Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2019-08-17

Version:

OS-version 17763.720

ObserveraFölj @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för versionsinformation.

Från och med uppdatering KB4497934 introducerar vi en funktion som gör att du kan bestämma när du vill installera en funktionsuppdatering. Du bestämmer när du får en funktionsuppdatering och dina enheter hålls samtidigt uppdaterade. Funktionsuppdateringar som är tillgängliga för berättigade enheter visas i en separat modul på Windows Update-sidan (Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update). Om du vill hämta en tillgänglig uppdatering direkt väljer du Ladda ned och installera nu. Mer information om den här funktionen finns i den här bloggen

När upphörandet av supporten för Windows 10-enheter nås, eller kommer att nås inom ett par månader, börjar Windows Update automatiskt initiera en funktionsuppdatering. Det gör att enheterna stöds och får månatliga uppdateringar som är viktiga för enhetens säkerhet och ekosystemets hälsa.

Mer information om olika typer av Windows-uppdateringar, till exempel kritisk, säkerhet, drivrutin, Service Pack och så vidare, finns i följande artikel.

Översikt

 • Uppdaterar ett problem som gör att ansiktsigenkänningen med Windows Hello inte fungerar efter att en enhet har startats om.

 • Gör att Microsoft Edge skriver ut PDF-dokument som innehåller både liggande och stående sidor på korrekt sätt.

 • Gör att PDF:er som är konfigurerade för att endast öppnas en gång öppnas på korrekt sätt i Microsoft Edge.

 • Åtgärdar ett problem med att ladda ned upphovsrättsskyddade digitala media (musik, TV-program, filmer med mera) från vissa webbplatser med Microsoft Edge och Internet Explorer.

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Förbättra tillförlitligheten för push-meddelanden om appdistributioner till Microsoft HoloLens 1-enheter.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ansiktsautentiseringen med Windows Hello inte fungerar efter en omstart.

 • Åtgärdar ett problem med att ladda ned DRM-filer från vissa webbplatser med hjälp av Microsoft Edge och Internet Explorer.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Universal C Runtime-biblioteket inte returnerar rätt värde för globala variabler för tidszon under vissa förhållanden.

 • Åtgärdar ett problem som gör att DISM (Deployment Image Servicing and Management) ibland slutar svara när vissa förinstallerade appar avetableras med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

 • Åtgärdar ett problem att standardtangentbordet för engelska (Cypern) (en-CY) inte ställdes in korrekt.

 • Åtgärdar ett problem så att Microsoft Edge kan skriva ut PDF-dokument som innehåller liggande och stående sidor korrekt.

 • Åtgärdar ett problem med PDF:er som är konfigurerade för att endast öppnas en gång i Microsoft Edge.

 • Åtgärdar prestandaproblem för Win32-undersystemet och Fönsterhanteraren för skrivbordet.

 • Åtgärdar ett problem med inmatning och visning av specialtecken som uppstår när en app använder imm32.dll.

 • Åtgärdar en läcka ("composition handle leak") i UWP-appar (Universell Windows-plattform).

 • Åtgärdar en minnesläcka i dwm.exe som kan leda till förlust av funktioner och göra att en enhet slutar fungera.

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att kringgå den automatiska inloggningen när du håller ned Skift-tangenten under start.

 • Åtgärdar ett problem som gör att WMI-klassen (Windows Management Instrumentation) Win32_PhysicalMemory rapporterar att minneskretsar på 32 GB saknar ett kapacitetsvärde.

 • Åtgärdar ett problem som gör att App-V-program inte kan öppnas och ett felmeddelande om nätverksfel visas. Det här problemet uppstod under vissa omständigheter, till exempel när ett systems batterinivå var låg eller det uppstod ett oväntat strömavbrott.

 • Åtgärdar ett problem med UE-V (User Experience Virtualization) som kan göra att undantagssökvägar ibland inte fungerar.

 • Åtgärdar ett ovanligt problem som gör att Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) tillfälligt hindrar andra processer från att komma åt filer.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en arbetsstation slutar fungera när du loggar in med ett uppdaterat användarhuvudnamn (UPN, User Principal Name), till exempel om du ändrar UserN@contoso.com till User.Name@contoso.com.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows Defender-programreglering inte tillåter att binärfiler från tredje part läses in från ett UWP-program (Universell Windows-plattform). CodeIntegrity-händelsefelet 3033 ser ut ungefär så här: “I kodintegritetskontrollen fastställdes att en process (<processens namn>) försökte läsa in <binärfilens namn> som inte uppfyllde signeringsnivåkraven för Store”.

 • Åtgärdar ett problem som gör att vissa TPM-enheter (Trusted Platform Module) inte används för Next Generation Credentials.

 • Åtgärdar ett problem som gör att program på en behållarvärd ibland tappar anslutningen på grund av en portkonflikt med program som körs i en behållare.

