Lägga till en fyllning eller effekt i en figur eller textruta

Du kan ändra utseendet på en textruta eller figur genom att ändra fyllningen eller genom att lägga till effekter som skuggor, glöd, reflektioner, mjuka kanter, tavelramar och tredimensionella (3D) rotationer.

En fyllning är en färg, struktur, bild eller toning som fyller insidan av en figur. En toning är en graduell övergång mellan färger och nyanser, vanligtvis från en färg till en annan eller från en nyans till en annan nyans av samma färg.

SmartArt-grafik med figurer med enfärgad fyllning och gradvis toning

Om du ändrar fyllningsfärgen för en figur påverkas bara insidan eller framsidan av figuren. Om du vill lägga till en effekt för en figur, som en skugga, och vill använda en annan färg för effekten måste du ändra färgen på skuggan separat från fyllningsfärgen.

En 3D-effekt tillför djup till figuren. Du kan lägga till en inbyggd kombination av 3D-effekter till en figur, eller lägga till enskilda effekter. Du kan lägga till kombinationer av enskilda effekter till en figur i följande program: Excel, Outlook, Word och PowerPoint.

Lägga till en fyllning eller effekt

Om du vill lägga till en fyllning eller effekt klickar du på figuren, klickar på Format,klickar på pilen bredvid Figurfyllning eller Figureffekter och väljer en färg, toning, struktur eller effekt.

 1. Klicka på den figur du vill fylla. Om du vill lägga till samma fyllning i flera figurer klickar du på den första figuren och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format.

  Meny för färgalternativ för figurfyllning

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg.

  • Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

  • Om du vill använda en färg som inte finns bland temafärgerna klickar du på Fler fyllningsfärger och sedan klickar du på den färg du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentets tema senare.

  • Om du vill ändra figurens transparens klickar du på Fler fyllningsfärger. Flytta skjutreglaget för Transparens längst ned i dialogrutan Färger eller skriv ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan välja en transparens mellan 0 % (heltäckande, standardinställningen) och 100 % (helt genomskinlig).

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på den typ av toning du vill använda. Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda. Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Om du vill ha mer information om hur du lägger till en fyllning eller effekt väljer du ett objekt i listrutan:

 • Vad vill du göra mer?
 • Lägga till en mönsterfyllning
 • Lägga till eller ändra en figureffekt
 • Ta bort en figurfyllning
 • Ta bort en figureffekt
 1. Högerklicka på den figur där du vill lägga till en mönsterfyllning och markera Formatera figur.

 2. Klicka på Fyllning och sedan på Mönsterfyllning i rutan Formatera figur.

  Välja mönsterfyllning i fönstret Formatera figur

 3. Välj ett mönster och klicka på pilarna bredvid Förgrund och Bakgrund om du vill välja en färgkombination.

Överst på sidan

Du kan lägga till olika effekter på textrutor och figurer, till exempel kantlinjer som liknar en tavelram eller reflektioner.

 1. Klicka på den figur där du vill lägga till en effekt. Om du vill använda samma fyllning för flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned Ctrl och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat på fliken Format och välj ett alternativ på listan.

  Figureffekter-menyn

  • Om du vill lägga till eller ändra en inbyggd kombination av effekter pekar du på Förval och klickar på den effekt du vill använda.

   Om du vill anpassa den inbyggda effekten klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på Skugga och klickar på den skugga som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt, pekar du på Reflektion och klickar på den effekt som du vill använda.

   Om du vill anpassa reflektionen klickar du på Reflektionsalternativ och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en ljusskenseffekt pekar du på Ljussken och klickar på den effekt som du vill använda.

   Om du vill anpassa ljussken klickar du på Alternativ för ljussken och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en mjuk kant pekar du på Mjuka kanter och klickar på den kantstorlek och kantfärg du vill använda.

   Om du vill anpassa mjuka kanter klickar du på Alternativ för mjuka kanter och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på Fasning och klickar på den fasning du vill använda.

   Om du vill anpassa fasningen klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på den rotation du vill använda.

   Om du vill anpassa rotationen klickar du på Alternativ för 3D-rotation och väljer de alternativ du vill använda.

   Meddelanden: 

   • Upprepa steg två ovan om du vill skapa en anpassad effekt genom att lägga till flera enskilda effekter.

   • Om du lägger till en 3D-effekt, t.ex. en fasning, till figuren och sedan en mjuk kant, syns ingen skillnad i figuren eftersom 3D-effekten prioriteras högst. Om du tar bort 3D-effekten visas emellertid kanteffekten.

