Spara en presentation som en filmfil eller MP4-fil

Om du vill köra presentationen på datorer där PowerPoint installerats kan du spara presentationen som en videofil.

MOV-filer kan spelas upp i alla program som stöder QuickTime-filmer. MP4-formatet är en internationell standard med brett stöd, särskilt på maskinvaruenheter.

PowerPoint 2016 för Mac stöder inte att spara i videoformat. Andra versioner av PowerPoint för macOS (2011, 2019 och Microsoft 365 ) stöder den här funktionen.

Spara i ett videoformat

 1. Välj Arkiv > Exportera.

  På Arkiv-menyn väljer du Exportera

  (Använd inte Spara som eftersomdet inte finns videoalternativ.)

 2. Öppna listan Filformat och välj det videoformat du vill använda(MP4 eller MOV).

  Office 365-prenumeranter kan exportera en presentation till video som en MP4- eller MOV-fil

  Om alternativen MP4 och MOV inte finns i din version av PowerPoint finns mer information i Krav nedan.

 3. Välj den videokvalitet du vill använda: Presentationskvalitet,Internetkvaliteteller Låg kvalitet. Ju högre videokvaliteten, desto större filstorlek.

 4. Om du har spelat in tidsinställningar och vill använda dem i videon du skapar från presentationen behöver du kontrollera att rutan bredvid Använd inspelade tidsinställningar och berättarröst är markerad. Du kan också välja att ange hur lång tid varje bild ska uppta av videon om du inte har någon tidsinställning.

 5. När du har gjort dina val väljer du Exportera.

Obs!: När du exporterar presentationen som en video spelas ljud som har spelats in i bildspelet upp, men andra inbäddade mediefiler spelas inte upp.

När du har sparat presentationen som en video kan du dela den på samma sätt som andra videor med hjälp av program eller enheter som kan öppna och spela upp videor.

Krav för att spara i ett videoformat

Uppgift, checklista, planeringssymbol

Gäller för:
PowerPoint för Microsoft 365 för Mac
version 15.23 och senare.   Från och med version 16.19 ingår inspelade berättarröst i exporterade videofiler.
 Licens:Microsoft 365-prenumeration
Hitta din Office-version  

Gäller för:
PowerPoint 2019 för Mac
version 16.19 och senare.  
  Hitta din Office-version

När du sparar filen kan välja du att lägga till ett ljudspår, eftertexter och andra uppspelningsalternativ.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som film.

 2. Om du vill lägga till exempelvis eftertexter eller bakgrundsljudspår klickar du på Filmalternativ och gör sedan något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till bakgrundsljudspår

Klicka på Filminställningar, gå till Medieinställningar, popup-menyn Bakgrundsljudspår och klicka på Välj ljudspår.

Obs!: Om du inte kan välja en ljudfil som spelas upp på datorn klickar du på Alla filer på popup-menyn Aktivera.

Leta reda på det ljudspår som du vill använda och dubbelklicka på det.

Lägga till eftertexter

Klicka på fliken Tack till och skriv den information som vill ska visas i eftertexterna, t.ex. vem som skapade filmen eller upphovsrättslig information.

Obs!: Tack till läggs inte till i slutet av filmen utan läggs istället till i filegenskaperna. Om du vill visa filegenskaperna markerar du filen i Finder, klickar på Fil och sedan på Visa information.

Ändra skärmstorleken

Klicka på Filminställningar och välj filmformat under Storlek och kvalitet.

Spela upp filmen kontinuerligt

Klicka på Filminställningar, gå till Medieinställningar och markera kryssrutan Slinga.

Begränsningar i presentationer som sparas som filmer

Meddelanden: 

 • När en presentation spelas upp som en film visas varje bild under lika lång tid såvida du inte anger individuella tider eller spelar in bildspelet för att ange tider för hela presentationen. Mer information om inställningen tidsinställning för bildspel finns i Repetera och ange bildtajmning.

 • Flera övergångseffekter spelas upp annorlunda i en fil jämfört med i en presentation. Animeringseffekter spelas inte upp i en fil alls.

 • I PowerPoint för Mac 2011 sparas inte berättarrösten när du sparar en presentation som en film.

Se även

Animera text och objekt

Lägga till, redigera och ta bort övergångar

Spela in ett bildspel

Repetera och ange bildtajmning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×