När versionshantering är aktiverad i listan eller biblioteket kan du lagra, spåra och återställa objekt i en lista och filer i ett bibliotek när de ändras. Bibliotek kan spåra både huvudversioner, till exempel de där ett nytt avsnitt har lagts till i ett dokument och delversioner, till exempel de där ett stavfel korrigerades. Listor kan bara spåra huvudversioner. Mer information om versionshantering finns i Hur fungerar versionshantering i SharePoint lista eller bibliotek.

Obs!: Versionshantering är på som standard i SharePoint och inaktiverat som standard i SharePoint-listor. Mer information om hur du konfigurerar versionshantering finns i Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek.

Visa versionshistorik i SharePoint i Microsoft 365 eller SharePoint Server 2019 eller 2021

 1. Öppna listan eller biblioteket från Snabbstartfältet.

  Om du inte ser namnet på listan eller biblioteket klickar du först på Webbplatsinnehåll eller Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Högerklicka i utrymmet mellan objektets eller dokumentets namn och datumet och välj Versionshistorik på menyn. Du kan behöva rulla på menyn för att se Versionshistorik.

  Om du inte ser Versionshistorik klickar du på ellipsen (...) i dialogrutan och klickar sedan på Versionshistorik.

  Du ser en lista med versioner av filen.

  Dialogruta för versionshistorik med tre versioner.
 3. I dialogrutan Versionshistorik hovrar du bredvid den version som du vill visa och klickar på nedpilen till höger för att visa en lista med alternativ.

  Alternativ för versionshistorik (visa, återställ, ta bort)

  Klicka på Visa.

  Obs!: För alla dokumentversioner utom den senaste visas Visa,Återställ och Ta bort. För den senaste versionen visas bara Visa och Återställ.

 4. Dialogrutan Versionshistorik öppnas med olika åtgärder som du kan välja.

  Vilka åtgärder som är tillgängliga varierar beroende på version och med attribut som konfigureras av administratören eller ägaren.

  Alternativen ändras beroende på om du valde den senaste filen eller en tidigare version.

  I versionshistorikfönstret för den senaste versionen av filen finns åtgärder för att hantera, meddela, checka ut eller skapa ett arbetsflöde.

  SharePoint 2016 Versionshistorik

  I vyn med versionshistoriken för en tidigare version av en fil visas alternativet att återställa eller ta bort den versionen.

  SharePoint 2016-historik som visar föregående version

Visa versionshistorik i SharePoint Server 2016, 2013 eller 2010

 1. Navigera till listan eller biblioteket som innehåller objektet eller filen som du vill utforska.

 2. Hovra över objektet eller filen som du vill visa historiken för, klicka på pilen som visas och välj Versionshistorik i listrutan.

  Listrutan för en SharePoint fil. Versionshistorik har valts.

  Dialogrutan Versionshistorik öppnas.

  Obs!: Om du inte ser kommandot Versionshistorik kanske listan eller biblioteket inte spårar versioner. Mer information finns i administratören eller ägaren av webbplatsen.

  Versionshistorik med huvud- och delversioner samt kommentarer

Bildtext 1

Den senaste delversionen

Bild av knapp

En kommentar som lämnats av den sista personen som checkade in filen.

Bildtext 3

Den första versionen av filen. Den första versionen numreras alltid 1.0.

Visa versionshistorik i ett Microsoft Office dokument

Om du arbetar med ett Microsoft Office-dokument, till exempel en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil, kan du visa versionshistoriken från appvyn i stället för att gå tillbaka till listan eller biblioteket för att visa historiken.

Följande exempel kommer från Backstage-vyn i en Microsoft PowerPoint fil. Där visas både en huvudversion och delversion.

Versionshistorik i Backstage-vyn i PowerPoint

Nästa exempel är från en Microsoft Word fil. Endast huvudversioner visas i den här versionshistoriken. Det kan innebära att endast huvudversioner aktiveras i dokumentbiblioteket, eller att du bara har behörighet att visa huvudversioner, inte delversioner.

Versionshistorik i Backstage-vyn i ett Microsoft Word-dokument

Bildtext 1

Den aktuella versionen av filen

Bild av knapp

En version som har en kommentar från den person som checkade in den här versionen. Hovra över ikonen som finns bredvid författarens namn för att visa kommentaren.

 1. Navigera till dokumentbiblioteket på webbplatsen som innehåller filen du vill öppna.

 2. Hovra över filnamnet tills du ser pilen för listrutan och klicka sedan på Redigera i <-programmets>. I exemplet ovan skulle du välja Redigera i Microsoft Word.

  Obs!: Om biblioteket kräver utcheckning av filer, eller om du föredrar att checka ut filen, måste du checka ut den innan du öppnar den.

 3. I programmet väljer du fliken Arkiv för att visa Backstage-vyn. Versionshistoriken visas bredvid knappen Hantera versioner , som i de två exemplen ovan.

 4. Välj vilken version du vill visa i listan. Den versionen öppnas så att du kan visa den

  Backstage-vy över versionshistoriken för en Microsoft Word fil. Version 4 har valts.

  Du kan visa filen eller, när den är öppen, välja att göra den till din aktuella version genom att klicka på Återställ i den gula banderollen högst upp i filen eller jämföra den valda versionen med den aktuella versionen genom att klicka på Jämför.

  Gul remsa längst upp i en programfil med två knappar som du kan använda om du vill jämföra versionen med aktuell version eller återställa den till aktuell version

 5. Stäng den valda versionen när du är klar. En meddelanderuta frågar om du vill spara filen eller inte. Du kan antingen spara den på din lokala enhet eller klicka på Spara inte.

 6. Om du vill fortsätta arbeta med filen som du öppnade väljer du någon av de andra flikarna högst upp i dokumentet, till exempel Start.

Versionshantering är på som standard i SharePoint och inaktiverat som standard i SharePoint-listor. Versionshantering måste aktiveras för att alternativet versionshistorik ska visas i menyer eller i menyfliksområdet. Information om hur du aktiverar versionshistorik finns i Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek.

När du konfigurerade versionshantering anger du maximalt antal versioner som ska sparas. När det maximala antalet versioner sparas tas de SharePoint bort de äldsta för att nyare versioner ska kunna sparas. Du kan SharePoint ange att fler versioner ska sparas upp till systemgränsen. Mer information finns i Hur fungerar versionshantering i en SharePoint eller ett bibliotek.

Ja, du kan visa tidigare versioner Office skrivbordsappar. Mer information finns i Återställa en tidigare version av en fil i OneDrive.

Ytterligare hjälp och resurser

Här är några länkar till mer information om versionshantering och närliggande information:

Vi lyssnar!

Var den här artikeln till hjälp? I så fall får du gärna meddela oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Ange även din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till info och uppdatera artikeln.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×