Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2018-06-21

Version:

OS-version 16299.522

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem med försämrade programprestanda i operativsystemfunktioner. Den här försämringen låser och frigör stora block med minne (till exempel VirtualLock och Heapfree) efter installation av KB4056892 och ersättningskorrigeringar.

 • Åtgärdar prestandasänkning i App-V som gör att flera åtgärder i Windows 10 går långsammare.

 • Lägger till en ny MDM-princip, “DisallowCloudNotification", så att företag kan inaktivera Windows-meddelandetrafik.

 • Ändrar tjänstleverantör för musikmetadata som används av Windows Media Player.

 • Åtgärdar ett problem med placeringen av textsymboler i språk där man läser från höger till vänster.

 • Åtgärdar ett problem med redigering av webblösenordsfält med ett pektangentbord.

 • Lägger till en grupprincip som gör det möjligt att dölja nyligen tillagda appar från Start-menyn.

 • Uppdaterar teckensnittet Segoe UI Emoji så att en vattenpistol används för att representera en pistol-emoji.

 • Åtgärdar ett tillförlitlighetsproblem med aktivering från viloläge.

 • Åtgärdar ett problem med att SmartHeap inte fungerar med UCRT.

 • Åtgärdar ett problem för att säkerställa att Windows Defender Application Guard-slutpunkterna stämmer överens med regionala regler.

 • Ökar den minsta längden på lösenord för användarkonton i Grupprincip från 14 till 20 tecken.

 • Problemet som orsakade sporadiska autentiseringsproblem när Windows-autentiseringshanteraren användes har åtgärdats.

 • Åtgärdar ett problem med att en Azure Active Directory-kontodomänändring hindrar kunder från att logga in.

 • Åtgärdar ett problem som gör att meddelandena “Autentiseringsuppgifter krävs”och “Vill du tillåta att appen använder din privata nyckel?” visas i onödan. Det här problemet uppstår när en UWP-app (universell Windows-plattform) körs.

 • Åtgärdar ett problem som gör att LSASS-tjänsten slutar svara och att systemet måste startas om för att återställa.

 • Åtgärdar ett problem med att klientprogram som körs i en behållaravbildning inte följer det dynamiska portintervallet.

 • Lägger till en ny registernyckel som hindrar åtkomst till Internet med WWAN om en icke-dirigerbar ethernet är ansluten. Om du vill använda den nya registernyckeln lägger du till IgnoreNonRoutableEthernet” (Dword) i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Wcmsvc med regedit, och anger värdet 1.

 • Lägger till en ny registernyckel som gör att kunderna kan styra åtkomsten till Internet med WWAN utan att använda standardanslutningshanteraren. Om du vill använda den nya registernyckeln lägger du till fMinimizeConnections” (Dword) on HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WcmSvc\Local med regedit, och anger värdet 0.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att montering och utmatning av ISO/DVD inte fungerade med VM-inställningar och Powershell på grund av menyövergångsproblem i VMConnect.

 • Åtgärdar ett problem där omstart av Hyper-V-värden med Hyper-V-replikering (HVR) aktiverad kan göra att replikeringen stoppas. Det kan också krävas en manuell omstart för att återuppta replikeringen från ett pausat tillstånd. Replikeringstillståndet ska vara normalt efter att Hyper-V-värden/VMMS har startats om.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Åtgärdsalternativ-tillägget för grupprincip på klientsidan misslyckas under GPO-bearbetning. Möjliga felmeddelanden är “Windows kunde inte tillämpa MitigationOptions-inställningarna. MitigationOptions-inställningarna kan ha en egen loggfil” eller “ProcessGPOList: Tillägget MitigationOptions returnerade 0xea”. Det här problemet uppstår när Åtgärdsalternativ har definierats med grupprincip, Windows Defender Security Center eller PowerShell-cmdleten Set-ProcessMitigation.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar ett anslutningsfel när en anslutning till fjärrskrivbord inte läser undantagslistan för en proxy som har flera poster.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows Defender Security Center och Firewall Pillar-appen slutar fungera när de öppnas. Detta orsakas av ett konkurrenstillstånd som uppstår om ett antivirusprogram från tredje part har installerats.

 • Åtgärdar ett problem som gör att uppgifter för Schemaläggaren som konfigurerats med en S4U-inloggning misslyckas med felet "ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION/STATUS_NO_TRUST_SAM_ACCOUNT".

 • Åtgärdar ett fel med att Wi-Fi-autentiseringsuppgifter måste anges varje gång en enhet startas om och försöker återansluta till Wi-Fi via grupprincipdistribuerade prioriterade nätverksprofiler.

 • Åtgärdar ett problem som orsakade att enheter som installerade KB4103727 (8 maj 2018-uppdateringen) inte svarade vid enhetens OEM-logotyp innan Windows startades. Innan den här uppdateringen installeras krävs en omstart för att de påverkade enheterna ska återställas.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

På vissa plattformar (som inte är på engelska) kan följande sträng visas på engelska i stället för på det lokaliserade språket: ”Reading scheduled jobs from file is not supported in this language mode”. Det här felet visas när du försöker läsa in schemalagda jobb som du har skapat och Device Guard är aktiverat.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När Device Guard är aktiverat kan vissa plattformar som inte är på engelska visa följande strängar på engelska i stället för det lokaliserade språket:

 • "Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries."

 • "Script-resurs från PSDesiredStateConfiguration-modul stöds inte när Device Guard är aktiverat. Använd Script-resurs som publicerats av PSDscResources-modul från PowerShell-galleriet."

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När den här uppdateringen har installerats på en DHCP-redundansserver kan Enterprise-klienter få en felaktig konfiguration när en ny IP-adress begärs.  Detta kan resultera i bruten anslutning eftersom system inte kan förnya sina lån.

Det här problemet åtgärdas i KB4345420.

Hämta uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4284822.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×