Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att snabbt utföra alla grundläggande uppgifter, till exempel öppna, skapa och läsa ett dokument eller lägga till sidnummer. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

ÖppnaWord

 1. Tryck på Windows-tangenten, skriv word och tryck sedan på Retur. Word öppnas.

Du kan nu starta ett nytt tomt dokument för att lägga till text och annat innehåll eller skapa dokumentet med hjälp av en mall med fördefinierad formatering. Instruktioner finns i Skapa ett nytt tomt dokument eller Använda en skärmläsare för att arbeta med mallar i Word.

Logga in på dittMicrosoft-konto

Logga in på dittMicrosoft-konto för att få ut mesta möjliga av de Word funktionerna och ta med dig dina dokument vart du än är. Du kan också öppna Word utan att logga in.

Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort för att slutföra inloggningen.

Tips: Om du inte loggade ut från Word senaste gången du använde den öppnas appen utan att du uppmanas att logga in.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Word. Tryck på Tabb tills du hör "Logga in för att få ut mesta möjliga avMicrosoft 365 " och tryck sedan på Retur.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill logga in trycker du på Alt + F för att öppna Arkiv-menyn . Tryck sedan på D, S. Du hör: "Konton".

 2. Skriv din e-postadress eller ditt telefonnummer, tryck på Retur och tryck sedan på Tabb. Du hör: "Lösenord."

 3. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

Öppna ett nyligen använt dokument

Alla dokument som du nyligen har arbetat med finns på ett ställe så att du snabbt kan fortsätta där du slutade.

 1. Gör något av följande:

  • ÖppnaWord och tryck sedan på Skift+Tabb tills du hör namnet på ett dokument som nyligen använts.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill öppna ett annat trycker du på Alt+F för att öppna Arkiv-menyn och trycker sedan på Skift+Tabb tills du hör namnet på ett nyligen använt dokument.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på det dokument du vill använda och tryck på Retur för att öppna det.

Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Word. Fokus är på alternativet att skapa ett nytt, tomt dokument och du hör: "Tomt dokument.".

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill starta ett nytt trycker du på Alt +F för att öppna menyn Arkiv och trycker sedan på Tabb tills du hör: "Tomt dokument".

 2. Tryck på Retur för att markera och öppna det tomma dokumentet. Du hör standardnamnet på dokumentet, följt av "Redigering". Fokus flyttas till redigeringsområdet i dokumentets brödtext.

Nu kan du börja lägga till text och annat innehåll i dokumentet. Anvisningar om hur du infogar och formaterar text i ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word.

Spara ett dokument

Word sparar automatiskt dokumentet iOneDrive ellerSharePoint när Spara automatiskt är aktiverat. Anvisningar om hur du aktiverar Spara automatiskt finns i Aktivera Spara automatiskt.

Om Spara automatiskt inte är aktiverat eller om du vill spara dokumentet med ett annat namn, på en annan plats eller med ett annat format, kan du till exempel spara dokumentet manuellt på datorn. Instruktioner finns i Spara ett dokument lokalt. Alternativt kan du spara dokumentet manuellt på en onlineplats. Instruktioner finns i Spara ett dokument på OneDrive eller SharePoint.

Anvisningar om hur du sparar ett dokument som en PDF-fil finns i Spara ett dokument som en PDF-fil.

Anvisningar om hur du använder andra alternativ för att spara finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Läsa ett dokument

Om du vill använda kortkommandona för textläsning placerar du fokus på brödtextområdet i dokumentet.

 • Om du vill börja läsa där markören är med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten+Ctrl+R eller SL-tangenten+nedåtpilen. Med JAWS trycker du på SL-tangenten + Page Up. Med NVDA trycker du på SL-tangenten + nedåtpilen.

 • Om du vill läsa upp den aktuella sidan med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + Ctrl + I. 

 • Om du vill läsa upp det aktuella stycket med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + Ctrl + K. Med JAWS trycker du på Ctrl+5 på det numeriska tangentbordet.

 • Om du vill läsa upp nästa rad med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten+O. Tryck på nedåtpilen med JAWS och NVDA.

 • Om du vill läsa upp föregående rad med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + U. Med JAWS och NVDA trycker du på uppåtpilen.

 • Om du vill läsa upp nästa ord med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten+L eller SL-tangenten+Ctrl+högerpilen. Med JAWS trycker du på SL-tangenten + Högerpil. Tryck på Ctrl + Högerpil med NVDA.

 • Om du vill läsa upp föregående ord med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + J eller SL-tangenten + Ctrl + vänsterpil. Tryck på SL-tangenten + Vänsterpil med JAWS. Tryck på Ctrl + vänsterpil med NVDA.

 • Om du vill sluta läsa trycker du på Ctrl.

Detaljerade listor över kortkommandon för att läsa text finns i användarvägledningen för skärmläsaren. Med Skärmläsaren läser du kapitel 4: Läsa text. Med JAWS läser du JAWS-läskommandon. Med NVDA kan du läsa användarhandboken för NVDA.

