Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I det här avsnittet beskrivs de vanligaste orsakerna till att "#N/A-fel" visas som ett resultat av funktionerna INDEXeller PASSA.
 

Obs!: Om du vill att funktionen INDEX eller PASSA ska returnera ett meningsfullt värde i stället för #N/A använder du funktionen OMFEL och kapslas sedan index- och PASSA-funktionerna i den funktionen. När du #N I/A med ditt eget värde identifieras felet bara, men det löses inte. Därför är det mycket viktigt att se till att formeln fungerarsom den ska innan du använder OMFEL.

Problem: Det finns inga matchande data

När funktionen PASSA inte hittar uppslagsvärdet i sökmatrisen returneras felet #N/A.

Om du tror att informationen finns i kalkylbladet, men att PASSA inte kan hitta dem, kan det beror på följande:

  • Cellen innehåller oväntade tecken eller dolda blanksteg.

  • Cellen kan inte formateras som rätt datatyp. Cellen kanske innehåller numeriska värden men är formaterad som Text.
     

LÖSNING:Om du vill ta bort oväntade tecken eller dolda blanksteg använder du funktionen STÄDA respektive RENSA. Kontrollera även att cellerna är formaterade som rätt datatyper.

Du har använt en matrisformel utan att trycka på Ctrl+Skift+Retur.

När du använder en matris i INDEX,PASSAeller en kombination av dessa två funktioner är det nödvändigt att trycka på Ctrl+Skift+Retur på tangentbordet. Excel formeln omsluts automatiskt med typoly klyparenteser {}. Om du försöker ange hakparenteserna själv Excel formeln som text.

Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365kan du helt enkelt ange formeln i utdatacellen och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i utdatacellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Problem: Matchningstypen och sorteringsordningen för data är inkonsekventa

När du använder PASSAbör värdet i argumentet match_type vara konsekventa och sorteringsordningen för värdena i sökmatrisen. Om syntaxen avviker från följande regler visas felet #SAKNAS!.

  • Om match_type är 1 eller inte har angetts ska värdena i lookup_array vara i stigande ordning. Till exempel -2, -1, 0, 1, 2..., A, B, C..., FALSKT, SANT.

  • Om match_type -1 ska värdena i lookup_array vara i fallande ordning.

I följande exempel är PASSA-funktionen

=PASSA(40,B2:B10,-1)

excel-matchningsfunktion

Argumentet match_type i syntaxen är inställt på -1, vilket innebär att ordningen på värdena i B2:B10 ska vara i fallande ordning för att formeln ska fungera. Värdena är däremot i stigande ordning, och därför visas felet #SAKNAS!.

LÖSNING: Ändra antingen match_type till 1 eller sortera tabellen i fallande format. Försök sedan igen.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Korrigera #SAKNAS!-fel

Använda kalkylbladsfunktionerna INDEX och PASSA med flera villkor i Excel

Funktionen INDEX

Funktionen PASSA

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Alla Excel (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×