Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Vissa modeller av Surface Pro X, Surface Pro 7+, Surface Pro 8, Surface Pro 9, Surface Go 2 och Surface Go 3 kan ansluta till ett mobilnät. Om du inte kan ansluta till ett mobilnät eller om anslutningen bryts kan du prova följande saker beroende på vilket problem du har. 

Om du inte kan ansluta till mobildata eller dela din mobildataanslutning försöker du först installera de senaste drivrutinerna från Windows Update med hjälp av en Wi-Fi- eller Ethernet-anslutning. Delning av mobildataanslutningen kräver uppdaterade Wi-Fi drivrutiner.

Du kan söka efter uppdateringar. Gör så här:

 1. Anslut Surface till Wi-Fi eller Ethernet om den inte redan är ansluten. Mer information finns i Ansluta Surface till ett trådlöst nätverk.

 2. Gå till Start > Inställningar > Windows Update .

 3. Välj Sök efter uppdateringar.
  Öppna Windows Update

Om det finns tillgängliga uppdateringar installeras de automatiskt. Du kan behöva starta om Din Surface när uppdateringarna har installerats. För att säkerställa att alla uppdateringar är installerade följer du anvisningarna i Ladda ned drivrutiner och inbyggd programvara för Surface.

Om du fortfarande har problem kan du ta en titt på ett eller flera av följande avsnitt.

Om du precis har satt i SIM-kortet väntar du i minst 30 sekunder för att se om Din Surface känner igen SIM-kortet. Om meddelandet fortfarande visas tar du bort SIM-korthållaren och kontrollerar att SIM-kortet är korrekt placerat i SIM-korthållaren. Mer information om hur du sätter i ett SIM-kort för Surface finns i Sätta i ett SIM-kort i Surface

Om SIM-kortet fortfarande inte känns igen kan du kontakta mobiloperatören för att kontrollera ditt konto eller byta ut SIM-kortet.

Det kan bero på något av följande: 

 • Bekräfta med din mobiloperatör att du har ett aktivt dataabonnemang och kontrollera att du är på en plats där du har mobiltäckning.

 • Samarbeta med din mobiloperatör för att säkerställa att åtkomstpunktens namn (APN) är lämpligt. Mer information om hur du lägger till eller ändrar ett APN finns i Inställningar för mobilnät i Windows.

 • Om Låt Windows hålla mig ansluten är aktiverat används inte mobildata när du är ansluten till ett Wi-Fi nätverk eller använder en fast Ethernet-anslutning. Om du vill kontrollera om du har valt det här alternativet väljer du Start >Inställningar > Nätverk & Internet > Mobilnät.
  Öppna mobilnätsinställningar
  Om du vill ansluta till ett mobilnät och använda mobildata måste du först koppla från andra nätverk.

Om Mobilnät inte visas när du går till Inställningar > Nätverk & internet kan modemet för Mobildata för Surface (LTE eller 5G) vara inaktiverat.

Kontrollera först att du har installerat de senaste uppdateringarna för Windows. Om Mobilnät fortfarande inte finns med i listan stänger du av din Surface, tar bort SIM-korthållaren och sätter i den igen.

Om mobilnät fortfarande inte visas i Inställningar > Nätverk & Internet kan du använda Enhetshanteraren för att kontrollera mobilnätsmodemets status i Surface. Gör så här:

 1. Gå till Start , skriv enhetshanteraren och välj den i sökresultatet.

 2. Välj pilen bredvid Nätverkskort för att utöka listan med nätverkskort och kontrollera om en mobil Surface-enhet finns med i listan, till exempel ett mobilt bredbandsenhet med Snapdragon x24 LTE-modem på Surface Pro X, Surface Mobile Broadband på Surface Pro 7+, eller Surface Pro 8.

 3. Om mobilenheten har ett rött eller gult utropstecken bredvid sig högerklickar du på den > väljer Egenskaper > väljer fliken Drivrutin > väljer Inaktivera enhet > väljer Aktivera enhet

  Obs!: Försök inte med nästa rekommenderade steg på en Surface Pro X-enhet. 

 4. Om mobilanslutningen inte återställs väljer du Avinstallera enhet och sedan Åtgärd > väljer Sök efter maskinvaruförändringar på den översta menyn. 

Om du konfigurerar en Surface för första gången och inte ser en mobiloperatör i inställningarna för mobilnät ansluter du till ett Wi-Fi- eller Ethernet-nätverk för att slutföra konfigurationen. Mer information om hur du ansluter till Wi-Fi finns i Ansluta till Wi-Fi i Windows.

Om du redan har konfigurerat din Surface och inte ser någon mobiloperatör går du till Start > Inställningar  > Nätverk & Internet  > Mobilnät och kontrollerar om Mobildata är inaktiverat. Om mobildata på din Surface inte startar läser du avsnittet Det går inte att aktivera mobildata.

Om du fortfarande inte ser alternativet kan du prova att ta bort SIM-kortet och sedan sätta i det igen. Mer information finns i Sätta i ett SIM-kort i Surface.

