Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du aktiverar ett tillägg läggs anpassade kommandon och nya funktioner till i Microsoft 365-program som hjälper dig att öka produktiviteten. Eftersom tillägg kan användas av angripare för att skada din dator kan du använda säkerhetsinställningar för tillägg för att skydda dig själv.

Obs!: Den här artikeln gäller endast Microsoft 365-program som körs på Windows.

Visa installerade tillägg

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Tillägg.

 2. Markera respektive tillägg så visas tilläggets namn, utgivaren, kompatibilitet, tilläggets lagringsplats på datorn, samt en beskrivning av tilläggets funktioner.

Visa delen Tillägg i Säkerhetscenter

Klicka på en rubrik nedan för mer information.  

 • Aktiva programtillägg     Tillägg som är registrerade och som körs på ditt Microsoft 365-program.

 • Inaktiva programtillägg     De finns på datorn men är inte inlästa för tillfället. XML-scheman är till exempel aktiva när dokumentet som refererar till dem är öppet. Ett annat exempel är COM-tillägget: om ett COM-tillägg har valts är tillägget aktivt. Om kryssrutan är avmarkerad är tillägget inaktivt.

 • Dokumentrelaterade tillägg     Mallfiler som öppna dokument hänvisar till.

 • Avstängda programtillägg    Dessa tillägg inaktiveras automatiskt eftersom de orsakar att Microsoft 365-program kraschar.

 • Tillägg     Tilläggets namn.

 • Utgivare     Den programvaruutvecklare eller det företag som har skapat tillägget.

 • Kompatibilitet     Läs om eventuella kompatibilitetsproblem.

 • Plats     Den här sökvägen anger var på datorn tillägget har installerats.

 • Beskrivning Den här texten beskriver hur tillägget fungerar.

Obs!: Det finns ett tilläggsalternativ för Microsoft Outlook i Säkerhetscenter, Använd inställningarna för makrosäkerhet för installerade tillägg. Det finns inga säkerhetsinställningar för tillägg för InfoPath.

Gör så här om du vill inaktivera eller ta bort ett tillägg:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Tillägg

 2. Mot nederdelen av fönstret, där det står Hantera, klickar du på knappen

 3. I dialogrutan väljer du de tillägg du vill inaktivera eller ta bort

  Använd dialogrutan Hantera COM-tillägg och inaktivera eller ta bort oönskade tillägg
 4. Inaktivera tillägget genom att avmarkera kryssrutan framför namnet. Avinstallera tillägget genom att markera det och klicka på Ta bort

 5. Klicka på OK för att spara ändringarna och gå tillbaka till dokumentet

Du kan visa och ändra inställningarna för tillägg i Säkerhetscenter, vilket beskrivs i följande avsnitt. Om säkerhetsinställningarna för tilläggen har angetts av ditt företag kanske du inte kan ändra alla alternativ.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetstjänster > Inställningar för Säkerhetscenter > Tillägg.

 3. Markera eller avmarkera önskade rutor.

Delen Tillägg i Säkerhetscenter

 • Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare     Markerad den här rutan om du vill att Säkerhetscenter ska kontrollera att tillägget kommer från en betrodd utgivare. Om utgivarens signatur inte är betrodd läser Microsoft 365-programmet inte in tillägget och säkerhetsfältet visar ett meddelande om att tillägget har inaktiverats.

 • Inaktivera meddelande om osignerade tillägg (koden är fortsatt inaktiverad)     När du markerar rutan Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare blir det här alternativet tillgängligt. Tillägg som är signerade av en betrodd utgivare aktiveras, men osignerade tillägg inaktiveras.

 • Inaktivera alla programtillägg (kan försämra funktionaliteten)     Markera den här rutan om inga tillägg ska vara betrodda. Alla tillägg inaktiveras utan meddelande, och de övriga rutorna för tillägg blir otillgängliga.

Obs!: Den här inställningen börjar gälla när du avslutar och startar om Microsoft 365-programmet.

Om du arbetar med tillägg kanske du behöver veta mer om digitala signaturer och certifikat, som autentiserar ett tillägg, och om betrodda utgivare, alltså de programvaruutvecklare som ofta skapar tillägg.

Följ anvisningarna nedan när du hanterar och installerar tillägg.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Tillägg.

 2. Välj en typ av tillägg.

 3. Klicka på OK.

 4. Välj vilka tillägg du vill lägga till, ta bort, läsa in eller överföra. Du kan också bläddra och leta upp tillägg som du vill installera.

Om du prenumererar på ett tillägg via Microsoft 365 Store som du inte vill fortsätta med kan du avbryta prenumerationen

 1. Öppna Microsoft 365-programmet och gå till fliken Infoga i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Mina tillägg i gruppen Tillägg

  På fliken Infoga i menyfliksområdet hittar du gruppen Tillägg där du kan hantera Excel-tillägg
 3. Välj Hantera mina tillägg

  I dialogrutan Office-tillägg visas de tillägg du har installerat. Klicka på Hantera mina tillägg för att hantera dem.
 4. Klicka på det program du vill avbryta och sedan på Hantera prenumeration under Åtgärd.

 5. I avsnittet Betalning och fakturering väljer du Avbryt prenumeration.

 6. Klicka på OK och sedan på Fortsätt.

När du är klar visas meddelandet "Du har avbrutit programprenumerationen" i kommentarsfältet i programlistan.

Vissa tillägg kanske inte är kompatibla med IT-avdelningens principer. Om så är fallet med tillägg som nyligen installerats i Ditt Microsoft 365-program inaktiverar Data Execution Prevention (DEP) tillägget och programmet kan krascha.

Mer om DEP

Snabbreferens

Göra länkade anteckningar

Om du vill ha hjälp med att länka anteckningar i OneNote till ett Word eller PowerPoint dokument läser du Skapa länkade anteckningar.

Excel Windows tillägg

Om du vill ha hjälp med specifikaExcel tillägg, till exempel Problemlösaren eller Inquire, kan du läsa Hjälp för Excel för Windows-tillägg.

Om du vill ha mer hjälp med Excel tillägg med hjälp av dialogrutan COM-tillägg läser du Lägga till eller ta bort tillägg i Excel.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×