Layoutsidor

Skapa nyhetsbrev med spalter

Skapa nyhetsbrev med spalter

  1. Om du vill visa hela dokumentet i kolumner väljer du Layout > kolumner.

  2. Välj det alternativ du vill använda eller Välj fler kolumner för att ange ett eget kolumn format.

Kolumner

Skapa en del av dokumentet i kolumner

  1. Markera de stycken som du vill placera i kolumner.

  2. Välj Layout > kolumneroch välj sedan de alternativ du vill använda.

Se även

Infoga en spaltbrytning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×