Om mobiloperatören fortfarande inte visas under Mobilnät bör du kontakta mobiloperatören för att få alternativ, bland annat byta ut SIM-kortet.

Om du inte kan aktivera mobildata kontrollerar du om du är i flygplansläge. Gör så här:

 1. Gå till Start och välj Inställningar > Nätverk & Internet > flygplansläge.
  Öppna inställningar för flygplansläge

 2. Kontrollera att flygplansläget är Av.

Om flygplansläget är inaktiverat och du fortfarande inte kan aktivera mobildata tar du bort SIM-kortet, kontrollerar om det är skadat, lägger till det igen och försöker sedan aktivera Mobildata i inställningarna för mobilnät igen. Mer information om hur du sätter i ett SIM-kort finns i Sätta i ett SIM-kort i din Surface.

Kontakta mobiloperatören för att få ett nytt SIM-kort om ditt SIM-kort är skadat.

Om du har begränsad eller ingen anslutning kan du vara borta från din mobiloperatörs nätverksintervall. Du kan ta reda på det genom att titta på ikonen Mobildata i Aktivitetsfältet ( eller ) och se hur många staplar du har. Om du bara har en stapel eller inte har någon kan du prova att använda en Wi-Fi anslutning eller hitta en plats med bättre mottagning.

Om du reser utanför mobiloperatörens täckningsområde och vill använda en mobildataanslutning kan du behöva aktivera dataroaming.

Obs!: Vissa operatörer kan debitera extra avgifter för roaming eller ha ett annat dataabonnemang för roaming. Kontrollera det dataabonnemang du har hos din mobiloperatör om du vill ha mer information om roaming och ytterligare avgifter som kan tillkomma.

Så här ställer du in din Surface så att roaming aktiveras som standard när du är utanför din mobiloperatörs nät:

 1. Gå till Start och välj Inställningar > Nätverk & Internet > Mobilnät.
  Öppna mobilnätsinställningar

 2. Välj namnet på din mobiloperatör.

 3. För Alternativ för dataroaming väljer du Roaming.

Relaterade ämnen

Vissa modeller av Surface Pro X, Surface Pro (5e gen.), Surface Go, Surface Go 2, Surface 2 och Surface 3 kan ansluta till ett mobilnät. Om du inte kan ansluta till ett mobilnät eller om anslutningen bryts kan du prova följande saker beroende på vilket problem du har. 

Om du inte kan ansluta till mobildata eller dela din mobildataanslutning försöker du först installera de senaste drivrutinerna från Windows Update med hjälp av en Wi-Fi- eller Ethernet-anslutning. Delning av mobildataanslutningen kräver uppdaterade Wi-Fi drivrutiner.

När uppdateringar blir tillgängliga installeras de automatiskt på din Surface när den är ansluten till Wi-Fi. Endast viktiga uppdateringar installeras via anslutning med datapriser, som exempelvis en mobildataanslutning.

Du kan söka efter uppdateringar. Gör så här:

 1. Anslut Surface till Wi-Fi eller Ethernet om den inte redan är ansluten. Mer information finns i Ansluta Surface till ett trådlöst nätverk.

 2. Gå till Inställningar för Start > > Uppdatera &-säkerhet > Windows Update

 3. Välj Sök efter uppdateringar.
  Öppna Windows Update

Om det finns tillgängliga uppdateringar installeras de automatiskt. Du kan behöva starta om Din Surface när uppdateringarna har installerats. För att säkerställa att alla uppdateringar är installerade följer du anvisningarna i Ladda ned drivrutiner och inbyggd programvara för Surface.

Om du fortfarande har problem kan du ta en titt på ett eller flera av följande avsnitt.

Om du precis har satt i SIM-kortet väntar du i minst 30 sekunder för att se om Din Surface känner igen SIM-kortet. Om meddelandet fortfarande visas tar du bort SIM-korthållaren och kontrollerar att SIM-kortet är korrekt placerat i SIM-korthållaren. Mer information om hur du sätter i ett SIM-kort för Surface finns i Sätta i ett SIM-kort i Surface

Om du använder en dongel för att ansluta till mobildata stänger du av din Surface, tar bort och sätter tillbaka dongeln och startar om din Surface.

Om SIM-kortet fortfarande inte känns igen kan du kontakta mobiloperatören för att kontrollera ditt konto eller byta ut SIM-kortet.

Det kan bero på något av följande: 

 • Bekräfta med din mobiloperatör att du har ett aktivt dataabonnemang och kontrollera att du är på en plats där du har mobiltäckning.

 • Samarbeta med din mobiloperatör för att säkerställa att åtkomstpunktens namn (APN) är lämpligt. Mer information om hur du lägger till eller ändrar ett APN finns i Inställningar för mobilnät i Windows.

 • Om Låt Windows hålla mig ansluten är aktiverat används inte mobildata när du är ansluten till ett Wi-Fi nätverk eller använder en fast Ethernet-anslutning. Om du vill kontrollera om du har valt det här alternativet väljer du Start >Inställningar > Nätverk & Internet > Mobilnät.
  Öppna mobilnätsinställningar
  Om du vill ansluta till ett mobilnät och använda mobildata måste du först koppla från andra nätverk.

