Relaterade ämnen
×
Byta till Word för webben från Dokument
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Byta till Word för webben från Dokument

Coola tips

Översätt text

 • Översätta hela dokumentet

  1. Välj Granska > Översätt > Översätt dokument.

  2. Välj det språk som du vill översätta till.

  3. Välj Översätt.

 • Översätta markerad text

  1. Markera den text du vill översätta i dokumentet.

  2. Välj Granska > Översätt > Översätt markering.

  3. Välj språk för att se översättningen.

  4. Välj Infoga. Den översatta texten ersätter den text du ursprungligen markerade.

Knappen Översätt – Word för webben

Upptäck idéer

Använd idéer för att utveckla din egen stil och finjustera nyanserna din grammatik.

 1. Markera en del av texten.

 2. Välj Start > Idéer.

Idéer i Word för webben

Diktera dokumentet

Vill du inte skriva? Diktera ord i ett dokument i stället.

 1. Välj Start > Diktera.

 2. Börja prata. När du pratar visas texten på skärmen. Infoga skiljetecken genom att säga namnet på det skiljetecken som du vill lägga till.

 3. Välj diktera för att stoppa dikteringen.

Idéer i Word för webben

Infoga en innehålls förteckning

Skapa en innehålls förteckning baserat på dokument rubrikerna.

 1. Välj referenser > innehålls förteckningoch välj sedan önskad innehålls förteckning.

 2. Om du behöver göra ändringar i dokumentet som påverkar innehålls förteckningen:

  1. Markera innehålls förteckningen.

  2. Välj referenser > innehålls förteckningoch välj sedan Uppdatera tabell.

Innehålls förteckning – Word för webben

Kontrol lera åtkomst

Kör tillgänglighets kontroll för att identifiera och åtgärda vanliga tillgänglighets problem i dokumentet så att andra kan läsa och redigera dem.

 1. Välj Granska > Kontrollera tillgänglighet.

 2. Välj det du vill åtgärda från fönstret.

 3. Granska Fel, Varningar och Tips i fönstret Funktionskontroll.

 4. Välj ett tillgänglighets problem för att markera motsvarande del i dokumentet och åtgärda det sedan.

Kontrol lera tillgänglighet i Word för webben

Kontrol lera hjälpmedels i Word för webben

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×