Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du skapar en pivottabell som visar värdebelopp visas delsummor och totalsummor automatiskt, men du kan också visa eller dölja dem.

Totalsummor och delsummor för pivottabell

Visa eller dölja delsummor

 1. Klicka någonstans i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas.

  PivotTable_Tools

 2. Klicka på Design > Delsummor.

  PivotTable_Subtotals

 3. Välj det alternativ du vill ha:

  • Visa inte delsummor

  • Visa alla delsummor längst ned i gruppen

  • Visa alla delsummor överst i gruppen

   Tips: 

   • Så här tar du med filtrerade objekt i totalsumman:

    • Klicka på Inkludera filtrerade objekt i summor.

    • Klicka på det här alternativet igen för att stänga av funktionen.

   • Du hittar ytterligare alternativ för summor och filtrerade objekt genom att följa de här stegen:

    • Gå till dialogrutan Pivottabellalternativ .

    • Välj fliken Summor & Filter.

    • Klicka på Analysera och sedan på Alternativ.

Visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka var som helst i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas på menyfliken.

  Verktyg för pivottabell

 2. Klicka på Design > totalsummor.

PivotTable_GrandTotals

3. Välj det alternativ du vill använda:

 • Av för rader och kolumner

 • På för rader och kolumner

 • Endast på för rader

 • Endast för kolumner

Tips: Om du inte vill visa totalsummor för rader eller kolumner avmarkerar du rutorna Visa totalsummor för rader eller Visa totalsummor för kolumner på fliken Summor & Filter i dialogrutan Pivottabellalternativ (Analysera> Alternativ).

När du skapar en pivottabell som visar värdebelopp visas delsummor och totalsummor automatiskt, men du kan också visa eller dölja dem.

Exempel på pivottabell som visar delsummor och summor

Tips: Total radsumma visas endast om dina data bara består av en kolumn, eftersom en totalsumma för en grupp av kolumner ofta inte stämmer (till exempel om en kolumn innehåller kvantiteter och en annan kolumn innehåller priser). Om du vill visa en totalsumma av data från flera kolumner kan du skapa en beräknad kolumn i dina källdata och visa kolumnen i din pivottabell.

Visa eller dölja delsummor

Så här visar eller döljer du delsummor:

 1. Klicka någonstans i pivottabellen så att flikarna Analysera för pivottabell och Design visas.

  Flikarna Analysera för pivottabell och Design

 2. Klicka på Design > Delsummor.

  Välj Delsummor eller Summor på fliken Design

 3. Välj det alternativ du vill ha:

  • Visa inte delsummor

  • Visa alla delsummor i gruppens nederkant

  • Visa alla delsummor i gruppens överkant

   Tips: Du kan ta med filtrerade element i totalsumman genom att klicka på Inkludera filtrerade element i summor. Klicka på det här alternativet igen för att stänga av funktionen.

Visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka någonstans i pivottabellen så att flikarna Analysera för pivottabell och Design visas.

  Flikarna Analysera för pivottabell och Design

 2. Klicka på Design > Totalsumma.

  Välj Delsummor eller Summor på fliken Design

 3. Välj det alternativ du vill ha:

  • Av för rader och kolumner

  • På för rader och kolumner

  • På endast för rader

  • På endast för kolumner

Pivottabellen på iPad lanseras gradvis för kunder som kör Excel på iPad version 2.80.1203.0 och senare. 

När du skapar en pivottabell som visar värdebelopp visas delsummor och totalsummor automatiskt, men du kan också visa eller dölja dem. 

Totalsummor som visas i en pivottabell.

Tips: Total radsumma visas endast om dina data bara består av en kolumn, eftersom en totalsumma för en grupp av kolumner ofta inte stämmer (till exempel om en kolumn innehåller kvantiteter och en annan kolumn innehåller priser). Om du vill visa en totalsumma av data från flera kolumner kan du skapa en beräknad kolumn i dina källdata och visa kolumnen i din pivottabell.

Visa eller dölja delsummor

 1. Tryck var som helst i pivottabellen för att visa fliken Pivottabell i menyfliksområdet.

Knappen Layout i menyfliksområdet.

2. Tryck på Layoutalternativ.

Listrutan Pivottabelllayout på iPad.

3. Tryck på Delsummor och välj önskat alternativ: 

 • Visa inte delsummor 

 • Visa alla delsummor i gruppens nederkant 

 • Visa alla delsummor i gruppens överkant 

Visa eller dölja totalsummor

 1. Tryck var som helst i pivottabellen för att visa fliken Pivottabell i menyfliksområdet.

Knappen Layout i menyfliksområdet.

2. Tryck på Layoutalternativ.

Listrutan Pivottabelllayout på iPad.

3. Tryck på Totalsummor och välj önskat alternativ: 

 • Rader

 • Kolumner

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Skapa en pivottabell för att analysera externa data

Skapa en pivottabell för att analysera data i flera tabeller

Filtrera data i en pivottabell

Beräkna ett procenttal för delsummor i en pivottabell

Summera värden i en pivottabell

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×