18 oktober 2018 – KB4462928 (OS-version 14393.2580)

Utgivningsdatum:

Version:

2018-10-18

OS-version 14393.2580

Supporten för Windows 10 version 1607 upphörde 10 april 2018. Enheter som kör Windows 10 Home eller Windows 10 Pro kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar vi att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Viktigt!Windows 10 Enterprise och Windows 10 Education får ytterligare underhåll kostnadsfritt i sex månader. Enheter i Long-Term Servicing Channels (LTSC) får uppdateringar till och med oktober 2026 enligt livscykelpolicysidan. Windows 10 Anniversary Update-enheter (version 1607) som kör Intel ”Clovertrail”-chipset fortsätter att få uppdateringar till och med januari 2023 enligt Microsoft Community-bloggen.

Supporten för Windows 10 Mobile version 1607 upphörde 8 oktober 2018. Enheter som kör Windows 10 Mobile eller Windows 10 Mobile Enterprise kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar vi att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

 

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar redenominering av lokal valuta som Centralbanken i Venezuela har implementerat för att införa valutan "Bolivar Soberano".

 • Ytterligare problem med uppdaterad tidszonsinformation är åtgärdade.

 • Åtgärdar ett problem som gör att inget felmeddelande visas när en blockerad app startas från Start-menyn.

 • Åtgärdar ett problem som gör att AccountName i händelseloggpost för Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center-källan och händelse-ID 7 ibland ser ut att vara skadat.

 • Åtgärdar ett problem med molnautentiseringsprestanda för konton som skapar inloggningssessioner mycket snabbt.

 • Åtgärdar ett problem som gör det omöjligt att inaktivera TLS 1.0 och TLS 1.1 när Federal Information Processing Standard (FIPS)-läge är aktiverat.

 • Åtgärdar ett problem med att två eller fler certifikat (för autentisering) mappas till samma användare. Användaren får meddelanden “Dubbletter hittades” och får felet “STATUS_CERTIFICATE_MAPPING_NOT_UNIQUE”.

 • Åtgärdar ett problem som gör att program får en hanteringsläcka vid användning av klientautentiseringscertifikat med TLS-protokollet. Det här problemet inträffar när FreeCredentialsHandle-anrop görs före DeleteSecurityContext-anropet i programkoden.

 • Åtgärdar problem med minnesläckor i svchost.exe (netsvcs och tjänsten IP Helper).

 • Åtgärdar ett problem som gör slut på lagringsutrymmet på en klusterdelad volym (CSV) på grund av en Hyper-V VHDX-expansion (virtuell hårddisk). Detta gör att en virtuella dator kan fortsätta att skriva data till disken tills den blir skadad eller slutar fungera. Den virtuella datorn kan också startas om och sedan återuppta skrivningen av data tills en skada inträffar.

 • Åtgärdar ett problem som gör att befordran av en skrivskyddad domänkontrollant misslyckas. Detta kan inträffa om programpartitioner definieras, men DNS-namnmatchningen misslyckas med "namnfel". Dessa fel är “While promoting Read-only Domain Controller, the expected state objects could not be found” och “More data is available” (felkod 234).

 • Åtgärdar interoperationsproblem mellan Active Directory Federation Services (AD FS) Extranet Smart Lockout (ESL) och alternativt inloggnings-ID. När alternativt inloggnings-ID är aktiverat returneras felet "Kontot hittades inte" vid anrop till AD FS Powershell-cmdletarna Get-AdfsAccountActivity och Reset-AdfsAccountLockout. När Set-AdfsAccountActivity anropas läggs en ny post till i stället för att en befintlig redigeras.

 • Åtgärdar ett problem med navigering från årtioendevyn i den japanska kalendern. När användaren försöker gå från den aktuella perioden till nästa period fungerar inte navigeringen korrekt. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett fel som gör att Gateway för Fjärrskrivbordstjänster slutar fungera effektivt i ett scenario med belastningsutjämning efter 12 till 24 timmars drifttid.

 • Åtgärdar ett problem som uppstår när flera Windows Server 2016 Hyper-V-kluster används. Följande händelse visas i loggen:

  ”Cluster Shared Volume CSVName (CSVName) har gått in i ett pausat tillstånd på grund av STATUS_USER_SESSION_DELETED(c0000203). All I/O köas tillfälligt tills en sökväg till volymen har återupprättats.”

