Sammanfoga, dela eller ta bort tabellceller

Du kan ändra utseende på tabeller i din PowerPoint presentation genom att kombinera, dela upp eller ta bort tabellceller.

 • Vilken version använder du?
 • Nyare versioner
 • Office 2007

Sammanfoga tabellceller

Gör så här om du vill sammanfoga två eller flera tabellceller på samma rad eller i samma kolumn till en enda cell:

 1. Markera de celler du vill kombinera på bilden.

  Tips: Det går inte att markera flera icke angränsande celler.

 2. Klicka på Sammanfogaceller i gruppen Sammanfoga på flikenLayout under Tabellverktyg.

  Sammanfoga eller dela tabellceller

Tips: Du kan också ta bort kantlinjer i en cell om du vill sammanfoga tabellceller. Klicka på Radergummii gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg och klicka sedan på de cellkantlinjer som du vill ta bort. Tryck på Esc när du är klar.

Dela tabellceller

Så här delar du upp en tabellcell i fler celler:

 1. Klicka på den tabellcell som du vill dela.

 2. Klicka på Delaceller i gruppen Sammanfoga på fliken Layout under Tabellverktyg och gör något av följande:

  Sammanfoga eller dela tabellceller

  • Om du vill dela en cell lodrätt anger du antalet nya celler som du vill använda i rutan Antal kolumner.

  • Om du vill dela en cell vågrätt anger du antalet nya celler som du vill använda i rutan Antal rader.

  • Om du vill dela en cell både vågrätt och lodrätt anger du antalet nya kolumner i rutan Antal kolumner och anger sedan antalet nya rader som du vill använda i rutan Antal rader.

Dela upp innehållet i en tabell över två bilder

PowerPoint kan inte automatiskt dela en tabell som är för lång för att få plats på en bild, men det är en enkel process att göra det själv:

Din webbläsare har inte stöd för video.

1:21

Ta bort innehållet i en cell

 • Markera det cellinnehåll du vill ta bort och tryck på Delete.

  Obs!: När du tar bort innehållet i en cell raderas inte cellen. Om du vill ta bort cellen måste du sammanfoga tabellceller (enligt beskrivningen i ett avsnitt ovan) eller ta bort raden eller kolumnen.

Sammanfoga tabellceller

Gör så här om du vill sammanfoga två eller flera tabellceller på samma rad eller i samma kolumn till en enda cell:

 1. Markera de celler du vill kombinera på bilden.

  Tips: Det går inte att markera flera icke angränsande celler.

 2. Klicka på Sammanfogaceller i gruppen Sammanfoga på flikenLayout under Tabellverktyg.

  Sammanfoga eller dela tabellceller

Tips: Du kan också ta bort kantlinjer i en cell om du vill sammanfoga tabellceller. Klicka på Radergummii gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg och klicka sedan på de cellkantlinjer som du vill ta bort. Tryck på Esc när du är klar.

Dela tabellceller

Så här delar du upp en tabellcell i fler celler:

 1. Klicka på den tabellcell som du vill dela.

 2. Klicka på Delaceller i gruppen Sammanfoga på fliken Layout under Tabellverktyg och gör något av följande:

  Sammanfoga eller dela tabellceller

  • Om du vill dela en cell lodrätt anger du antalet nya celler som du vill använda i rutan Antal kolumner.

  • Om du vill dela en cell vågrätt anger du antalet nya celler som du vill använda i rutan Antal rader.

  • Om du vill dela en cell både vågrätt och lodrätt anger du antalet nya kolumner i rutan Antal kolumner och anger sedan antalet nya rader som du vill använda i rutan Antal rader.

Ta bort innehållet i en cell

 • Markera cellinnehållet som du vill ta bort och tryck på Delete.

  Obs!: När du tar bort innehållet i en cell raderas inte cellen. Om du vill ta bort cellen måste du sammanfoga tabellceller (enligt beskrivningen i ett avsnitt ovan) eller ta bort raden eller kolumnen.

 • Vilken version använder du?
 • Nyare versioner
 • Office för Mac 2011

Sammanfoga celler

 1. Dra pekaren över de celler som du vill sammanfoga i tabellen.

 2. Klicka på fliken Layout.

 3. Klicka på Sammanfoga celler i gruppen Sammanfoga.

  Skärmbild som visar gruppen Sammanfoga på fliken Tabellayout med alternativen Sammanfoga celler och Dela celler.

Dela celler

 1. Klicka på den cell i tabellen som du vill dela.

 2. Klicka på fliken Layout.

 3. Klicka på Dela celler i gruppen Sammanfoga.

 4. I dialogrutan Dela celler väljer du antalet kolumner och rader som du vill använda och klickar sedan på OK.

  Skärmbild som visar dialogrutan Dela celler med alternativ för att ange antalet kolumner och antal rader.

Se även

Lägga till en tabell i ett bildspel

Sammanfoga celler

 1. Dra pekaren över de celler som du vill sammanfoga i tabellen.

 2. Klicka på fliken Tabellayout.

 3. Klicka på Sammanfogaunder Celler.

  Fliken Tabellayout, gruppen Celler

Dela celler

 1. Klicka på den cell i tabellen som du vill dela.

 2. Klicka på fliken Tabellayout.

 3. Klicka på Delaunder Celler.

  Fliken Tabellayout, gruppen Celler

 4. I dialogrutan väljer du antalet kolumner och rader som du vill använda.

Sammanfoga tabellceller

Gör så här om du vill sammanfoga två eller flera tabellceller på samma rad eller i samma kolumn till en enda cell:

 1. Markera de celler du vill kombinera på bilden.

  Tips: Det går inte att markera flera icke angränsande celler.

 2. Under Tabellverktygväljer du fliken Layout och sedan Sammanfoga celler i gruppen Sammanfoga.

  Välj Sammanfoga celler i gruppen Sammanfoga på fliken Layout under Tabellverktyg.

  (Du kan också högerklicka på de markerade cellerna och välja Sammanfoga celler.)

Ta bort innehållet i en cell

 • Markera cellinnehållet som du vill ta bort och tryck sedan på Delete på tangentbordet.

  Obs!: När du tar bort innehållet i en cell raderas inte cellen. Om du vill ta bort cellen måste du sammanfoga tabellceller (enligt beskrivningen i ett avsnitt ovan) eller ta bort raden eller kolumnen.

Dela tabellceller

Så här delar du upp en tabellcell i fler celler:

 1. Markera den eller de celler i tabellen som du vill dela.

 2. Under Tabellverktygväljer du fliken Layout och sedan Dela celler i gruppen Sammanfoga.

  Välj Sammanfoga celler i gruppen Sammanfoga på fliken Layout under Tabellverktyg.

  (Du kan också högerklicka på de markerade cellerna och välja Dela celler.)

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dela en cell lodrätt anger du antalet nya celler som du vill använda i rutan Antal kolumner.

  • Om du vill dela en cell vågrätt anger du antalet nya celler som du vill använda i rutan Antal rader.

  • Om du vill dela en cell både vågrätt och lodrätt anger du antalet nya kolumner i rutan Antal kolumner och anger sedan antalet nya rader som du vill använda i rutan Antal rader.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×