Relaterade ämnen
×
Introduktion till innehållsförteckningar (Innehåll)
Introduktion till innehållsförteckningar (Innehåll)

Introduktion till innehållsförteckningar

Din webbläsare har inte stöd för video.

Det här videoklippet handlar om automatiska innehållsförteckningar. Först går du igenom ditt dokument och läggar till rubriker med rubrikformat på alla ställen som du vill ta med i innehållsförteckningen. Sedan lägger du till en automatisk innehållsförteckning och uppdaterar den automatiskt när du ändrar någonting.

Skapa en innehållsförteckning

  1. Börja med att tillämpa rubrikformat – till exempel Rubrik 1 och Rubrik 2 – på den text som du vill ska ingå i innehållsförteckningen. Markera texten, klicka på START och dra sedan pekaren över de olika rubrikerna i formatgalleriet. Om du håller pekaren över ett format ändras texten så att du kan se hur dokumentet kommer att se ut. Klicka på det format som du vill använda.

  2. Klicka på den plats där du vill infoga innehållsförteckningen – vanligtvis någonstans i början av dokumentet.

  3. Klicka på REFERENSER > Innehållsförteckning och välj sedan en Automatisk innehållsförteckning i galleriet för formatmallar.

Uppdatera en innehållsförteckning

  • Om du vill uppdatera en innehållsförteckning som skapats automatiskt utifrån dokumentets rubrikformat klickar du på REFERENSER > Uppdatera tabell. Om du vill uppdatera sidnumren eller texten kan du välja mellan alternativen Uppdatera endast sidnummer och Uppdatera hela tabellen.

Formatera texten

Om du vill ändra formateringen för texten i innehållsförteckningen ändrar du formatet för respektive nivå i innehållsförteckningen.

  1. Klicka på REFERENSER > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  2. Klicka på Ändra i dialogrutan Innehållsförteckning. Om knappen Ändra är nedtonad ändrar du Format till Från mall.

  3. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format. Klicka sedan på Ändra .

  4. Gör önskade formatändringar i dialogrutan Ändra format och klicka på OK.

  5. Upprepa steg 3 och 4 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

Anpassningarna sparas i Word och tillämpas varje gång som du uppdaterar innehållsförteckningen (REFERENSER > Uppdatera tabell).

Vill du veta mer?

Skapa en innehållsförteckning

Formatera eller anpassa en innehållsförteckning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×