Celler

Sammanfoga och separera celler

Sammanfoga och separera celler

Du kan inte dela en enskild cell, men du kan göra så att det ser ut som om en cell har delats genom att sammanfoga cellerna ovanför den.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Sammanfoga celler

 1. Markera cellerna som ska sammanfogas.

 2. Välj Centrera & dokument.

  Viktigt!: När du sammanfogar flera celler visas innehållet i endast en cell (den övre vänstra cellen för språk som läses från vänster till höger respektive den övre högra cellen för språk som läses från höger till vänster) i den sammanfogade cellen. Innehållet i de andra cellerna som du sammanfogar tas bort.

Separera celler

 1. Välj nedpilen för Sammanfoga och centrera.

 2. Markera Unmerge celler.

Viktigt!: 

 • Du kan inte dela en separerad cell. Mer information om hur du delar upp innehållet i en separerad cell över flera celler finns i Dela upp innehållet i en cell i flera angränsande kolumner.

 • När du har sammanfogat celler kan du dela upp en sammanfogad cell i separata celler igen. Om du inte kommer ihåg var du har sammanfogat celler kan du använda kommandot Sök för att snabbt identifiera sammanfogade celler.

Med sammanfogning kombinerar du två eller fler celler för att skapa en ny större cell. Det här är ett bra sätt att skapa en etikett som spänner över flera kolumner.

Här har till exempel cellerna A1, B1 och C1 sammanfogats för att skapa etiketten "Månadsförsäljning" för att beskriva informationen i raderna 2 till 7.

Sammanfoga celler över andra celler

Sammanfoga celler

Sammanfoga två eller flera celler genom att följa dessa anvisningar:

 1. Markera två eller fler intilliggande celler som du vill sammanfoga.

  Viktigt!: Se till att den data som du vill behålla finns i cellen längst upp till vänster och tänk på att alla data i de andra sammanfogade cellerna kommer att tas bort. Om du vill behålla data från andra celler kopierar du dem till en annan plats i kalkylbladet innan du sammanfogar.

 2. På fliken Start väljer du Sammanfoga och centrera
  Välj Sammanfoga och centrera på fliken Start

Tips: 

 • Om du inte kan välja Sammanfoga och centrera kontrollerar du att du inte håller på att redigera en cell och att de celler som du vill sammanfoga inte har formaterats som en Excel-tabell. I celler som har formaterats som en tabell är oftast varannan rad skuggad samt att filterpilar kan synas i kolumnrubrikerna.

 • Om du vill sammanfoga cellerna utan att centrera innehållet klickar du på pilen bredvid Centrera över kolumner och klickar på Sammanfoga i bredd eller Sammanfoga celler.

Separera celler

Om du ångrar en sammanfogning klickar du på den sammanfogade cellen och väljer sedan Separera celler i menyn Sammanfoga och centrera (se bilden ovan).

Dela upp text från en cell i flera celler

Texten från en eller fler celler kan delas upp i ännu fler celler. Det här är motsatsen till sammanfogning, där man kombinerar text från två eller fler celler i en cell.

Du kan t.ex. dela en kolumn med fullständiga namn till separata kolumner för för- och efternamn.

Innan och efter texten delades upp i olika kolumner

Följ anvisningarna nedan om du vill dela upp text i flera kolumner:

 1. Markera cellen eller kolumnen som innehåller texten du vill dela upp.

 2. Obs!: Välj hur många rader som helst, men inte mer än en kolumn. Kontrollera även att det finns tillräckligt med tomma kolumner till höger, så att inga data går förlorade. Lägg till tomma kolumner om det behövs.

 3. Klicka på Data > Text till kolumner vilket visar guiden Konvertera text till kolumner.

 4. Klicka på Avgränsade > Nästa.

 5. Markera rutan Blanksteg och avmarkera resten av rutorna. Du kan också markera både komma- och blankstegsrutorna om du vill dela upp texten så (t.ex. "Reyes, Splits" med ett komma och blanksteg mellan namnen). En förhandsgranskning av informationen visas i panelen längst ned i popup-fönstret.

