Relaterade ämnen
×
Animering, video och ljud
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Animering, video och ljud

Animera text eller objekt

Du kan animera text, bilder, figurer, tabeller, SmartArt-grafik och andra objekt i PowerPoint-presentationen.

Effekter kan få ett objekt att visas, försvinna eller röra på sig. Objektet kan ändra storlek eller färg. Effekter kan svara på musklick eller andra åtgärder, vilket ger en interaktiv känsla i presentationen. 

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Det finns även en relaterad video om att animera text.

Lägg till animeringar av text, bilder, former och mycket annat i din presentation.

 1. Markera det objekt eller den text du vill animera.

 2. Välj Animeringar och välj en animering.

 3. Välj Effektalternativ och välj en effekt.

Hantera animeringar och effekter

Du kan starta animeringar i presentationen på olika sätt:

 • Vid klickning: Starta en animering när du klickar på en bild.

 • Med föregående: Spela upp en animering samtidigt som föregående animering i en sekvens.

 • Efter föregående: Starta en animering direkt efter föregående animering.

 • Varaktighet: Förläng eller förkorta en effekt.

 • Fördröjning: Lägg till tid innan en effekt körs.

Lägga till flera effekter i en animering

 1. Markera ett objekt eller text som har en animering.

 2. Välj Lägg till animering och välj en animering.

Ändra ordningen på animeringar

 1. Markera en animeringsmarkör.

 2. Välj det alternativ du vill använda.

  • Flytta till tidigare: Gör att en animering visas tidigare i sekvensen.

  • Flytta till senare: Gör att en animering visas senare i sekvensen.

Lägga till animeringar för grupperade objekt

Du kan lägga till animeringar för grupperade objekt, texter och mycket annat.

 1. Tryck på Ctrl och markera de objekt du vill använda.

 2. Välj Format > Grupp > Gruppera för att gruppera objekten.

 3. Välj Animeringar och välj en animering.

Lägga till animering i ett objekt

 1. Markera det objekt du vill animera.

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet, i gruppen Animering klickar du på knappen Mer knappen Mer och väljer sedan den animeringseffekt du vill ha.

  Gruppen Animering på fliken Animering.

  De populäraste effekterna visas. Om du vill ha ännu fler valalternativ klickar du på alternativet Mer längst ned i galleriet.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Hastigheten för effekten bestäms av Varaktighet-inställningen.

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. På fliken Animeringar, i alternativen under Tidsinställning, i rutan Varaktighet anger du antalet sekunder som du vill att animeringseffekten ska pågå.

  Alternativet Varaktighet för animeringseffekter i PowerPoint

  (Max: 59 sekunder Min: 0,01 sekunder. Du kan skriva in en tid eller välja ett stegvist standardvärde med upp- eller nedpilen.)

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. På fliken Animeringar, i alternativen under Tidsinställning öppnar du listan Start och väljer något av de tre alternativ som beskrivs nedan:

  Startalternativ för animeringar i PowerPoint

  Markera

  För att starta animeringseffekten

  Vid klickning

  När du klickar på bilden

  Med föregående

  Samtidigt som den föregående animeringseffekten i listan. (Ett klick startar två eller flera animeringseffekter på samma gång.)

  Efter föregående

  Omedelbart efter att föregående animeringseffekt i listan har spelats klart. (Inga ytterligare klick krävs för att starta animeringseffekten.)

Alternativet Fördröj bestämmer hur lång tid som går innan en viss animeringseffekt börjar – när du har klickat eller när en föregående animeringseffekt slutar.

 1. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

 2. På fliken Animeringar, under Tidsinställning-alternativen, specificerar du en tid i sekunder i rutan Fördröjning.

Alternativet Fördröjning för animeringseffekter i PowerPoint

Ändra ordningen på en uppsättning animeringar på en bild:

 1. Öppna fliken Animering: på fliken Animeringar, i gruppen Avancerad animering, välj Animeringsfönster.

 2. I animeringsfönstret väljer du den animeringseffekt du vill ändra ordningen på.

 3. Något av alternativen på fliken Animeringar, i gruppen Tidsinställning, under Ändra ordning för animering:

  Tidsalternativ för animeringar i PowerPoint
  • Välj Flytta till tidigare för att flytta upp effekten en plats i animeringsordningen.

  • Välj Flytta till senare för att flytta ned effekten en plats i animeringsordningen.

  Du kan välja ett alternativ flera gånger, om det behövs, för att flytta upp den valda effekten till den plats i animeringsordningen som du vill ha.

När du animerar ett objekt visas en liten siffermarkering till vänster om objektet för att visa att det finns en animeringseffekt och dess plats i sekvensen av animeringar på den aktuella bilden.

 1. Välj siffran för den animering du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete på tangentbordet.

En mer fullständig diskussion finns i Ändra, ta bort eller inaktivera animeringseffekter.

 1. Markera den text eller det objekt som du vill lägga till flera animeringar för.

 2. Klicka på Lägg till animering i gruppen Avancerad animering på fliken Animeringar.

  Gruppen Avancerad animering

Så här kontrollerar du att animeringseffekterna fungerar när du har lagt till dem:

 • Klicka på Förhandsgranska i gruppen Förhandsgranska på fliken Animeringar.

  Gruppen Förhandsgranska på fliken Animeringar.