Använda formatmallar

Använd de inbyggda formatmallarna för att ge dokumentet ett konsekvent utseende. Genom att använda formatmallar kan du också förbättra tillgängligheten och användbarheten i dokumentet. Använd de inbyggda rubrikformaten om du vill infoga en innehållsförteckning i dokumentet. 

 1. Placera markören där du vill använda ett format.

 2. Öppna menyn Formatmallar genom att trycka på Alt+H, L.

 3. Använd piltangenterna för att bläddra i listan med tillgängliga format.

 4. När du hör det format du vill använda trycker du på Retur för att använda det i dokumentet.

Navigera med hjälp av rubriker

Om du har använt rubrikformaten i dokumentet kan du använda navigeringsfönstret för att snabbt gå från rubrik till rubrik.

 1. Aktivera navigeringsfönstret genom att trycka på Alt+W, K. Du hör: "Navigering, Sök i dokument".

 2. Tryck på Tabb tills du hör den markerade fliken, till exempel "Sidor". Tryck på vänsterpilen tills du hör "Rubriker".

 3. Du bläddrar i listorna med rubriker med Tabb eller Skift + Tabb. Skärmläsaren läser upp rubrikerna medan du flyttar runt.

 4. Tryck på Retur för att gå till rubriken i dokumentets brödtext. Fokus flyttas till början av rubrikraden.

Söka efter ett dokument

Använd sökfunktionen för att snabbt hitta ett visst ord eller element, till exempel en bild i dokumentet.

Söka efter ett ord

 1. Tryck på Ctrl+F. Du hör: "Navigering, Sök i dokument".

 2. Skriv in dina sökord. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Sökresultatlista", följt av det första sökresultatet.

 4. Tryck på nedåtpilen för att gå igenom listan med resultat. Skärmläsaren läser upp resultaten.

 5. När du hör det sökresultat du vill använda trycker du på Retur för att flytta fokus till dokumentets brödtext där det sökta ordet finns.

Söka efter ett element

Sök efter ett visst element, till exempel en bild, en tabell eller en kommentar från en viss person.

 1. Tryck på Ctrl+F. Du hör: ”Navigering, sök efter ett dokument.”

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Sök, delningsknapp" och tryck sedan på Alt +nedpil för att expandera menyn.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör det element du vill använda, till exempel ”Bild”, och tryck sedan på Retur för att välja det.

  Om elementet har en undermeny hör du elementet, följt av "Dold, menyalternativ". Tryck på högerpilen för att expandera menyn och tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen för att bläddra på undermenyn.

 4. Fokus flyttas till knappen Nästa resultat. Tryck på RETUR flera gånger för att gå igenom resultaten.

Lägga till sidnummer

 1. Tryck på Alt+N, N, U. Du hör: "Överst på sidan.". Menyn Sidnummer öppnas och fokus är på det första alternativet.

 2. Du går igenom menyn genom att trycka på nedpilen tills du hör det önskade alternativet och trycker sedan på Retur. En lista med olika sidnummerformat visas.

 3. Tryck på nedpilen tills du hör det önskade alternativet och tryck sedan på Retur.

 4. Om du väljer att lägga till sidnummer längst upp eller längst ned på sidan, eller i sidmarginalen, öppnas fönstret Sidhuvud eller Sidfot. Tryck på Esc om du vill stänga fönstret och återgå till dokumentredigeringsläge.

Skriva ut dokument

Om du behöver papperskopior av dina Word dokument kan du enkelt skriva ut dem. Om du inte har direkt åtkomst till en skrivare kan du skriva ut dokumentet i PDF-format och spara det på datorn.

Skriva ut ett dokument med hjälp av en skrivare 

 1. Tryck på Ctrl+P. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Gör något av följande:

  • Tryck på Retur om du vill skriva ut med standardinställningarna.

  • Om du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på Tabb för att växla mellan alternativen. Tryck på blanksteg om du vill öppna en alternativlista. Tryck på piltangenterna för att flytta i en lista med alternativ. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ. Om du vill skriva ut med de nya inställningarna trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp”. Tryck sedan på Retur.

Skriva ut ett dokument till PDF 

 1. Tryck på Ctrl+P. Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skrivare, vilken skrivare" och tryck på blanksteg för att expandera menyn Skrivare . Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Microsoft, Skriv ut till PDF" och tryck på Retur.

 3. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och tryck på Retur.

 4. Dialogrutan Spara utskrift som öppnas. Fokus är på textfältet Filnamn . Skriv ett namn på dokumentet. Använd sedan Tabb och piltangenterna för att gå till den plats där du vill spara utskriften. När du är på rätt plats trycker du på Alt +S för att spara filen som en PDF-fil.

Ändra apptema för att öka kontrasten

Det kan vara enklare att använda Word om du justerar temat till ett tema som ger mer kontrast.

Obs!: Om du ändrar apptema påverkas alla dina Microsoft 365 program.

 1. I Word trycker du på Alt + F, D, Y och sedan 2. Fokus flyttas till listan Office-temaArkiv-menyn. Du hör "Office-tema", följt av det tema som för närvarande är valt. 

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hittar det tema du vill använda och tryck på Retur. För den högsta kontrasten väljer du Mörkgrå.

