Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2019-10-15

Version:

OS-version 14393.3300

Påminnelse: Det utökade underhållet av Windows 10 Enterprise-, Education- och IoT Enterprise-utgåvor upphörde den 9 april 2019. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Påminnelse: 12 mars och 9 april var de två sista deltauppdateringarna för Windows 10 version 1607. För kunder som har LTSB (Long Term Servicing Branch) fortsätter säkerhets- och kvalitetsuppdateringar att vara tillgängliga via expressuppdateringspaket och fullständiga kumulativa uppdateringspaket. Mer information hittar du i vår blogg.

Serviceunderhållet för Windows 10 version 1607 upphörde 10 april 2018. Enheter som kör Windows 10 Home eller Windows 10 Pro kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

VIKTIGT!Windows 10 Enterprise- och Windows 10 Education-utgåvor får ytterligare underhåll kostnadsfritt fram till 9 april 2019. Enheter i Long-Term Servicing Channels (LTSC) får uppdateringar till och med oktober 2026 enligt livscykelpolicysidan. Windows 10 Anniversary Update-enheter (version 1607) som kör Intel ”Clovertrail”-chipset fortsätter att få uppdateringar till och med januari 2023 enligt Microsoft Community-bloggen.

Serviceunderhållet för Windows Server 2016 Standard Edition, installationsalternativet Nano Server och Windows Server 2016 Datacenter edition, installationsalternativet Nano Server upphörde 9 oktober 2018. Dessa utgåvor kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Serviceunderhållet för Windows 10 Mobile version 1607 upphörde 8 oktober 2018. Enheter som kör Windows 10 Mobile eller Windows 10 Mobile Enterprise kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Mer information om olika typer av Windows-uppdateringar, till exempel kritiska uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, drivrutinsuppdateringar, service pack-uppdateringar, finns i den här artikeln.

Översikt

 • Uppdaterar ett problem som kan leda till att en surfplattas skärm roteras oväntat.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ett system slutar fungera under Windows-uppgraderingsprocessen.

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Uppdaterar tidszonsinformation för Norfolkön, Australien.

 • Uppdaterar tidszoninformation för Fiji.

 • Åtgärdar ett problem som kan leda till att en surfplattas skärm roteras oväntat.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att ett programfönster flimrar när programmet körs med RemoteApp. Dessutom kan DWM.exe sluta fungera på sessionsvärden.

 • Åtgärdar ett problem som gör att datorobjekt inte kan läggas till i lokala grupper med grupprincipinställningen Lokala användare och grupper. Grupprincipredigeraren returnerar felmeddelandet “Det valda objektet motsvarar inte destinationskällans typ. Välj ett annat."

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att en frågebegäran om StartTime för klassen Win32_LogonSession visade värdet för epok (till exempel 1-1-1601 1:00:00) i stället för den faktiska inloggningstiden.

 • Åtgärdar ett problem som gör att App-V-program inte kan öppnas och ett felmeddelande om nätverksfel visas. Det här problemet uppstod under vissa omständigheter, till exempel när ett systems batterinivå var låg eller det uppstod ett oväntat strömavbrott.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft AppLocker kan hindra ett program från att köras eller logga ett falskt positivt fel i stället för att köra programmet.

 • Åtgärdar ett problem som gör att den fullständiga filhashen inte tas med i händelseloggposten under granskningshändelser för Windows Defender-programreglering (WDAC).

 • Åtgärdar ett problem som gör att ett system slutar fungera under Windows-uppgraderingsprocessen. Stoppfelet “SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e)” visas i TCPIP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 • Åtgärdar ett problem som hindrar netdom.exe från att visa den nya delegeringsbiten för biljettbeviljande biljett (TGT) för visnings- eller frågeläget.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar hög processoranvändning vid hämtning av sessionsobjekt.

 • Åtgärdar ett problem som gör att program som använder ändringsmeddelanden på namngivna pipes får en minnesläcka i kernelläge för IRP-objekt (I/O Request Packet).

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows slutar svara när programvara försöker interagera med monteringshanteraren medan monteringshanteraren utför vissa åtgärder.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att felet 0x1E, 0xA, or 0x50 uppstår under en blockkloningsåtgärd på en ReFS-volym (Resilient File System) på grund av ett konkurrenstillstånd.

 • Åtgärdar ett tillfälligt problem i AD FS (Active Directory Federation Services) som gör att autentiseringen av användare misslyckas. Dessutom dirigerar AD FS om webbläsaren tillbaka till Microsoft Exchange Client Access services (CAS) med fel målgrupps-URI. AD FS lägger närmare bestämt till ett snedstreck i målgrupps-URI:n. Användare ser ett felmeddelande och kan inte komma åt Outlook Web App (OWA).

 • Åtgärdar ett problem med LDAP-frågor (Lightweight Directory Access Protocol) som har ett “memberof”-uttryck i filtret. Frågorna misslyckas med felet “000020E6: SvcErr: DSID-0314072D, problem 5012 (DIR_ERROR), data 8996”.

 • Åtgärdar ett problem med utvärderingen av kompatibilitetsstatus för Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användare i vissa fall inte kan minska storleken på ett fönster.

 • Åtgärdar ett problem med ett konkurrenstillstånd mellan volymmonteringsprocessen (i fileinfo.sys) och avregistreringen av filteraviseringar som gjorde att operativsystemet slutade fungera på vissa virtuella datorer. Felkoden är ”0x7E.”

 • Åtgärdar ett problem som gör att filer som lagras i en klusterdelad volym (CSV) med en alternativ dataström fortfarande finns kvar efter försök att ta bort dem. Du kan också få ett meddelande om att åtkomst nekas vid nästa försök att komma åt eller ta bort filerna.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Efter att KB4467684 har installerats kan eventuellt klustertjänsten inte startas med felet ”2245 (NERR_PasswordTooShort)” om grupprincipen Minsta längd på lösenord är inställd på mer än 14 tecken.

Sätt principen Minsta längd på lösenord till färre än eller lika med 14 tecken.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4521858) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgänglig

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update.

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och välj Sök efter uppdateringar.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Instruktioner finns i Microsoft Update Catalog.

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4519979.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×