PERCENTILen. Funktionen EXK returnerar den k:te percentilen av värden i ett område, där t är intervallet 0 till 1 (exklusive värdena 0 och 1).

=PERCENTIL. EXK(matris;n)

Syntaxen för funktionen PERCENTIL.EXK har följande argument:

Argument

Beskrivning

matris

Krävs

Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

k

Obligatoriskt

Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

Meddelanden: 

  • Om matris är tom, är PERCENTIL. EXK returnerar #NUM! felvärde

  • Om k inte är numeriskt returnerar PERCENTIL. EXK returnerar #VALUE! felvärde.

  • Om k är ≤ 0 eller om k ≥ 1, PERCENTIL. EXK returnerar #NUM! felvärde.

  • Om n inte är en multipel av 1/(m + 1) kan PERCENTIL. EXK interpolerar för att bestämma värdet vid den k:te percentilen.

  • PERCENTIL.EXK interpolerar om värdet för den angivna percentilen ligger mellan två värden i matrisen. Om det inte går att interpolera för percentilen när n har angetts returneras felvärdet #Ogiltigt! i Excel.

Exempel

Exempel på PERCENTIL. EXK (Funktionen EXK)

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Funktionen PERCENTIL

Funktionen PERCENTILE.INC

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×