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur där du vill ta bort en fyllning. Om du vill ta bort samma fyllning från flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned Ctrl och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på flikenFormat och klicka sedan på Ingen fyllning.

  Välja Ingen fyllning

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur där du vill ta bort en effekt. Om du vill ta bort samma effekt från flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned Ctrl och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat på fliken Format och gör något av följande:

  Figureffekter-menyn

  • Om du vill ta bort en inbyggd kombination av effekter från figuren pekar du på Förval och klickar på Inga förhandsinställningar.

   Obs!: När du klickar på Inga förval tar du inte bort några skuggeffekter som har använts på figuren. Om du vill ta bort skuggor från en figur följer du stegen nedan.

  • Om du vill ta bort en skuggning pekar du på Skuggning och klickar sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion pekar du på Reflektion och klickar sedan på Ingen reflektion.

  • Om du vill ta bort ett ljussken pekar du på Ljussken och klickar sedan på Inget ljussken.

  • Om du vill ta bort mjuka kanter pekar du på Mjuka kanter och klickar på Inga mjuka kanter.

  • Om du vill ta bort en kant pekar du på Fasning och klickar sedan på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar sedan på Ingen rotation.

Obs!: Om du har lagt till flera enskilda effekter upprepar du steg 2 ovan för att ta bort alla effekter.

Överst på sidan

Se även

Lägga till eller ändra en figurfyllning

 1. Klicka på den figur du vill fylla.

  Om du vill lägga till samma fyllning i flera figurer klickar du på den första figuren och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning under Ritverktyg i gruppen Figurformat på fliken Format och gör något av följande:

  Fliken Format under Ritverktyg

  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat figuren. Du kanske måste dubbelklicka på texten för att öppna fliken Format.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard, eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

   Tips: Du kan också ändra figurens transparens genom att klicka på Fler fyllningsfärger. Flytta skjutreglaget för Transparens längst ned i dialogrutan Färger eller skriv ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan välja en transparens mellan 0 % (heltäckande, standardinställningen) och 100 % (helt genomskinlig).

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på den typ av toning du vill använda.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Om du vill ha mer information om att lägga till fyllning eller effekter väljer du ett alternativ i listrutan.

 • Vad vill du göra mer?
 • Lägga till en mönsterfyllning
 • Lägga till eller ändra en figureffekt
 • Ta bort en figurfyllning
 • Ta bort en figureffekt
 1. Högerklicka på den figur där du vill lägga till en mönsterfyllning och markera Formatera figur.

 2. Klicka på fliken Fyllning i dialogrutan Formatera figur.

 3. Välj Mönsterfyllning i rutan Fyllning och välj sedan ett mönster, en förgrundsfärg och en bakgrundsfärg för din mönsterfyllning.

Överst på sidan

 1. Klicka på figuren som du vill lägga till en effekt för.

  Om du vill lägga till samma effekt för flera figurer klickar du på den första figuren och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och gör något av följande:

  Fliken Format under Ritverktyg

  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat figuren. Du kanske måste dubbelklicka på texten för att öppna fliken Format.

  • Om du vill lägga till eller ändra en inbyggd kombination av effekter pekar du på Förval och klickar på den effekt du vill använda.

   Om du vill anpassa den inbyggda effekten klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på Skugga och klickar på den skugga som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt, pekar du på Reflektion och klickar på den effekt som du vill använda.

   Om du vill anpassa reflektionen klickar du på Reflektionsalternativ och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en ljusskenseffekt pekar du på Ljussken och klickar på den effekt som du vill använda.

   Om du vill anpassa ljussken klickar du på Alternativ för ljussken och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en mjuk kant pekar du på Mjuka kanter och klickar på den kantstorlek och kantfärg du vill använda.

   Om du vill anpassa mjuka kanter klickar du på Alternativ för mjuka kanter och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på Fasning och klickar på den fasning du vill använda.

   Om du vill anpassa fasningen klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på den rotation du vill använda.

   Om du vill anpassa rotationen klickar du på Alternativ för 3D-rotation och väljer de alternativ du vill använda.

   Meddelanden: 

   • Upprepa steg två ovan om du vill skapa en anpassad effekt genom att lägga till flera enskilda effekter.

   • Om du lägger till en 3D-effekt, t.ex. en fasning, till figuren och sedan en mjuk kant, syns ingen skillnad i figuren eftersom 3D-effekten prioriteras högst. Om du tar bort 3D-effekten visas emellertid kanteffekten.