Undvik att behöva animera flera objekt manuellt på samma sätt: Använd Hämta animering för att kopiera animeringar från ett objekt till ett annat. Fullständig information och en snabb videodemonstration finns i Duplicera animeringar med Hämta animering.

Hämta animering är tillgängligt i menyfliksområdet i verktygsfältet Animering när något animerat markeras på en bild

Lägga till animeringar i text, ett objekt eller ett diagram

 • Markera det objekt du vill animera, klicka på fliken Animeringar och välj något av följande:

  Om du vill att ett objekt ska

  Klicka här på fliken Animeringar i menyfliksområdet

  Visas på bilden

  Välj ett rörelsealternativ för att animera text eller ett objekt

  (Klicka på högerpilen för att visa fler alternativ)

  Betona

  Välj ett betoningsalternativ för att markera text eller ett objekt

  Avsluta bilden

  Välj ett av avslutsalternativen för animering av ett objekt, så att det försvinner från skärmen

  Följa en definierad väg

  Välj ett alternativ för rörelsebana för att göra så att objekt rör sig på ett definierat sätt

Du kan använda flera animeringar i ett och samma objekt. Du markerar bara objektet igen och använder en till effekt.

Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett nummer Animeringsnummer bredvid objektet, som anger i vilken ordning den ska spelas upp.  Om två animeringseffekter är inställda på att spelas upp samtidigt representeras de av en numrerad stack Animering, numrerad stapel.

Redigera animeringseffekter

Gör så här om du vill ändra, ta bort eller ändra ordning på animeringseffekterna:

 1. Markera den önskade bilden och klicka sedan på numret på den animerade effekten du vill ändra.

 2. I fönstret Animeringar till höger visas då alla de animeringar som används i bilden.

  Ange animeringsalternativ i egenskapsfönstret

  Här kan du göra följande:

  • Ändra ordning på eller ta bort animeringar i Spela upp från

  • Ändra hur animeringen fungerar eller lägga till ett ljud i Effektalternativ

   Skärmbilden visar avsnittet Effektalternativ i fönstret Animeringar med menyn Ljud utökad.

  • Ändra hur animeringen startar och hur länge den varar Tidsinställning

   Skärmbilden visar avsnittet Tidsinställning i fönstret Animeringar med alternativen Start, Varaktighet, Fördröjning och Upprepa och en kryssruta för Spola tillbaka efter uppspelning.

  • Du kan visa ett tomt diagram i början av animeringen genom att ha animeringseffekten markerad i animeringsfönstret, och under Diagramanimeringar markera kryssrutan Starta animeringen genom att rita diagrammets bakgrund.

   Skärmbilden visar avsnittet Diagramanimeringar i fönstret Animeringar med alternativet Gruppera grafik på den nedrullningsbara menyn och kryssrutan för att starta animering genom att rita diagrammets bakgrund.

Välj Spela upp från för att förhandsgranska ändringarna.

Se även

Animera text och objekt med rörelsebanor

Ändra eller ta bort animeringseffekter

Visa ord en rad i taget

Animera punktlistan i en bild

Använda en animering

 1. Välj det objekt eller textavsnitt som du vill animera.

  Ett "objekt" i det här sammanhanget är vad som helst på en presentationsbild, som en bild, ett diagram eller en textruta. Storlekshandtag visas runt ett objekt när du markerar det på bilden. (För animeringsändamål är ett stycke i en textruta också ett objekt men det har inga storlekshandtag när du markerar det. Istället har hela rutan storlekshandtag.)

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet öppnar du animeringsgalleriet och väljer önskad animering.

  Galleriet Animeringar med alternativ i PowerPoint Online
 3. På fliken Animeringar öppnar du listan Effektalternativ och väljer bland tillgängliga alternativ. Effektalternativ finns tillgängliga för text eller för att välja riktning eller intensitet för en animering. (Alla animeringar har inte effektalternativ.)

 4. Om du vill förhandsgranska animeringen väljer du Spela upp från början på fliken Bildspel i menyfliksområdet.

  Om du vill starta ett bildspel väljer du Spela upp från början på fliken Visa i menyfliksområdet.

  (Om du har inaktiverat det förenklade menyfliksområdet har du inte någon flik som heter Bildspel. Då använder du istället fliken Visa för att starta bildspelet.)

 5. I bildspelsvyn klickar du på bilden för att få en animeringseffekt att spelas upp.

Ta bort en animeringseffekt

 1. Markera ett animerat objekt.

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet öppnar du animeringsgalleriet och väljer Ingen.

Ändra ordningen på animeringseffekter

När du animerar ett objekt visas en liten siffermarkering till vänster om objektet för att visa att det finns en animeringseffekt och dess plats i sekvensen av animeringar på bilden. Dessa markeringar visas när du väljer fliken Animering i menyfliksområdet.

 1. Markera ett animerat objekt på bilden.

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet, i gruppen Tidsinställning, klickar du på Flytta till tidigare eller Flytta till senare.

  Varje klick flyttar objektet ett steg framåt eller bakåt i ordningen. Numreringen i animeringsmarkeringen ändras för att spegla ordningen på effekterna.

Mer information

Visa text en rad, ett ord, en bokstav i taget

Lägga till en animerad GIF till en bild

Använda flera animeringseffekter i ett objekt

Lägga till en rörelsebana som animeringseffekt

3D-animeringseffekter i PowerPoint

Övergångar mellan bilder

Skillnaden mellan animeringar och övergångar

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×