Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I Excel kan du skydda ditt arbete, oavsett om det handlar om att förhindra att någon öppnar en arbetsbok utan lösenord, att ge skrivskyddad åtkomst till en arbetsbok eller kanske bara att skydda ett kalkylblad så att du inte oavsiktligt tar bort några formler. I den här artikeln beskrivs de olika sätt du kan använda de vanligaste funktionerna för att skydda och sprida dina Excel-filer.

Varning!: 

 • Om du glömmer eller tappar bort lösenordet kan inte Microsoft återställa det åt dig.

 • Du bör inte anta att en arbetsbok eller ett kalkylblad är säkert bara för att du skyddar det med ett lösenord. Du bör alltid tänka efter en extra gång innan du sprider Excel-arbetsböcker som kan innehålla känslig eller personlig information som kreditkortsnummer, personnummer, anställnings-ID eller liknande.

 • Skydd på kalkylbladsnivå är inte tänkt att vara en säkerhetsfunktion. Det förhindrar bara användare från att ändra låsta celler i kalkylbladet.

Nedan visa de olika alternativ som finns tillgängliga för att skydda dina Excel-data:

 • Filnivå: Det här avser möjligheten att låsa din Excel-fil genom att ange ett lösenord så att användare inte kan öppna eller ändra den. Du har två alternativ här:

  • Filkryptering: När du väljer det här alternativet anger du ett lösenord och låser Excel-filen. Det här förhindrar att andra användare kan öppna filen. Mer information finns i Skydda en Excel-fil.

  • Ange ett lösenord för att öppna eller redigera en fil: Du anger ett lösenord för att öppna eller redigera filen. Använd det här alternativet om du behöver skrivskyddad åtkomst eller redigeringsåtkomst till olika användare. Mer information finns i Skydda en Excel-fil.

  • Markera som slutgiltig: Använd det här alternativet om du vill markera att Excel-filen är den slutgiltiga versionen och vill förhindra att användare gör ytterligare ändringar. Mer information finns i Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer.

  • Begränsa åtkomst: Om organisationen har ställt in behörigheter via IRM (Information Rights Management) kan du använda någon av de tillgängliga IRM-behörigheterna för dokumentet. Mer information finns i Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer.

  • Digital signatur: Du kan lägga till digitala signaturer för din Excel-fil. Mer information finns i Lägga till eller ta bort en digital signatur i Office-filer.

   Obs!: Om du vill lägga till en digital signatur behöver du ett giltigt certifikat från en certifikatutfärdare (CA).

 • Arbetsboksnivå: Du kan låsa arbetsbokens struktur genom att ange ett lösenord. När du låser arbetsbokens struktur förhindrar du att andra användare lägger till, flyttar, tar bort, döljer och byter namn på kalkylblad. Mer information om att skydda arbetsböcker finns i Skydda en arbetsbok.

 • Kalkylbladsnivå: Med skydd på kalkylbladsnivå kan du styra hur användare kan arbeta i kalkylblad. Du kan ange exakt vad en användare kan göra i ett blad, så att inga viktiga data i kalkylbladet påverkas. Till exempel kanske du vill att användare endast ska kunna lägga till rader och kolumner, eller bara sortera och använda Autofilter. När du har aktiverat kalkylbladsskydd kan du skydda andra element som celler, cellområden, formler och ActiveX- eller formulärkontroller. Mer information om att skydda kalkylblad finns i Skydda ett kalkylblad.

Vilken nivå av skydd ska jag använda?

 • Om du vill styra vilken åtkomstnivå användare har till en Excel-fil ska du använda skydd på filnivå. Anta att du har en veckostatusrapport för dina teammedlemmar i en Excel-fil. Du vill inte att någon utanför teamet ens ska kunna öppna filen. Du har två alternativ:

  • Om du inte vill att andra ska kunna öppna filen: Du kan kryptera Excel-filen, och det här är den vanligaste metoden. Det innebär i princip att du den med ett lösenord och att ingen förutom du kan öppna den.

  • Om du vill aktivera skrivskyddad åtkomst eller redigeringsåtkomst till olika användare: Du kanske vill att cheferna i ditt team ska kunna veckostatusrapporten, men att teammedlemmar endast ska ha läsbehörighet. Du kan skydda Excel-filen genom att ange två lösenord: ett för att öppna den och ett annat för att göra ändringar. Du kan sedan dela ut lösenorden till teamet beroende på vilken åtkomstnivå de ska ha.

 • Om du vill styra hur användare ska kunna arbeta med kalkylblad i arbetsbokens struktur använder du skydd på arbetsboksnivå. Anta att arbetsboken för din statusrapport har flera kalkylblad och att varje kalkylblad är döpt efter en teammedlem. Du vill se till att varje teammedlem kan lägga till data på sitt eget kalkylblad men inte kunna ändra andra kalkylblad i arbetsboken, oavsett om det gäller att lägga till ett nytt kalkylblad eller att flytta omkring kalkylbladen i arbetsboken.

 • Om du vill styra hur användare ska arbeta i ett enskilt kalkylblad använder du skydd på kalkylbladsnivå. Anta att varje kalkylblad i arbetsboken med statusrapporten innehåller data som är gemensamma för alla kalkylblad, som rubrikrader eller en viss rapportlayout, och att du inte vill att någon ska ändra den här informationen. Genom att skydda kalkylbladet kan du ange att användarna bara kan utföra vissa funktioner. Du kan till exempel ge användarna möjlighet att ange data, men att de inte kan ta bort rader eller kolumner, eller att de bara kan infoga hyperlänkar och sortera data.

Du kan använda en eller flera skyddsnivåer för dina Excel-data beroende på organisationens behov. Du kan välja att använda alla tillgängliga alternativ eller en kombination av alternativ – det är helt upp till den säkerhetsnivå du vill ha för dina Excel-data. Du kan till exempel välja att kryptera en delad Excel-fil och aktivera arbetsboks- och kalkylbladsskydd, men bara använda kalkylbladsskydd i en personlig arbetsbok, bara så att du inte tar bort några formler av misstag.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Skydda en Excel-fil

Skydda en arbetsbok

Skydda ett kalkylblad

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×