Innehållsförteckning
×
Byta till Word för webben från Dokument
Byta till Word för webben från Dokument

Lägga till och formatera

Lägga till och formatera text

 1. Placera markören var du vill i dokumentet och skriv texten.

 2. Välj ett alternativ på fliken Start.

  • Teckensnitt -teckensnitt, tecken storlek, fet, kursiv, understruken, färg överstrykning och färg

  • Stycke – punktlista, numrerad lista, justering, rad- och styckeavstånd

  • Formatmallar – rubriker, titlar, undertexter

Formatera text i Word Online

Infoga en bild

 1. Välj Infoga > Bild.

 2. Välj den här enheten eller Bing.

  • Den här enheten – Välj den här enheten, gå till den bild du vill använda och välj Öppna.

  • Bing -Välj bildersom är online, Välj en aktie bild eller Sök efter den du vill använda och välj Infoga.

Infoga bild i Word Online

Infoga en tabell

 • Välj infoga > tabelloch välj sedan den tabell storlek du vill använda.

Infoga tabeller i Word för webben

Lägga till en länk

 1. Markera en del av texten.

 2. Välj Infoga > Länk.

 3. Skriv den text du vill visa i visnings text.

 4. Skriv in webbadressen under Adress.

 5. Välj Infoga.

Infoga en hyperlänk

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×