Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2018-10-18

Version:

OS-version 16299.755

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar redenominering av lokal valuta som Centralbanken i Venezuela har implementerat för att införa valutan "Bolivar Soberano".

 • Åtgärdar ett problem som gör att sökning med Microsoft Outlooks Social Connector inte returnerar något, vilket gör att fönstret Kontakter alltid är tomt.

 • Åtgärdar ytterligare problem med uppdaterad tidszonsinformation.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar den utfällbara menyn för klocka och datum att visas när regionsformatet är Spanska (Spanien) och sorteringsmetoden är Traditionell.

 • Åtgärdar ett problem med navigering från årtioendevyn i den japanska kalendern. När användaren försöker gå från den aktuella perioden till nästa period fungerar inte navigeringen korrekt.

 • Åtgärdar ett problem för att stödja Microsoft Office-händelser i “Limit Enhanced”-grupprincipinställningslistan.

 • Åtgärdar ett problem som gör att program i system med mer än 4 GB minne får Åtkomst nekas-felkoden “0x5” när CreateProcessWithLogonW() anropas.

 • Åtgärdar ett problem som gör det omöjligt att inaktivera TLS 1.0 och TLS 1.1 när Federal Information Processing Standard (FIPS)-läge är aktiverat.

 • Åtgärdar ett problem som gör att AccountName i händelseloggpost för Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center-källan och händelse-ID 7 ibland ser ut att vara skadat.

 • Åtgärdar ett problem som gör att program får en hanteringsläcka vid användning av klientautentiseringscertifikat med TLS-protokollet. Det här problemet inträffar när FreeCredentialsHandle-anrop görs före DeleteSecurityContext-anropet i programkoden.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att TCP-anslutningar, som öppnats för ett program som körs i en Windows-container, misslyckas ibland. Detta inträffar när en container körs i ett NAT-nätverk (Network Address Translation) som tillhandahålls av Windows Network Address Translation (WinNAT). En SYN-timeout uppstår när det maximala antalet SYN-omsändningar har nåtts.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar borttagning av omedelbara aktiviteter när deras borttagningstimer inträffar, till exempel när du konfigurerar grupprincipinställningar för omedelbara aktivitetsåtgärder.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att App-V-paket misslyckas på grund av att en fil saknas eller på grund av ett DLL-fel.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att vissa program slutar svara efter installation.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en volym inte kan monteras när Mount-SRDestination körs för att lägga upp en målvolym online som en del i funktionen Testa redundans.

 • Åtgärdar ett problem med att System.Security.Cryptography.Algorithms-referensen inte lästes in korrekt i .NET Framework 4.7.1 efter korrigeringsfilerna från 10 juli 2018 och 14 augusti 2018.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att systemet slutar fungera vid avstängning av vissa WPF-appar (Windows Presentation Foundation) på grund av TaskCanceledException. Appar som är sårbara för det här problemet utför arbete som innefattar svaga händelser eller databindningar efter att funktionen Application.Run() returnerat värden.

 • Åtgärdar ett konkurrenstillstånd i tillfälliga filer och vissa antivirusprogram som gör att .NET Framework-program slutar fungera. Felmeddelandet är "Processen kan inte komma åt filen <namnet på den tillfälliga filen>".

 • Uppdaterar .NET Frameworks stöd för formatering av japanska datum för första året i perioderna. När formatmönstret är “y年” använder årsformatet symbolen 元 och inte siffran 1. Dessutom kommer .NET Framework att stödja datum som innehåller 元.

 • Uppdaterar valutainformation för Venezuela. Detta påverkar kulturen “es-VE” på följande sätt:

  • Valutasymbolen är “Bs.S”.

  • Valutanamnet på engelska är “Bolívar Soberano”.

  • Det lokala valutanamnet är “bolívar soberano”.

  • Den internationella valutakoden är “VES”.

 • Åtgärdar ett problem med en dialogruta som kan visas med ett orelaterat meddelande som inleds med ”Har som värd...” första gången Microsoft Edge startas. Den här dialogrutan visas bara om du har aktiverat ”Blockera endast cookies från tredje part” i Microsoft Edge och installerat vissa språkpaket efter att du installerade uppdateringen från 9 oktober 2018.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ett program som har ett underordnat fönster slutar bearbeta musindata. Det här problemet uppstår när en precisionspekplatta utlöser en WM_MOUSEWHEEL-händelse.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du har installerat förhandsversion av samlad kvalitetsrelaterad uppdatering från augusti eller 11 september 2018-uppdateringen av .NET Framework kan ett undantag genereras vid instansiering av SqlConnection. Mer information om det här problemet finns i följande artikel på Microsoft Knowledge Base:

4470809 SqlConnection-instansieringsundantag i .NET 4.6 och senare efter uppdateringar för .NET Framework från augusti-september 2018

Det här problemet åtgärdas i KB4480967.

Efter att du installerat den här uppdateringen kanske användarna inte kan använda sökfältet i Windows Media Player när de spelar upp vissa filer. Det här problemet påverkar inte den vanliga uppspelningen.

Det här problemet åtgärdas i KB4471329.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

För kumulativa Windows-uppdateringar krävs att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Detta hjälper dig att minimera potentiella problem när du installerar LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4339420) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4462932

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×