 3. Stäng menyn Filer och gå tillbaka till dokumentets brödtext genom att trycka på Esc.

Tips: Information om hur du väljer ett tema med högre kontrast i Windows finns i Använda färg och kontrast för hjälpmedel i Microsoft 365 och Göra Windows enklare att se.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Kortkommandon för Arkiv-menyn i Microsoft 365 för Windows

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att snabbt utföra alla grundläggande uppgifter som att öppna, skapa och läsa ett dokument eller lägga till sidnummer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. VoiceOver kanske inte fungerar på ett tillförlitligt sätt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

ÖppnaWord för Mac

 1. Gå till listan Program i Finder genom att trycka på Skift+Kommando+A.

 2. Skriv M för att gå direkt till program som börjar med ett "M" och tryck sedan på Tabb tills du hör: "Microsoft Word program".

 3. Öppna Word för Mac genom att trycka på Kommando+nedåtpil.

Du kan nu starta ett nytt tomt dokument för att lägga till text och annat innehåll eller skapa dokumentet med hjälp av en mall med fördefinierad formatering. Instruktioner finns i Skapa ett nytt tomt dokument eller Använda en skärmläsare för att arbeta med mallar i Word.

Logga in på ditt Microsoft-konto

Logga in på dittMicrosoft-konto för att få ut mesta möjliga av deWord för Mac funktionerna och ta med dig dina dokument vart du än är. Du kan också öppna Word utan att logga in.

Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort för att slutföra inloggningen.

Tips: Om du inte loggade ut från Word senaste gången du använde den öppnas appen utan att du uppmanas att logga in.

 1. Gör något av följande:

  • ÖppnaWord för Mac.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill logga in trycker du på Skift+Kommando+P. Du hör: "Ny från mall.".

 2. Du kommer till mallvyn. Tryck på Tabb tills du hör: "Logga in, kontoinställningar, menyknapp".

 3. Tryck på Blanksteg. Dialogrutan Logga in öppnas. Du hör: "Skriv din e-postadress eller ditt telefonnummer.".

 4. Skriv din e-postadress eller ditt telefonnummer och tryck sedan på Retur. VoiceOver meddelar: ”Lösenord, säker textredigering.”

 5. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur. Om du hör "Knappen Börja använda Word" trycker du på blanksteg för att gå till programmet.

Öppna ett nyligen använt dokument

Alla dokument som du nyligen har arbetat med finns på ett ställe så att du snabbt kan fortsätta där du slutade.

 1. Gör något av följande:

  • ÖppnaWord för Mac.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill öppna ett annat trycker du på Skift+Kommando+P. Du hör: "Ny från mall.". 

 2. Du kommer till mallvyn. Tryck på Tabb tills du hör "Senaste, alternativknapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna listan Senaste .

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Ange tabellen Senaste filer" följt av namnet och informationen för det första dokumentet i listan. Om det första dokumentet inte är den önskade filen trycker du på nedåtpilen tills du hittar rätt fil.

 4. Tryck på Retur för att öppna det markerade dokumentet.

Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Gör något av följande:

  • ÖppnaWord för Mac.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill starta ett nytt trycker du på Skift+Kommando+P. Du hör: "Ny från mall.".

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Ange samling, samling ett markerat objekt, tomt dokument."

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Det tomma dokumentet öppnas och fokus flyttas till redigeringsområdet i dokumentets brödtext.

Nu kan du börja lägga till text och annat innehåll i dokumentet. Anvisningar om hur du infogar och formaterar text i ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word.

Spara ett dokument

Word sparar automatiskt dokumentet iOneDrive ellerSharePoint när Spara automatiskt är aktiverat.

Anvisningar om hur du sparar en kopia av ett dokument på datorn eller som EN PDF-fil finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Läsa ett dokument

Om du vill använda kommandona för textuppläsning måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Tryck på Ctrl + Alt + A om du vill läsa upp all text från markörpositionen till slutet.

 • Om du vill läsa upp det aktuella stycket trycker du på Ctrl + Alt + P.

 • Tryck på ned- eller uppilen för att flytta till nästa eller föregående rad.

 • Tryck på höger- eller vänsterpilen för att flytta till nästa eller föregående ord.

En detaljerad lista över kortkommandon för att läsa text finns i Kapitel 4. Arbeta med text.

Navigera med hjälp av rubriker

Om du har använt rubrikformaten i dokumentet kan du använda navigeringsfönstret för att snabbt gå från rubrik till rubrik.

Aktivera navigeringsfönstret 

 1. Tryck på Kommando + F6 tills du hör namnet på den aktuella fliken, till exempel ”Start, markerad, flik”.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Visa, flik" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Navigeringsfönster, växlingsknapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att aktivera fönstret.

Använda navigeringsfönstret

 1. Om du vill flytta fokus till navigeringsfönstret trycker du på Kommando + F6 tills du hör: ”Miniatyrfönster, markerad”.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Dokumentöversikt, flik" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna dokumentöversikten.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Tabell" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna rubriktabellen.

 4. Om du vill flytta mellan rubrikerna trycker du på nedåt- eller uppåtpilen tills du hittar önskad rubrik och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta fokus till början av rubriken i dokumentets brödtext.

