfältet snabb markerar du ett redigerbart element i dokumentet och sveper åt höger tills du kommer till knapparna i verktygsfältet.

 • Menyfliksområdet, som visas längst ned på skärmen och innehåller flikar med olika uppsättningar verktyg och alternativ. Menyfliksalternativen som är specifika för den valda fliken visas under fliknamnet.

  • Gå till menyfliksområdet genom att trycka nära skärmens överkant med fyra fingrar, svepa åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycka på skärmen. Du hör den valda fliken.

  • Om du vill växla till en annan flik dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör namnet på den flik du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Navigera bland alternativen i menyfliksområdet genom att svepa åt vänster eller höger.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudvyn har Word följande vanliga vyer:

Flikarna Start, Nytt och Öppna

När du öppnar appen Word kommer du till fliken Start. På den här fliken visas de dokument som du nyligen har arbetat med och dokument som andra har delat med dig. Högst upp på fliken Start hittar du textfältet Sök för att söka efter ett dokument.

På fliken Nytt kan du starta ett nytt dokument. Här hittar du även tillgängliga mallar.

På fliken Öppna kan du komma åt de dokumentlagringsplatser som är tillgängliga för dig, till exempel OneDrive, SharePoint och din iPhone. Du kan bläddra efter en fil på varje plats och öppna den för redigering.

 • Navigera i innehållet på varje flik genom att svepa åt vänster eller höger. Dubbeltryck på skärmen för att välja en fil, mapp eller lagringsplats.

 • Om du vill växla mellan flikarna Start, Nytt och Öppna trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar, sveper åt vänster eller höger tills du hör den flik du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 • Om du vill gå till en flik när du redigerar ett dokument i huvudvyn trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Stäng fil" och dubbeltrycker på skärmen. Fokus flyttas till fliken där du öppnade dokumentet som du just stängde.

Arkiv-menyn

Menyn Arkiv innehåller alternativ som Spara en kopia, Exportera och Skriv ut.

 1. Om du vill öppna Arkiv-menyn trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Arkiv" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Navigera i menyn genom att svepa åt vänster eller höger.

 3. Stäng menyn genom att svepa åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltrycka på skärmen.

Sökvyn

I sökvyn söker du i det öppna dokumentet och bläddrar bland sökresultaten.

 1. Navigera till sökvyn när du redigerar ett dokument genom att svepa åt vänster tills du hör "Sök" och dubbeltrycka på skärmen. Skriv sökorden med hjälp av skärmtangentbordet.

 2. Om du vill bläddra bland sökresultaten trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt vänster tills du hör "Nästa sökresultat" eller "Föregående sökresultat" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Stäng sökvyn genom att svepa åt höger tills VoiceOver börjar läsa dokumentets innehåll och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Utforska ett dokument

 • Om du vill utforska texten i ett dokument sveper du åt höger eller vänster tills du hör VoiceOver läsa upp den öppna sidan, följt av "Innehåll". Svep uppåt eller nedåt för att ändra skärmläsarens navigeringsläge, till exempel till rubriker, stycken, rader eller ord, och svep sedan åt höger eller vänster för att navigera.

 • Använd VoiceOver-rotorn och välj hur du vill flytta dig genom dokumentet när du sveper uppåt eller nedåt. Om du till exempel väljer "Ord" flyttas fokus genom dokumentet ord för ord med varje svepning.

  • Om du vill använda rotorn roterar du två fingrar på telefonens skärm som om du vrider på en knapp. Du hör det första rotoralternativet. Fortsätt rotera fingrarna tills du hör det alternativ du vill använda och lyft fingrarna för att välja alternativet. Svep uppåt eller nedåt för att navigera efter det markerade elementet.

 • Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar om du vill bläddra igenom ett dokument. När du lyfter fingrarna från skärmen läser VoiceOver upp sidan du är på.

 • Använd mobilvyn för att förenkla sidlayouten, vilket kan göra det lättare att läsa och redigera text på telefonens skärm. Svep åt vänster eller höger tills du kommer till knappen Mobilvy och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du vill återgå till vyn Skriv ut sveper du åt vänster tills du hör "Utskriftsvy" och dubbeltrycker på skärmen.