Överst på sidan

 1. Markera den figur som du vill ta bort fyllning från.

  Om du vill ta bort samma fyllning från flera figurer klickar du på den första figuren och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat under Ritverktyg på flikenFormat och klicka sedan på Ingen fyllning

  Gruppen Figurformat

  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat figuren. Du kanske måste dubbelklicka på texten för att öppna fliken Format.

Överst på sidan

 1. Markera den figur som du vill ta bort effekten från.

  Om du vill ta bort samma effekt från flera figurer klickar du på den första figuren och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och gör något av följande:

  Gruppen Figurformat

  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat figuren. Du kanske måste dubbelklicka på texten för att öppna fliken Format.

  • Om du vill ta bort en inbyggd kombination av effekter från figuren pekar du på Förval och klickar på Inga förhandsinställningar.

   Obs!: När du klickar på Inga förval tar du inte bort några skuggeffekter som har använts på figuren. Om du vill ta bort skuggor från en figur följer du stegen nedan.

  • Om du vill ta bort en skuggning från figuren pekar du på Skuggning och klickar sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion från figuren pekar du på Reflektion och klickar sedan på Ingen reflektion.

  • Om du vill ta bort en glöd från figuren pekar du på Glöd och klickar sedan på Inget ljussken.

  • Om du vill ta bort mjuka kanter från figuren pekar du på Mjuka kanter och klickar på Inga mjuka kanter.

  • Om du vill ta bort en kant från figuren pekar du på Fasning och klickar sedan på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en 3D-rotation från figuren pekar du på 3D-rotation och klickar sedan på Ingen rotation.

Obs!: Om du har lagt till flera enskilda effekter upprepar du steg 2 ovan för att ta bort alla effekter.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en fyllning

Markera ett Microsoft Office-program i listrutan.

 • Vilket program använder du?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill lägga till en fyllning för.

  Om du vill lägga till samma fyllning i flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figurfyllning i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard, eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

   Du kan också ändra fyllningens transparens genom att klicka på Fler fyllningsfärger. Flytta skjutreglaget för Transparens längst ned i dialogrutan Färger eller skriv ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan välja en transparens mellan 0 % (heltäckande, standardinställningen) och 100 % (helt genomskinlig).

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp bilden du vill använda och klickar sedan på Infoga.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på den typ av toning du vill använda.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ du vill använda.

Obs!: Skuggmönster är inte tillgängliga i Excel 2007, men du kan använda det här tillägget för att uppnå samma effekt. Mer information finns i Lägga till skuggmönster i ett diagram eller en figur i Excel 2007.

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill lägga till en fyllning för.

  Om du vill lägga till samma fyllning i flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figurfyllning eller Textruteformat i gruppen Figurformat under Ritverktyg eller Verktyg för textruta på fliken Format och gör något av följande:

  Fliken Format under Verktyg för textruta

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard, eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

   Du kan också ändra transparensen genom att klicka på Fler fyllningsfärger. Flytta skjutreglaget för Transparens längst ned i dialogrutan Färger eller skriv ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan välja en transparens mellan 0 % (heltäckande, standardinställningen) och 100 % (helt genomskinlig).

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på den typ av toning du vill använda.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra ett mönster klickar du på Mönster och väljer sedan de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill lägga till en fyllning för.

  Om du vill lägga till samma fyllning i flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figurfyllning i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard, eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

   Du kan också ändra fyllningens transparens genom att klicka på Fler fyllningsfärger. Flytta skjutreglaget för Transparens längst ned i dialogrutan Färger eller skriv ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan välja en transparens mellan 0 % (heltäckande, standardinställningen) och 100 % (helt genomskinlig).

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp bilden du vill använda och klickar sedan på Infoga.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på den typ av toning du vill använda.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ du vill använda.

Obs!: Skuggmönster är inte tillgängliga i PowerPoint. Däremot kan du lägga till fyllningar i figurer. Mer information finns i Inga fler skuggmönster i PowerPoint 2007.

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill lägga till en fyllning för.

  Om du vill lägga till samma fyllning i flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figurfyllning eller Textruteformat i gruppen Figurformat under Ritverktyg eller Verktyg för textruta på fliken Format och gör något av följande:

  Fliken Format under Verktyg för textruta

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard, eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

   Du kan också ändra transparensen genom att klicka på Fler fyllningsfärger. Flytta skjutreglaget för Transparens längst ned i dialogrutan Färger eller skriv ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan välja en transparens mellan 0 % (heltäckande, standardinställningen) och 100 % (helt genomskinlig).