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att det periodvis inte går att skapa ett kluster med en enda nod eller lägga till fler noder i ett kluster.

 • Åtgärdar ett problem som inträffar när en nod startas om efter att noden har tömts. Händelse-ID 5120 visas i loggen med meddelandet “STATUS_IO_TIMEOUT c00000b5”. Detta kan sakta ned eller stoppa indata och utdata (I/O) till de virtuella datorerna och ibland går noderna ur klustermedlemskapet.

 • Åtgärdar ett problem med att System.Security.Cryptography.Algorithms-referensen inte lästes in korrekt i .NET Framework 4.7.1 efter korrigeringsfilerna från 10 juli 2018 och 14 augusti 2018.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att systemet slutar fungera vid avstängning av vissa WPF-appar (Windows Presentation Foundation) på grund av TaskCanceledException. Appar som är sårbara för det här problemet utför arbete som innefattar svaga händelser eller databindningar efter att funktionen Application.Run() returnerat värden.

 • Åtgärdar ett konkurrenstillstånd i tillfälliga filer och vissa antivirusprogram som gör att .NET Framework-program slutar fungera. Felmeddelandet är "Processen kan inte komma åt filen <namnet på den tillfälliga filen>".

 • Uppdaterar .NET Frameworks stöd för formatering av japanska datum för första året i perioderna. När formatmönstret är “y年” använder årsformatet symbolen 元 och inte siffran 1. Dessutom kommer .NET Framework att stödja datum som innehåller 元. Mer information finns i KB4469068.

 • Uppdaterar valutainformation för Venezuela. Detta påverkar kulturen “es-VE” på följande sätt:

  • Valutasymbolen är “Bs.S”.

  • Valutanamnet på engelska är “Bolívar Soberano”.

  • Det lokala valutanamnet är “bolívar soberano”.

  • Den internationella valutakoden är “VES”.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att tillägg av noder misslyckas periodvis efter att en enskild nod har skapats i ett Windows Server 2016-kluster. Felkoden är “0x0000001e”.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ett program som har ett underordnat fönster slutar bearbeta musindata. Det här problemet uppstår när en precisionspekplatta utlöser en WM_MOUSEWHEEL-händelse.

 • Åtgärdar ett problem som gör att navigeringen mellan perioder slutar fungera i japansk kalendervy.

 • Åtgärdar ett problem som rör datumformatet för den japanska periodkalendern.

 • Åtgärdar ett problem som gör att funktionen GetCalendarInfo returnerar ett felaktigt värde för den japanska perioden.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Efter att du har installerat den här uppdateringen fungerar inte installationen och klientaktiveringen av värdnycklar för nyckelhanteringstjänsten (KMS) (CSVLK) för Windows Server 2019 och 1809 LTSC som förväntat.

Det här problemet åtgärdas i KB4467684.

När den här uppdateringen har installerats kommer Windows Server 2016-befordringar som skapar icke-rotdomäner att misslyckas i skogar där valfria funktioner som Active Directory-återvinning har aktiverats. Felet är “Replikeringsåtgärden påträffade ett databasfel”.

Det här problemet åtgärdas i KB4467684.

När du har installerat förhandsversion av samlad kvalitetsrelaterad uppdatering från augusti eller 11 september 2018-uppdateringen av .NET Framework kan ett undantag genereras vid instansiering av SqlConnection. Mer information om det här problemet finns i följande artikel på Microsoft Knowledge Base:

4470809 SqlConnection-instansieringsundantag i .NET 4.6 och senare efter uppdateringar för .NET Framework från augusti-september 2018

Det här problemet åtgärdas i KB4480977.

Efter att du installerat den här uppdateringen kanske användarna inte kan använda sökfältet i Windows Media Player när de spelar upp vissa filer. Det här problemet påverkar inte den vanliga uppspelningen.

Det här problemet åtgärdas i KB4471321.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

För kumulativa Windows-uppdateringar krävs att du installerar den senaste Servicing stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Detta hjälper dig att minimera potentiella problem när du installerar LCU. Mer information finns i Servicing stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4132216) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du gå till Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4462928

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×