Kan du inte ansluta till mobildata på Surface?

Vissa modeller av Surface Pro X, Surface Pro (5e gen.), Surface Go, Surface Go 2, Surface 2 och Surface 3 kan ansluta till ett mobilnät. Om du inte kan ansluta till ett mobilnät eller om anslutningen bryts kan du prova följande saker beroende på vilket problem du har. Välj en rubrik nedan, så visas mer information:

Om du inte kan ansluta till mobildata eller dela din anslutning kan du först prova att installera de senaste drivrutinerna från Windows Update. För att kunna dela din mobildataanslutning krävs Wi-Fi-drivrutiner som fungerar tillsammans med Wi-Fi Direct.

När uppdateringar blir tillgängliga installeras de automatiskt på din Surface när den är ansluten till Wi-Fi. Endast viktiga uppdateringar installeras via anslutning med datapriser, som exempelvis en mobildataanslutning.

Du kan också söka efter uppdateringar manuellt. Gör så här:

 1. Anslut Surface till Wi-Fi om den inte redan är ansluten. Mer information finns i Ansluta Surface till ett trådlöst nätverk.

 2. Gå till Start > Inställningar> Uppdatera & säkerhet > Windows Update

 3. Välj Sök efter uppdateringar.
  Om det finns uppdateringar tillgängliga installeras de automatiskt. Surface måste kanske startas om efter att uppdateringarna har installerats.

Om du fortfarande har problem kan du prova lösningarna nedan.

Om du precis har satt i SIM-kortet väntar du i minst 30 sekunder för att se om din Surface identifierar SIM-kortet. Om du fortfarande får meddelandet tar du bort SIM-korthållaren och kontrollerar att kortet är korrekt placerat i hållaren. Gör så här:

 1. Stäng av Surface.

 2. Ta bort SIM-korthållaren. Ta inte i SIM-kortets metalldel.
  För Surface 2 och Surface 3 läser du ta bort ett SIM-kort från Surface 2 och Surface 3.
  För ytbehandling, Surface Pro (femte Gen) och Surface Pro X kan du läsa infoga ett SIM-system på din yta.

 3. Sätt tillbaka SIM-kortet i hållaren. Se till att kortets kanter är inpassade i hållaren.

 4. Sätt tillbaka SIM-korthållaren med logotypen vänd mot dig och skjut försiktigt in den i din Surface.

 5. Starta din Surface.

Om du använder en dongel för att ansluta till mobildata stänger du av din Surface, tar bort och sätter tillbaka dongeln och startar om din Surface.

Om din Surface fortfarande inte kan identifiera SIM-kortet kan du försöka med ett annat datakort och se om din Surface känner igen det. Om din Surface kan identifiera det nya kortet är det förmodligen det andra SIM-kortet som är problemet. Kontakta din mobiloperatör för att ersätta ditt SIM-kort.

Om din yta inte känner igen något SIM-kort kontaktar du oss.

Om Mobilnät inte visas som ett alternativ när du väljer trådlöst nätverk  i aktivitetsfältet kan modemet för mobildata (4G LTE) i din Surface vara inaktiverat eller så kan Surface kanske inte identifiera din dongel.

Kontrollera först att du har installerat de senaste uppdateringarna för Windows. Om Mobilnät fortfarande inte visas som ett alternativ, stänger du av din Surface och tar bort och sätter tillbaka SIM-korthållaren eller dongeln.

Om du fortfarande inte ser Mobilnät när du väljer trådlöst nätverk  kan du använda Enhetshanteraren för att kontrollera modemet för din Surface. Gör så här:

 1. Gå till Start , öppna enhets hanterarenoch välj enhets hanterareni Sök resultatet.

 2. Välj pilen bredvid Nätverkskort för att utöka listan med nätverkskort och kontrollera om Surface 3 Modemenhet finns med i listan.

Om Surface 3 Modemenhet finns med i listan:

 1. Dubbeltryck eller dubbelklicka på alternativet för att öppna egenskaperna.

 2. Under Drivrutin väljer du Inaktivera.

 3. Välj Ja i varningsrutan som visas.

 4. Välj Aktivera för att starta om modemet.

Om du fortfarande inte ser mobil nät när du väljer trådlöst nätverkkontaktar du oss

Om du konfigurerar en Surface för första gången och inte hittar någon mobiloperatör bland alternativen på skärmen Trådlöst, ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk för att slutföra installationen. Du kommer att kunna ansluta till mobildata när din Surface har konfigurerats. Så här ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk:

 1. Välj namnet på ett trådlöst nätverk under Wi-Fi på skärmen Trådlöst.

 2. Om du uppmanas att ange lösenordet för ditt trådlösa nätverk gör du det och väljer Anslut. Om du inte kan ditt lösenord läser du Hitta lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk i Windows.

