Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2018-07-10

Version:

OS-version 16299.547

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

  • Åtgärdar ett problem som, i vissa fall, gör att fel IME-läge väljs på ett IME-aktivt element.

  • Åtgärdar ett problem med insändningar av formulär i Internet Explorer.

  • Åtgärdar ett problem med att DNS-begäranden ignorerar proxykonfigurationer i Internet Explorer och Microsoft Edge.

  • Ytterligare problem med uppdaterad tidszonsinformation är åtgärdade.

  • Åtgärdar ett problem som gör att de senaste versionerna av Google Chrome (67.0.3396.79+) slutar fungera på Cobalt-enheter.

  • Utvärderar Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows.

  • Säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, Windows-appar, Windows Graphics, Windows Datacenter Networking, Windows virtualisering, Windows kernel och Windows Server.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

På vissa plattformar (som inte är på engelska) kan följande sträng visas på engelska i stället för på det lokaliserade språket: ”Reading scheduled jobs from file is not supported in this language mode”. Det här felet visas när du försöker läsa in schemalagda jobb som du har skapat och Device Guard är aktiverat.

Microsoft har utvärderat detta och fastställt att sannolikheten för det här problemet är liten och kommer för tillfället inte att tillhandahålla någon lösning för Windows 10 version 1709. 

Om du tror att du berörs av det här problemet får du gärna kontakta Microsoft Support.

När Device Guard är aktiverat kan vissa plattformar som inte är på engelska visa följande strängar på engelska i stället för det lokaliserade språket:

  • "Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries."

  • "'Script' resource from 'PSDesiredStateConfiguration' module is not supported when Device Guard is enabled. Please use 'Script' resource published by PSDscResources module from PowerShell Gallery."

Microsoft har utvärderat detta och fastställt att sannolikheten för det här problemet är liten och kommer för tillfället inte att tillhandahålla någon lösning för Windows 10 version 1709. 

Om du tror att du berörs av det här problemet får du gärna kontakta Microsoft Support.

När den här uppdateringen har installerats på en DHCP-redundansserver kan Enterprise-klienter få en felaktig konfiguration när en ny IP-adress begärs.  Detta kan resultera i en bruten anslutning eftersom system inte kan förnya sina lån.

Det här problemet åtgärdas i KB4345420.

Efter installation av den här uppdateringen kan vissa enheter som kör arbetsbelastningar för nätverksövervakning drabbas av stoppfelet 0xD1 på grund av ett konkurrenstillstånd

Det här problemet åtgärdas i KB4345420.

Omstarter av SQL Server-tjänsten kan ibland misslyckas med felet ”TCP-porten används redan”.

Det här problemet åtgärdas i KB4345420.

När en administratör försöker stoppa World Wide Web Publishing Service (W3SVC) är W3SVC kvar i ett ”stopp”-tillstånd, men kan inte stoppas helt eller startas om.

Det här problemet åtgärdas i KB4345420.

När du har installerat någon av juli 2018-säkerhetsuppdateringarna för .NET Framework kan en COM-komponent inte läsas in på grund av felen ”åtkomst nekas”, ”klassen har inte registrerats” eller ”internt fel uppstod av okänd anledning”. Den vanligaste felsignaturen är följande:

Undantagstyp: System.UnauthorizedAccessException

Meddelande: Åtkomst nekas. (Undantag från HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Det här problemet åtgärdas i KB4343897.

Så här hämtar du uppdateringen

Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update. Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Viktigt! När du installerar både Servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB4339420) och den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) (KB4338825) från Microsoft Update Catalog ska du installera SSU innan du installerar LCU.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4338825

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×