Söka efter ett dokument

Använd sökfunktionen för att snabbt hitta ett visst ord eller element, till exempel en bild i dokumentet.

Söka efter ett ord

 1. Tryck på Skift+Kommando+H. Du hör: "Sök i dokument, kombinationsruta".

 2. Skriv sökordet. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Matchningar, resultat" och tryck sedan på Ctrl+Alt+nedpil för att flytta fokus till resultatlistan.

 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att gå igenom listan med sökresultat.

 5. När du hör ett sökresultat som du vill ändra i dokumentet trycker du på Tabb för att flytta fokus till dokumentets brödtext och göra dina ändringar.

Söka efter ett element

 1. Tryck på Skift+Kommando+H. Du hör: "Sök i dokument, kombinationsruta".

 2. Tryck på nedåtpilen för att öppna sökmenyn.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör det element du vill använda, till exempel ”Bild”, och tryck sedan på blanksteg. Matchande element markeras i dokumentet.

 4. Om du vill flytta fokus tillbaka till dokumentets brödtext trycker du på Tabb tills VoiceOver börjar läsa upp dokumentets innehåll.

Lägga till sidnummer

 1. Tryck på Kommando + F6 tills du hör namnet på den aktuella fliken, till exempel ”Start, markerad, flik”.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör "Infoga, flik" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Sidnummer, menyknapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Du hör: "Sidnummer." Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Dialogrutan Sidnummer öppnas. Fokus är på menyn Position . Ange plats för sidnumren på sidan genom att trycka på nedåtpilen tills du hör det önskade alternativet och sedan på blanksteg.

 5. Om du vill ställa in justeringen av sidnumret trycker du på Tabb tills du hör den aktuella justeringen, följt av "Justering". Tryck på nedåtpilen tills du hör önskat alternativ och tryck sedan på blanksteg.

 6. Tryck på Tabb tills du hör: "Visa nummer på första sidan, markerad kryssruta.". Tryck på blanksteg om du inte vill att sidnumret ska visas på den första sidan i dokumentet.

 7. Om du vill lägga till sidnummer i dokumentet trycker du på Tabb tills du hör "KNAPPEN OK" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Sidnumren läggs till och fokus flyttas till dokumentets brödtext.

Skriva ut dokument

Om du behöver papperskopior av dina Word dokument kan du enkelt skriva ut dem. Om du inte har direkt åtkomst till en skrivare kan du skriva ut dokumentet i PDF-format och spara det på datorn.

Skriva ut ett dokument med hjälp av en skrivare

 1. Tryck på Kommando+P. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Gör något av följande:

  • Om du vill skriva ut med standardinställningarna trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Skriv ut" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på Tabb för att växla mellan alternativen. Tryck på blanksteg om du vill öppna en alternativlista. Tryck på piltangenterna för att flytta i en lista med alternativ. Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Om du vill skriva ut med de nya inställningarna trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Skriv ut" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Skriva ut ett dokument till PDF

 1. Tryck på Kommando+P. Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "PDF-menyknapp" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Spara som PDF" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Du hör "Spara som", följt av dokumentnamnet. Tryck på Tabb tills du hör "Var" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör platsen där du vill spara utskriften och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Spara, knapp" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att spara filen som en PDF-fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att utföra alla grundläggande uppgifter som att öppna, skapa och läsa ett dokument eller lägga till sidnummer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. VoiceOver kanske inte fungerar på ett tillförlitligt sätt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

ÖppnaWord för iOS

 1. Leta reda på knappen för appenWord för iOS på din iPhone och dubbeltryck på skärmen. Word öppnas med fokus på fliken Nytt .

Du kan nu starta ett nytt tomt dokument för att lägga till text och annat innehåll eller skapa dokumentet med hjälp av en mall med fördefinierad formatering. Instruktioner finns i Skapa ett nytt tomt dokument eller Använda en skärmläsare för att arbeta med mallar i Word

Logga in på dittMicrosoft-konto

Logga in på dittMicrosoft-konto för att få ut mesta möjliga av Word för iOS funktioner och ta med dig dina dokument vart du än är. Du kan också öppna Word utan att logga in.

Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort för att slutföra inloggningen.

Tips: Om du inte loggade ut från Word senaste gången du använde den öppnas appen utan att du uppmanas att logga in.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Word för iOS.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill logga in sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Stäng fil" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du har ändringar som inte sparats uppmanas du att spara dokumentet. Anvisningar om hur du sparar ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Utloggad, navigeringsfönstret, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Du hör: "Logga in.". Dubbeltryck på skärmen. Tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar och svep åt höger tills du hör: "Email, telefon ellerSkype, textfält, obligatoriskt".

 4. Dubbeltryck på skärmen och skriv din e-postadress, ditt telefonnummer eller dinSkype adress med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Knappen Nästa" och dubbeltryck på skärmen. Du hör "Ange lösenord" eller "Säkert textfält".

 6. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 7. Tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Logga in" och dubbeltryck på skärmen.

