Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Presentera data i ett Gantt-schema i Excel

Med ett Gantt-schema kan du schemalägga dina projektuppgifter och följa upp framstegen.

Behöver du visa status för ett enkelt projektschema med ett Gantt-schema? Även Excel inte har någon fördefinierad Gantt-schematyp, kan du skapa en med den här kostnadsfria mallen: Gantt-mall för projektplanerare Excel

Exempel på simulerat Gantt-schema Simulerat Gantt-schema i Excel

Behöver du visa statusför ett enkelt projektschema med ett Gantt-schema? Det finns ingen fördefinierad Gantt-schematyp i Excel, men du kan simulera en genom att anpassa ett liggande stapeldiagram så att det visar start- och slutdatum för aktiviteter, så här:

Exempel på simulerat Gantt-schema

Så här skapar du ett Gantt-schema som i exemplet ovan som visar framsteg i aktiviteterna i dagar:

 1. Markera de data som du vill illustrera med diagrammet. I vårt exempel är det A1:C6

  exempeltabelldata för Gantt-schemat

  Om dina data finns i ett sammanhängande cellområde markerar du någon av cellerna i området så tar du med alla data i området.

  Om informationen inte finns i ett sammanhängande cellområde markerar du cellerna medan du håller ned KOMMANDO-tangenten.

  Tips: Om du inte vill ta med vissa rader eller kolumner med data kan du dölja dem i arbetsbladet. Läs mer om att markera data för schemat.

 2. Klicka på Infoga > Infoga liggande stapeldiagram > Liggande stapeldiagram.

  På fliken Infoga väljer du Stapeldiagram och sedan liggande stapeldiagram

 3. Härnäst ska vi formatera det staplade liggande stapeldiagrammet så att det liknar ett Gantt-schema. I diagrammet klickar du på den första dataserien (delen Start av den blå stapeln) och går sedan till fliken Formatoch väljer Figurfyllning > Ingen fyllning.

  På fliken Format, välj Fyllning och klicka sedan på Ingen fyllning

 4. Om du inte vill ha förklaringen eller diagramrubriken kan du klicka på dem och trycka på DEL.

 5. Låt oss också vända på ordningen för aktiviteterna så att vi börjar med Aktivitet1. Håll ned CTRL-tangenten och markera den lodräta axeln (Aktiviteter). Markera Formatera axel och välj Kategorier i omvänd ordning under Axelläge.

Anpassa diagrammet

Det Gantt-liknande diagram vi har skapat kan du anpassa genom att lägga till stödlinjer och etiketter, ändra staplarnas färg osv.

 • Om du vill lägga till element i diagrammet klickar du på diagramområde och väljer Lägg till Diagramelement på fliken Diagramdesign.

  På fliken Diagramdesign, väljer du Lägg till diagramelement

 • Om du vill välja en layout klickar du på Snabblayout.

  På fliken Diagramdesign väljer du Snabblayout

 • Om du vill finjustera designen kan du bläddra bland designalternativen – när du hittar ett alternativ som passar dig väljer du det.

  Välj ett diagramformat på fliken Diagramdesign.

 • Om du vill ändra färgerna i diagrammet klickar du på Ändra färger.

  På fliken Diagramdesign, väljer du Ändra färger

 • Spara det anpassade Gantt-schemat som en mall om du vill kunna återanvända det. Håll ned CTRL, klicka i diagrammet och välj Spara som mall.

  Håll ned kommandotangenten, klicka på diagrammet och välj sedan Spara som mall

Visste du detta?

Microsoft 365-prenumerationen finns premiummallar för Gantt-scheman som utformats för att hjälpa dig att följa upp projektuppgifter med visuella påminnelser och färgkodade kategorier. Om du inte har en Microsoft 365-prenumeration eller den senaste Office kan du prova den nu:

Länk till att prova eller köpa Microsoft 365

Mer information finns i

Skapa ett diagram från början till slut

Spara ett diagram som en mall

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×