 • Åtgärdar ett problem som gör att vissa användare inte kan ta emot ett TTL-värde när de läggs till som medlemmar i Shadow Principals. Detta inträffar för användare som har unika namn som innehåller ett escape-tecken. TTL-värdet läggs nu till som förväntat.

 • Åtgärdar ett problem med attributet disabled för input-elementet, som inte tillåter att ett scope skickas till auktoriseringsslutpunkten.

 • Åtgärdar ett problem med läckor i Windows-meddelandesocketar som gör att portarna tar slut i Windows.

 • Åtgärdar ett problem som gör att serverutgåvor inte kan aktiveras med en fleraktiveringsnyckel (MAK) i det grafiska användargränssnittet (GUI). Felet är “0x80070490”.

 • Åtgärdar ett problem som kan bryta domänförtroendet när Papperskorgen har konfigurerats på den domän som innehåller förtroendet.

 • Ökar antalet avbrott som stöds per enhet till 512 i system som har x2APIC aktiverat.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att enheter inte kan starta vid start med PXE-avbildningar (Preboot Execution Environment) från Windows Deployment Services (WDS) eller System Center Configuration Manager (SCCM). Felet är "Status: 0xc0000001, Info: En enhet som krävs är inte ansluten, eller så gick det inte att få tillgång till den.".

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att följande slutade svara:

  • Program som gjorts med Visual Basic 6 (VB6).

  • Makron som använder Visual Basic for Applications (VBA).

  • Skript eller appar som använder Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Du kan också få felet "ogiltigt proceduranrop".

 • Förbättrar Storage Migration Service för att stödja migrering av Windows Server-redundanskluster, Samba Linux-datorer och lokala användare och grupper.

 • Lägger till stöd för migreringar mellan lokala nätverk och Azure-nätverk.

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka ett fel om du öppnar Microsoft OneDrive-filer på begäran när UE-V (User Experience Virtualization) är aktiverat. Om du vill använda den här lösningen anger du följande DWORD till 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Vissa åtgärder, till exempel byte av namn, som du utför på filer eller mappar på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Efter att ha installerat KB4493509 kan enheter med vissa asiatiska språkpaket installerade få felet ”0x800f0982 – PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.”

Det här problemet åtgärdas av uppdateringar som släpptes 11 juni 2019 och senare. Vi rekommenderar att du installerar de senaste säkerhetsuppdateringarna för din enhet. Kunder som installerar Windows Server 2019 med media bör installera den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) innan de installerar språkpaketet eller andra valfria komponenter. Om du använder Volume Licensing Service Center (VLSC) skaffar du det senaste Windows Server 2019-mediet. Installationsordningen är följande:

 1. Installera den senaste SSU-versionen för närvarande KB5005112

 2. Installera valfria komponenter eller språkpaket

 3. Installera den senaste kumulativa uppdateringen

Obs! Om du uppdaterar enheten förhindras det här problemet, men det påverkar inte enheter som redan påverkas av det här problemet. Om det här problemet finns på enheten måste du reparera den med hjälp av de tillfälliga anvisningarna.

Tillfällig lösning:

 1. Avinstallera och installera om nyligen tillagda språkpaket. Instruktioner finns i Hantera inställningar för inmatnings- och visningsspråk i Windows 10.

 2. Klicka på Sök efter Uppdateringar och installera den kumulativa uppdateringen för april 2019 eller senare. Anvisningar finns i Uppdatera Windows 10.

Observera Om du inte löser problemet genom att installera om språkpaketet kan du använda funktionen Uppgradera på plats. Mer information finns i Så här gör du en uppgradering på plats i Windows och Utför en uppgradering på plats av Windows Server.

Vi undersöker rapporter om att ett litet antal enheter kan starta med en svart skärm under den första inloggningen efter installation av uppdateringar.

Det här problemet åtgärdas i KB4520062.

Program och skript som anropar NetQueryDisplayInformation API eller motsvarande WinNT-provider kan misslyckas med att returnera resultat efter den första sidan med data, ofta 50 eller 100 poster. När ytterligare sidor begärs kan felet ”1359: ett internt fel uppstod” visas. Det här problemet inträffar i den här uppdateringen och i alla uppdateringar före 18 juni 2019.

Det här problemet åtgärdas i KB4516077.

När du har installerat den här uppdateringen kan de som använder Portalen för Mixad verklighet i Windows får felkoden ”15-5”. I vissa fall kan Portalen för Mixad verklighet i Windows rapportera att headsetet är i viloläge och inget verkar hända när du trycker på ”Vakna”.

Det här problemet åtgärdas i KB4520062.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU och Microsofts säkerhetskorrigeringar. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4512937) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och välj Sök efter uppdateringar.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 10

Klassificering: Uppdatering

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4512534

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×