Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2022-12-13

Version:

OS-versioner 19042.2364, 19043.2364, 19044.2364 och 19045.2364

22-11-08
VIKTIGT
På grund av minimala åtgärder under helgdagar och det kommande västerländska nya året kommer det inte att finnas någon förhandsversion som inte är säkerhetsrelaterad för december 2022. Det kommer att finnas en månatlig säkerhetsversion (kallas "B"-version) för december 2022. Normalt månadsunderhåll för både B- och C-versioner återupptas i januari 2023. 

UPPDATERAD 23-01-03
VIKTIGT
Det inaktuella Internet Explorer 11-datorprogrammet som inte stöds inaktiveras permanent med hjälp av en Microsoft Edge-uppdatering för vissa versioner av Windows 10 den 14 februari 2023. Gå till Vanliga frågor och svar om tillbakadragande av Internet Explorer 11-skrivbordsapp för mer information.

22/12/13/22
PÅMINNELSE Alla utgåvor av Windows 10 version 21H1 upphör 13 december 2022. Efter den här uppdateringen från 13 december 2022 får dessa enheter inte månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringar. De här uppdateringarna innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. Om du vill fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar vi att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows.

11/17/20

Mer information om Terminologi för Windows Update finns i artikeln om typer av Windows-uppdateringar och de månatliga kvalitetsuppdateringstyperna. En översikt över Windows 10 version 20H2 finns på sidan uppdateringshistorik

ObserveraFölj @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på hälsoinstrumentpanelen för Windows-versioner.

Översikt

 • Den här uppdateringen åtgärdar ett problem som påverkar appen Kamera. Appen slutar svara när minnet börjar ta slut.

Förbättringar 

ObserveraOm du vill visa listan över problem som har åtgärdats klickar eller trycker du på operativsystemets namn för att expandera det komprimerbara avsnittet.

Viktigt!: Använd EKB KB5015684 för att uppdatera till Windows 10 version 22H2.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar: 

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 20H2 som stöds.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen. 

Viktigt!: Använd EKB KB5003791 för att uppdatera till Windows 10 version 21H2.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar: 

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 20H2 som stöds.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen. 

Viktigt!: Använd EKB KB5000736 för att uppdatera till Windows 10 version 21H1.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar: 

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 20H2 som stöds.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen.

Viktigt!: Använd EKB KB4562830 för att uppdatera till de utgåvor av Windows 10 version 20H2 som stöds.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar som ingick i uppdateringen KB5020030 (från 15 november 2022). När du installerar den här KB:en:

 • Den här uppdateringen åtgärdar ett känt problem som påverkar Direct Access. Problemet kan hindra dig från att återansluta till den efter att nätverksanslutningen tillfälligt har förlorats. Problemet kan också uppstå när du växlar mellan Wi-Fi nätverk eller åtkomstpunkter.

 • Den här uppdateringen åtgärdar säkerhetsproblem för Windows-operativsystemet. 

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara de nya uppdateringarna i det här paketet ned och installeras på enheten. 

Mer information om säkerhetsrisker finns på den nya webbplatsen security update guide och Uppdateringar december 2022

Windows 10 Servicing Stack-uppdatering – 19042.2300, 19043.2300, 19044.2300 och 19045.2300

Den här uppdateringen innebär kvalitetsförbättringar av tjänststacken, som är den komponent som installerar Windows-uppdateringar. Servicing stack-uppdateringar (SSU) säkerställer att du har en robust och tillförlitlig servicing stack så att dina enheter kan ta emot och installera Microsoft-uppdateringar.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Enheter med Windows-installationer som skapats från anpassade offlinemedia eller en anpassad ISO-avbildning kan ha Microsoft Edge (äldre version) som tagits bort av den här uppdateringen, men inte automatiskt ersatts av nya Microsoft Edge. Det här problemet uppstår bara när anpassade offlinemedia eller ISO-avbildningar skapas genom att slipstreaming den här uppdateringen till avbildningen utan att först ha installerat den fristående Servicing Stack-uppdateringen (SSU) som släpptes 29 mars 2021 eller senare.

Observera Enheter som ansluter direkt till Windows Update för att ta emot uppdateringar påverkas inte. Detta omfattar enheter som använder Windows Update för företag. Alla enheter som ansluter till Windows Update ska alltid få de senaste versionerna av SSU och den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) utan några extra steg. 

Undvik det här problemet genom att först slipstreama SSU-paketet som släpptes 29 mars 2021 eller senare till det anpassade offlinemediet eller ISO-avbildningen innan du slipstreamar LCU. För att göra detta med de kombinerade SSU- och LCU-paketen som nu används för Windows 10 version 20H2 och Windows 10 version 2004 måste du extrahera SSU:et från det kombinerade paketet. Använd följande steg för att extrahera SSU-paketet:

 1. Extrahera cab-filen från msu via den här kommandoraden (med paketet för KB5000842 som exempel): expandera Windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <destinationssökväg>

 2. Extrahera SSU från den tidigare extraherade cab-filen via den här kommandoraden: expandera sökvägen Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* <destinationssökväg>

 3. Du kommer sedan att ha SSU-cab-filen i det här exemplet med namnet SSU-19041.903-x64.cab. Slipstreama den här filen till offlinebilden först och sedan till LCU.