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på den typ av toning du vill använda.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra ett mönster klickar du på Mönster och väljer sedan de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en effekt

Markera ett Microsoft Office-program i listrutan.

 • Vilket program använder du?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill lägga till en effekt för.

  Om du vill lägga till samma effekt i flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en inbyggd kombination av effekter pekar du på Förval och klickar på den effekt du vill använda.

   Om du vill anpassa den inbyggda effekten klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på Skugga och klickar på den skugga som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt, pekar du på Reflektion och klickar på den effekt som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en ljusskenseffekt pekar du på Ljussken och klickar på den effekt som du vill använda.

   Om du vill anpassa ljusskensfärgerna klickar du på Fler ljusskensfärger och väljer den färg som du vill använda. Om du vill ändra till en färg som inte finns i temafärger, klickar du på Fler färger och klickar sedan på den färg du vill ha på fliken Standard eller så blandar du en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en mjuk kant pekar du på Mjuka kanter och klickar på den kantstorlek du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på Fasning och klickar på den fasning du vill använda.

   Om du vill anpassa fasningen klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på den rotation du vill använda.

   Om du vill anpassa rotationen klickar du på Alternativ för 3D-rotation och väljer de alternativ du vill använda.

   Meddelanden: 

   • Upprepa steg två ovan om du vill skapa en anpassad effekt genom att lägga till flera enskilda effekter.

   • Om du lägger till en 3D-effekt, som en tavelram eller 3D-rotation, och sedan en mjuk kant ser du ingen skillnad i figuren eller textrutan eftersom 3D-effekten prioriteras högst. Om du tar bort 3D-effekten visas emellertid kanteffekten.

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill lägga till en effekt för.

  Om du vill lägga till samma effekt i flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figurfyllning eller Textruteformat i gruppen Figurformat under Ritverktyg eller Verktyg för textruta på fliken Format och gör något av följande:

  Fliken Format under Verktyg för textruta

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga går du till gruppen Skuggeffekter och klickar på Skuggeffekter. Välj sedan den skugga du vill använda.

   Om du vill anpassa skuggningsfärgen pekar du på Skuggningsfärg och klickar sedan på den färg du vill använda.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler skuggningsfärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard, eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-effekt klickar du på 3D-effekter i gruppen 3D-effekter och väljer sedan de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill lägga till en effekt för.

  Om du vill lägga till samma effekt i flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en inbyggd kombination av effekter pekar du på Förval och klickar på den effekt du vill använda.

   Om du vill anpassa den inbyggda effekten klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på Skugga och klickar på den skugga som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt, pekar du på Reflektion och klickar på den effekt som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en ljusskenseffekt pekar du på Ljussken och klickar på den effekt som du vill använda.

   Om du vill anpassa ljusskensfärgerna klickar du på Fler ljusskensfärger och väljer den färg som du vill använda. Om du vill ändra till en färg som inte finns i temafärger, klickar du på Fler färger och klickar sedan på den färg du vill ha på fliken Standard eller så blandar du en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en mjuk kant pekar du på Mjuka kanter och klickar på den kantstorlek du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på Fasning och klickar på den fasning du vill använda.

   Om du vill anpassa fasningen klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på den rotation du vill använda.

   Om du vill anpassa rotationen klickar du på Alternativ för 3D-rotation och väljer de alternativ du vill använda.

   Meddelanden: 

   • Upprepa steg två ovan om du vill skapa en anpassad effekt genom att lägga till flera enskilda effekter.

   • Om du lägger till en 3D-effekt, som en tavelram eller 3D-rotation, och sedan en mjuk kant ser du ingen skillnad i figuren eller textrutan eftersom 3D-effekten prioriteras högst. Om du tar bort 3D-effekten visas emellertid kanteffekten.

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill lägga till en effekt för.

  Om du vill lägga till samma effekt i flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figurfyllning eller Textruteformat i gruppen Figurformat under Ritverktyg eller Verktyg för textruta på fliken Format och gör något av följande:

  Fliken Format under Verktyg för textruta

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga går du till gruppen Skuggeffekter och klickar på Skuggeffekter. Välj sedan den skugga du vill använda.

   Om du vill anpassa skuggningsfärgen pekar du på Skuggningsfärg och klickar sedan på den färg du vill använda.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler skuggningsfärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard, eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-effekt klickar du på 3D-effekter i gruppen 3D-effekter och väljer sedan de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Ta bort en fyllning

Markera ett Microsoft Office-program i listrutan.

