VÄXLA (Funktionen VÄXLA)

Funktionen VÄXLA utvärderar ett värde (som kallas för uttryck) mot en lista med värden och returnerar resultatet som motsvarar det första matchande värdet. Om det inte finns någon matchning kan ett valfritt standardvärde returneras.

Obs!: Den här funktionen är tillgänglig i Windows eller Mac om du har Office 2019, eller om du har en Microsoft 365-prenumeration. Om du ärMicrosoft 365-prenumerant bör du kontrol lera att du har den senaste versionen av Office.

Syntax

VÄXLA(uttryck; värde1; resultat1; [standard eller värde2; resultat2];...[standard eller värde3; resultat3])

Argument

Beskrivning

uttryck
kunna

Uttryck är det värde (till exempel ett tal, ett datum eller viss text) som ska jämföras mot värde1...värde126.

värde1...värde126

VärdeN är ett värde som jämförs mot uttryck.

resultat1...resultat126

ResultatN är värdet som returneras om motsvarande värdeN-argument matchar uttrycket. ResultatN måste anges för varje motsvarande värdeN-argument.

standard
skriver

Standardvärdet är värdet som returneras om inga matchningar hittas i värdeN-uttrycken. Standardargumentet identifieras genom att det inte har något motsvarande resultatN-uttryck (se exempel). Standardvärdet måste vara det sista argumentet i funktionen.

Eftersom funktionerna är begränsade till 254 argument kan du använda upp till 126 par med värde- och resultatargument.

Översikt

I sin enklaste form anger VÄXLA-funktionen:

  • =VÄXLA(Värde att växla, Värde att matcha1...[2-126], Värde att returnera om det finns en matchning1...[2-126], Värde att returnera om det inte finns någon matchning)

Där du kan utvärdera upp till 126 matchande värden och resultat.

Se följande formel:

Argument för funktionen VÄXLA på detaljnivå
  1. Värde att växla? I det här fallet är VECKODAG(A2) lika med 2.

  2. Vilket värde vill du matcha? I det här fallet är det 1, 2 och 3.

  3. Vad vill du returnera för resultat om det finns en matchning? I det här fallet skulle det vara söndag för 1, måndag för 2 och tisdag 3.

  4. Standardvärde att returnera om ingen matchning hittas. I det här fallet är det texten ”Ingen motsvarighet”.

    Obs!: Om det inte finns några matchande värden, och inget standardargument anges, returnerar funktionen VÄXLA felet #SAKNAS!.

Exempel

Du kan kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-arbetsblad för att se funktionen VÄXLA i aktion. Om formlerna inte visar resultat kan du markera dem och sedan trycka på F2 > RETUR. Om du behöver kan du justera kolumnbredden och se alla data.

Exempel

Värde

Formel

Resultat

2

=VÄXLA(VECKODAG(A2);1;"söndag";2;"måndag";3;"tisdag";"Ingen motsvarighet")

Eftersom A2=2 och måndag är resultatargumentet som motsvarar värdet 2, returnerar VÄXLA måndag

99

=VÄXLA(A3;1;"söndag";2;"måndag";3;"tisdag")

Eftersom det inte finns någon motsvarighet och inget annat argument, returnerar VÄXLA #Saknas!

99

=VÄXLA(A4;1;"söndag";2;"måndag";3;"tisdag")

Ingen motsvarighet

2

=VÄXLA(A5;1;"söndag";7;"lördag","veckodag")

veckodag

3

=VÄXLA(A6;1;"söndag";2;"måndag";3;"tisdag")

Tisdag

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Funktionen LETARAD

Funktionen VÄLJ

Funktionen OM

Funktionen IFS

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Logiska funktioner (referens)

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×