Om du redan har stött på det här problemet genom att installera operativsystemet med hjälp av berörda anpassade media kan du åtgärda det genom att direkt installera nya Microsoft Edge. Om du behöver distribuera de nya Microsoft Edge för företag kan du läsa Ladda ned och distribuera Microsoft Edge för företag.

När du har installerat den här uppdateringen kanske appar som använder ODBC-anslutningar som använder Microsoft ODBC SQL Server Driver (sqlsrv32.dll) för att komma åt databaser inte kan ansluta. Du kan få ett fel i appen eller så kan du få ett felmeddelande från SQL Server, till exempel "EMS-systemet påträffade ett problem" med "Meddelande: [Microsoft][ODBC SQL Server Drivrutin] Protokollfel i TDS Stream" eller "Meddelande: [Microsoft][ODBC SQL Server Drivrutin]Okänd token togs emot från SQL Server".

Kommentar för utvecklare Appar som påverkas av det här problemet kanske inte hämtar data, till exempel när du använder funktionen SQLFetch. Det här problemet kan uppstå när du anropar SQLBindCol-funktionen före SQLFetch eller anropar SQLGetData-funktionen efter SQLFetch och när värdet 0 (noll) anges för argumentet "BufferLength" för fasta datatyper som är större än 4 byte (till exempel SQL_C_FLOAT).

Om du är osäker på om du använder appar som påverkas öppnar du alla appar som använder en databas och öppnar sedanKommandotolken (välj Start , skriv kommandotolken och välj den) och skriv följande kommando:  

tasklist /m sqlsrv32.dll

Det här problemet åtgärdas i KB5022282.

När du har installerat den här uppdateringen kan vissa Windows-enheter startas med ett fel (0xc000021a) med en blå skärm.

Teknisk kommentar När du har installerat den här uppdateringen kan det finnas en felmatchning mellan filversionerna av hidparse.sys i c:/windows/system32 och c:/windows/system32/drivers (förutsatt att Windows är installerat på C:-enheten). Det kan göra att signaturverifieringen misslyckas när rensningen utförs.

Det här problemet åtgärdas i KB5022282. Den här uppdateringen bör förhindra att problemet uppstår. Windows-enheter där det här problemet redan har uppstått måste fortfarande följa den tillfälliga lösningen nedan.

För att minimera problemet på enheter som redan har det måste du använda Windows Återställningsmiljö (WinRE) med följande steg:

 1. Du måste ange Windows Återställningsmiljö. Om din enhet inte har startats automatiskt i WinRE läser du Startpunkter i WinRE.

 2. Välj knappen Felsök.

 3. Välj Knappen Starta återställning, felsökning och diagnostikverktyg.

 4. Välj knappen Avancerade alternativ.

 5. Välj kommandotolken och vänta tills enheten startas om, om det behövs.

 6. Enheten ska startas om till ett kommandotolkfönster. Du kan behöva logga in på enheten med ditt lösenord innan du kommer till kommandotolken.

 7. Kör följande kommando xcopy C:\windows\system32\drivers\hidparse.sys C:\windows\system32\hidparse.sys

  (Viktigt! Om Windows inte är installerat på C:\windows måste du ändra kommandot för miljön.)

 8. När föregående kommando har slutförts skriver du exit

 9. Välj knappen Fortsätt .

 10. Windows bör nu starta som förväntat.

Viktigt Vi rekommenderar inte att du följer någon annan lösning än de som rekommenderas ovan. Vi rekommenderar inte att du tar bort hidparse.sys från Windows\System32-mappen.

Vi arbetar på en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft kombinerar nu den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem med den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

Förutsättning:

Välj något av följande baserat på ditt installationsscenario:

 1. För offlineunderhåll av OS-avbildningar:

  Om avbildningen inte har LCU från 22 mars 2022 (KB5011543) eller senare måste du installera den fristående specialuppdateringen från 10 maj 2022 (KB5014032) innan du installerar den här uppdateringen.

 2. För distribution av Windows Server Update Services (WSUS) eller när du installerar det fristående paketet från Microsoft Update Catalog: 

  Om dina enheter inte har LCU från 11 maj 2021 (KB5003173) eller senare måste du installera den särskilda fristående SSU-versionen från 10 augusti 2021 (KB5005260) innan du installerar den här uppdateringen.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update.

Windows Update för företag

Ja

Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update i enlighet med konfigurerade principer.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 10 version 1903 och senare

Klassificering: Säkerhetsuppdateringar

Om du vill ta bort LCU

Om du vill ta bort LCU efter installation av det kombinerade SSU- och LCU-paketet använder du kommandoradsalternativet DISM/Remove-Package med LCU-paketnamnet som argument. Du hittar paketnamnet med hjälp av följande kommando: DISM /online /get-packages.

Det går inte att köra Windows Update fristående installationsprogrammet (wusa.exe) med växeln /uninstall på det kombinerade paketet eftersom det kombinerade paketet innehåller SSU. Du kan inte ta bort SSU från systemet efter installationen.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 5021233.

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i Servicing Stack-uppdateringen kan du ladda ned filinformation för SSU – version 19042.2300, 19043.2300, 19044.2300 och 19045.2300

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×