Lägga till sidnummer, datum och tid samt sidfotstext i alla bilder i PowerPoint för Mac

Du kan lägga till vanliga sidfotselement som då visas i alla bilder i presentationen. Du kan till exempel lägga till datum och tid, namnet på presentationen samt sidnumret.

Obs!: PowerPoint har inte stöd för sidhuvuden på bilder. Däremot kan du lägga till både sidhuvud och sidfot på åhörarkopior.

Lägga till sidnummer i bilder och anteckningar

När du lägger till bildnummer ingår alla bilder (även dolda bilder) i numreringen. Om du skriver ut anteckningarna visas även sidnumren.

Obs!: Det enda sättet att utesluta dolda bilder från antalet är att numrera varje synlig bild manuellt. Lägg till en textruta i varje bild och lägg sedan till sidnumren i varje textruta.

 1. Klicka på Sidhuvud och sidfot Knappen Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

 2. I Sidhuvud och sidfot, på fliken Bild, markerar du kryssrutan Bildnummer. I Börjar på skriver du numret på det sidnummer som du vill använda på den första bilden.

 3. Klicka på Använd för alla.

Lägga till en sidfotstext

 1. Klicka på Sidhuvud och sidfot Knappen Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

 2. Markera kryssrutan Sidfot på fliken Bild i rutan Sidhuvud och sidfot och skriv sedan den sidfotstext som du vill använda.

 3. Klicka på Använd för alla.

Lägga till datum och tid

 1. Klicka på Sidhuvud och sidfot Knappen Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

 2. I Sidhuvud och sidfot, på fliken Bild, markerar du kryssrutan Datum och tid.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till ett datum och en tid som uppdateras varje gång presentationen öppnas

  Klicka på Uppdatera automatiskt. Välj önskat format i listan.

  Lägga till fast datum och tid

  Klicka på Fast. Ange datum och tid.

 4. Klicka på Använd för alla.

Obs!: Om du vill ha mer kontroll över placeringen och utseendet på sidfötterna kan du redigera platshållarna i bildbakgrunden. fot

Om sidfötterna inte visas på bilderna

Om sidfötarna inte visas på rubrikbilderna kontrollerar du i rutan Sidhuvud och sidfot att kryssrutan Visa inte på rubrikbild inte är markerad.

Om sidföttorna saknas i andra bilder kan platshållarna för de objekten ha tagits bort från specifika bildlayouter eller bildbakgrunden.

Mer information finns i

Lägga till text i en bild

Lägga till eller ta bort platshållare i en bildlayout

Ändra en bildbakgrund

Lägga till logotyp, företagsnamn eller sidhuvud- eller sidfotstext i åhörarkopiorna

Lägga till eller ta bort en fotnot

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×