Vanliga användningsområden för funktioner

Numrera rader automatiskt

Numrera rader automatiskt

Till skillnad från andra Microsoft Office-program, innehåller inte Excel någon knapp för att numrera data automatiskt. Du kan däremot lätt numrera datarader genom att dra fyllningshandtag för att fylla en kolumn med en nummerserie eller genom att använda funktionen RAD.

Tips: Om du vill använda ett mer avancerat system för automatisk numrering av data kan du importera Excel-informationen till en Access-databas om Access är installerat på datorn. I en Access-databas kan du skapa ett fält som automatiskt genererar ett unikt nummer när du lägger till en ny post i en tabell.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Vad vill du göra?

Fylla en kolumn med en nummerserie

 1. Markera den första cellen i det cellområde som du vill skapa en nummerserie i.

 2. Skriv startvärdet för serien.

 3. Skriv ett värde i nästa cell för att skapa ett mönster.

  Tips: Om du till exempel vill fylla i talserien 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare skriver du in 1 och 2 i de två första cellerna. Om du vill lägga till serien 2, 4, 6, 8 ..., skriver du 2 och 4.

 4. Markera cellerna som innehåller startvärdena.

  Obs!: I Excel 2013 och senare visas knappen Snabbanalys som standard när du markerar mer än en cell som innehåller data. Du kan ignorera knappen om du vill slutföra proceduren.

 5. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag området som du vill fylla.

  Obs!: När du drar fyllningshandtagen över varje cell visas en förhandgranskning av värdena. Om du vill ha ett annat mönster drar du fyllningshandtaget genom att hålla ned höger musknapp och sedan välja ett mönster.

  Om du vill fylla i cellerna i stigande ordning drar du musen nedåt eller åt höger. Om du vill fylla i cellerna i fallande ordning drar du musen uppåt eller åt vänster.

  Tips: Visa fyllningshandtaget om det är dolt. Mer information finns i avsnittet Visa och dölja fyllningshandtaget.

  Obs!: Numren uppdateras inte automatiskt när du lägger till, flyttar eller tar bort rader. Du kan uppdatera numreringen manuellt genom att markera två nummer som står i rätt följd och sedan dra fyllningshandtaget till slutet av det numrerade området.

Numrera rader med hjälp av funktionen RAD

 1. Skriv =RAD(A1) i den första cellen i området som du vill numrera.

  Funktionen RAD returnerar numret på den rad som du refererar till. =RAD(A1) returnerar exempelvis numret 1.

 2. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag över de celler som du vill fylla.

  Tips: Visa fyllningshandtaget om det är dolt. Mer information finns i avsnittet Visa och dölja fyllningshandtaget.

 • Numren uppdateras när du sorterar dem med dina data. Nummerföljden kan avbrytas om du lägger till, flyttar eller tar bort rader. Om det behövs kan du uppdatera numreringen manuellt genom att markera två nummer som står i rätt följd och sedan dra fyllningshandtaget till slutet av det numrerade området.

 • Om du använder funktionen RAD och du vill att numren ska infogas automatiskt när du lägger till nya rader med data, konverterar du dataområdet till en Excel-tabell. Alla rader som läggs till i slutet av tabellen numreras i följdordning. Mer information finns i Skapa eller ta bort en Excel tabell i ett kalkylblad.

Om du vill lägga till specifika löpnummer, t.ex. inköpsordernummer, kan du använda funktionen RAD tillsammans med funktionen TEXT. Om du till exempel vill starta en numrerad lista genom att använda 000-001 skriver du formeln =TEXT(RAD(A1);"000-000") i den första cellen i det område som du vill numrera och drar sedan fyllningshandtaget till slutet av området.

Visa och dölja fyllningshandtaget

Data fyllningshandtag Fyllningshandtag visas som standard, men du kan aktivera eller inaktivera det.

 1. I Excel 2010 och senare klickar du på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

  I Excel 2007 klickar du Microsoft Office Bild av Office-knappen och klickar sedan på Excel Alternativ.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera fyllningshandtaget samt dra-och-släppa celler under Redigeringsalternativ i kategorin Avancerat för att visa eller dölja fyllningshandtaget.

Obs!: Om du vill undvika att ersätta befintliga data när du drar i fyllningshandtaget bör du kontrollera att kryssrutan Varna innan celler skrivs över är markerad. Avmarkera kryssrutan om du inte vill se ett meddelande i Excel som varnar för att ifyllda celler kommer att skrivas över.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Sök- och referensfunktioner (referens)

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×