Öppna ett nyligen använt dokument

Alla dokument som du nyligen har arbetat med finns på ett ställe så att du snabbt kan fortsätta där du slutade.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Word för iOS. Du hör: "Ny rubrik." Tryck längst ned på skärmen med fyra fingrar, svep åt vänster tills du hör "Fliken Start" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill öppna ett annat sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Stäng fil" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du har ändringar som inte sparats uppmanas du att spara dokumentet. Anvisningar om hur du sparar ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word. Du hör: "Start, rubrik".

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på det dokument du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att öppna det.

Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Word för iOS. Du hör: "Ny rubrik."

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill starta ett nytt sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Stäng fil" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du har ändringar som inte sparats uppmanas du att spara dokumentet. Anvisningar om hur du sparar ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word. Du hör: "Start, rubrik". Tryck längst ned på skärmen med fyra fingrar, svep åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Nytt" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Ny rubrik."

 2. Svep åt höger tills du hör "Tomt dokument" och dubbeltryck på skärmen. Det nya tomma dokumentet öppnas. Fokus är på dokumentets brödtext. Du hör: "Sida ett, innehåll". Skärmtangentbordet öppnas.

  Obs!: Om du inte kan komma åt redigeringsområdet eller öppna skärmtangentbordet kontrollerar du inställningarna för VoiceOver-rotorn. Instruktioner finns i Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word.

  Nu kan du börja lägga till text och annat innehåll i dokumentet. Anvisningar om hur du infogar och formaterar text i ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Spara ett dokument

Word sparar automatiskt dokumentet iOneDrive ellerSharePoint när Spara automatiskt är aktiverat. 

Anvisningar om hur du sparar en kopia av ett dokument på telefonen eller som EN PDF-fil finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Läsa ett dokument

Om du vill använda textläsningsgester i vyn Redigering placerar du fokus på dokumentets brödtextområde.

 • Om du vill läsa all text på en sida sveper du åt höger tills du hör "Sida", följt av aktuellt sidnummer och "Innehåll", till exempel "Sida ett, Innehåll". VoiceOver börjar läsa upp hela sidan.

 • Om du vill läsa rader placerar du ett finger på en sida och drar det nedåt. VoiceOver läser upp rader när du kommer till dem.

 • Om du vill ändra hur texten läses upp aktiverar du Rotor och markerar till exempel Ord eller Tecken. Svep uppåt eller nedåt om du vill läsa texten ett ord eller ett tecken i taget.

 • Om du vill sluta läsa trycker du på skärmen en gång med två fingrar.

Detaljerad lista över gester för att läsa text finns i Lär dig VoiceOver-gester på iPhone.

Söka efter ett dokument

 1. Tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Sök, textfält, redigerar". Skärmtangentbordet öppnas.

 2. Skriv sökorden med hjälp av skärm tangent bordet. VoiceOver läser upp antalet matchningar.

 3. Om du vill flytta mellan sökresultaten trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Föregående sökresultat" eller "Nästa sökresultat" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Om du vill stänga sökfältet och flytta fokus till sökresultatet i dokumentet använder du två fingrar för att svepa med en Z-gest. Du hör: "Lämnar sökningen".

Lägga till sidnummer

 1. Tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltryck på skärmen. Du hör den markerade fliken, till exempel "Fliken Start".

 2. Dubbeltryck på skärmen, svep åt vänster eller höger tills du hör "Infoga, flik" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Sidnummer, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger och hör det sidnummeralternativ du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Fönstret för sidhuvud och sidfot öppnas med skärmtangentbordet aktiverat. Om du vill redigera sidnumret skriver du det nya sidnumret. Stäng fönstret genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör VoiceOver läsa upp dokumentets innehåll och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Skriva ut dokument

Skriv ut Word dokument direkt från din iPhone till en skrivare som stöder AirPrint. Mer information om AirPrint och de skrivare som stöds finns i Använda AirPrint för att skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod touch.

Om du inte har direkt åtkomst till en skrivare kan du skriva ut dokumentet i PDF-format och spara det på telefonen.

Skriva ut ett dokument med hjälp av en skrivare 

Innan du börjar ska du kontrollera att din iPhone och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk. 

 1. Tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör "Knappen Skriv ut" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Knappen Luftutskrift.".

 3. Dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Skrivaralternativ öppnas.

 4. Svep tills du hör: "Skrivare, välj skrivarknapp". Dubbeltryck på skärmen. Listan över tillgängliga AirPrint-skrivare visas. Svep åt höger tills du hör den skrivare som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill skriva ut med standardinställningarna sveper du åt höger eller vänster i menyn Skrivaralternativ tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltrycker på skärmen.

Skriva ut ett dokument till PDF 

 1. Tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör "Knappen Skriv ut" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Knappen Luftutskrift.".

 3. Svep åt höger tills du hör "Öppna i en annan app" och dubbeltryck på skärmen. Du hör namnet på dokumentet följt av "PDF-dokument".

 4. Svep åt höger tills du hör "Spara i filer" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Om du vill spara dokumentet som en PDF-fil på telefonen sveper du åt höger tills du hör "Spara, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att utföra alla grundläggande uppgifter som att öppna, skapa och läsa ett dokument eller lägga till sidnummer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

ÖppnaWord för Android

 1. Leta reda på knappen för appenWord för Android på telefonen och dubbeltryck på skärmen. Word öppnas med fokus på fliken Senaste.

