PERCENTILen. Funktionen EXK returnerar den k:te percentilen av värden i ett område, där t är intervallet 0 till 1 (exklusive värdena 0 och 1).

=PERCENTIL. EXK(matris;n)

Syntaxen för funktionen PERCENTIL.EXK har följande argument:

Argument

Beskrivning

matris

Krävs

Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

k

Obligatoriskt

Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

Meddelanden: 

  • Om matris är tom, är PERCENTIL. EXK returnerar #NUM! felvärde

  • Om k inte är numeriskt returnerar PERCENTIL. EXK returnerar #VALUE! felvärde.

  • Om k är ≤ 0 eller om k ≥ 1, PERCENTIL. EXK returnerar #NUM! felvärde.

  • Om n inte är en multipel av 1/(m + 1) kan PERCENTIL. EXK interpolerar för att bestämma värdet vid den k:te percentilen.

  • PERCENTIL.EXK interpolerar om värdet för den angivna percentilen ligger mellan två värden i matrisen. Om det inte går att interpolera för percentilen när n har angetts returneras felvärdet #Ogiltigt! i Excel.

Exempel

Exempel på PERCENTIL. EXK (Funktionen EXK)

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Funktionen PERCENTIL

Funktionen PERCENTILE.INC

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×