Relaterade ämnen
×
Formler och funktioner
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Formler och funktioner

MATCH

Tips: Prova att använda den nya funktionen XMATCHNING , en förbättrad version av PASSA som fungerar i valfri riktning och som returnerar exakta matchningar som standard, vilket gör det enklare och bekvämare att använda än föregående.

Med funktionen PASSA görs en sökning efter ett angivet objekt i ett område med celler, och sedan returneras objektets relativa position i området. Om området A1:A3 till exempel innehåller värdena 5, 25 och 38 returnerar formeln =PASSA(25,A1:A3,0) talet 2, eftersom 25 är det andra objektet i området.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tips: Du kan använda PASSA istället för någon av LETAUPP-funktionerna när du behöver positionen för ett objekt i ett område istället för själva objektet. Du kan till exempel använda funktionen PASSA när du ska ange ett värde för argumentet rad för funktionen INDEX.

Syntax

PASSA(letauppvärde; letauppvektor; [typ])

Syntaxen för funktionen PASSA har följande argument:

 • letauppvärde    Obligatoriskt. Det värde du vill matcha i letauppvektor. Om du exempelvis söker efter ett telefonnummer i en katalog kan du använda personens namn som letauppvärde, trots att telefonnumret är det värde du söker.

  Argumentet letauppvärde kan vara ett värde (tal, text eller logist värde) eller en cellreferens till tal, text eller logiskt värde.

 • letauppvektor    Obligatoriskt. Cellområdet som genomsöks.

 • typ    Valfritt. Talet -1, 0 eller 1. Argumentet typ anger hur Excel matchar letauppvärde mot värden i letauppvektor. Standardvärdet för det här argumentet är 1.

  I följande tabell beskriv hur funktionen hittar värden utifrån inställningen av argumentet typ.

Typ

Vad som händer

1 eller utelämnat

PASSA söker efter det största värde som är mindre än eller lika med letauppvärde. Värdena i argumentet letauppvektor måste placeras i stigande ordning, till exempel: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Ö, FALSKT, SANT.

0

PASSA söker efter det första värde som är exakt lika med letauppvärde. Värdena i argumentet letauppvektor kan placeras i valfri ordning.

-1

PASSA hittar det minsta värdet som är större än eller lika medlookup_value. Värdena i argumentet lookup_array måste placeras i fallande ordning, till exempel: SANT, FALSKT, Z-A, ... 2, 1, 0, -1, -2, ...och så vidare.

 • PASSA returnerar positionen för det matchade värdet inom lookup_array, inte själva värdet. EXEMPELVIS returnerar PASSA("b",{"a","b","c"},0) 2, vilket är den relativa positionen för "b" i matrisen {"a","b","c"}.

 • PASSA skiljer inte mellan versaler och gemener när textvärden matchas.

 • Om PASSA inte lyckas hitta ett matchande värde returneras felvärdet #Saknas!.

 • Om typ är 0 och letauppvärde är en textsträng, kan du använda jokertecken – frågetecken (?) och asterisk (*) – i argumentet letauppvärde. Ett frågetecken representerar ett obestämt enskilt tecken och en asterisk representerar en obestämd teckenföljd. Om du vill söka efter ett verkligt frågetecken eller en verklig asterisk anger du ett tildetecken (~) före tecknet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Produkt

Antal

Bananer

25

Apelsiner

38

Äpplen

40

Päron

41

Formel

Beskrivning

Resultat

=PASSA(39;B2:B5;1)

Eftersom det inte finns någon exakt matchning returneras positionen för nästa lägsta värde (38) i området B2:B5.

2

=PASSA(41;B2:B5;0)

Positionen för värdet 41 i området B2:B5.

4

=PASSA(40;B2:B5;-1)

Returnerar ett fel eftersom värdena i området B2:B5 inte är i fallande ordning.

#SAKNAS!

Funktionen LETARAD

Funktionen INDEX

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×