Du kan nu starta ett nytt tomt dokument för att lägga till text och annat innehåll eller skapa dokumentet med hjälp av en mall med fördefinierad formatering. Instruktioner finns i Skapa ett nytt tomt dokument eller Använda en skärmläsare för att arbeta med mallar i Word

Logga in på dittMicrosoft-konto

Logga in på dittMicrosoft-konto för att få ut mesta möjliga avWord för Android funktioner och ta med dig dina dokument vart du än är. Du kan också öppna Word utan att logga in.

Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort för att slutföra inloggningen.

Tips: Om du inte loggade ut från Word senaste gången du använde den öppnas appen utan att du uppmanas att logga in.

 1. Gör något av följande:

  • ÖppnaWord för Android.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill logga in sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Om du har ändringar som inte sparats uppmanas du att spara dokumentet. Anvisningar om hur du sparar ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Logga in" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du uppmanas att acceptera villkoren sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Acceptera" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Du hör: "Få saker gjorda var du än är, logga in". Svep åt höger tills du hör "Knappen Logga in" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Redigeringsruta, Email, telefon ellerSkype " Dubbeltryck på skärmen och skriv din e-postadress, ditt telefonnummer eller dinSkype adress med hjälp av skärmtangentbordet. Stäng skärmtangentbordet genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

 5. Svep åt höger tills du hör "Knappen Nästa" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Lösenord.”

 6. Svep åt höger tills du hör "Redigering, lösenord", dubbeltryck på skärmen och skriv sedan lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. Stäng skärmtangentbordet genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Logga in” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna ett nyligen använt dokument

Alla dokument som du nyligen har arbetat med finns på ett ställe så att du snabbt kan fortsätta där du slutade.

 1. Gör något av följande:

  • ÖppnaWord för Android.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill öppna ett annat sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du har ändringar som inte sparats uppmanas du att spara dokumentet. Anvisningar om hur du sparar ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på det dokument du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att öppna det.

Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Gör något av följande:

  • ÖppnaWord för Android.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill skapa ett nytt sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du har ändringar som inte sparats uppmanas du att spara dokumentet. Anvisningar om hur du sparar ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

 2. Svep åt höger tills du hör "Knappen Nytt" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Tomt dokument" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Det nya dokumentet öppnas. Fokus är på brödtexten i dokument och skärmtangentbordet visas. Skriv text i dokumentet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

Anvisningar om hur du formaterar text i ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word.

Spara ett dokument

Word sparar automatiskt dokumentet iOneDrive när Spara automatiskt är aktiverat.

Anvisningar om hur du sparar en kopia av ett dokument på telefonen finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Läsa ett dokument

Om du vill använda textläsningsgester i vyn Redigering placerar du fokus på dokumentets brödtextområde.

 • Om du vill läsa upp allt innehåll på en sida sveper du åt höger för att gå till den första textrutan, bilden eller länken på sidan. TalkBack börjar läsa upp innehållet.

 • Svep åt höger när du vill läsa upp nästa textruta, bild eller länk.

 • Om du vill ändra hur texten läses upp sveper du uppåt och sedan nedåt eller nedåt tills du hör till exempel "Ord" eller "Tecken". Svep åt vänster eller höger om du vill läsa upp ett ord eller ett tecken i taget.

 • Om du vill sluta läsa trycker du på skärmen en gång med ett finger.

Detaljerad lista över alla gester för att läsa text finns i Använda TalkBack-menyn & läskontroller

Lägga till sidnummer

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Flikmeny", följt av den markerade fliken, till exempel "Start, markerad".

 2. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Infoga" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Menyn Sidnummer" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör positionen för det sidnummer du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Menyn Sidhuvud & sidfot öppnas. Om du vill ändra alternativen för sidnummer sveper du åt höger tills du hör "Sidnummer, meny" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha, och dubbeltryck på skärmen.

 6. Stäng menyn Sidhuvud & sidfot genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "Stäng sidhuvud och sidfot, knapp" och dubbeltrycka på skärmen. Om du vill gå tillbaka till dokumentets brödtext sveper du åt vänster tills TalkBack börjar läsa upp dokumentets innehåll.

Skriva ut dokument

Skriv ut dina dokument direkt från en Android-telefon till en Wi-Fi-skrivare. Om du inte har direkt åtkomst till en skrivare kan du skriva ut dokumentet i PDF-format och spara det på datorn.

Skriva ut ett dokument med hjälp av en skrivare 

Innan du börjar ska du kontrollera att telefonen och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Menyn Fler alternativ" och dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Knappen Skriv ut" och dubbeltryck på skärmen.

  Obs!: Om det är första gången du skriver ut ett Word dokument från telefonen öppnas en dialogruta där du ombeds att ansluta till en onlinetjänst som förbereder filen för utskrift. Fortsätt genom att svepa åt höger tills du hör "Tillåt, knapp" och dubbeltrycka på skärmen. Skrivardialogrutan öppnas och TalkBack läser upp: "Dialogrutan Skriv ut.".