Om Mobilnät inte visas som ett alternativ när du väljer trådlöst nätverk  i Aktivitetsfältet kan modemet för mobildata (LTE) för Surface vara inaktiverat eller så känner Surface kanske inte igen din dongel.

Kontrollera först att du har installerat de senaste uppdateringarna för Windows. Om Mobilnät fortfarande inte finns med i listan stänger du av din Surface, tar bort SIM-korthållaren eller dongeln och sätter i den igen och byter ut den.

Om mobilnät fortfarande inte visas när du väljer trådlöst nätverk använder du Enhetshanteraren för att kontrollera statusen för mobilnätsmodemet på din Surface. Gör så här:

 1. Gå till Start , skriv enhetshanteraren och välj den i sökresultatet.

 2. Välj pilen bredvid Nätverkskort för att utöka listan med nätverkskort och kontrollera om Surface 3 Modemenhet finns med i listan.
  Om Surface 3 Modem Device finns med i listan:

  1. Dubbeltryck eller dubbelklicka på alternativet för att öppna egenskaperna.

  2. Under Drivrutin väljer du Inaktivera enhet.

  3. Välj Ja i varningsrutan som visas.

  4. Välj Aktivera enhet för att starta om modemet.

Om du konfigurerar en Surface för första gången och inte ser en mobiloperatör i inställningarna för mobilnät ansluter du till ett Wi-Fi- eller Ethernet-nätverk för att slutföra konfigurationen. Mer information om hur du ansluter till Wi-Fi finns i Ansluta till Wi-Fi i Windows.

Så här ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk:

 1. Välj namnet på ett trådlöst nätverk under Wi-Fi på skärmen Trådlöst.

 2. Om du uppmanas att ange lösenordet för ditt trådlösa nätverk gör du det och väljer Anslut. Om du inte kan ditt lösenord läser du Hitta lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk i Windows.

Om du redan har konfigurerat din Surface och inte ser en mobiloperatör som ett alternativ när du går till Start > Inställningar > Nätverk & Internet > Mobilnät kontrollerar du om alternativet för mobildataanslutning är inaktiverat.

Gör så här:

 1. Välj trådlöst nätverk i Aktivitetsfältet.

 2. Kontrollera att Mobilnät inte är nedtonat.

  • Om Mobilnät är nedtonat väljer du panelen för att aktivera mobildata.

  • Om Mobilnät inte är nedtonat väljer du panelen för att inaktivera mobildata. Välj sedan panelen igen för att aktivera mobildata.

  Om mobildata på din Surface inte startar läser du avsnittet Det går inte att aktivera mobildata.

Om du fortfarande inte ser alternativet kan du prova att ta bort SIM-kortet och sätta i det igen. Mer information finns i Sätta i ett SIM-kort i Surface.

Om mobiloperatören fortfarande inte visas under Mobilnät bör du kontakta mobiloperatören för att få alternativ, bland annat byta ut SIM-kortet.

Om du inte kan aktivera mobildata kontrollerar du om du är i flygplansläge. Gör så här:

 1. Gå till Start och välj Inställningar > flygplansläge .
  Öppna inställningar för flygplansläge

 2. Kontrollera att flygplansläget är Av.

Om flygplansläget är inaktiverat och du fortfarande inte kan aktivera mobildata tar du bort SIM-kortet, kontrollerar om det är skadat, lägger till det igen och försöker sedan aktivera Mobildata i inställningarna för mobilnät igen. Mer information om hur du sätter i ett SIM-kort finns i Sätta i ett SIM-kort i din Surface

Kontakta mobiloperatören för att få ett nytt SIM-kort om ditt SIM-kort är skadat.

Om du har begränsad eller ingen anslutning kan du vara borta från din mobiloperatörs nätverksintervall. Ta reda på det genom att kontrollera din datasignal:

 1. Välj trådlöst nätverk  i Aktivitetsfältet.

 2. Kontrollera hur många staplar du har i ikonen Mobilnät ( eller ).
  Om du bara har en stapel eller inte har någon kan du prova att använda en Wi-Fi anslutning eller hitta en plats med bättre mottagning.

Om du reser utanför mobiloperatörens täckningsområde och vill använda en mobildataanslutning kan du behöva aktivera dataroaming.

Obs!: Vissa operatörer kan debitera extra avgifter för roaming eller ha ett annat dataabonnemang för roaming. Kontrollera det dataabonnemang du har hos din mobiloperatör om du vill ha mer information om roaming och ytterligare avgifter som kan tillkomma.

Så här ställer du in din Surface så att roaming aktiveras som standard när du är utanför din mobiloperatörs nät:

 1. Gå till Start och välj Inställningar > Nätverk & Internet  > Mobilnät .
  Öppna mobilnätsinställningar

 2. Välj namnet på din mobiloperatör.

 3. Välj Anslut automatiskt.

 4. Välj Tillåt roaming.

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×