Redigera och formatera en Wiki-flik i Teams

Lägg till en Wiki-flik i teamkanalen för att samarbeta snabbt och enkelt med andra. Skapa utkast till dokument, spåra anteckningar, dela idéer, redigera och chatta på ett och samma ställe.

Om du vill göra ändringar på en sida eller ett avsnitt på en Wiki-flik klickar du bara på den och börjar skriva. Du har alla vanliga formateringsalternativ, till exempel fet, kursiv och understruken text, markering, rubriker och listor.

Dina ändringar sparas automatiskt på Wiki-fliken när du är klar med redigeringen, så när du klickar ut från ett avsnitt är ditt arbete säkert och säkert.

I den här artikeln

Lägga till en sida eller ett avsnitt

Om du vill lägga till en ny sida på wiki-fliken öppnar du innehållsförteckningen och klickar på Skapa en ny sida. Du kan dra och släppa den nya sidan var du vill.

Om du vill lägga till ett nytt avsnitt på en sida hovra över en avsnittsrubrik och klicka på Lägg till ett nytt avsnitt här. Det nya avsnittet visas under det markerade avsnittet.

Ta bort en sida eller ett avsnitt

Om du vill ta bort en hel sida går du till sidrubriken i innehållsförteckningen och klickar på Fler alternativ Knappen Fler alternativ > Ta bort.

Om du vill ta bort ett avsnitt hovra över avsnittsnamnet och klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ > Ta bort.

Ändra ordning på sidor och avsnitt

Om du vill flytta en sida eller ett avsnitt på wiki-fliken går du till innehållsförteckningen. Bredvid sid- eller avsnittsrubriken klickar du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ > Flytta upp eller Flytta ned.

Samarbeta med andra på en sida

När du börjar redigera ett avsnitt är det låst så att ingen annan kan göra ändringar. Men olika personer kan redigera olika avsnitt på en sida samtidigt. Om någon annan redigerar sidan visas personens bild bredvid sidrubriken.

Om någon tar för lång tid på sig att redigera ett avsnitt kan du välja att starta det. Hovra bara över avsnittsrubriken och klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ > Framtvinga upplåsning.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×