 3. Svep åt vänster tills du hör "Listruta, välj en skrivare" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör namnet på skrivaren du vill använda och dubbeltryck på skärmen. Skrivaren är markerad och fokus flyttas till dialogrutan Skriv ut .

 5. Om du vill skriva ut dokumentet sveper du åt höger tills du hör "Skriv ut dokument" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Dokumentet skrivs ut och fokus återgår till dokumentets brödtext.

Skriva ut ett dokument till PDF 

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Menyn Fler alternativ" och dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Knappen Skriv ut" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt vänster tills du hör "Listruta, välj en skrivare" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Spara som PDF" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Spara i PDF" och dubbeltryck på skärmen.

 6. Mappen Nedladdningar i appen Filer öppnas. Svep åt höger tills du hör "Spara, knapp" och dubbeltryck på skärmen för att spara utskriften som en PDF-fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att snabbt utföra alla grundläggande uppgifter, till exempel öppna, skapa och läsa ett dokument eller lägga till sidnummer. Vi har testat det med Skärmläsaren iMicrosoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Microsoft 365 för webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Word för webben med en skärmläsare växlar du till helskärmsläge. Tryck på F11 för att aktivera och inaktivera helskärmsläget.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Öppna Word för webben och logga in

Logga in för att Word för webben och ta med dig dina dokument vart du än är.

 1. Gå till Office.com i webbläsaren. Inloggningssidan öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Logga in på ditt konto" och tryck sedan på Retur. Menyn Välj ett konto öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett befintligt konto för att logga in trycker du på Tabb tills du hör det konto du vill använda och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill lägga till ett nytt konto trycker du på Tabb tills du hör "Använd ett annat konto, knapp" och trycker sedan på Retur. Skriv din e-postadress, ditt telefonnummer eller dinSkype-adress och tryck sedan på Retur. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

 4. Startsidan för Microsoft Office öppnas. Tryck på Tabb tills du hör "Startikon för app" och tryck sedan på Retur.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Länk, Word" och tryck på Retur.

 6. Word för webben öppnas. Du hör: "Länk, skapa ett nytt tomt dokument". Fokus är på knappen Nytt tomt dokument .

Du kan nu starta ett nytt tomt dokument för att lägga till text och annat innehåll eller skapa dokumentet med hjälp av en mall med fördefinierad formatering. Instruktioner finns i Skapa ett nytt tomt dokument eller Använda en skärmläsare för att arbeta med mallar i Word.

Öppna ett nyligen använt dokument

Alla dokument som du nyligen har arbetat med finns på ett ställe så att du snabbt kan fortsätta där du slutade.

 1. Gör något av följande:

  • ÖppnaWord och tryck sedan på Tabb tills du hör "Öppna", följt av namnet på det senast använda dokumentet du vill använda, och tryck på Retur för att öppna det.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill öppna ett annat trycker du på Alt + Windows-tangenten + F för att öppna Arkiv-menyn och trycker sedan på Skift + Tabb tills du hör "Senaste", följt av namnet på ett nyligen använt dokument. Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på det dokument du vill använda och tryck på Retur för att öppna det.

 2. Gör något av följande:

  • Om du hör "Dokumentinnehåll, redigerar" kan du börja lägga till innehållet i dokumentet.

  • Om du hör "Läsvy" eller "Inte avsedd för användaråtgärd" i stället för "Dokumentinnehåll, redigerar", har dokumentet öppnats i läsvyn där du inte kan göra ändringar. Om du vill redigera dokumentet måste du växla till redigeringsvyn . Instruktioner finns i Växla till redigeringsvyn för att göra ändringar.

Öppna ett dokument i den fullständiga versionen av Word

Om du har den fullständiga skrivbordsversionen av Word får du många fler alternativ när du arbetar med dina filer. Det är enkelt att öppna den fullständiga versionen från Word för webben.

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten + Z, M och sedan O. Dokumentet öppnas i skrivbordsversionen.

 2. Gå tillbaka till Word för webben och tryck sedan på Ctrl+W för att stänga fliken i webbläsaren.

Växla till redigeringsvyn för att göra ändringar

Ibland öppnar Word för webben ett dokument i läsvyn . Innan du kan göra ändringar i dokumentet måste du växla till redigeringsvyn .

 1. I läsvyn trycker du på Ctrl +F6 tills du hör "Hjälpmedelsläge", trycker på Tabb tills du hör "Redigera dokument, knappen dold" och trycker sedan på blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Redigera dokument. Gör snabba ändringar direkt här medWord " och tryck på Retur. Dokumentet öppnas i redigeringsvyn och du kan börja lägga till innehållet i dokumentet.

Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Word för webben. Fokus är på alternativet för att skapa ett nytt, tomt dokument.

  • Om du redan redigerar ett dokument och vill starta ett nytt trycker du på Alt + Windows-tangenten + F för att öppna menyn Arkiv och trycker sedan på Tabb tills du hör: "Nytt tomt dokument."

 2. Tryck på Retur för att markera och öppna det tomma dokumentet. Du hör standardnamnet på dokumentet, följt av "Redigering". Fokus flyttas till redigeringsområdet i dokumentets brödtext.

