KUBMEDLEMSEGENSKAP (Funktionen KUBMEDLEMSEGENSKAP)

Funktionen KUBMEDLEMSEGENSKAP, en av kubfunktionerna i Excel, returnerar värdet för en medlemsegenskap från kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera angiven egenskap för medlemmen.

Syntax

KUBMEDLEMSEGENSKAP(anslutning; medlemsuttryck; egenskap)

Syntaxen för funktionen KUBMEDLEMSEGENSKAP har följande argument:

  • Anslutning    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på anslutningen till kuben.

  • Medlemsuttryck    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar ett flerdimensionellt uttryck (MDX-uttryck) för en medlem i kuben.

  • Egenskap    Obligatoriskt. En textsträng motsvarande namnet på den egenskap som returneras eller en referens till en cell som innehåller namnet på egenskapen.

Anmärkningar

  • När funktionen KUBMEDLEMSEGENSKAP beräknas visas tillfälligt meddelandet "#HÄMTAR_DATA …" i cellen innan all information har hämtats.

  • Om anslutningsnamnet inte är en giltig arbetsboksanslutning som lagras i arbetsboken returnerar KUBMEDLEMSEGENSKAP felvärdet #NAMN?. Om OLAP-servern (Online Analytical Processing) inte körs, inte är tillgänglig eller returnerar ett felmeddelande returnerar KUBMEDLEMSEGENSKAP felvärdet #NAMN?.

  • Om syntaxen för medlemsuttryck är felaktig, eller om medlemmen som anges av medlemsuttryck inte finns i kuben returnerar KUBMEDLEMSEGENSKAP felvärdet #SAKNAS!.

  • KUBMEDLEMSEGENSKAP kan returnera felvärdet #Saknas om du refererar ett sessionsbaserat objekt som en beräknad medlem eller en namngiven uppsättning i en pivottabell när du delar en anslutning, och den pivottabellen tas bort, eller om du konverterar pivottabellen till formler. (Klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ och klicka på Konvertera till formler.)

  • KUBMEDLEMSEGENSKAP fungerar inte för Excel-datamodeller som redigerats i Power Pivot, eftersom de inte är flerdimensionella kuber.

Exempel

=KUBMEDLEMSEGENSKAP("Försäljning","[Tid].[Räkenskapsår].[2014]",$A$3)

=KUBMEDLEMSEGENSKAP("Försäljning","[Butik].[MinFavoritbutik]","[Butik].[Butiknamn].[Butiksyta]")

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Kubfunktioner (referens)

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×