  Steg 2 i guiden. Under Avgränsare väljer du hur data ska delas. Under Förhandsgranska kan du se en förhandsgranskning av data.

 6. Klicka Nästa och välj sedan format för de nya kolumnerna. Om du inte vill ha standardformatet väljer du ett format, till exempel text,och klickar sedan på den andra kolumnen med data i förhandsgranskningsfönstret och klickar på samma format igen. Upprepa för alla kolumner i förhandsgranskningsfönstret.
  Steg 3 i guiden, alternativet Text markerat

 7. Klicka på knappen Knappen Dölj dialogrutan bild till höger om rutan Mål om du vill dölja popup-fönstret.

 8. Vart som helst i arbetsboken markerar du cellerna som du vill ska innehålla dina uppdelade data. Om du till exempel delar upp ett namn i en kolumn med förnamnet och en kolumn med efternamnen markerar du passande antal celler i två intilliggande kolumner.

  Markera de celler där du vill klistra in de delade cellerna

 9. Klicka på knappen Knappen Expandera om du vill visa popup-fönstret igen och klicka sedan på knappen Slutför.

  Klicka på knappen Visa.

Med sammanfogning kombinerar du två eller fler celler för att skapa en ny större cell. Det här är ett bra sätt att skapa en etikett som spänner över flera kolumner. Här var till exempel cellerna A1, B1 och C1 sammanfogade för att skapa etiketten "Månadsförsäljning" för att beskriva information i raderna 2 till 7.

Sammanfoga celler över andra celler

Sammanfoga celler

 1. Klicka på den första cellen och tryck på Skift samtidigt som du klickar på den sista cellen i det område som du vill sammanfoga.

  Viktigt!: Kontrollera att bara en av cellerna i området innehåller data.

 2. Klicka på Start > Centrera över kolumnen.

  knappen Centrera över kolumnen i menyfliksområdet

  Om Centrera över & är nedtonad kan du kontrollera att du inte redigerar en cell eller att de celler som du vill sammanfoga inte finns i en tabell.

  Tips:  Om du vill sammanfoga celler utan att centrera informationen klickar du på den sammanfogade cellen och sedan på justeringsalternativen till vänster, centrerat eller höger bredvid Sammanfoga & Centrera.

  Om du ändrar dig kan du alltid ångra kopplingen genom att klicka på den sammanfogade cellen och klicka på Sammanfoga & Center.

Separera celler

Om du vill att cellerna ska sammanfogas omedelbart efter att de sammanfogas trycker du på Ctrl+Z. Annars gör du så här:

 • Klicka på den sammanfogade cellen och klicka på Start > Sammanfoga & Center.

  knappen Centrera över kolumnen i menyfliksområdet

  Data i den sammanfogade cellen flyttas till den vänstra cellen när cellerna delas.

  Före och efter cellerna bryts upp

Sammanfogning kombinerar två eller fler celler för att skapa en ny större cell. Det här är ett bra sätt att skapa en etikett som spänner över flera kolumner. Så här sammanfogar du celler:

 1. Dra markeringshandtaget Markeringshandtag för att markera de celler som du vill sammanfoga. Dra till exempel handtaget från cell A1 till cell C1.

 2. Tryck på Sammanfoga på din iPad.

  Bryta upp celler

  På din iPhone trycker du på ikonen Redigera Tryck för att visa menyfliksområdet , trycker på Start om det inte redan är markerat och trycker sedan på Sammanfoga & Center.

  Kommandot Koppla och centrera

Viktigt!: Endast data i cellen längst upp till vänster från ett markerat cellområde kvarstår i den sammanfogade cellen. Excel tar bort data i övriga celler i det markerade området.

Om Centrera över sammanfoga eller & inte är tillgängligt på fliken Start kontrollerar du att de celler som du vill sammanfoga inte finns i en tabell.

Om du ändrar dig kan du alltid dela de celler du sammanfogade.

 1. Välj en sammanfogad cell.

 2. På fliken Start trycker du på Sammanfoga eller sammanfoga & Centrera igen.

Om Centrera över sammanfoga eller & inte är tillgängligt på fliken Start kanske den markerade cellen inte är en sammanfogad cell.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×