Nu kan du börja lägga till text och annat innehåll i dokumentet. Anvisningar om hur du infogar och formaterar text i ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word.

Tips: Om du snabbt vill skapa ett nytt dokument i Word för webben öppnar du webbläsaren, skriver Word.new i adressfältet och trycker sedan på retur.

Spara ett dokument

Word för webben sparar automatiskt dokumentet iOneDrive medan du arbetar så att du inte behöver tänka på att spara. Anvisningar om hur du byter namn på dokumentet eller sparar en kopia av dokumentet på enheten finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Läsa ett dokument

Om du vill använda kortkommandona för textläsning i vyn Redigering placerar du fokus på brödtextområdet i dokumentet.

 • Om du vill börja läsa där markören är med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten+Ctrl+R eller SL-tangenten+nedåtpilen. Med JAWS trycker du på SL-tangenten + Page Up. Med NVDA trycker du på SL-tangenten + nedåtpilen.

 • Om du vill läsa upp den aktuella sidan med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + Ctrl + I. 

 • Om du vill läsa upp det aktuella stycket med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + Ctrl + K. Med JAWS trycker du på Ctrl+5 på det numeriska tangentbordet.

 • Om du vill läsa upp nästa rad med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten+O. Tryck på nedåtpilen med JAWS och NVDA.

 • Om du vill läsa upp föregående rad med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + U. Med JAWS och NVDA trycker du på uppåtpilen.

 • Om du vill läsa upp nästa ord med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten+L eller SL-tangenten+Ctrl+högerpilen. Med JAWS trycker du på SL-tangenten + Högerpil. Tryck på Ctrl + Högerpil med NVDA.

 • Om du vill läsa upp föregående ord med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + J eller SL-tangenten + Ctrl + vänsterpil. Tryck på SL-tangenten + Vänsterpil med JAWS. Tryck på Ctrl + vänsterpil med NVDA.

 • Om du vill sluta läsa trycker du på Ctrl.

Detaljerade listor över kortkommandon för att läsa text finns i användarvägledning för skärmläsaren. Med Skärmläsaren läser du kapitel 4: Läsa text. Med JAWS läser du JAWS-läskommandon. Med NVDA kan du läsa användarhandboken för NVDA

Navigera med hjälp av rubriker

Om du har använt rubrikformaten i dokumentet kan du använda navigeringsfönstret för att snabbt gå från rubrik till rubrik.

 1. Om du vill aktivera navigeringsfönstret trycker du på Alt + Windows-tangenten + W, K. Du hör: "Navigering, sök efter".

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör den markerade fliken, till exempel "Sök". Tryck på vänsterpilen tills du hör "Rubriker".

 3. Tryck på Tabb för att bläddra i listan med rubriker. Skärmläsaren läser upp rubrikerna medan du flyttar runt.

 4. Tryck på Retur för att gå till rubriken i dokumentets brödtext. Fokus flyttas till början av rubrikraden.

Söka efter ett dokument

 1. Tryck på Ctrl+F. Du hör: "Fliken Med det här filresultatet markerad." Fokus är på söktextfältet. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur.

 2. Om du vill flytta fokus till listan med sökresultat trycker du på Tabb tills du hör "Visar den här filen, resultat för", följt av sökorden. 

 3. Använd piltangenterna för att bläddra i listan med resultat. Skärmläsaren läser upp varje matchande resultat när du flyttar runt i listan.

Lägga till sidnummer

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten + N, N, U. Menyn Lägg till i sidhuvud eller sidfot öppnas.

 2. Tryck på tabbtangenten tills du hör det sidnummerformat du vill använda och tryck då på Retur.

 3. Redigeringsområdet för sidhuvud och sidfot öppnas. Om du vill lämna området och återgå till dokumentets brödtext trycker du på Esc.

Skriva ut dokument

Om du behöver papperskopior av dina Word dokument kan du enkelt skriva ut dem. Om du inte har direkt åtkomst till en skrivare kan du skriva ut dokumentet i PDF-format och spara det på datorn.

Skriva ut ett dokument med hjälp av en skrivare 

 1. Tryck på Ctrl+P. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Gör något av följande:

  • Om du vill skriva ut med standardinställningarna trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på Skift+Tabb för att gå igenom alternativen. Tryck på blanksteg om du vill öppna en alternativlista. Tryck på piltangenterna för att flytta i en lista med alternativ. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ. Om du vill skriva ut med de nya inställningarna trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp”. Tryck sedan på Retur.

Skriva ut ett dokument till PDF 

 1. Tryck på Ctrl+P. Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skrivare", följt av den aktuella skrivaren, och tryck på blanksteg för att expandera menyn Skrivare . Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Microsoft Skriv ut till PDF" och tryck på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och tryck på Retur.

 4. Dialogrutan Spara utskrift som öppnas. Fokus är på textfältet Filnamn . Skriv ett namn på dokumentet. Använd sedan Tabb och piltangenterna för att gå till den plats där du vill spara utskriften. När du är på rätt plats trycker du på Alt +S för att spara filen som en PDF-fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word 

Kortkommandon i Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×