Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2018-02-13

Version:

OS-version 14393.2068

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar problem med en fragmentidentifierare i länkar som öppnas med hjälp av platslistan för Enterprise-läge för omdirigering från Microsoft Edge till Internet Explorer.

 • Åtgärdar problemet med återgivning av grafikelement i Internet Explorer.

 • Åtgärdar ett skriptrelaterat problem som gjorde att Internet Explorer slutade fungera i vissa fall.

 • Åtgärdar ett problem i Internet Explorer som innebar att en tryckning på Delete-tangenten lade till en ny rad i inmatningsrutor i ett program.

 • Åtgärdar ett problem som innebar att en del användare fick problem med att logga in på vissa webbplatser när kontouppgifter från tredje part användes i Microsoft Edge.

 • Åtgärdar problemet med webbläsarens inställningar för Kompatibilitetsvyn som inträffade under uppdateringar.

 • Uppdaterar informationen om tidszon.

 • Uppdaterar CPU-mikrokod för Microsoft HoloLens för att åtgärda säkerhetsrisken CVE-2017-5715 – Branch target injection. Installationen av denna KB för HoloLens gäller alla relevanta OS och mikrokoduppdateringar. Mer information finns i Advisory 180002.

 • Åtgärdar problemet som innebar att telemetridata inte gick att ladda upp med hjälp av UTC på grund av nätverksmiljöer som förhindrade åtkomst till de nödvändiga CRL-servrarna.

 • Åtgärdar problemet som innebar att MMC-snapin-moduler för program, till exempel Tjänster, Administration av lokal princip och Skrivarhantering, inte körs när Windows Defender-programreglering (Device Guard) är aktiverat. Felet är ”Objektet stöder inte egenskapen eller metoden.”

 • Åtgärdar problemet som medförde att en växling i MPIO under en pågående begränsning i in- och utdatabegäranden kunde orsaka att alla tillgängliga sökvägar misslyckas.

 • Åtgärdar problemet med begränsning av programpoolens processor vid körning av IIS.

 • Åtgärdar problemet som medförde att åtkomsten till filer i katalogknutpunkter eller monteringspunkter för volymer efter installation av KB4057142 eller KB4056890 på en SMB-server misslyckades. Felet är ”ERROR_INVALID_REPARSE_DATA”. Följande symtom kan till exempel observeras:

 • Redigering av vissa grupprinciper med GPMC eller AGPM 4.0 kan misslyckas med felmeddelandet ”De data som finns i referenspunktsbufferten är ogiltiga. (Undantag från HRESULT: 0x80071128)”.

 • Säkerhetsuppdateringar för Microsoft Edge, Internet Explorer, Adobe Flash Player, Microsoft Windows Search-komponenten, Windows Kernel, Device Guard, CLFS-drivrutinen (Common Log File System) och Windows lagring och filsystem.

Obs! Den här uppdateringen är inte tillgänglig med expressinstallationsfiler för Windows Server 2016.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update. Detta gäller inte för Long-Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

På grund av ett problem som påverkar vissa versioner av antivirusprogram fungerar den här lösningen endast för datorer på vilka antivirusleverantören har uppdaterat ALLOW REGKEY.

Det här problemet åtgärdas i KB4088787.

Efter att uppdateringen har installerats kan en oväntad omstart göras av servrar med Credential Guard aktiverat, med felet ”Systemprocessen lsass.exe avslutades oväntat med följande statuskod -1073740791. Systemet kommer nu att startas om.”

Händelse-ID 1000 i programloggen visar:

C:\windows\system32\lsass.exe avslutades oväntat med följande statuskod -1073740791

Felet uppstod i programmet: lsass.exe, version: 10.0.14393.1770, tidsstämpel: 0x59bf2fb2

Felet uppstod i följande modul: ntdll.dll, version: 10.0.14393.1715, tidsstämpel: 0x59b0d03e

Undantag: 0xc0000409

Det här problemet åtgärdas i KB4077525.

Program kanske inte kan reservera eller binda till portar som tidigare fungerade när du har installerat den här uppdateringen.

Använd följande lösning för att åtgärda detta.

Kontrollera om den port du vill binda till eller reservera redan har reserverats på behållarens värd. Du kan till exempel använda netsh på följande sätt:   

netsh interface ipv4 show excludedportrange protocol=tcp

 
Om porten inte har reserverats kan du använda den. Om den är reserverad väljer du en annan port.

Så här skaffar du uppdateringen

Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformationen för kumulativ uppdatering 4074590.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×