You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Funktionen KUBMEDLEMSEGENSKAP, en av kubfunktionerna i Excel, returnerar värdet för en medlemsegenskap från kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera angiven egenskap för medlemmen.

Syntax

KUBMEDLEMSEGENSKAP(anslutning; medlemsuttryck; egenskap)

Syntaxen för funktionen KUBMEDLEMSEGENSKAP har följande argument:

  • Anslutning    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på anslutningen till kuben.

  • Medlemsuttryck    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar ett flerdimensionellt uttryck (MDX-uttryck) för en medlem i kuben.

  • Egenskap    Obligatoriskt. En textsträng motsvarande namnet på den egenskap som returneras eller en referens till en cell som innehåller namnet på egenskapen.

Anmärkningar

  • När funktionen KUBMEDLEMSEGENSKAP beräknas visas tillfälligt meddelandet "#HÄMTAR_DATA …" i cellen innan all information har hämtats.

  • Om anslutningsnamnet inte är en giltig arbetsboksanslutning som lagras i arbetsboken returnerar KUBMEDLEMSEGENSKAP felvärdet #NAMN?. Om OLAP-servern (Online Analytical Processing) inte körs, inte är tillgänglig eller returnerar ett felmeddelande returnerar KUBMEDLEMSEGENSKAP felvärdet #NAMN?.

  • Om syntaxen för medlemsuttryck är felaktig, eller om medlemmen som anges av medlemsuttryck inte finns i kuben returnerar KUBMEDLEMSEGENSKAP felvärdet #SAKNAS!.

  • KUBMEDLEMSEGENSKAP kan returnera felvärdet #Saknas om du refererar ett sessionsbaserat objekt som en beräknad medlem eller en namngiven uppsättning i en pivottabell när du delar en anslutning, och den pivottabellen tas bort, eller om du konverterar pivottabellen till formler. (Klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ och klicka på Konvertera till formler.)

  • KUBMEDLEMSEGENSKAP fungerar inte för Excel-datamodeller som redigerats i Power Pivot, eftersom de inte är flerdimensionella kuber.

Exempel

=KUBMEDLEMSEGENSKAP("Försäljning","[Tid].[Räkenskapsår].[2014]",$A$3)

=KUBMEDLEMSEGENSKAP("Försäljning","[Butik].[MinFavoritbutik]","[Butik].[Butiknamn].[Butiksyta]")

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Kubfunktioner

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×