Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan minska filstorleken och spara diskutrymme genom att komprimera bilder i dokumentet. Komprimeringsalternativen minskar både filstorleken och bilddimensionerna baserat på hur du tänker använda bilden, t.ex. visning på skärm eller i ett e-postmeddelande. Du kan komprimera alla bilder i filen eller bara de bilder du väljer. 

De här funktionerna är inte tillgängliga i Microsoft 365 för webben, utan endast i skrivbordsversionerna av Office-apparna.

Du kan enkelt och utan begränsning skicka filer med högkvalitativa bilder om du sparar i molnet och sedan delar filer från OneDrive.

Komprimera enskilda bilder

Om du inte behöver varje enskild bildpunkt i en bild för att få en godtagbar version av den kan du komprimera bilder för att göra filstorleken mindre.

 1. När filen är öppen i Microsoft Office-programmet väljer du den eller de bilder som du vill komprimera.

 2. Välj Ikon för knappen Komprimera bildKomprimera bilder i gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg.

  Knappen Komprimera bild i gruppen Justera på fliken Format i Bildverktyg

  Om inte fliken BildverktygFormat visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste eventuellt dubbelklicka på bilden för att markerna den och öppna fliken Format.

  Beroende på skärmstorleken kan det också hända att du bara ser ikoner för gruppen Justera. Knappen Komprimera bilder visas utan etikett.

  Justera gruppen, minska storleken så att endast ikoner visas

 3. Om du bara vill komprimera de markerade bilderna och inte alla bilderna i dokumentet, markerar du kryssrutan Använd endast på den här bilden.

  Om du avmarkerar kryssrutan Använd endast på den här bilden åsidosätts alla tidigare ändringar du har gjort av individuella bilder i det här dokumentet.

 4. Klicka på den upplösning du vill ha under Upplösning och sedan på OK.

  Meddelanden: 

  Klicka på rubrikerna nedan för mer information

Viktigt!: Den här inställningen gäller bara för bilder i det aktuella dokumentet eller det dokument som har markerats i listan bredvid Bildstorlek och -kvalitet. Om du vill använda det som standardinställning för alla nya dokument ändrar du det i listrutan.

Den här funktionen är inte tillgänglig i Microsoft Project 2013 eller i Office 2007.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ och sedan på Avancerat.

 3. Använd listrutan under Bildstorlek och bildkvalitet och välj om du vill använda ändringen för bara ett visst dokument eller alla nya (och framtida) dokument.

  Konfigurera hur Office komprimerar bilderna för att balansera filstorlek och kvalitet

 4. Ange den upplösning som du vill ange som standard och klicka sedan på OK

All information om ändringar som du har gjort i bilden lagras i filen. Du kan minska storleken på filen genom att ta bort dessa redigeringsdata, men om du vill ångra ändringarna måste du infoga bilden på nytt.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i Microsoft Project 2013 eller i Microsoft Project 2016.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ och sedan på Avancerat.

 3. Klicka på det dokument som du vill ta bort bildredigeringsinformation från under Bildstorlek och bildkvalitet.

 4. Markera kryssrutan Ignorera redigeringsdata under Bildstorlek och bildkvalitet.

Obs!: Den här inställningen gäller bara för bilder i det aktuella dokumentet eller det dokument som har markerats i listan bredvid Bildstorlek och -kvalitet.

Mer information finns i

Ändra standardupplösningen för att infoga bilder i Office

Redigera foton utan Picture Manager

Komprimera mediefiler i en presentation

Beskära en bild

Inaktivera bildkomprimering

Komprimera enskilda bilder

 1. Om du vill komprimera alla bilder i dokumentet går du till menyfliksområdet och väljer Arkiv > Komprimera bilder (eller Fil > Minska filstorleken).

  Under fliken Bild väljer du Komprimera bilder

  Om du bara vill komprimera markerade bilder håller du ned SKIFT, klickar på de bilder du vill komprimera och klickar sedan på Komprimera bilder Knappen Komprimera bilder på fliken Bildformat .

 2. Välj ett alternativ i rutan Bildkvalitet . Högsta upplösning visas först och den lägsta upplösningen visas sist.

  Tips: Om du har beskurit några bilder kan du minska filstorleken ännu mer genom att markera kryssrutan Ta bort beskurna bildområden.

 3. Klicka på Endast markerade bilder eller Alla bilder i den här filen.

  Obs!: Om du använder Arkiv-menyn för att välja alla bilder i steg 1 är de här alternativen inte tillgängliga.  Komprimeringen tillämpas på alla bilder i dokumentet.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×