Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2019-10-15

Version:

OS-version 17763.832

Obs!Följ @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för information om versionen.

Från och med uppdatering KB4497934 introducerar vi en funktion som gör att du kan bestämma när du vill installera en funktionsuppdatering. Du bestämmer när du får en funktionsuppdatering och dina enheter hålls samtidigt uppdaterade. Funktionsuppdateringar som är tillgängliga för berättigade enheter visas i en separat modul på Windows Update-sidan (Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update). Om du vill hämta en tillgänglig uppdatering direkt väljer du Ladda ned och installera nu. Om du vill veta mer om den här funktionen kan du gå till den här bloggen

När upphörandet av supporten för Windows 10-enheter nås, eller kommer att nås inom ett par månader, börjar Windows Update automatiskt initiera en funktionsuppdatering. Det gör att enheterna stöds och får månatliga uppdateringar som är viktiga för enhetens säkerhet och ekosystemets hälsa.

ePub-stöd har upphört i Microsoft Edge

Microsoft Edge har inte längre stöd för e-böcker med filtillägget .epub. Mer information finns i Ladda ned en ePub-app för att fortsätta läsa e-böcker.

Mer information om de olika typerna av Windows uppdateringar, till exempel kritisk, säkerhet, drivrutin, service pack och så vidare, finns i följande artikel.

Översikt

 • Förhindrar att tomma paneler visas på Start-menyn när du uppgraderar till Windows 10, version 1809 från en tidigare version av Windows 10.  Men om du redan har uppgraderat till Windows 10, version 1809, tas inte de befintliga tomma panelerna bort när du installerar den här uppdateringen.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar hög energiförbrukning för en enhet i anslutet vänteläge.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att en svart skärm visas vid start under den första inloggningen efter att en uppdatering har installerats. 

 • Åtgärdar ett problem med Bluetooth som uppstår när vissa ljudprofiler används under en längre tid.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användare inte kan öppna dialogrutan för utskrift i Internet Explorer för att skriva ut en webbsida.

 • Åtgärdar ett problem som gör att appen Inställningar slutar fungera när du ändrar ett tema. 

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att rullningslisten inte kan väljas i Internet Explorer.

 • Åtgärdar ett problem med att Portalen för Mixad verklighet i Windows kunde rapportera att headsetet var i viloläge och att det inte aktiverades.

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Förhindrar att tomma paneler visas på Start-menyn när du uppgraderar till Windows 10, version 1809 från en tidigare version av Windows 10. Dessa tomma paneler har namn som “ms-resource:AppName” eller ”ms-resource:appDisplayName”. Men om du redan har uppgraderat till Windows 10, version 1809, tas inte de befintliga tomma panelerna bort när du installerar den här uppdateringen.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar hög energiförbrukning för en enhet i anslutet vänteläge.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användare inte kan återansluta eller logga in på Windows Virtual Desktop på grund av överblivna databasreferenser från en tidigare användarsession.

 • Uppdaterar tidszonsinformation för Norfolkön, Australien.

 • Uppdaterar tidszoninformation för Fiji.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft Outlook-objekt inte indexeras korrekt, vilket ger felaktiga resultat i sökningar i Windows Virtual Desktop.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows Machine Learning (WinML) genererar ett ohanterat undantag när tidsgränsen nås för en grafikdrivrutin.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att en rullningslist eventuellt inte kunde väljas när en ActiveX-kontroll implementerar klassen CScrollView. Detta inträffar om du flyttar Internet Explorer-fönstret, vilket sedan flyttar rullningslisten åt vänster.

 • Förbättrar en ACL-kontroll för kända mappar för att förhindra att en svart skärm visas första gången en användare loggar in efter att ha installerat en funktions- eller kvalitetsuppdatering.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft SharePoint-filnamn visas på ett felaktigt sätt i mapparna Snabbåtkomst och Tidigare.

 • Åtgärdar ett problem med Bluetooth som uppstår när vissa ljudprofiler används under en längre tid.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att en frågebegäran om StartTime för klassen Win32_LogonSession visade värdet för epok (till exempel 1-1-1601 1:00:00) i stället för den faktiska inloggningstiden.

 • Åtgärdar ett problem med bearbetning av diagnostikdata när en enhet har inställningen för diagnostikdata aktiverad och satt till Grundläggande.

 • Åtgärdar ett problem med utvärderingen av kompatibilitetsstatus för Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar netdom.exe från att visa den nya delegeringsbiten för biljettbeviljande biljett (TGT) för visnings- eller frågeläget.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft AppLocker kan hindra ett program från att köras eller logga ett falskt positivt fel i stället för att köra programmet.

 • Åtgärdar ett problem som gör att WDAC-principen (Windows Defender-programreglering) blir för restriktiv när du aktiverar WDAC-grupprincipinställningen för skripttillämpning eller begränsat språkläge.

 • Åtgärdar ett problem som gör att den fullständiga filhashen inte tas med i händelseloggposten under granskningshändelser för WDAC.

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka hög processoranvändning när många fönster är öppna och Background Application Manager kör en regelbunden bakgrundssökning. Dessutom kan skrivbordet sluta svara. Om du vill inaktivera sökningen anger du följande registernyckel:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BamThrottling

Namn: DisableWindowHinting

Typ: REG_DWORD

Värde: 1 

 • Åtgärdar ett problem som gör att program som använder ändringsmeddelanden på namngivna pipes får en minnesläcka i kernelläge för IRP-objekt (I/O Request Packet).

 • Åtgärdar ett problem som gör att användare inte kan öppna dialogrutan för utskrift i Internet Explorer för att skriva ut en webbsida.

