Relaterade ämnen
×
Hantera data med frågor
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Hantera data med frågor

Fråga orelaterade datakällor

Din webbläsare har inte stöd för video.

Prova själv!

Ibland behöver du skapa en fråga för att hämta information från datakällor som inte har en direkt (1:1 eller 1:N) relation.

Använd mellanliggande tabeller för att koppla samman datakällor i frågor

När du kör frågan använder Access relationerna du skapat mellan tabellerna och härleder och skapar kopplingar mellan andra datakällor. Om relationen du behöver för en fråga inte finns, ansluter du tabellerna som en del av frågan.

Anta att du vill veta hur många order du mottagit för produkter från olika leverantörer. Din tabell Leverantörer är inte kopplad till tabellen Inköpsorderinformation, som innehåller produkt-ID och kvantitetsinformation. Tabellen Inköpsorder är dock kopplad till tabellen Inköpsorderinformation.

Flera tabelldatakällor, med eller utan fördefinierade relationer.

Tips: Om du kan komma att behöva denna relation även för annat än den fråga du skapar är det bästa att skapa en mellanliggande relation för senare användning. Mer information om hur du gör finns i Skapa många-till-många-relationer.

Om du inte vill skapa den mellanliggande tabellen i din databas, använder du tabellen Inköpsorder som den mellanliggande tabellen i frågan. Lägg till tabellen Leverantörer till vänster om tabellen Inköpsorder och skapa en koppling.

Använda en tabell för att indirekt koppla samman två andra tabeller

Tabellen Inköpsorder kopplar samman de två tabellerna Leverantörer och Inköpsorderinformation. Koppla samman tabellerna med fält (som ID i tabellen Leverantörer och Leverantörs-ID i tabellen Inköpsorder) som uppfyller dessa villkor:

 • De två fälten har matchande eller kompatibla datatyper. Du kan exempelvis inte ansluta ett textfält till ett numeriskt fält.

 • Fälten identifierar matchande, unika poster i varje tabell. Du skulle exempelvis inte koppla ihop två fält med efternamn eftersom efternamn inte är unika.

 • Fälten säkerställer att rätt poster visas. Om du exempelvis kopplar Leverantörs-ID till Inköps-ID, kan du få en del matchningar om dessa ID liknar varandra. Men resultaten kommer inte att vara användbara eftersom Leverantörs-ID inte har något med Inköps-ID att göra. Ett bättre val är att ansluta ID från tabellen Leverantörer till Leverantörs-ID i tabellen Inköpsorder – de poster som visas kommer att vara användbara eftersom båda fälten identifierar leverantören.

Steg

Oavsett om du har en mellanliggande tabell i databasen eller bara planerar att använda en i din fråga, följer du dessa steg:

 1. Lägg till den mellanliggande tabellen till din fråga mellan de två tabellerna som inte har någon relation till varandra.

 2. Skapa alla kopplingar som krävs med den mellanliggande tabellen

  Kopplingar kan använda alla lämpliga kopplingstyper, men måste kopplas samman med fält som uppfyller de villkor som beskrevs tidigare i denna modul.

  Skapa de kopplingar som krävs med den mellanliggande tabellen
 3. Slutföra frågan.

  Följ de normala stegen för att skapa en fråga: lägg till utdatafält, lägg till eventuella villkor och kör eller spara frågan. Information om hur du gör finns i Skapa grundläggande frågor.

  Obs!: Du behöver inte ta med den mellanliggande tabellen i dina resultat. Den behöver bara vara en del av frågans datakällor, så att Access kan ansluta till dessa data.

Vill du veta mer?

Skapa grundläggande frågor

Skapa frågor genom att koppla fler än en datakälla

Skapa frågor med yttre kopplingar

Excel-utbildning

Outlook-utbildning

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×