Använda VoiceOver med ett externt tangentbord

Om du använder VoiceOver med ett externt tangentbord och vill använda kortkommandon för att navigera och redigera dokumentet kontrollerar du att Snabbnavigering är inaktiverat. Om du vill inaktivera Snabbnavigering trycker du samtidigt på vänster- och högerpil på det externa tangentbordet. Om du vill aktivera Snabbnavigering igen trycker du på vänster- och högerpilen igen.

Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word 

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Dekorativ ikon. Behöver du anvisningar om hur du kommer igång med Word, men inte använder en skärmläsare? Se Word hjälp & utbildning.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

När du öppnar ettWord dokument för redigering hamnar du i huvudvyn. Den innehåller följande huvudelement:

 • Den övre menyraden, som innehåller knappar som Fler alternativ för att öppna menyfliksområdet, Sök, Ångra och Meny för att till exempel öppna alternativ för att spara och dela.

  • Gå till den övre menyraden från dokumentets innehåll genom att svepa åt vänster tills du hör "Meny".

  • Navigera i den övre menyn genom att svepa åt vänster och höger.

 • Huvudinnehållsområdet, som visas under den översta menyn och tar upp större delen av skärmen. Om du vill flytta fokus till innehållsområdet sveper du åt höger tills du hör namnet på dokumentet och dess filnamnstillägg, till exempel "Docx".

 • Verktygsfältet Snabb, som visas längst ned på skärmen när du har markerat ett redigerbart element i innehållsområdet. Den innehåller formateringsalternativ för det markerade elementet.

  • Om du vill gå till och navigera i verktygsfältet snabb markerar du ett redigerbart element i dokumentet och sveper åt höger tills du kommer till knapparna i verktygsfältet.

 • Menyfliksområdet, som visas längst ned på skärmen och innehåller flikar med olika redigeringsverktyg och alternativ.

  • Om du vill gå till menyfliksområdet drar du ett finger nära skärmens överkant tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör den valda menyfliken. Menyfliksalternativen som är specifika för den valda fliken visas under fliknamnet.

  • Om du vill växla till en annan flik dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör namnet på den flik du vill använda och dubbeltrycker på skärmen.

  • Navigera bland alternativen i menyfliksområdet genom att svepa åt vänster eller höger.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudredigeringsvyn har Word följande vanliga vyer och områden:

Vyerna Senaste, Delade och Öppna

När du öppnar appenWord kommer du till vyn Senaste . Där visas de dokument som du nyligen har arbetat med. Svep åt höger eller vänster för att bläddra i listan. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett dokument. Dokumentet öppnas i redigeringsvyn.

I vyn Delat hittar du de dokument som andra har delat med dig. Svep åt höger eller vänster för att bläddra i listan. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett dokument. Dokumentet öppnas i redigeringsvyn.

I vyn Öppna kan du bläddra bland tillgängliga fillagringsplatser eller navigera till ett dokument som du vill öppna.

 • Om du vill växla mellan vyerna Senaste, Delat och Öppna drar du ett finger nära skärmens nederkant tills du hör den vy du vill använda och dubbeltrycker på skärmen.

 • Högst upp i varje vy hittar du knappar för att komma åt din kontoinformation och skapa ett nytt dokument. Dra med fingret högst upp på skärmen tills du hör "Knappen Nytt" eller "Inloggad som", följt av ditt användarnamn. I vyerna Senaste och Delade kan du också hitta en knapp för att söka efter ett dokument. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 • Om du vill gå till vyn Senaste när du redigerar dokumentet i huvudvyn sveper du åt vänster eller drar med ett finger nära det övre vänstra hörnet av skärmen tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Menyn Word

Menyn Word innehåller alternativ för att spara, dela och skriva ut dokumentet. Härifrån kan du också komma åt inställningarna för Word för Android.

