Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du skapar ett anpassat talformat för ett 16-siffrigt kreditkortsnummer (t.ex. ################ eller ####-####-####-###) ändras den sista siffran till en nolla i Excel eftersom siffror från den femtonde platsen ändras till nollor.

Dessutom visar Excel talet i exponentiell notation och ersätter en del av talet med E+n, där E (som betecknar exponent) multiplicerar det föregående talet med 10 till den n:e exponenten. Om du vill visa ett 16-siffrigt kreditkortsnummer i sin helhet måste du formatera talet som text.

Av säkerhetsskäl kan du dölja alla utom de sista siffrorna i ett kreditkortsnummer med hjälp av en formel som innehåller funktionerna SAMMANFOGA, HÖGER och REP .

Visa kreditkortsnummer i sin helhet

 1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill formatera.

  Markera en cell eller ett område

  Om du vill markera

  Gör du så här

  En enda cell

  Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

  Ett stort cellområde

  Klicka i den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka i den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

  Obs!: Om kalkylbladet innehåller data markerar CTRL+A det aktuella området. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Obs!: I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på CTRL+HOME om du vill markera den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck CTRL+END om du vill markera den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan den aktiva cellen och cellen du klickar på blir den nya markeringen.

  Tips: Om du vill avbryta en cellmarkering klickar du på någon av cellerna i kalkylbladet.

  Tips: Du kan också markera tomma celler och sedan ange siffrorna efter att du har formaterat cellerna som text. Siffrorna blir därmed formaterade som text.

 2. Klicka på fliken Start och sedan på dialogruteikonen Knappbild bredvid Tal.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Text i rutan Kategori.

  Obs!: Om du inte ser alternativet Text använder du rullningslisten för att rulla till slutet av listan.

Tips: Om du vill ta med andra tecken (till exempel streck) i tal som lagras som text kan du inkludera dem när du skriver kreditkortsnumren.

För vanliga säkerhetsåtgärder kanske du bara vill visa de sista siffrorna i ett kreditkortsnummer och ersätta resten av siffrorna med asterisker eller andra tecken. Det kan du göra genom att använda en formel som innehåller funktionerna SAMMANFOGA, REP och HÖGER .

I följande procedur används exempeldata för att visa hur du bara kan visa de sista fyra siffrorna i ett kreditkortsnummer. När du har kopierat formeln till kalkylbladet kan du justera den så att dina egna kreditkortsnummer visas på liknande sätt.

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. I den här hjälpartikeln väljer du följande exempeldata utan rad- och kolumnrubriker.

  A

  B

  1

  Type

  Data

  2

  Kreditkortsnummer

  5555-5555-5555-5555

  3

  Formel

  Beskrivning (Resultat)

  4

  =SAMMANFOGA(REP("***-";3); HÖGER(B2;4))

  Upprepar textsträngen "****-" tre gånger och kombinerar resultatet med de sista fyra siffrorna i kreditkortsnumret (-****-****-5555)

  1. Så här väljer du exempeldata

   1. Klicka framför texten i cell A1 och dra pekaren över cellerna för att markera all text.

   2. Markera ett exempel i hjälpen

  2. Om du vill kopiera markerade data trycker du på CTRL+C.

  3. Markera cell A1 i kalkylbladet.

  4. Klistra in kopierade data genom att trycka på CTRL+V.

  5. Om du vill växla mellan att visa resultatet och formeln som returnerar resultatet klickar du på Visa formler i gruppen Formelgranskning på fliken Formler.

   Tips: Tangentbordsgenväg: Du kan också trycka på CTRL+' (grav accent).

Meddelanden: 

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×