 • Vilket program använder du?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill ta bort en fyllning från.

  Om du vill ta bort samma fyllning från flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figurfyllning i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och klicka sedan på Ingen fyllning

  Gruppen Figurformat

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill ta bort en fyllning från.

  Om du vill ta bort samma fyllning från flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figurfyllning eller Textruteformat i gruppen Figurformat under Ritverktyg eller Verktyg för textruta på fliken Format och klicka sedan på Ingen fyllning.

  Gruppen Textruteformat

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill ta bort en fyllning från.

  Om du vill ta bort samma fyllning från flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figurfyllning i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och klicka sedan på Ingen fyllning

  Gruppen Figurformat

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill ta bort en fyllning från.

  Om du vill ta bort samma fyllning från flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figurfyllning eller Textruteformat i gruppen Figurformat under Ritverktyg eller Verktyg för textruta på fliken Format och klicka sedan på Ingen fyllning.

  Gruppen Textruteformat

Överst på sidan

Ta bort en effekt

Markera ett Microsoft Office-program i listrutan.

 • Vilket program använder du?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill ta bort en effekt från.

  Om du vill ta bort samma effekt från flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och gör något av följande:

  Gruppen Figurformat

  • Om du vill ta bort en inbyggd kombination av effekter pekar du på Förval och klickar på Inga förhandsinställningar.

  • Om du vill ta bort en skuggning pekar du på Skuggning och klickar sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion pekar du på Reflektion och klickar sedan på Ingen reflektion.

  • Om du vill ta bort ett ljussken pekar du på Ljussken och klickar sedan på Inget ljussken.

  • Om du vill ta bort mjuka kanter pekar du på Mjuka kanter och klickar på Inga mjuka kanter.

  • Om du vill ta bort en kant pekar du på Fasning och klickar sedan på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar sedan på Ingen rotation.

Om du vill ta bort flera enskilda effekter upprepar du steg två ovan.

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill ta bort en effekt från.

  Om du vill ta bort samma effekt från flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Gör något av följande under Ritverktyg eller Verktyg för textruta på fliken Format:

  Verktyg för textruta, fliken Format, Effekt-knappar

  • Om du vill ta bort en skugga går du till gruppen Skuggeffekter och klickar på Skuggeffekter. Klicka sedan på Ingen skuggeffekt.

  • Om du vill ta bort en 3D-effekt klickar du på 3D-effekter i gruppen 3D-effekter och klickar sedan på Ingen 3D-effekt.

Obs!: Om du inte ser flikarna Ritverktyg, Verktyg för textruta eller Format kontrollerar du att du markerat figuren eller textrutan.

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill ta bort en effekt från.

  Om du vill ta bort samma effekt från flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och gör något av följande:

  Gruppen Figurformat

  • Om du vill ta bort en inbyggd kombination av effekter pekar du på Förval och klickar på Inga förhandsinställningar.

  • Om du vill ta bort en skuggning pekar du på Skuggning och klickar sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion pekar du på Reflektion och klickar sedan på Ingen reflektion.

  • Om du vill ta bort ett ljussken pekar du på Ljussken och klickar sedan på Inget ljussken.

  • Om du vill ta bort mjuka kanter pekar du på Mjuka kanter och klickar på Inga mjuka kanter.

  • Om du vill ta bort en kant pekar du på Fasning och klickar sedan på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar sedan på Ingen rotation.

Om du vill ta bort flera enskilda effekter upprepar du steg två ovan.

Överst på sidan

 1. Klicka på den figur eller textruta som du vill ta bort en effekt från.

  Om du vill ta bort samma effekt från flera figurer eller textrutor klickar du på den första och håller ned Ctrl medan du klickar på de övriga figurerna eller textrutorna.

 2. Gör något av följande under Ritverktyg eller Verktyg för textruta på fliken Format:

  Verktyg för textruta, fliken Format, Effekt-knappar

  • Om du vill ta bort en skugga går du till gruppen Skuggeffekter och klickar på Skuggeffekter. Klicka sedan på Ingen skuggeffekt.

  • Om du vill ta bort en 3D-effekt klickar du på 3D-effekter i gruppen 3D-effekter och klickar sedan på Ingen 3D-effekt.

Obs!: Om du inte ser flikarna Ritverktyg, Verktyg för textruta eller Format kontrollerar du att du markerat figuren eller textrutan.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×