 1. Öppna menyn Word genom att svepa åt vänster tills du hör "Meny" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 2. Navigera på Word-menyn genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill använda och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 3. Stäng menyn genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

Sökfältet

Använd sökfältet för att söka i det dokument som är öppet och bläddra bland sökresultaten.

 1. till sökfältet när du redigerar ett dokument genom att svepa åt vänster tills du hör "Sök" och sedan dubbeltrycka på skärmen. Skriv sökorden med hjälp av skärm tangent bordet.

 2. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt vänster tills du hör "Sök efter föregående" eller "Sök nästa" och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Stäng sökfältet genom att svepa åt höger och höra "Stäng sökfältet" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Utforska ett dokument

Om du vill utforska texten i ett dokument sveper du åt höger eller vänster tills du hör skärmläsaren läsa upp den öppna sidan, följt av "Innehåll". Du kan ändra navigeringsläget för skärmläsaren, som även kallas läskontroll, till exempel till rubriker, stycken, rader eller ord. Gesterna för att ändra läget beror på android-versionen av telefonen. Mer information finns i Använda TalkBack-gester.

Använda TalkBack-menyn

När du navigerar i dokumentet med TalkBack kan du använda TalkBack-menyn för att snabbt hitta inställningar och kontroller och läsa objekt på skärmen. TalkBack-menyn innehåller kommandon som fungerar var som helst, i alla appar. Mer information om TalkBack-menyn finns i Använda TalkBack-menyn & läskontroller.

Obs!: TalkBack-menyn är tillgänglig på Android version 9.1 och senare.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word 

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Använd Word för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, en du kan troligtvis använda dem även med andra skärmläsare och webbläsare, förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Dekorativ ikon. Behöver du anvisningar om hur du kommer igång med Word, men inte använder en skärmläsare? Se Word hjälp & utbildning.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Word för webben med en skärmläsare växlar du till helskärmsläge. Tryck på F11 för att aktivera och inaktivera helskärmsläget.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

När du öppnar ett Word för webben dokument hamnar du i huvudvyn. Om du vill växla mellan elementen iWord för webben huvudvyn trycker du på Ctrl+F6 (framåt) eller Skift+Ctrl+F6 (bakåt). Huvudelementen är i följande ordning:

 • Huvudinnehållsområdet, som innehåller dokumentets innehåll. Det är här du redigerar dokumentet. Du hör "Dokumentinnehåll, redigerar" när fokus är på huvudinnehållsområdet.

 • Statusfältet längst ned på skärmen, som innehåller dokumentstatistik som antal sidor, ordräkning, textspråk och zoomnivå. När fokus är på statusfältet hör du numret på den sida du för närvarande är på och det totala antalet sidor i dokumentet, till exempel "Sida ett av tre, knapp". Navigera i statusfältet genom att trycka på Tabb eller Skift+Tabb.

 • Rubrikbanderollen högst upp på skärmen, som innehåller startikonen för att starta andra program, namn och sökväg till den öppna filen, textfältet Sök och knappar för att komma åt inställningarna och din kontoinformation. Du hör "Banderoll, startikon för app" när fokus är på rubrikbanderollen. Navigera i rubrikbanderollen genom att trycka på Tabb eller Skift+Tabb.

 • Raden med menyflikar, som innehåller flikar som Arkiv, Start, Infoga, Visa och Hjälp. När fokus flyttas till raden med menyflikar hör du "Menyflikar" följt av den markerade fliken. Använd höger- och vänsterpilarna för att navigera på raden med menyflikar. 

  • Menyfliksområdet som innehåller knappar som är specifika för den markerade fliken finns direkt under raden med menyflikar. Om du vill navigera från en menyflik till menyfliksområdet trycker du på Tabb en gång. Du hör namnet på den första knappen i menyfliksområdet. Använd höger- och vänsterpilarna för att navigera mellan knapparna i menyfliksområdet.

