Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Vad är nytt i Access 2013? Appar är ordet för dagen. En Access-webbapp är en ny typ av databas som du skapar i Access och sedan använder och delar med andra användare som en SharePoint-app i en webbläsare. Om du vill skapa en app väljer du bara vilken typ av data som du vill följa upp (kontakter, aktiviteter, projekt och så vidare). Databasstrukturen skapas sedan automatiskt i Access, komplett med vyer så att du kan lägga till och redigera data. Eftersom alla grundläggande kommandon och kommandon för navigering är inbyggda kan du börja använda appen på en gång.

Tips:  Mer information om hur du kommer igång med att skapa en Access 2013-app eller en skrivbordsdatabas finns i Basuppgifter för en Access-app eller Basuppgifter för en Access 2013-skrivbordsdatabas.

Mer information om Microsoft Office finns i Nyheter i Office 2013.

Komma igång med appar

Skapa en app

Om du använder en SharePoint-webbplats som värd kan du skapa en snygg webbläsarbaserad databasapp. Under motorhuven arbetar SQL Server för att åstadkomma bästa möjliga prestanda och dataintegritet. Klicka på Anpassa webbapp på välkomstskärmen.

Välkomstskärmen i Access med mallsökrutan samt knapparna Anpassat webbprogram och Tom skrivbordsdatabas

Obs!:  Med Access 2013 kan du fortfarande skapa traditionella skrivbordsdatabaser från grunden. Eller testa att använda en mall för att skapa en app, en skrivbordsdatabas eller en webbdatabas av Access 2010-typ.

Tabellmallar

Med hjälp av fördefinierade tabellmallar kan du snabbt lägga till tabeller i en databasapplikation. Om du håller på att följa upp aktiviteter söker du rätt på mallen Aktiviteter och klickar på den.

Sökrutan för tabellmallar på skärmen Lägg till tabeller.

Om flertabellsindikatorn visas bredvid en mall betyder det att relaterade tabeller som används ofta kommer att läggas till automatiskt åt dig, så att du kan komma igång med en fullfjädrad relationsdatabas. Vyer skapas också automatiskt för alla tabeller som visar data från relaterade tabeller.

Mer information finns i Skapa en Access-app, Skapa en Access-app utifrån en mall och Grundläggande uppgifter för en Access-app.

Externa data

Du kan importera data från Access-skrivbordsdatabaser, Microsoft Excel-filer, ODBC-datakällor, textfiler och SharePoint-listor.


Datakällval: Access, Excel, SQL Server/ODBC-data, Text/CSV, SharePoint-lista.

Mer information finns i Importera data från en Access-databas till en Access-webbapp.

Öppna appen i en webbläsare

När du är klar med appen behöver du inte leta efter någon kompatibilitetskontroll eller publiceringsknapp. Appen är nämligen redan aktiv och det är bara att klicka på Starta app.

Knappen Starta app på fliken Start.

Användargränssnittet skapas automatiskt

Inbyggd navigering

I Access-appar slipper du krångla med att skapa vyer, menyformulär och andra element till användargränssnittet. Tabellernas namn visas i en lista längs fönstrets vänsterkant, medan vyerna för respektive tabell visas längs överkanten:

En Access-app där tabellerna visas längs vänsterkanten och vyväljaren längs överkanten.

Alla appar har en liknande navigeringsstruktur, vilket gör det lättare att lära sig och växla mellan apparna. Du kan alltid lägga till egna, anpassade vyer bredvid de automatgenererade vyerna.

Läs mer i artikeln Hitta data i en Access-app.

Åtgärdsfältet

I alla inbyggda vyer finns det ett åtgärdsfält med knappar för att lägga till, redigera, spara och ta bort objekt. Du kan lägga till fler knappar i fältet genom att köra anpassade makron som du skapar själv, och du kan också ta bort knappar som du inte vill att folk ska använda.

Åtgärdsfältet med knapparna Lägg till, Ta bort, Redigera, Spara och Avbryt.

Läs mer i artiklarna Anpassa en vy genom att skapa ett användargränssnittsmakro och Lägg till anpassade åtgärder i Åtgärdsfältet.

Enklare att ändra vyer

I Access-appar kan du placera olika kontroller där du vill ha dem utan att först behöva justera layouten. Det är bara att dra och släppa kontrollerna – de andra kontrollerna flyttar på sig och lämnar plats för de nya.

När du flyttar en kontroll i en vy justeras de andra kontrollerna automatiskt.

Bildtexter för inställning av egenskaper

I en Access-app behöver du inte söka igenom en hel egenskapssida för att hitta en viss inställning. Alla inställningar finns i stället tillgängliga via bildtexter, som är praktiskt placerade bredvid respektive avsnitt eller kontroll.

En vy i läget Redigera som visar en textrutas formateringsinställningar.

Nya kontroller för att arbeta med relaterade data

Kontrollen Relaterade objekt

Via kontrollen Relaterade objekt kan du snabbt ta fram en lista över och sammanfatta data från en relaterad tabell eller fråga. Klicka på ett objekt för att öppna en detaljvy för objektet.

En vy i en Access-app där uppgifter visas i en kontroll för relaterade objekt.

Kontrollen Komplettera automatiskt

Med kontrollen Komplettera automatiskt kan du slå upp data från en relaterad tabell. Kontrollen är som en kombinationsruta som fungerar mer som en snabbsökningsruta.

En kontroll för komplettera automatiskt som är delvis ifylld. Tre föreslagna värden visas under kontrollen.

Länkar för detaljerad information

Med länkarna för detaljerad information kan du snabbt visa uppgifter om ett relaterat objekt. Den bakomliggande logiken hanteras av Access-apparna, så att rätt data alltid visas.

Klicka på en länk för detaljerad information i en vy för att öppna en detaljvy.

Mer information finns i Hitta data genom att lägga till ett popup-formulär.

Nya distributionsalternativ

Förbättringar vad gäller behörighet

Skaffa bättre kontroll över vem som kan göra ändringar i dina appar. SharePoint finns nu med tre olika standardbehörighetsnivåer – Designer, Författare och Läsare. Det är bara designers som kan ändra vyernas och tabellernas utformning. Författare kan ändra data, men inte själva utformningen, och läsare kan förstås bara läsa befintliga data.

Paketera och distribuera appar

Du kan spara Access-appar som paketfiler och sedan lägga till dem i företagskatalogen eller på Office Store. Via Office Store kan du distribuera dina appar gratis, men du kan också ta betalt för dem och tjäna lite extrapengar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×