Om du redan har konfigurerat Surface och inte ser en mobil operatör som visas som ett alternativ när du går till Start > inställningar > nätverks & Internet > mobiler kontrollerar du om alternativet för mobil data anslutning är inaktiverat.  Gör så här:

 1. Välj trådlöst nätverk  i aktivitetsfältet.

 2. Kontrollera att Mobilnät inte är nedtonat.

  • Om Mobilnät är nedtonat väljer du panelen för att aktivera mobildata.

  • Om Mobilnät inte är nedtonat väljer du panelen för att inaktivera mobildata. Välj sedan panelen igen för att aktivera mobildata.

  Om det inte går att aktivera mobildata på din Surface kan du läsa "Det går inte att aktivera mobildata" nedan.

Om du fortfarande inte ser alternativet kan du prova att ta bort SIM-kortet och sedan sätta i det igen.

 1. Stäng av Surface.

 2. Ta bort SIM-korthållaren. Ta inte i SIM-kortets metalldel.
  För Surface 2 och Surface 3 läser du ta bort ett SIM-kort från Surface 2 och Surface 3.
  För ytbehandling, Surface Pro (femte Gen) och Surface Pro X kan du läsa infoga ett SIM-system på din yta.

 3. Sätt tillbaka SIM-kortet i hållaren. Se till att kortets kanter är inpassade i hållaren.

 4. Sätt tillbaka SIM-korthållaren med logotypen vänd mot dig och skjut försiktigt in den i din Surface.

 5. Starta din Surface.

Om du fortfarande inte ser din mobiloperatör under Mobilnät behöver du förmodligen ett nytt SIM-kort. Kontakta mobiloperatören för att få ett nytt.

Om du inte kan aktivera mobildata kontrollerar du om Flygplansläge är inställt. Gör så här:

 1. Gå till Start och välj Inställningar > Nätverk och Internet > Flygplansläge .

 2. Kontrollera växlingsknappen under Flygplansläge och om den är i läget ändrar du den till läge Av.

Om flygplansläget är inaktiverat och du ändå inte kan aktivera mobildata provar du att ta bort SIM-kortet, tittar efter skador och sätter sedan tillbaka kortet igen.

 1. Stäng av Surface.

 2. Ta bort SIM-korthållaren och se om den är skadad. Undvik att ta i kortets metalldelar.
  Om du inte är säker på hur du tar bort SIM-kortet läser du ta bort ett SIM-kort från Surface 2 och Surface 3.

 3. Sätt tillbaka SIM-kortet i hållaren. Se till att kortets kanter är inpassade i hållaren.

 4. Sätt tillbaka SIM-korthållaren med logotypen vänd mot dig och skjut försiktigt in den i din Surface.

 5. Starta din Surface.

 6. Prova att aktivera mobildata.

Kontakta mobiloperatören för att få ett nytt SIM-kort om ditt SIM-kort är skadat. Om du får ett nytt SIM-kort och du fortfarande inte kan ansluta till mobil data kontaktar du oss.

Om du har begränsad eller ingen anslutning kan du befinna dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör. Ta reda på det genom att kontrollera din datasignal:

 1. Välj trådlöst nätverk  i aktivitetsfältet.

 2. Se hur många staplar som lyser i mobilnätsikonen.
  Om du bara har en tonad stapel, eller om du inte har någon, beror det troligt vis på kant linjen från eller utanför operatörens område. Om du vill återansluta måste du flytta på dig så du kommer innanför täckningsområdet igen.

Om du är ute och reser och befinner dig utanför mobiloperatörens nät och vill använda en mobildataanslutning, kontrollerar du att roaming är aktiverat. Roaming gör att du kan ansluta till Internet även om du är utanför mobiloperatörens nät. Vissa operatörer tar ut extra avgifter för roaming eller har dataabonnemang som omfattar det. Kontakta mobiloperatören för mer information om abonnemang, avgifter och roaming.

Så här ställer du in din Surface så att roaming aktiveras som standard när du är utanför din mobiloperatörs nät:

 1. Gå till Start och välj > inställningar > nätverks & Internet > mobil telefon

 2. Välj namnet på din mobiloperatör.

 3. Välj Anslut automatiskt.

 4. Välj Tillåt roaming.

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×