 • Lägger till stöd för att tillåta flyttbara enheter och begränsningar för tilldelad åtkomst.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att utskrifter från 32-bitarsprogram misslyckades med felet ”Åtkomst nekad” när du valde Kör som annan användare för programmet.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att felet 0x1E, 0xA, or 0x50 uppstår under en blockkloningsåtgärd på en ReFS-volym (Resilient File System) på grund av ett konkurrenstillstånd.

 • Åtgärdar ett problem med användargränssnittet för offlinefiler som rör online- och offlineindikatorer.

 • Åtgärdar ett problem som gör att appen Inställningar slutar fungera när du ändrar ett tema. 

 • Åtgärdar ett stabilitetsproblem i Windows Server 2019 Hyper-V-värdkluster som hanteras med System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). 

 • Åtgärdar ett problem med LDAP-frågor (Lightweight Directory Access Protocol) som har ett “memberof”-uttryck i filtret. Frågorna misslyckas med felet “000020E6: SvcErr: DSID-0314072D, problem 5012 (DIR_ERROR), data 8996”.

 • Åtgärdar ett problem som gör att alla dynamiska TCP-portar (Transmission Control Protocol) används. Det gör att nätverkskommunikationen misslyckas för alla protokoll eller åtgärder som använder dynamiska portar.

 • Åtgärdar ett problem med program och skript som anropar NetQueryDisplayInformation API eller motsvarande WinNT-provider. De kan misslyckas med att returnera resultat efter den första sidan med data, ofta 50 eller 100 poster. När ytterligare sidor begärs kan felet ”1359: ett internt fel uppstod” visas.

 • Åtgärdar ett problem som gör att datorobjekt inte kan läggas till i lokala grupper med grupprincipinställningen Lokala användare och grupper. Grupprincipredigeraren returnerar felmeddelandet “Det valda objektet motsvarar inte destinationskällans typ. Välj ett annat.”

 • Åtgärdar ett problem med ett konkurrenstillstånd mellan volymmonteringsprocessen (i fileinfo.sys) och avregistreringen av filteraviseringar som gjorde att operativsystemet slutade fungera på vissa virtuella datorer. Felkoden är ”0x7E.”

 • Åtgärdar ett problem som gör att ett AD FS-certifikat (Active Directory Federation Services) förnyas och publiceras som standard varje år. Men klienten använder dem inte, vilket resulterar i ett autentiseringsfel.

 • Åtgärdar ett problem som gör att filer som lagras i en klusterdelad volym (CSV) med en alternativ dataström fortfarande finns kvar efter försök att ta bort dem. Du kan också få ett meddelande om att åtkomst nekas vid nästa försök att komma åt eller ta bort filerna.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att felet 0x50 uppstår när en säkerhetskopieringsåtgärd utförs.

 • Åtgärdar ett problem med Portalen för Mixad verklighet i Windows som emellanåt utlöste ett ”15-5”-fel. I vissa fall kan Portalen för Mixad verklighet i Windows rapportera att headsetet är i viloläge och att inget händer när man trycker på knappen Vakna.

 • Underlättar konfigurationen av enheter som hanteras av inställningar för hantering av mobila enheter (MDM), som skapas med ADMX-pågestion. Du kan uppdatera en tidigare inmatad ADMX-fil med en nyare version, och du behöver inte ta bort den tidigare ADMX-filen. Den här lösningen gäller alla program som använder ADMX-inmatning.

 • Åtgärdar ett problem med Storage Migration Service som inte kan överföra SMB-resurser (Server Message Block) om de inte har behörighet för migrerarkontot.

 • Åtgärdar ett problem med RPC-körning (Remote Procedure Call) som kan orsaka att minnet läcker ut. Resultatet blir att prestandan försämras, vilket leder till hög CPU-användning, långsamhet eller resursanvändning.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Vissa åtgärder, till exempel byte av namn, som du utför på filer eller mappar på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Efter att ha installerat KB4493509 kan enheter med vissa asiatiska språkpaket installerade få felet ”0x800f0982 – PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.”

 1. Avinstallera och installera om nyligen tillagda språkpaket. Instruktioner finns i Hantera inställningar för inmatnings- och visningsspråk i Windows 10.

 2. Välj Sök efter uppdateringar och installera den kumulativa uppdateringen för april 2019. Instruktioner finns i Uppdatera Windows 10.

Obs! Om problemet inte minimeras när du installerar om språkpaketet återställer du datorn på följande sätt:

 1. Gå till appen Inställningar > Återställning.

 2. Välj Kom igång under återställningsalternativet Återställ den här datorn.

 3. Välj Behåll mina filer.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När du har installerat den här uppdateringen slutar eventuellt tjänsten Microsoft Defender Avancerat skydd (ATP) köra och den kan eventuellt inte skicka rapportdata. Du kan också få ett 0xc0000409-fel i Loggboken i MsSense.exe.

Obs! Microsoft Windows Defender Antivirus påverkas inte av det här problemet.

Det här problemet åtgärdas i KB4523205.

När du konfigurerar en ny Windows-enhet i välkomstprogrammet (OOBE) kan du eventuellt inte skapa en lokal användare när du använder en Input Method Editor (IME). Det här problemet kan påverka dig om du använder IME för kinesiska, japanska eller koreanska.

Obs! Det här problemet påverkar inte användningen av ett Microsoft-konto under OOBE.

Det här problemet åtgärdas i KB4534321.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4521862) automatiskt. Om du vill ha det fristående paketet för det senaste SSU söker du efter det i Microsoft Update-katalogen.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och välj Sök efter uppdateringar.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen för Microsoft Update-katalogen.

WSUS (Windows Server Update Services)

Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Anvisningar finns i Microsoft Update-katalogen.

Filinformation

En lista över de filer som finns i den här uppdateringen hittar du om du hämtar filinformationen för den kumulativa uppdateringen 4520062. 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×