  • Raden med menyflikar innehåller också kontroller för ytterligare åtgärder som att växla mellan lägen, dela dokumentet, visa fönstret Kommentarer och mycket mer. Om du vill komma åt de ytterligare kontrollerna trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Menyflikar, och trycker sedan på Tabb tills du hör "Ytterligare kontroller, menyn Läge", följt av det valda läget, till exempel "Redigering, markerad". Tryck på högerpilen för att bläddra bland de ytterligare kontrollerna.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudvyn harWord för webben följande vanliga vyer och områden:

Arkiv-menyn

Menyn Arkiv innehåller alternativ som Nytt, Öppna och Spara en kopia. Du kan också komma åt din kontoinformation och appinställningarna. Menyn Arkiv består av ett flikfönster till vänster och innehållet på en markerad flik till höger.

 • Öppna Arkiv-menyn genom att trycka på Alt+Windows-tangenten+F. Du hör: "Stäng." Fliken Start är markerad och dess innehåll visas i innehållsfönstret.

 • Om du vill navigera mellan flikarna i flikfönstret trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den flik du vill öppna, till exempel "Ny". Tryck på Retur för att öppna fliken. Innehållsfönstret på den markerade fliken öppnas till höger om flikfönstret. Fokus flyttas till det första objektet i innehållsfönstret.

 • Om du vill navigera i ett innehållsfönster trycker du på Tabb, Skift + Tabb eller piltangenterna.

 • Stäng Arkiv-menyn och återgå till huvudvyn genom att trycka på Esc.

Läsvyn

Läsvyn är utformad för att göra det lättare för alla att läsa text. I läsvyn erbjuder Word för webben även hjälpmedelsläge, vilket kan göra det enklare att läsa ett dokument för personer som använder skärmläsaren. I hjälpmedelsläget visar Word för webben en PDF-version (Portable Document Format) av filen med taggning i webbläsaren. Skärmläsaren läser texten och dess formatering från PDF-versionen i webbläsaren.

 • Om du vill aktivera läsvyn trycker du på Alt + Windows-tangenten, W, F.

 • Gå till verktygsfältet Läsvy genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör "Hjälpmedelsläge" genom att trycka på Tabb för att utforska alternativen i verktygsfältet.

 • Om du vill aktivera eller inaktivera hjälpmedelsläget i läsvyn trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Hjälpmedelsläge" och trycker på Retur.

 • Om du vill avsluta läsvyn trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Hjälpmedelsläge", trycker på Tabb tills du hör "Redigera dokument" och trycker på Retur. Du hör: "Redigera dokument, gör snabba ändringar här iWord." Gör sedan något av följande:

  • Om du vill fortsätta redigera och läsa dokumentet i Word för webben trycker du på Retur.

  • Om du vill öppna dokumentet i den fullständiga skrivbordsversionen avWord trycker du på nedåtpilen tills du hör "Öppna i skrivbordsappen" och trycker på Retur.

Utforska ett dokument

Använda navigeringsfönstret

Du kan använda navigeringsfönstret för att snabbt navigera mellan rubrikerna i ett dokument.

 1. Om du vill aktivera navigeringsfönstret trycker du på Alt + Windows-tangenten, W, K. Du hör: "Navigering, sök efter".

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Rubriker" och tryck på Retur. Tryck på Tabb tills du hör den markerade fliken, till exempel "Sök flikobjekt", och tryck sedan på högerpilen tills du hör: "Rubrikflikobjekt".

 3. Tryck på Tabb tills du hör den rubrik du vill använda och tryck på Retur. Fokus flyttas till början av rubrikraden i dokumentet.

Använda zoomning

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör det aktuella sidnumret följt av det totala antalet sidor i dokumentet, till exempel "Sida ett av tre".

 2. Om du vill zooma in trycker du på Tabb tills du hör "Zooma in" och trycker på Retur. Du hör den nya zoomprocenten, till exempel "90 procent". Om du vill zooma ut trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Zooma ut" och trycker på Retur.

Använda sökning

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Mer information om sökfunktionen finns i Hitta det du söker med Microsoft Search.

Obs!: Beroende på vilken version av Office du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd. Välj till exempel ett cellområde i ett kalkylblad i Excel.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word 

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×